Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Velika knjiga viceva

Velika knjiga viceva

Ratings: (0)|Views: 1,097|Likes:
Published by josif68

More info:

Published by: josif68 on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
Kad si sam i tu
an ti je dan, uzmi ovu knjigu i ne misli na brigu, vic je tu da zaboravi
na nju.MU
KARCI ULAZE U BRAK JER SU RADOZNALI,
ENE JER SU SE UMORILE- Zamisli, Mujo, mojem se suprugu nikako ne sviða moj parfem.
to misli
, da ga promijenim?-Nikako! Promijeni supruga!^- Dugo te nisam vidjela, Majo. Èula sam da si se razvela od Ive.- Ni govora. Jo
uvek smo u braku!- Znaèi, s tobom je?- Nije! Pro
le smo godine i
li odvojeno na godi
nji odmor.-I?- Jo
se nije vratio!^Poginuli mu
i
ena u prometnoj nesreæi i stigli u raj. Govori im èuvar na ulazu:- Vi æete, gospodine, provesti godinu dana s kornjaèom, naravno kao mu
i
ena. A vi, gospoðo, godinu dana deliæete postelju s Rudolfom Valentinom.- Ali, to nije pravedno! - usprotivi se mu
.-
utite, gospodine, nije va
e da odreðujete kaznu za Rudolfa Valentina!^- Èujem, susjedo, da ste otpustili va
u mladu kuænu pomoænicu, a jo
juèe ste govorili kako odlièno obavlja svoj posao.- Da, ali je poèela odlièno i s puno volje obavljati i moje braène du
nosti.^- Reci, dragi, nije li ono lekovito blato iz toplica ulep
alo moje telo?- Jeste, draga, i zato ga nisi smela isprati!^- Tvoja majka mi je jutros rekla da èitavu noæ nisi bila kod kuæe. Reci, kod koga si spavala? - pita zaruènik ljutito svoju zaruènicu.- Spavala sam kod svoje sestre!- La
e
, ja sam sinoæ spavao kod nje!
ena ljutito doèekuje mu
a na vratima:- Reci, ko se sinoæ vozio u autu?- Moj direktor!- Onda mu reci da je zaboravio poneti grudnjak.^- Vi mi se jako sviðate, gospoðo!- I vi meni! Ali nikako ne mogu s vama stupiti u intimnu vezu. Lekar mi je zabranio.- Znaèi, bolesni ste?- Ne! Lekar je moj mu
!^-
ena mi je religiozna!- Po èemu si to zakljuèio?- Uvek se krsti kad me vidi golog!^Doðe mu
ujutro na posao, otvori novine i pogleda brojeve lota. Kako kod sebe nijeimao listiæ, nazove kuæi
enu:- Draga, daj, uzmi s noænog ormariæa onaj listiæ lota, pa æe
proveri koji su brojevi na njemu... Ima li 13 i 21?- Ima!- Broj 26 i 33?- Ima!- Broj 39?- Ima!- Broj 40?- Ima, dragi, samo
to si ga ti prekri
io!
 
^- Ka
i mi, Ive, jesi li se venèao s Majom ili jo
uvek sam pere
èarape i kuva
ruèak?-Da.-
ta da?- Da, o
enio sam se i, da, jo
uvek sam perem i kuvam ruèak.^Prièa Maja prijateljici:- Moj otac dao nam je stan i sav potreban namje
taj.- Je li vam, mo
da, dao i auto?- Ne! Moj mu
to ne bi mogao prihvatiti. Otac samo plaæa stanarinu i ostale re
ije.^Vraæa se majka kuæi s punim vreæicama. Trèe prema njoj deca, sve jedno drugom douha, njih petoro.- Mama, mama, je li to poslao tata iz Nemaèke?-
to je vama, deco? Da je po tati, ni vas ne bi bilo!^- Ko ti je onaj
to sam ga videla juèe kako izlazi iz tvog stana?- Sveuèili
ni profesor!- Redovan?- Ne, samo kad mi nema mu
a kod kuæe!^- Du
o moja, pretpostavljam da ti se ne ide u kazali
te u staroj haljini.- Lepo od tebe
to si toga setio, dragi.- Zato sam i kupio samo jednu kartu.^Gazdarica dolazi u sobu za slu
inèad i priopæava mladoj kuænoj pomoænici:- Na
alost, morat æu vas otpustiti sad kad ste trudni.- Ali za
to, gospoðo? I vi ste trudni.- Da, ali s mojim suprugom. -1 ja, takoðer!^Zaustavlja se pred kuæom kamion pun drva.
ena izlazi van i pita vozaèa:- Tko je naruèio ta drva? To je vjerojatno neka zabuna.- Nije, mama, ja sam naruèio! - javi se mali Ivica.- Kako si se usudio?- Htio sam pomoæi. Èuo sam sinoæ kad si rekla tati daje hladan kao led.^U uredu, stariji referent prièa kako je prethodnog dana odr
ao dvosatno predavanjesvojoj
eni o tome koliko je
tednja va
na.- I? Ima li kakvih rezultata?- Kako da ne! Ne smijem vi
e pu
iti.^Profesorova supruga stigla je kuæi i odmah s vrata poèela vikati na svog supruga:- Ta tvoja zaboravljivost! Potpuno si me s njom zarazio. I
la sam u grad kupiti tebi ko
ulju, a kupila sam sebi
e
ir.- Moja
ena po celi dan vièe na mene!- Za svoju to ne bih mogao reæi. Ona je uvek raspolo
ena za
alu. Tako je npr. juèe,kad sam se iznenada vratio kuæi, sakrila u ormar brata od svog strica, kojega uop
te ne poznajem!^- Oh, dragi, èekala sam sve dok nisam bila potpuno sigurna - uskoro æe nas bititroje!- Zaista? Jesi li sigurna?- Naravno! Jutros je nazvala moja majka i rekla da dolazi u subotu.^- Ovako,
eno, vi
e ne ide. Pitam se do kada æe se u ovoj kuæi po
tovati i slu
ati samoreè tvoje majke?- Neæe jo
dugo, dragi. Sutra mi dolazi otac!^- Susjede! Susjede! Eno ti
ene u kukuruzu s Markom.
 
- Pa, za
to to govori
meni? Reci Marku, kukuruz je njegov!^- Odluèila sam podneti tu
bu za rastavu braka - govori zgodna èetrdesetogodi
njakinja sucu.- Vi
e ne mogu podnositi zlostavljanje i omalova
avanje svoga supruga.- Navedite neki primer, gospoðo.- Dovoljan je samo jedan. Pet godina me nije izvodio, do sinoæ.- Ali, to nikako nije razlog za rastavu?!- Kako nije? Ne bi me izveo ni sinoæ da nam nije gorio stan.^Suprug dolazi kuæi s posla i odmah s vrata opali
eni dve pljuske.-
ta ti je? Za
to me tuèe
?
ta sam lo
e uèinila?- Draga moja, kad bih jo
i to znao - ubio bih te!^Oti
li mladenci na braèno putovanje i smestili se u otmenom hotelu. No u sobi nijebilo braènog kreveta, veæ samo dva razdvojena.- Draga, morat æemo spavari odvojeno.- A, to nikako. Ja jo
nikada nisam spavala sama!^- Susjedo,
ta se to dogodilo juèe kod vas u stanu?- Za
to pitate?- Videla sam lekara kako izlazi iz va
eg stana. Da nije nekome pozlilo?- Ni
ta se posebno nije dogodilo, draga moja. Uostalom, pitam li ja vas hoæe li sezaratiti kad iz va
eg stana izlazi onaj pukovnik?^Iz novinske rubrike Pisma i odgovori izdvojili smo ovaj sluèaj.Pitanje: Otkako je moj mu
nabavio psa, gotovo me i ne gleda. Je li to razlog za pokretanje rastave braka? Odgovor: U naèelu da, ali nam ipak po
aljite svoju fotografiju!^Vrati se suprug iznenada kuæi i zatekne u krevetu svoju
enu s nepoznatim mu
karcem.Neznanac se na brzinu zavuèe pod krevet, a
ena se brzo doseti i ka
e mu
u:-
ta si se ukipio?
ta èeka
? Hajde poka
i mu da si mu
ko!- Zar i njemu?^- Dragi imam veliko iznenaðenje za tebe. Ispekla sam prve kolaèe...- Zaista? Sama si ih umesila? -Da!- Izgledaju mi kao kolaèi moje majke!- O, ba
se veselim!- Ne veseli se, draga. Od majèinih kolaèa moj otac je umro.^- Kako su va
e ruke ne
ne i bele! Molim vas, odajte mi tajnu!- Nema tu nikakve tajne - za pranje suða uvek koristim Marka.- Marka? Jo
nisam èula za taj deterd
ent?- Nije to nikakav deterd
ent, Marko je moj mu
.^- Draga, ove godine neæemo moæi letovati u Dubrovniku. Moramo misliti malo i nana
e dugove...- Dragi, oprosti, a za
to ne bismo mogli u Dubrovniku misliti na na
e dugove?^- Dopustite da vam èestitam. Va
a supruga,
to dalje to bolje izgleda...- Znam, ali
to bli
e, to gore...^Njih dvoje sede tesno priljubljeni u naslonjaèu u polumraènoj sobi.- Na
to misli
, draga?- Na isto
to i ti, dragi!- Odlièno! Onda meni napravi jedan sa
unkom!^Dva prijatelja stretnu se na ulici.- Bravo! Èuo sam da se
eni
! Èestitam i
elim ti mnogo sreæe. Nikada nemoj zaboraviti

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mejdi Musliu liked this
Saban Redzepovic liked this
gdesu sva slova
Grujo Lukic liked this
Maja Maric liked this
bzkizo_sbb liked this
zlatko5 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->