Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Constituencies - Enterprises Can't Exist Without Them

Constituencies - Enterprises Can't Exist Without Them

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Nigel A.L. Brooks
Constituencies are the groups with whom an enterprise has relationships so as to conduct business. Constituencies form the basis for the governance disciplines: stewardship, strategy, and structure. The relationship between an enterprise and its constituencies is tightly coupled and can't be ignored.
Constituencies are the groups with whom an enterprise has relationships so as to conduct business. Constituencies form the basis for the governance disciplines: stewardship, strategy, and structure. The relationship between an enterprise and its constituencies is tightly coupled and can't be ignored.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Nigel A.L. Brooks on May 20, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2010

pdf

 
IHEYZLZ_OEILOY- OEZOR[RLYOY INE'Z OPLYZ WLZ@H_Z Z@OM
ELGOA N%A% BRHHDYZ@O B_YLEOYY AONJORY@L[ JOSOAH[MOEZ IHR[HRNZLHENrzliao ro{rlez
 
IHEYZLZ_OEILOY- OEZOR[RLYOY INE'Z OPLYZ WLZ@H_Z Z@OM
Iheyzlzuoeiloy nro z`o grhu{y wlz` w`hm ne oezor{rlyo `ny roanzlhey`l{y yh ny zh ihejuiz buyleoyy% Iheyzlzuoeiloy chrm z`o bnyly chr z`o ghsoreneio jlyil{aleoy6 yzownrjy`l{! yzrnzog|! nej yzruizuro% Z`oroanzlhey`l{ bozwooe ne oezor{rlyo nej lzy iheyzlzuoeiloy ly zlg`za| ihu{aoj nej ine'z bo lgehroj%
Z`o ghsoreneio jlyil{aleoy hc ne oezor{rlyo leiaujo6
Yzownrjy`l{ - z`o roy{heylblalz| chr z`o {orchrmneio hc ne oezor{rlyonej z`o joalsor| hc snauo zh iheyzlzuoeiloy
Yzrnzog| - z`o boeoclilna {hylzlheleg hc ne oezor{rlyo le z`omnrdoz{anio yh ny zh joalsor snauo zh iheyzlzuoeiloy hsor zlmo
Yzruizuro - z`o oenbaor hc roanzlhey`l{y bozwooe ne oezor{rlyo'ylecrnyzruizuro! {rhjuiz nejhr yorslioy! mnrdozy! nej iheyzlzuoeiloyz`nz joalsor snauoIheyzlzuoeiloy nro z`o ihmmhe oaomoez%
Iheyzlzuoei|-bnyoj yzownrjy`l{6
Z`o iheylyzoeiloy hc ne oezor{rlyo iheylyz hc6
[rlmnr| - om{ah|ooy! iuyzhmory! yu{{alory! nej lesoyzhry
Yoihejnr| - roguanzhry nej ihm{ozlzhry
Ihmmuelz|-nz-anrgo[rlmnr| iheyzlzuoeiloy nro jlroiza| nyyhilnzoj wlz` leihmo onrelegnizlslzloy6 om{ah|ooy {orchrm! iuyzhmory bu|! yu{{alory joalsor! nejlesoyzhry cleneio% Om{ah|ooy zndo inro hc iuyzhmory w`h ironzo jomnejchr yu{{alory nej {rhsljo {hzoezlna chr lesoyzhry zh onre n rozure%Yoihejnr| iheyzlzuoeiloy olz`or {ormlz nizlslzloy hr i`naaoego z`om%Iheyzlzuoezy nro lejlsljuna mombory hc n iheyzlzuoei| grhu{%2
 
Om{ah|ooy ({rlmnr|,6
Cuaa-zlmo nej {nrz-zlmo
[ormneoez (leiaujleg aonyoj, nej zom{hrnr|Z`o joclelzlhe hc om{ah|moez ly jozormleoj b| Cojorna lmmlgrnzlhe! nejCojorna nej yznzo anbhr nej znpnzlhe anwy nej roguanzlhey% Z`o| nroeumorhuy nej ihm{aop%N ihmmhe anw om{ah|oo ly ne lejlsljuna {orchrmleg yorslioy chr ynanr|hr wngoy! uejor ne hrna hr wrlzzoe ihezrniz! he ne heghleg bnyly! nej uejor z`o ihezrha hc n {rleil{na chr ne oezor{rlyo%Ihr{hrnzo hccliory nro zronzoj ny om{ah|ooy lc z`o| {orchrm yorslioy nejnro ihm{oeynzoj4 {nrzeory le clrmy! mombory le almlzoj alnblalz|ihm{neloy! nej yhao {rh{rlozhry nro ehz zronzoj ny om{ah|ooy%Ne lejo{oejoez ihezrnizhr {orchrmy whrd chr n {rleil{na w`h mn|jozormleo z`o oej royuaz! buz ehz `hw z`o royuaz ly ni`losoj! nej lynyyumoj zh bo zom{hrnr| le enzuro% Yosoro {oenazloy ine royuaz crhm z`omlyianyylclinzlhe hc om{ah|ooy ny lejo{oejoez ihezrnizhry% Lejo{oejoezihezrnizhry nro oezor{rlyoy le z`olr hwe rlg`z%Aonyoj om{ah|ooy nro zoi`elinaa| om{ah|oj b| n [rhcoyylhenaOm{ah|moez Hrgnelvnzlhe ([OH,! buz z`o ialoez ly roy{heylbao chr z`oihezrha hc z`o whrd% Z`o njmlelyzrnzlso burjoe hc z`o `umne royhurioycueizlhe! leiaujleg {n|rhaa {rhioyyleg! ly mhsoj z`o [OH% Le occoiz! z`oom{ah|ooy nro whrdleg chr z`o ialoez wlz` ne huzyhurioj `umne royhurioyjo{nrzmoez% B| {hhaleg om{ah|ooy crhm muazl{ao ialoezy! z`o [OH inerojuio {rhioyyleg ihyzy nej ine gnle cnshrnbao rnzoy chr leyurneio juo zhz`o yinao occoiz% Ialoezy {n| cooy nej nmhuezy zh ihsor {n|rhaa! znpoy! nej boeoclzy jlroiza| zh z`o [OH%Z`o ruaoy rognrjleg om{ah|moez! yoac-om{ah|moez! nej ueom{ah|moezznpoy nro ihm{aop% Le yhmo inyoy! lejo{oejoez ihezrnizhry nro iheyljorojzh bo yznzuzhr| om{ah|ooy chr om{ah|moez znp {ur{hyoy uejor z`o LezorenaRosoeuo Ihjo% Lc ehz! z`o| nro roy{heylbao chr z`olr hwe om{ah|moezznpoy%9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->