Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odgadywanie_i_usuwanie_haseł_z_BIOS-u

Odgadywanie_i_usuwanie_haseł_z_BIOS-u

Ratings: (0)|Views: 1,399|Likes:
Published by r_bojkowski
BIOS
BIOS

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: r_bojkowski on May 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2010

pdf

text

original

 
SOFTWARE
38
PC
 
F
ormat
 
10/2007
 
CD 10/2007
Grupa: UŻYTKOWE
Killcmos 1.0BIOSpwds 1.34iBIOS 3.20 Beta
CMOS Password Recovery 
 Tools 4.8
programy do odzyskiwania haseł
w BIOS-ie
Odgadywanie i usuwanie haseł z BIOS-u
Ú
Odgadywanie haseł umożliwiających dostęp do BIOS-u
Włamania do BIOS-u
Dawno temu założyłeś hasło na BIOS komputera. Teraz potrzebujesz zmodyfkowaćustawienia i nie możesz sobie tego hasła przypomnieć! Nie martw się – jest kilkasposobów na złamanie zabezpieczenia BIOS-u, bez otwierania obudowy komputera.
Najłatwiejszym sposobem zreseto-
 wania hasła zabezpieczającego BIOS
 jest wyczyszczenie pamięci CMOSza pomocą zworki na płycie głów-nej (więcej informacji w rozdziale
„Reset zworką”). Niestety, zdarza
się, że nie możesz albo nie chceszzdjąć obudowy, by przeprowadzićtę operację. Część komputerów jestzaplombowana, inne zaś (np. note-booki) takiej zworki nie mają. Po-dajemy kilka przepisów na rozwią-
zanie problemu zabezpieczonego
BIOS-u bez zdejmowania obudowy 
komputera. Ponieważ jednak kolejne
 wersje BIOS-ów są udoskonalane,
niektóre z opisanych tutaj metod
mogą nie zadziałać.
Ú
www.pcformat.pl/ocena
Oceń lub skomentuj na
Producenci BIOS-ów pozostawili w nich tylnefurtki w postaci haseł uniwersalnych, pozwala- jących na wejście do BIOS-u osobie znającej tehasła. Można też wykorzystać specjalne progra-my, które generują listy możliwych haseł.
Hasła uniwersalne
Każdy BIOS ma domyślne hasło, dzięki któremumożna się do niego dostać, gdy zapomnisz swo- jego hasła. Haseł takich jest wiele (podajemy je
 w ramce na sąsiedniej stronie), więc będzieszmusiał wypróbować, które zadziała w twoim
komputerze. W najnowszych płytach może być
to trudne, bo producenci starają się możliwie
najdłużej utrzymywać hasła w tajemnicy.
1
 
Spróbuj wejść do BIOS-u, naciskając klawisz
[Delete]
lub
[F2]
. W niektórych egzotycznych
konstrukcjach może to być inny klawisz.
2
 
Kiedy pojawi się okienko: wpisz jedno z haseł podanych w ramce i naciśnij
[Enter]
. Hasło podczas wpisywania oczywiścienie będzie widoczne, w miejsce znaków z regu-ły będą się pojawiały gwiazdki:
3
 
 Jeśli pierwsze hasło uniwersalne zadziała,dostaniesz się do BIOS-u i będziesz mógł
zmieniać jego ustawienia. W przeciwnym wy-
padku wyświetli się komunikat:
4
 
Gdy uda ci się wejść do BIOS-u, nie zapo-mnij skasować starego hasła. Przejdź więcdo zakładki i opcji . Następnie
przejdź do opcji lub
i naciśnij
[Enter]
(opcje te mogą się różnić w zależności od wersji BIOS-u). Gdy 
pojawi się okno z prośbą o wpisanie nowego
hasła, naciśnij jedynie
[Enter]
– stare hasło zo-stanie usunięte. W niektórych BIOS-ach koniecz-ne jest dwukrotne naciśnięcie klawisza
[Enter]
.
5
 
Gdy wszystko zrobisz poprawnie, pojawisię okienko:Informuje ono, że stare hasło zostało zdezakty- wowane. Zapisz zmiany i wyjdź z BIOS-u.
Łamanie haseł 
 Jeśli żadne z wymienionych haseł uniwersalnychnie zadziała, skorzystaj z programu generujące-go hasła na podstawie informacji odczytanychz pamięci CMOS. Programy takie zazwyczaj wy-
świetlają kilka, a nawet kilkadziesiąt różnychhaseł. I mimo że żadne może nie być hasłem
ustawionym przez ciebie, w wielu wypadkachte podane przez program pozwolą ci dostać siędo BIOS-u. Niestety, narzędzia tego typu mają czasem kilka lat i nie są już rozwijane, więc niesprawdzą się w przypadku nowszych kompute-rów.Korzystanie z programów odczytujących ha-sła z BIOS-u pokażemy na przykładzie programuCMOS Password Recovery Tools 4.8. Aby z nie-go skorzystać, musisz mieć uprawnienia admi-nistratora w systemie Windows.
1
 
Rozpakuj archiwum z programem CMOSPassword Recovery Tools 4.8, np. w kata-logu
C:\cmospwd-4.8
.
2
 
Otwórz okno poleceń. Kliknij . Wy-bierz polecenie , a następnie
 w otwartym okienku wpisz
cmd
i naciśnij klawisz
[Enter]
.
3
 
W linii poleceń przejdź do katalogu z pro-gramem: wpisz polecenie
cd C:\cmospwd-4.8\windows
i zatwierdź klawiszem
[Enter]
.
4
 
Wpisz polecenie
ioperm.exe –i
i naciśnij
klawisz
[Enter]
.
5
 
Teraz za pomocą polecenia
cmospwd_win
 uruchom właściwy program.
6
 
W oknie programu wyświetlą się różne
propozycje haseł. Jeśli naciśniesz dowoln
klawisz, pojawi się dalsza część propozycji kodów.
Zapisz na kartce kody przeznaczone dla twoje-go BIOS-u.
7
 
Następnie, po restarcie komputera, spróbujdostać się do BIOS-u, wpisując kolejne ha-sła. Będą one inne niż hasło wprowadzone kie-dyś przez ciebie. Wynika to z faktu, że programsprawdza sumy kontrolne wpisanego przez użyt-kownika hasła i generuje hasła inne, lecz cha-rakteryzujące się taką samą sumą kontrolną.
8
 
 Jeżeli uda ci się wejść do BIOS-u, przede wszystkim usuń stare hasło, jak w rozdzia-le „Hasła uniwersalne”, w kroku
4
. Następniezapisz zmiany i wyjdź z BIOS-u.
Uwaga!
Opisywane tu czynności stanowią 
głęboką ingerencję w BIOS. Jej skutki
mogą być nieodwracalne. Informuje-my, że redakcja z dużą starannością 
przygotowuje i sprawdza wszelkiemateriały. Jednak liczba różnych
możliwych produktów, przypadków,konguracji jest duża i nie sposóbprzewidzieć wszystkiego. Czytelnik
musi mieć świadomość, że wszelkich
zmian dokonuje na własną odpowie-dzialność.
HARDWARE

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->