Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Contoh Isi Buku: Menanti pahlawan kembali 30 pemenang lomba CERPEN SIFIC

Contoh Isi Buku: Menanti pahlawan kembali 30 pemenang lomba CERPEN SIFIC

Ratings:
(0)
|Views: 206|Likes:
Published by bisnis2030
Buku ini berisi 30 kumpulan cerpen dari pemenang lomba CERPEN fiksi ilmiah dengan tema leading our fiuture with imajination
Buku ini berisi 30 kumpulan cerpen dari pemenang lomba CERPEN fiksi ilmiah dengan tema leading our fiuture with imajination

More info:

Published by: bisnis2030 on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

Ijomo~l Sm`hmqmo
Ijomo~l Sm`hmqmo
Ijomo~l Sm`hmqmo
Ijomo~l Sm`hmqmo
Dji bm hl
Dji bm hl
Dji bm hl
Dji bm hl
53 Ejrsjo Sjijomoa
Hkibm Ejrsjo Ueljoej Gle~lko (ULGLE, 233<
@liszomo Im`muluqm Gluldm (@LIMGLU,
Gmdzh~mu ILSM Zolwjrul~mu Brmqlfm|m
qqq/bluolu2353/eki
233<
ll
Fznzh Bzdz
6 Ijomo~l Sm`hmqmo Djibmhl
Nl~zhlu khj`
653 Sjijomoa Hkibm Ejrsjo ULGLE 233<
Eks|rla`~ ¬ 233< qqq/Bluolu2353/eki
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Jnl~kr
6 Jwlqlnl
Njumlo Umiszh
6 Bmu~lmo Qlrmqmo
LUBO
6 <10)732)0:>5)23)3
Nl~jrbl~dmo sjr~mim dmhl khj` Bluolu2353(
qqq/Bluolu2353/eki
@md Els~m nlhlonzoal khj` Zonmoa)zonmoa/
Nlhmrmoa ijisjrbmo|md ujbmalmo m~mz ujhzrz` lul bzdz lol ~mosm lvlo ~jr~zhlu nmrl
Sjojrbl~/
ZZ RL Ok/=<+2332 ~jo~moa @md Els~m
Hloadzs @md Els~m
Smumh 26
=/ @md Els~m ijrzsmdmo `md jdudhzulg bmal Sjoels~m m~mz Sjijamoa @md Els~m
zo~zd ijoazizidmo m~mz ijisjrbmo|md els~mmo|m |moa ~libzh ujemrm
k~kim~lu uj~jhm` uzm~z els~mmo nlhm`lrdmo ~mosm ijoazrmoal sjibm~mumo
ijozrz~ sjrm~zrmo Sjrzonmoa)zonmoamo |moa bjrhmdz/
Umodul Sjhmoaamrmo
Smumh 12 6
=/ Bmrmoaulmsm njoamo ujoamfm ijhmoaamr nmo ~mosm `md ijhmdzdmo
sjrbzm~mo ujbmamlimom nlimduzn nmhmi Smumh 2 M|m~ (=, m~mz smumh ><
M|m~ (=, nmo M|m~ (2, nlslnmom njoamo slnmom sjofmrm imuloa)imuloa smhloa
uloadm~ = (um~z, bzhmo nmo+m~mz njonm smhloa ujnldl~ Rs/=/333/33333 (um~z
fz~m rzslm`, m~mz slnmom sjofmrm smhloa hmim 1 (~zfz`, ~m`zo nmo+m~mz njonm
smhloa bmo|md Rs/ :/333/333/33333 (hlim ilhlmr rzslm`,/
2/ Bmrmoaulmsm njoamo ujoamfm ijo|lmrdmo ijimijrdmo ijoajnmrdmo
m~mz ijofzmh djsmnm zizi uzm~z els~mmo m~mz bmrmoa `mulh sjhmoaamrmo
`md els~m m~mz `md ~jrdml~ ujbmaml nlimduzn smnm M|m~ (=, nlslnmom njoamo
slnmom sjofmrm smhloa hmim : (hlim, ~m`zo nmo+m~mz smhloa bmo|md
Rs/ :33/333/33333 (hlim rm~zu fz~m rzslm`,/
S
lll
Dm~m Sjoamo~mr
Dm~m Sjoamo~mr
Dm~m Sjoamo~mr
Dm~m Sjoamo~mr
zfl U|zdzr dl~m smofm~dmo dj `mnlrm~ Mhhm`( ^z`mo
\moa Im`m Dzmum( dmrjom dmr|m)dmr|m momd bmoaum( |moa
bjrzsm sjo|jhjoaamrmmo sjozhlumo Ueljoej Gle~lko ~jhm`
blum nlhmdumomdmo khj` im`muluqm Fzrzumo Gluldm
Zolwjrul~mu Brmqlfm|m( ~m`zo 233< lol/ Bmo|md ujdmhl dmr|m
dmr|m nl nzolm |moa umm~ lol ~jhm` blum nlbzildmo( smnm
umm~ hmismz `mo|mhm` moamo)moamo |moa imul` mnm
nmhmi ejrl~m/ Nm`zhz m~mz bm`dmo umisml umm~ lol( `mo|m
mnm nl ejrl~m gldul bm`qm sj~lr blum nl~moadms/ Omizo smnm
uzm~z umm~( dj~ldm ~jdokhkal uznm` ijizoadlodmo( imdm
mdmo umoam~ izoadlo ujdmhl ijomoadms ujbmalmo ~jomam
nmrl sj~lr ~jrujbz~ zo~zd djsjo~loamo imozulm/
^zhlumo Gldul Lhilm` lol nlhm~mrbjhmdmoal khj` limflomul
imu|mrmdm~ bmld dmrjom smoamrz` umlou nmo ~jdokhkal
imzszo lnj izrol nmrl imu|mrmdm~ |moa fzu~rz zo~zd
ijibjrl louslrmul ~jr`mnms izoezho|m uzm~z umlou nmo
~jdokhkal dj njsmo/ Njoamo nlrmumdmoo|m dj`mnlrmo
~jdokhkal nl ujdl~mr dl~m( imdm izoezhhm` lnj bmrz |moa
blum fmnl ijofmnl sjoaajrmd dj njsmo gjokijom m~mzszo
im~jrl nl mhmi |moa bjhzi ~jrimogmm~dmo/ Om`( ~zhlumo nl
nmhmi bzdz lol nl`mrmsdmo zo~zd blum hjbl` ijoaamhmddmo
lnj)lnj drjm~lg/ Imozulm ~lnmd mdmo ijoaamsml msm |moa
nl`mrmsdmo( dmhmz ~lnmd sjrom` szo|m ilisl m~mz el~m)el~m
smnm nlrlo|m/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->