Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
John Steinbeck Soareci Si Oameni

John Steinbeck Soareci Si Oameni

Ratings: (0)|Views: 79|Likes:
Published by e_svet

More info:

Published by: e_svet on May 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
JOHN STEINBECK • ŞOARECI ŞI OAMENI
\
JOHN STEINBECK 
ŞOARECI ŞI OAMENI
C John Sleinbeck,
Of Mice ană Men,
Mclntosh
&.
Otis, New York Traducere, postfaţă şi tabel cronologicde FRIDA PAPADACHE
Bioi-oieca judeţeană
 — CLUJ — 
EDITURA
CARTEA ROMÂNEASCĂCoperta de EMILIA BOBOIAIn loc de TABEL CRONOLOGIC
1902
La 27 februarie se naşte John Steinbeck, în orăşelul semirural Salinas, din California de nord, ţinutul Monterey, primulnăscut dintre trei băieţi, al unui tată din a doua generaţie de imigranţi germani şi al unei mame de origine irlandeză. Tatăl,morar şi casier al micii comunităţi ; mama, învăţătoare.1919 Absolvă „High School" (şcoala superioară) locală.1920 Se înscrie la universitatea californiană Stanford, frecventînd intermitent anumite cursuri care îl interesează şi practicînd între timp tot felui de munci (agricole şi manuale). Citeşte enorm ; prima carte de literatură din bibliotecaadolescentului este
Morte d'Arthur 
de Malory
i
 ,
lectură preferată, la care se va adăuga Dostoievski.Colaborări la revista universităţii.
1
Morte d'Arthur 
de Malory, o lucrare în 21 de volume, scrisă pe la 1470 (tipărită în 1485 de Caxton), cea mai populară prelucrare (adaptată din limba franceză) după numeroasele povestiri mistico-romantice care au circulat de-a lungulveacurilor, în diverse limbi, despre legendarul rege celt Arthur — model de puritate şi vitejie — şi Cavalerii săi adunaţi în jurul aşa-zisei .,Mese Rotunde", menită să înlăture disputele asupra ierarhiei. Felurite personaje — ca Merlin vrăjitorul,Gawain, Launcelot, Parsifal — căutătorii Graalului, Tristram etc, s-au asociat cu străvechile legende iniţiale.
1929
1925 Părăseşte definitiv universitatea, fără a se osteni să obţină o diplomă. Vizitează New York-ul, cuun popas în Panama. I se primesc colaborări la revista „The American". Intre timp, lucrează ocazional, de pildă cazidar la „Madison Square". Are trei romane scrise, dintre care unul i-a fost înapoiat de către editorii solicitaţi, iar celelalte două n-au mai părăsit niciodată sertarele sale. Ca paznic al unei vile de pe malul lacului Tahoe, în munţiiSierra Nevada, într-o singurătate absolută, scrie primul său roman publicat,
Cup of Gold 
2
, mistic roman deaventură, descriind viaţa fostului pirat englez Hcnry Morgan, cuceritorul ţinutului Panama, înnobilat de regele Carol IStuart. Vădită influenţă a legendelor arthuriene : urmărirea idealului, tema eşecului. Satiră împotriva „respectabili-tăţii" care se va regăsi, mai mult sau mai puţin acută, în toată opera lui Steinbeck. Fuge cu tînăra Carol Henning şise căsătoreşte. Tatăl instalează tînăra pereche într-o mică proprietate a sa, la Pacific Grove, aşezare de colonişti,care, cu îngustimea sa de vederi de tip puritan, îi va furniza lui Steinbeck material pentru un ciclu de povestirisatirice. Apare ciclul de povestiri
 Pastures of Heaven
 J 
 ,
unde se vădesc simţul ascuţit de observaţie şi mijloacele artisticereale ale tinărului scriitor. Tema frecventă este învinsul, Neînţelesul ; iar în nuvela
Oblrşia lui Tularecito
apare prima
2
Vechiul nums al ţinutului Panama.
3
„Păşunile corului", după numele unei văi din împrejurimile tîrgusorului Salinas
(Las Praderas del Cielo).
Ciclu de povestiri al căror cadru, ca la Sherwood Anderson. este un acelaşi loc mărginit, fiecare povestire tratînd cîte oîntîmplare din viaţa uneia dintre familiile tîrgusorului.,.VI
19301932figură de „anormal" din galeria creaţiilor lui Steinbeck.
1933
Apare romanul
To a God Unknown '<,
de o mare frumuseţe poetică, dar penibil de mistică şi exaltată — imn delirant închinat naturii.In „North American Revievv" apar primele două părţi din ciclul
The Red Pony
°, in care propria copilărie, cu peisajele sirealităţile ei, i-au inspirat lui Steinbsck o lucrare d? autentică perfecţiune. Ciclul definitiv, completat în culegerea
 Long Valley
din 1938, va cuprinde :
The Gift 
(Darul).
The Great Mountains
(Munţii cei mari),
The Promise
(Făgăduiala) =i
 A Leader of the People
(Un conducător al poporului).
1934
I se atribuie tînăruldi scriitor prima distincţie : premiul „O'Henry", pentru nuvela
The Murder 
(Crima).
1935
Apare romanul
Tortilla Flat 
 B
 ,
care îi aducă lui Steinbeck o bruscă notorietate, printr-un mare succes de public,atras de pitorescul mediului picaresc (clasicii şi derbedeii cartierului ,.Tortilla" din Monterey) şi de umorul gras al povestirii, dar nepercepînd nici intenţia satirică (atac contra , respectabilităţii" si apologia candorii), nici caracterul parodistic. după tiparul legendelor arthuriene. Steinbeck obţine, cu
Tortilla Fiat,
medalia de aur a clubului Com-monwealth din California ; Hollywood-ul îşi'' „Unui zeu necunoscut", titlu împrumutat dintr-un poem din
Vede,
unde la fiecare strofă revine versul „Cărui Zeu să-iaducem jertfele noastre ?"
5
V.
Căluţul Roib,
culegere de nuvele, trad. D. Mazilu, ESPLA, 1957.
0
„Casa din cartierul Tortilla". V.
Cartierul Tortilla.
trad. Paul B. Marian şi Eugen B. Marian, Ed. „Vatra", 1945
VII
1936asigură dreptul de adaptare : <Jack Kirklanr prelucrează un spectacol teatral după roman Scriitorul — in aceavreme încă foarte pudic faţă de vîlva publicitară se refugiază în Mexic şi revine după ce entuziasmul s-a
 
 potolit. Se stabileşte în mica localitate Los Gatos, la cîţiva kilometri de San-Francisco, de unde face lungi călătoriisau scurte deplasări Ia New York.Apare romanul
 In dubious Battle
 ,
înfătişînd un episod tragic din lupta între patroni şi muncitorii ambulanţidin livezile Californiei. Se vădeşte nu numai forţa artistică a scriitorului, dflr si ascuţitul său simţ de observaţie pentru realităţile economice şi sociale, cît şi aplecarea sa către „efecte" puternice. Prm
 Bătălia,
Steinbeck atacă făţiş şi cu brio romanul social.Apare romanul
Of Mice and Men
(în versiunea românească ce urmează „Şoareci şi O
J
-meni")
8
si se joacădramatizarea cu acelaşi nume, care obţin un succes unanim. Apare culegerea de povestiri mai vechi
The Long Valley
9
, tratînd cu impresionantă forţă artistică iarăşi tema „respectabilităţii" mic-burgheze, care face din oameniînvinşi şi sclavi, sau ipocriţi şi monştri, cînd nu-i distruge. [V. remarcabilele nuvele
The Flight 
(Fuaa),
The Harness
(Frîul),
The Snake
(Şarpele),
Th-i Chrysanthemums (Crizantemele)
10
. Volumul mai
7
„în Bătălia îndoielnică".Titlul este extras din
 Pari-disul pierdut 
de Milton : „...îndoielnica bătălie, în cîmpiiJe cerului, împotriva tronului celuiAtotputernic..."
 Bătălia.
traducere si prefaţă de S. Iosifescu, ESPLA, 1958.
8
A se vedea în Postfaţă explicaţia titlului şi interpre-
-j
tarea lucrării
Şoareci şi Oameni.a
u
 
„Valea cea Lungă".
i0
 
Vezi în
 Nuvela americană contemporană,
trad. Const Popescu, antologie si prefaţă Silvian Iosifescu, Editura pentruLiteratură, Colecţia „Biblioteca pentru toţi". VIII19371938cuprinde ciclul
The Red Pony,
completat, şi
 povestirea satirică
Saint Cathy, the Virgin,
despre purceaua sanctificată(sub formă de umor absurd, un atac ireverenţios, nu împotriva religiei, ci a ipocriziei şi corupţiei bisericii cainstituţie, şi împotriva „respectabilităţii" impuse si consacrate.]După o documentare de cîteva luni, petrecute în mijlocul unui convoi de muncitori migranţi expulzaţi de pe pămînturile lor din Oklahoma', apare, sub titlul
Their Blood is Strong 
(Oameni tari), culegerea de reportaje scrisede Steinbeck, în acel moment de criză economică, pentru revista „News", si care îi vor servi scriitorului dreptmaterial pentru romanul
 Fructele Mîniei.
1939 Apare marele roman social
Grapes of Wrath
•'. Printr-oingenioasă inovaţie de tehnică literară, intercalînd în povestea familiei Joad capitole care aruncă lumină asupracondiţiilor economice, scriitorul izbuteşte să ridice tragedia particulară din ficţiunea sa la amploarea şi sem-nificaţia unei tragedii generale şi, cu turburătoare mijloace artistice, să adreseze un grav avertisment sistemuluieconomic capitalist în> vigoare şi o vibrantă lecţie de cooperare clasei muncitoare („Cu cît ne merge mai rău, cuatît avem mai mult de făcut...")
 Fructele Miniei
a răsunat ca un clopot de alarmă, zgîlţîind conştiinţele, denunţînd„crima dincolo de orice denunţare, eşecul care dă peste cap toate succesele noastre, faptul că lăsăm să moară defoame copii într-un ţinut unde putrezesc, neculese, roadele-pămîntului".
11
 
 Fructele Mîniei,
traducere şi prefaţă de D. Mazilu, 2 voi., Editura pt. Literatură, BPT, 1963.Cu toată campania dezlănţuită împotrivă-' fia cercurile interesate, Steinbsck obţine, cu
 Fructele Miniei,
marele premiu american „Pulitzer" si totodată irupe în literatura universală. După
 Fructele Miniei,
scriitorulsuferă de v/ lungă istovire. Pentru a se destinde vizitează Golful Californiei, însoţindu-l într-o călătoriede cercetare ştiinţifică, bio-marină, pe marele său prieten, dr. Edw. Ricketts, pe care îl cunoscuse la PacificGrove.Scrie scenariul
The Forgotten Village
(Satul uitat), în regia lui Elia Kazan, un film despre introducerea îngrijiriimedicale moderne într-un sat din Mexic.1941 Publică scenariul
Satul uitat.
Apare cartea
Marca Cortez '-
interesant şi fermecător rod al expediţiei cuRicketts.Apar filmele
Of Mice and Men
şi
Grapes of Wrath.
1942 Publică
 Bombs Away
! (Lansaţi bombele !), un fel de manifest efe propagandă pentru mobi-lizarea în aviaţie a tinerilor americani, şi romanul si piesa de teatru
The Moon is Down
n
, remarcabilăcontribuţie a lui Steinbeck H rezistenţa ţărilor îngenunchiate de nazism. Soţia sa cere divorţul pe motiveste mpreu lăsată singură, iar scriitorul e acum în măsură a-i da o sumă foarte generoasădrept despăgubire.1943 Se căsătoreşte a doua oară cu Gvvyn Verdon, într-un cadru foarte monden. Printre relaţiile sale este şi preşedintele Franklin D. Roosevelt, care îi apreciază mult humorul şi imaginaţia.
12
Vechiul nume local al Golfului Californiei.
13
..Luna a apus" (v.
 Nopţi fără lună,
trad. F. Aderca, Ed „Forum", 1944.)
X
Vizitează zona europeană de război, în calitate de corespondent al ziarului „New York Herald Tribune". Steinbeck esteconvins, în urma a tot ce constată, că fasciştii vor pierde războiul.1944 Scrie scenariul
 Lifeboat 
(Barca de salvare) pentru un film al lui Hitchcock, alegorie abilă a naufragiuluimondial, dar, după unii critici americani, total lipsit de emoţii, „demonstra-, ţii într-o teoremă". Scenariul s-a pierdut.1945 Apare romanul
Cannery Row
Vl 
 ,
devenit între timp un clasic al umorului american, situat în acelaşicadru ca şi
Tortilla Fiat,
în cali-fornianul Montercy. Cartea aduce un înalt mesaj umanist, care n-a preafost înţeles. Cu alegorii ce fuzionează fericit cu acţiunea şi cu o subtilă tehnică literară este răspunsul lui Steinbeck la
 
 provocarea războiului. O apărare a poeziei şi a spiritului creator.Apare, într-un jurnal feminin, povestirea
The Pearl of the World 
«
>
confecţionată după o legendă străveche — omul carearuncă înapoi în mare un mărgăritar imens ce-i aduce numai nenorociri. Neapreciată de critică, dar mai preţuită de public,tocmai pentru simplitatea ei şi pentru promovarea ideilor morale triumfătoare asupra spiritului de înavuţire. Scrie scenariul defilm
 A Medal for Benny
(O medalie pentru Eenny).Steinbeck îşi cumpără o casă la New York, unde se stabileşte, făcînd frecvente călătorii în Europa.1947 Apare
 Perla,
carte şi film. Apare romanul
The Wayward Bus,
(Autobuzul rătăcit), satiră la a-
14
„Calea Conservelor" sau „Calea Fabricilor de conserve" .
13
„Mărgăritarul Lumii".' . XI19481949dresa societăţii americane postbelice. Steinbeck consideră că religiei creştine şi moralei puritane, care dăduseră greş înrolul de călăuză, i-au luat locul pseudo-cultura şi urmărirea „confortului", a vieţii cît mai dulci, „o lume pe calese înăbuşe în propriul ei sirop"
w
.
Sub noua spoială a autobuzului rătăcit, care poartă emblema
Sweetheart 
(apelativfamiliar echivalînd cu „odorul inimii mele", „dulceaţă", „iubito"), evocatoare de erotism ieftin şi fadă superficialitate,mijeşte emblema dată de vechiul proprietar 
 El gran Poder de Jesus.
Adolescentul ajutor al şoferului „îşi ia mai toateideile din filme şi restul de la radio" ; fetele care servesc la restaurant „visează aplecate deasupra revistelor de cinema şioftează în tono-mat" ; nevasta capitalistului îşi doreşte „o seră de orhidee despre care a citit într-un articol din «Harper'sBazaar»." Critica mai exigentă respinge lucrarea drept lipsită de fuziune între alegorie si elementele realiste, nefiindnici observaţie detaşată, nici satiră viguroasă.Scriitorul întreprinde o călătorie în Uniunea Sovietică.Apare
 A Russian Journal 
17 
 ,
rod al scurtei şederi a lui Steinbeck în Uniunea Sovietică. Scriitorul încearcă să-şi convingăcompatrioţii că o ţară socialistă nu poate dori război, avînd ţeluri mai pozitive.Steinbeck primeşte o grea lovitură prin moartea prietenului său, biologul dr. Edw. Ricketts. Filmul
The Red Pony.
SityTgS
„Jurnal rusesc". 
Steinbeck.,
Kans
asXIIig50 Romanul şi piesa
 Burning Bright 
ie
, după critica americană : „grăbită încercare de a pune realism în alegorie" ; „structurăconfuză şi limbă artificială". Neglijabil artistic, dac important pentru înţelegerea ideilor lui Steinbeck, mesajul repetat al„Fraternităţii întregii Familii Umane", pus în gura unui om simplu şi destoinic în meşteşugul său. Filmul
Viva Zapatta
! înregia lui Elia Kazan
l9
. 1952— Steinbeck trudeşte la ceea ce numeşte în 1953
 
 Jurnalul 
său din acea perioadă, „celmai am- biţios roman al său", foarte preocupat de o reînnoire a tehnicii sale literare, de a-şi croi iar drum către inima cititorilor.Romanul
 East of Eden
(La Răsărit de Paradis) are ambiţia de a descrie, cu obişnuita bogăţie alegorică, istoria strămoşilor autorului, de la descinderea lor în California. Nemulţumeşte critica, fiind considerat neînchegat din punct de vedere artistic şinejustificîndu-şi lungimea excesivă. Cititorii îi fac o primire mai bună, graţie frumoaselor pasaje poetice şi personajuluifeminin, Cathie, alt „monstru" (voit) din galeria tipurilor lui Steinbeck — care bîntuie cartea o bună parte din lungimea ei — abia în partea a patra o-punîndu-i-se personajul unei femei bune, energice, luptătoare şi plină de afecţiune, Abra. 1954 Apareromanul
Sweet Thursday
20
; acelaşi' cadru şi aceiaşi eroi ca în
Tortilla Fiat 
şi
Can-nery Row,
dar contrazicînd mesajulumanist al
18
„Flacăra vie".
19
Emiliano Zapatta (1877—1919), conducător al mişcării ţărăneşti în sudul Mexicului. între 1910—1917 ; a condusun detaşament de „guerrilleros" împotriva dictaturii lui Diaz. Asasinat din ordinul lui Carranza. preşedinte al Mexiculuiîntre 1917—1920.
20
„Joia Dulce".XIHcelui din urmă (Doc obţine şi femeia fără da care nu poate trăi, şi o slujbă bună la Institutul californian de tehnologie). Oîncercare superficială de a mulţumi publicul prin reiterarea unor personaje îndrăgite şi printr-un
hap-py-end 
facil, care nu-iaduce autorului nici respectul criticii şi nici adeziunea publicului.1955
 Pipe-Dream
(Reverie pentru Flaut), comedie i'i muzicală după
Sweet Thursday,
desconsideratăde critica americană şi cu răceală primită de public, în ciuda unei montări eminente.1956 Apare, în revista „Atlantic Monthly", povestirea
 How Mr. Hoggan robbed a Bank 
2I
, consi
derată drept promiţătoare, faţă de regresul ce se înregistrase în creaţia lui Steinbeck, de la
Grapes of Wrath
şi de la
Cannery Row
încoace. Este vorba de un fragment din viitorul roman
The Winter of Our Discontent 
22
; acţiunease petrece în sfîrşit într-un mediu citadin şi indică regăsita stăpînire a lui Steinbeck asupra mijloacelor sale.Î957 Critica exigentă, deşi nu în totalitatea ei, consideră drept cotitura mult aşteptată în creaţia luiSteinbeck, devenind iar purtătoarea unui mesaj umanist, apariţia romanului
The Short Reign of  Pippin
IV
23
, situat de asemenea în mediu citadin. O apologie răspicată a omului în stare renunţe laonoruri şi opulenţă pentru a nu face compromisuri cu ceea ce consideră el a fi adevărul şi, în final, o discretă a-
„Cum a jefuit Mister Hoggan o bancă" „Iarna nemulţumirii noastre"
 
' pologie a cercetării ştiinţifice dezinteresate — toate acestea în obişnuita formă alegorică şi în cadrul unui roman umoristic.Fostul Pepin al IV-lea se înapoiază la via sa şi la micul său observator de astronom-amator. Detaşat, Steinbeck începe iar contemple stelele. 1958
Once there was a War,
o culegere din reportajele de război ale scriitorului.1961 Apare romanul
The Winter of Our Discontent,
capodopera de maturitate care încununează creaţia lui JohnSteinbeck. într-un cadru nou, urban şi cultivat, cu o măiastră şi atrăgătoare simplitate de mijloace, o critică acerbă a so-

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Stef Stefan liked this
ligianap liked this
mevemil liked this
mevemil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->