Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong-9 Phan Mem Ung Dung

Chuong-9 Phan Mem Ung Dung

Ratings:

4.57

(7)
|Views: 10,004 |Likes:
Published by Nguyen Truong

More info:

Published by: Nguyen Truong on May 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ
ng 9: Ph
n M
m
ng D
ng
Bài-1: T
ng quát v
Ph
n m
m
ng d
ng
N
i dung:
Ph
n m
m
ng d
ng trên
đ
i
n tho
i di
độ
ng là gì ? Các thi
ế
t b
dùng
để
n
p ph
n m
m.
1. Ph
n m
m
ng d
ng trên
đ
i
n tho
i di
độ
ng là gì ?
Ngày nay khi công ngh
phát tri
n,
đ
i
n tho
i di
độ
ng
đ
ã tr 
thành ph
ươ
ng ti
n ph
thông v
i t
t c
 m
i ng
ườ
i, t
ch
nó ch
ỉ 
 
để
 
đ
àm tho
i và g
i nh
n tin nh
n thì
đế
n nay
 Đ
i
n Tho
i Di
 Độ
ng
đ
ã tr 
 thành m
t chi
ế
c máy t
i tân thu nh
, mang trong mình nó là m
t máy thu phát vô tuy
ế
n, m
t Máy tínhthu nh
, m
t Camera k
thu
s
và trong t
ươ
ng lai không xa nó còn tích h
p c
m
t chi
ế
c Ti vi xemtruy
n hình vào
đ
ó n
a .
 
Ph
n m
m
ng d
ng trên
đ
i
n tho
i
là bao g
m :- Nh
c chuông- Nh
c không l
i- Nh
c có l
i- Hình
nh- Video- Game- Các ch
ươ
ng trình
ng d
ng .
 
S
gi
ng và khác nhau v
i ph
n m
m
ng d
ng trên máy tính
. Do
đặ
c
đ
i
m c
a
đ
i
n tho
i là:- B
nh
có h
n ch
ế
v
dung l
ượ
ng- Màn hình có
độ
phân gi
i th
p=> Vì v
y các ch
ươ
ng trình
ng d
ng trên
đ
i
n tho
i c
n có dung l
ượ
ng nh
,
độ
phân gi
i th
p.- Các File ca nh
c, Video ch
y trên
đ
i
n tho
i th
ườ
ng có dung l
ượ
ng nh
và th
ườ
ng có
đị
nh d
ngkhác v
i File trên máy tính.- Các File video ch
y trên
đ
i
n tho
i mu
n ch
y
đượ
c trên máy tính thì chúng ph
i
đượ
c cài
đặ
t cácph
n m
m.- Ng
ượ
c l
i các File ca nh
c, Video thông th
ườ
ng trên máy tính khi n
p vào
đ
i
n tho
i, b
n c
nConvert b
ng các ch
ươ
ng trình ph
n m
m thì m
i có th
s
d
ng
đượ
c.
2 . Các thi
ế
t b
dùng
để
n
p ph
n m
m:
 
 Để
 
đư
a
đượ
c các ch
ươ
ng trình ph
n m
m vào
đ
i
n tho
i b
n c
n m
t b
máy tính và m
t s
thi
ế
tb
h
tr 
 
để
truy
n và nh
n d
li
u:
a) M
t b
máy vi tính Pentium 4 có c
u hình trung bình:
1
 
B
t k
b
n làm công vi
c gì liên quan t
i ph
n m
m
đ
i
n tho
i thì b
n
đề
u ph
i c
n
đế
n 1 b
máytính
b) M
t
đầ
u
đọ
c th
nh
 
Đ
a n
ă
ng
 Đầ
u
đọ
c th
 
đ
a n
ă
ng giúp b
n có th
s
d
ng
đượ
c t
t c
các lo
i th
nh
có trên
đ
i
n tho
i, n
pph
n m
m b
ng
đầ
u
đọ
c th
có t
c
độ
nhanh nh
t, và t
t nhiên nó ch
ỉ 
n
p
đượ
c cho các lo
i
đ
i
ntho
i có th
nh
.
c) M
t c
ng giao ti
ế
p h
ng ngo
i
H
u h
ế
t các lo
i
đ
i
n tho
i hi
n nay
đề
u có giao ti
ế
p h
ng ngo
i, vì v
y trong các lo
i
đ
i
n tho
ikhông có th
nh
thì vi
c n
p nh
c chuông hình
nh ch
y
ế
u d
a vào
đườ
ng truy
n qua h
ng ngo
i.
c) M
t c
ng giao ti
ế
p Bluetooth
2
 
 Giao ti
ế
p Bluetooth là giao ti
ế
p không dây
đượ
c h
tr 
trong các
đ
iên tho
i
đờ
i cao, b
n có th
s
 d
ng c
ng giao ti
ế
p Bluetooth
để
g
i và nh
n thông tin t
máy tính
đế
n t
t c
các lo
i
đ
i
n tho
i cóh
tr 
Bluetooth.
d) Cáp tín hi
u k
ế
t n
i tr 
c ti
ế
p:
- B
n có th
s
d
ng cáp tín hi
u
để
k
ế
t n
i tr 
c ti
ế
p
đ
i
n tho
i v
i máy tính thông qua c
ng USB.- M
i lo
i cáp ch
ỉ 
s
d
ng
đượ
c cho m
t s
 
đờ
i máy và chúng c
n có m
t giao di
n ph
n m
m
để
 truy
n nh
n tín hi
u.
Cable DKU-5 h
tr 
ợ 
cho các 
đờ 
i máy : Nokia 7210, 6610, 6100, 7250, 5100, 6800, 6220, 3100, 3200,2285 
.
3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
phantienvuong liked this
Tín Lê liked this
Tín Lê liked this
Anh Phang liked this
xuanlungit liked this
bacho28vn liked this
bacho28vn liked this
dangminhtien2712 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->