Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong-7 Man Hinh LCD

Chuong-7 Man Hinh LCD

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 4,445 |Likes:
Published by Nguyen Truong

More info:

Published by: Nguyen Truong on May 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ
ng 7: Màn Hình LCD
Bài-1: Nguyên lý c
a màn hình LCD
N
i dung
: Nguyên lý c
a màn hình LCD, Các h
th
ng hi
n th
, C
u trúc LCD và nguyên t
c ho
t
độ
ng.
1. Nguyên lý c
a màn hình LCDLCD (Liquid Crystal Display) Màn tinh th
l
ng
Trong ch
ươ
ng này, chúng ta s
tìm hi
u v
nguyên lý c
a màn hình tinh th
l
ng, tìm hi
u c
u t
ovà nguyên lý ho
t
độ
ng c
a màn hình LCD nói chung và màn hình LCD cho
đ
i
n tho
i nói riêng, th
cch
t màn hình LCD c
a
 Đ
i
n tho
i và c
a Máy tính là m
t, chúng ch
ỉ 
khác nhau v
kích th
ướ
c.
 
Các ph
n t
tinh th
l
ng s
p x
ế
p d
c theo khe rãnh.
 -
tr 
ng thái t
nhiên, các ph
n t
tinh th
l
ng s
p x
ế
p không theo tr 
t t
nào c
.- Khi
đượ
c ti
ế
p c
n v
i b
m
t có khe rãnh, các ph
n t
tinh th
l
ng s
p x
ế
p song song d
c theokhe rãnh.
1
 
 
Tr 
ng thái t 
ự 
nhiên Khi ti 
ế
 p c 
n v 
ớ 
i b
m
t có khe rãnh
Khi các tinh th
l
ng
đ
an xen vào gi
a các phi
ế
n trên và phi
ế
n d
ướ
i chúng s
p x
ế
p th
ng hàng v
ikhe rãnh l
n l
ượ
t theo h
ướ
ng "a" và "b".Các ph
n t
phía trên d
c theo chi
u "a" còn phía d
ướ
i d
c theo chi
u khác là "b"
đẩ
y tinh th
l
ngs
p x
ế
p theo m
t c
u trúc xoay 90o.
Ánh sáng xuyên qua vùng không gian (kho
ng tr 
ng) c
a ph
n t
s
p x
ế
p.
Ánh sáng c
ũ
ng xoay khi xuyên su
t, h
t nh
ư
các tinh th
l
ng xoay.
Ánh sáng xuyên qua các tinh th
l
ng, ti
ế
p
đ
ó h
ướ
ng vào các ph
n t
 
đ
ã s
p x
ế
p xoay 90o nh
ư
 hình v
=> ánh sáng c
ũ
ng xoay 90o xuyên qua các tinh th
l
ng.
2
 
Ánh sáng b
u
n cong 90o nh
ư
các phân t
khi xoay.
Các ph
n t
s
p x
ế
p khi có
đ
i
n tr 
ườ
ng
đặ
t vào.Khi có
đ
i
n tr 
ườ
ng
đặ
t vào, tinh th
l
ng c
u trúc l
i làm xoay ánh sáng khi xuyên qua.
C
u trúc phân t
trong các tinh th
l
ng s
p x
ế
p m
t cách d
dàng khi có
đ
i
n tr 
ườ
ng
đặ
t vào ho
c
đ
i
n c
c Anot ngoài tác d
ng. Khi có
đ
i
n áp
đặ
t, các phân t
t
s
p x
ế
p theo chi
u d
c (d
c theo
đ
i
n tr 
ườ
ng) và ánh sáng c
ũ
ng xuyên su
t d
c theo chi
u s
p x
ế
p c
a phân t
.
 
Ch
n sáng v
i 2 b
l
c phân c
c (Polarizing filters - b
l
c phân c
c)
- Khi có
đ
i
n áp
đặ
t vào, k
ế
t h
p c
2 b
l
c phân c
c làm xoay tinh th
l
ng tr 
thành 1 hi
n th
LCD- Ánh sáng s
xuyên qua khi hai b
l
c phân c
c s
p x
ế
p v
i tr 
c phân c
c nh
ư
hình v
trái.- Ánh sáng s
b
ch
n khi 2 b
l
c phân c
c s
p x
ế
p v
i tr 
c phân c
n nh
ư
hình v
ph
i.
3

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quynh Trieu liked this
Chí Phèo liked this
Trần Triều liked this
Trốc Gúi liked this
Dương Nguyễn liked this
hongduc1984 liked this
Le van Vinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->