Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aivanhov, Omraam Mikhael - Egregorul Porumbelului Sau Imparatia Pacii

Aivanhov, Omraam Mikhael - Egregorul Porumbelului Sau Imparatia Pacii

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by initiaticart

More info:

Published by: initiaticart on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

 
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV 
 EGREGORUL PORUMBELULUI sau ÎMP 
 ĂRĂŢIA PĂCII
colec
ţia IZVOR Nr. 208
Fiecare grupare, fiecare mi
şcare religioasă, politică, artistică, fiecareţară, formează un “egregor”. Un egregor este o fiinţă psihică emanatăde o colectivitate, formată din gândurile, dorinţele, fluidele tuturormembrilor care lucrează în acelaşi scop. Fiecare egregor are culorilesale, formele sale particulare: pentru Franţa, cocoşul, pentru Rusia,ursul, etc... Dar nici cocoşul, nici ursul, nici tigrul sau dragonul nu vorrezolva problemele lumii întregi. Adesea, egregorurile se opun unulaltuia în lumile subtile; anumiţi clarvăzători văd aceste ciocniri deegregoruri şi puţin timp după aceea, războaiele izbucnesc pe pământ între oameni... Trebuie deci ca acum, întreaga omenire să formezeegregorul porumbelului care aduce pacea.
IPENTRU O MAI BUN
Ă ÎNŢELEGERE A PĂCII
Am asistat într-o zi la o dezbatere public
ă despre pace. Multepersonalităţi cu înaltă calificare, instruite, inteligente, simpatice,amuzante chiar, au luat cuvântul. Mulţumită lor, am aflat că pacea estestarea cea mai favorabilă pentru toată omenirea, în timp ce războiuleste cel mai mare rău. Într-adevăr, am fost încântat, mi-am spus chiar:
“Fiindc
ă am înţeles, în sfârşit, binefacerile păcii, este evident căomenirea va fi salvată!”
Dar a
ş fi vrut, totodată, să aud în ce manieră se va instala aceastăpace. Mai mulţi vorbitori şi-au expus proiectele. Unul dintre ei a propus înfiinţarea unei poliţii mondiale care ar împiedica ţările poarterăzboi. Ideea e minunată, dar cum s-o pui în practică? Acest proiect m-a dus cu gândul la fabula lui La Fontaine unde şoarecii ţineau sfatpentru a găsi mijlocul de a se apăra de pisică. După multe discuţii, celmai bătrân şoarece prezentă soluţia: trebuie, spunea el, să agăţăm unclopoţel la gâtul pisicii şi în acest fel o vom auzi venind de departe.Această soluţie minunată a fost primită cu aplauze. Din nefericire, nuse va găsi niciodată şoarecele atât de curajos pentru a agăţa clopoţelulla gâtul pisicii. Exact acest lucru se înmpcu proiectul poliţieimondiale. Unde se găseşte o forţă internaţională îndeajuns de cinstităşi impaiapentru a îndeplini aceasfuncţie, şi apoi cum s-oimpunem celorlalte naţiuni?
Un alt vorbitor a explicat c
ă pacea nu se va putea obţine decât prinfederalism, şi s-a lansat în tot felul de teorii din care nimeni n-a înţelesmare lucru. Un al treilea a luat cuvântul pentru a acuza Statul căabuzează de puterea sa şi că îi transformă pe cetăţeni în sclavi... În
 
fine, duce am ascultat înmui vorbitori, am fost obligat conchid că pacea nu va putea veni prea repede, întrucât nimeni nu o înţelege şi nu ştie cu adevărat ce este.
 Numai un punct de vedere ini
ţiatic poate lămuri problema, căci pentrua realiza pacea, trebuie să ai o bună cunoaştere a fiinţei omeneşti. Veţispune:
“Oh, fiin
ţa omenească, o cunoaştem!”
 Nu, nu se cunoa
şte încăstructura sa psihică cu diferitele ei corpuri subtile, care au fiecarenevoi bine definite, aspiraţii de satisfăcut. Şi mai ales nu se cunoaştefiinţa omenească aşa cum am prezentat-o noi, cu cele două naturi alesale, Eul inferior şi Eul superior,
Personalitatea
şi
Individualitatea
... Ei bine,atâta timp cât cei care doresc pacea nu cunosc aceast
ă ştiinţă, pacea nu va veniniciodată în lume. Pentru moment, se pot observa peste tot oameni înverşunaţi acuzându-se reciproc de a fi factori de război. Astfel îşiimaginează ei că lucrează în favoarea păcii. Pentru unii, cei bogaţi suntvinovaţii, pentru alţii, sunt intelectualii, oamenii politici şi savanţii.Credincioşii acuză pe cei care nu aparţin bisericii lor că sunt eretici, căduc omenirea la pieire, iar necredincioşii îi acuză pe credincioşi defanatism... Observaţi şi veţi vedea că întotdeauna prin suprimarea aceva exterior lui, lucruri sau oameni, fiecare crede că poate instalapacea în lume. Şi aici e greşeală. Chiar dacă s-ar suprima armata şitunurile, a doua zi oamenii vor inventa alte mijloace pentru a se ucide.
Pacea este o stare interioar 
ă şi nu se va obţine niciodată suprimândceva ce vine din exterior. Cauzele războiului trebuie suprimate mai întâi în interiorul fiecăruia. luăm un exemplu simplu. Un omconsumă la o masă bogată cârnaţi, jambon, pui, udaţi din belşug cu vinbun. După masă îşi spune:
“Acum voi c
ăuta un loc liniştit pentruodihnă
.
” 
G
ăseşte, în sfârşit, un loc liniştit, dar în sinea lui simte cevacare începe să se mişte. Ia o ţigară, fumează, apoi se întinde gândindu-se că ar fi plăcut să aibă o femeie frumoasă lângă el. Unde să ogăsească? La vecin, bineînţeles. Există un zid, dar acesta nu înseamnănimic, el sare peste el. Vă închipuiţi urmarea poveştii... Nu mai estecazul să vorbim despre pace!..
.Pacea nu este o stare pe care o putem ob
ţine mecanic. Dacă veţi căutapacea menţinând în voi condiţii de tulburare şi excitare, nu o veţi găsiniciodată.
Pacea este un rezultat, o consecin
ţă, ea determină ca toate funcţiile şiactivităţile interioare şi exterioare ale omului să fie perfect echilibrateşi armonizate. Trebuie, deci, cunoaştem mijloacele şi metodelecapabile de a produce pacea, şi aceasta este o ştiinţă întreagă.
Din momentul în care între
ţine în el anumite dorinţe, anumite pofte,omul, orice ar face, nu poate să fie în pace, căci prin aceste dorinţe şipofte a introdus deja în forul lui interior germenul dezordinii. Să luămexemplul unui hoţ: automat, el gândeşte că poate a fost văzut decineva şi nu se poate opri să-şi închipuie tot ceea ce i s-ar putea întîmpla: va fi urmărit, arestat, închis... Nu este sigur că nu a fost văzutde cineva, că nu a lăsat câteva urme sau că nu a făcut câteva gesturi
 
care pot dezvălui pungăşia sa, şi nu mai este liniştit: pierde pofta demâncare, somnul, şi nu gândeşte decât să se ascundă.
Un altul a împrumutat bani promi
ţând să-i înapoieze, dar cum esteincapabil se abţipuţin pentru a aduna această sumă, nu îi înapoiază, şi iată-l urmărit de creditorul său, de care nu mai ştie cumsă scape...
Un altul arunc
ă câteva cuvinte grele şi jignitoare unui prieten şi îşiface astfel un duşman.
Iat
ă, încă o dată în plus, cum se evaporă pacea. Inutil să continui,se pot găsi sute de exemple. Ei da, oamenii fac întotdeauna proba unuitalent nemaipomenit în a-şi pierde pacea.
Dac
ă aveţi o haită care latră în spatele vostru pentru că aveţidatorii, pentru i furat, prădat, sau pentru nu v-i ţinutpromisiunile, cum mai vreţi, atunci, să aveţi pace
?
“Fugind de creditorii mei”,
ve
ţi răspunde. De acord, dar creditorii care sunt în voi, îndoielile,remuşcările care vă urmăresc, cum să fugiţi de ele? Argumentândastfel, înseamnă să fii lipsit de ştiinţa şi cunoştinţele veritabile. Nu văamăgiţi cu iluzii, gândul nu vă va lăsa deloc în pace. În aparenţă estefoarte uşor să obţii pacea: este suficient să mergi pe piscul munteluiunde domnesc liniştea şi singurătatea. Dar, iată, că şi aici omul nugăseşte pacea. Pentru ce? Pentru că a luat cu el un tranzistor în cap,da, un tranzistor de care nu se separă niciodată şi care merge încontinuu... Şi ce aude... Adesea, acest tranzistor este conectat lastaţiile infernului unde se află, de asemenea, muzică, dar ce fel demuzică, ce vacarm! Şi totuşi este acolo pe piscuri, e linişte. Da,exteriorul este calm, dar interiorul, acolo furtunile şi uraganele bântuie.Atunci, cum să obţinem pacea?
Toat
ă lumea ştie că trupul omenesc este constituit dintr-un marenumăr de organe legate între ele. Fiecare face o muncă specifică, dartoate trebuie să fie în concordanţă, în armonie, dacă nu, vor aparedezordini sau, ceea ce în muzică numim disonanţe. Omul nu poate fi înbună sănătate şi pace decât cu condiţia ca toate organele sale sălucreze dezinteresat, impersonal, pentru binele organismului întreg.Dar această sănătate, această pace nu sunt încă decât stări pur fizice.
Pentru a avea pacea sufletului
şi a spiritului trebuie mers mult mai sus,trebuie ca toate elementele care constituie celalt organism,organismul psihic, să vibreze de asemenea la unison, fără egoism, fărădezacorduri, fără idei preconcepute, ca şi organele organismului fizic.Pacea este, deci o stare de conştiinţă superioară. Numai că, deoareceea este dependentă de sănătatea organismului nostru şi cele mai micinecazuri care apar pot compromite armonia noastră psihică, trebuieca, aceste două organisme, fizic şi psihic, să fie în armonie, pentru capacea să se instaleze complet.
Pacea, a
şa cum este înţeleasă, în general, nu este pacea veritabilă.Dacă, timp de câteva minute sau ore nu simţiţi în interior agitaţie saunecaz, aceasta nu este pace, căci nu este o stare durabilă. Adevărata

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Elena Elle liked this
BLUE_ANGEL_EMI liked this
elena311 liked this
Gabryela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->