Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
45Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Casa (Gospodăria) Domnului (Vol.2) - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Casa (Gospodăria) Domnului (Vol.2) - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Ratings: (0)|Views: 343|Likes:
Published by Billy Dean
Istoria creaţiei spirituale şi materiale de la Origine până la Potop
Istoria creaţiei spirituale şi materiale de la Origine până la Potop

More info:

Published by: Billy Dean on May 20, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Casa Domnului Vol.2
 1
Casa (Gospodăria) Domnului
 Vol.2
Capitolul 1
 
Iubirea
şi binecuvântarea Tatălui Ceresc ca semn al prezenţei sale spirituale
 
(7 ianuarie 1842)
 1.
Şi Abedam i
-a întrebat:
„Ascultaţi
-
Mă. Am constatat cu plăcere că Mi
-
aţi dăruit
inimile voastre, într-
adevăr, aceasta este calea ideală pentru voi. Dar trebuie să ştiţi că
- de
dragul libertăţii voastre
-
nu voi putea rămâne printre voi în forma Mea prezentă, de Părintevizibil, ci va trebui să vă părăsesc.
 2.
Cum vă veţi mai ridica şi cum veţi acţiona în numele Meu atunci când Eu nu voimai păşi în mijlocul vostru şi când veţi avea nevoie de spriji
nul puterilor superioare?3.
Cine vă va feri de duşmani şi cine va alunga obstacolele din calea voastră? Cine vă
va proteja inimile de înce
rcările malefice ale lumii exterioare dacă nu va exista nimeni printrevoi care să dispună de această putere superioară, lăsată vouă, tuturor, de către Mine, ca unmijloc de protecţie atotputernică împotriva tuturor persecuţiilor şi tentaţiilor şarpelui?
 4
. Gândiţi
-
vă la ce v
-
am întrebat şi răspundeţi
-Mi. Amin
.
 
5. Toţi cei de faţă au răspuns într 
-un glas:
O, Emanuel, cuvintele Tale sunt mai mult
decât adevărul curat; o, Abba, ele sunt iubire pură!
 6.
De aceea, chiar dacă ochii Tăi fizici nu ne vor mai putea binecuvânta, aşa cum seîntâmplă acum, o, Tată preasfânt, când Te putem vedea în persoană, suntem convinşi, o, A
b-
 ba, că iubirea Ta pentru noi nu va dispărea odată cu prezenţa Ta vizibilă. Cu siguranţă ne vei permite nouă,
 
sărmanii Tăi copii, să ne încălzim inimile la flacăra iubirii Tale infinite, pări
n-
teşti.
 7.
O, Abba! Te implorăm să rămâi în eternitate Tatăl nostru şi să nu
-
Ţi retragi nici
o-
dată mâna binecuvântată de deasupra noastră, în acest fel, vom dobândi suficientă putere pe
n-
tru a rezista şi pentru a cuceri complet toate tentaţiile şi toate pericolele acestei lumi.
 
8. Ca întotdeauna, facă
-
se voia Ta sfântă, acum şi de
-a pururi! Am
in”
.
9. Profund mişcat, Abedam a exclamat: „Adevăr, adevăr vă spun, odată ce aţi dobâ
n-
dit iubirea Mea, aţi dobândit to
tul, mai mult chiar decât
ar putea înţelege toţi cei din
Ceruri!10.
Voi aţi ales răsplata supremă, pe care nimeni nu v
-
o va mai lua, acum şi de
-a pu-ruri.
11. Adevăr, adevăr vă spun, cel care va rămâne cu credinţă întru iubirea Mea nu vacunoaşte moartea, care va fugi de el aşa cum zăpada se retrage în faţa razelor fierbinţi alesoarelui de vară.
 12.
De aceea, voi rămâne alături de voi, acum şi de
-a pururi, prin iubirea Mea. Amin
.
Capitolul 2
Principala preocupare a patriarhilor: câştigarea iubirii şi graţiei
T
ată
lui Ceresc.
(8 ianuarie 1842)
 
 
Casa Domnului Vol.2
 2
1. Şi toţi s
-
au bucurat peste măsură, mulţumindu
-i lui Abedam în inimile lor pentru
 promisiunea făcută, mai presus decât oricare alta, căci ea includea viaţa adevărată şi
puterea
superioară care permite cu
cerirea victoriei supreme.
2. Perfect conştienţi de acest lucru, patriarhii au început să cultive cu ardoare iubirea
pentru Dumnezeu. Unica lor preocupare a devenit aceea de a-
Mi câştiga iubirea şi graţia as
o-
ciată cu ea, aceasta fiind singura şcoală de care aveau nevoie şi unica menire a vieţii lor pă-mânteşti. Aşa se explică de ce până şi copiii lor cu vârste cuprinse între şase şi zece ani erauinfinit mai înţelepţi şi mai sensibili decât oamenii care trăiesc în actuala epocă întunecată şicu adevărat abominabilă în ochii Mei, şi care se consideră mari savanţi, deşi nu cunoscaproape nimic în plus decât ştiau copiii care sugeau în acele timpuri la sânul mamei.
 3.
Căci laptele matern din acele timpuri conţinea mai multă substanţă
- chiar într-unsens material -
decât conţin astăzi marile biblioteci mâncate de molii ale savanţilor voştri. Ş
i
mai pretindeţi că trăiţi în Epoca Luminii!
 
4. Ce conţine laptele matern la ora actuală? Mai bine nu vă spun!
-
O, ce diferenţăexistă între femeile care trăiau în acele timpuri şi cele de astăzi!
 5.
Adevăr vă spun, cu greu vei găsi astăzi
o singură 
femeie care să nu comită într 
-o
singură secundă o sută de păcate mortale, din cauza vanităţii ei şi a iubirii pentru lucruri so
r-
dide. Ascultaţi ce vă spun!
 6. Cum poate fi etiche
tat modul aberant al femeilor de a se îmbrăca, îndeosebi atunci
când ies în public?7.
 Nu vreau să intru în detalii, dar vă pot spune că pe timpul lui Enoh, chiar şi în zilele
din
urmă, când depravarea atinsese cote maxime, până şi cea mai decăzută prostituată se î
m-
 brăca cu mai multă modestie, acoperindu
-
şi părţile intime mai bine decât o fac astăzi femeile
cele mai smerite!8.
Chiar şi atunci când avea relaţii cu un bărbat, abandonându
-se lui, prostituata din
acele timpuri îşi păstra trupul acoperit, astfel încât păcătosul să nu poată vedea nimic mai
mult din trupul ei decât partea pentru care venise la ea.9. Î
n schimb, în zilele acestea, până şi fetele de numai zece ani sunt conş
tiente de far-mecele lor fizice, privindu-
se în neştire în oglindă. După ce cresc şi se dezvoltă plenar, ele ies pe jumătate dezbrăcate, dacă aşa o cere moda şi dacă autorităţile permit acest lucru.
 
10. Chiar dacă nu îndrăznesc întotdeauna să facă deschis anumite lucruri, ele le comitoricum în inima lor, făcând tot felul de planuri
 
şi inventând tot felul de subterfugii pentru a
-i
atrage în mrejele lor pe bărbaţi.
 11.
Adevăr, adevăr vă spun, o femeie care trăieşte în aceste timpuri este mai rea decâto sută de mii dintre cei mai cumpliţi diavoli din iadul cel mai de jos. Cel puţin, e
i fug atunci
când aud numele Meu, dar o asemenea femeie nu face decât să râdă de Mine şi de numeleMeu, fără să îngenuncheze în faţa Mea, aşa cum se cuvine, ca să nu mai vorbim de numeleMeu, în faţa căruia toate cerurile, toate lumile şi toate iadurile trebuie să se încline cu respect.
 
12. Adevăr, adevăr vă spun
-
aşa cum le
-am spus multora dintre voi în aceste timpuri,
fie deschis, prin cuvinte directe, fie în secret, în inimile lor: ar fi mai bine ca femeile de astăzisă fie posedate de zece milioane de demoni, căci de aceştia s
-ar mai putea elibera! Putereanumelui Meu este suficient de mare pentru a-
i scoate instantaneu pe aceştia din trupurile şi
din sufletele lor.13. Î
n schimb, predicaţi
-i în numele Meu, timp de zece ani, unei femei din aceste tim-pur
i, şi vă asigur că ea nu va renunţa la o singură iotă din neruşinarea ei, din iubirea de p
o-
doabe, din vanitatea şi din dorinţa ei de seducţie.
 14.
Credeţi cumva că aceste fiinţe vor ajunge vreodată în iad, fie el şi cel mai de jos?Vă înşelaţi. Oricât de c
umplit ar fi acolo, aceste locuri ar fi mult prea bune pentru asemenea
fiinţe, căci acolo toţi demonii şi toţi diavolii fug atunci când
 
aud numele Meu şi cad la pă-
 
Casa Domnului Vol.2
 3
mânt în faţa îngerilor trimişi să îi pedepsească. Credeţi că aceste creaturi terestre care trăiesc printre voi ar face vreodată la fel?
 15.
De aceea, vă asigur că cu ele voi proceda altfel, într 
-
o manieră de care nu au auzit
nici chiar cei mai presus dintre îngeri.16.
Vă asigur că dacă îşi vor încheia mizerabila viaţă pământească fără nici o înce
rca-
re de îmbunătăţire şi fără nici un fel de căinţă din partea lor, vor avea parte de mânia Mea întoată plenitudinea ei.
 17.
O, pura Mea Ghemela, ce diferenţă imensă există între tine şi femeile din timpur 
i-
le acestea! Ce abis între două infinităţi!
 18. Tu
, o, Ghemela, sălăşluieşti în inima Mea. Dar aceste femei care îşi bat joc de M
i-ne s-
au rătăcit atât de departe încât mâna Mea, oricât de departe s
-ar întinde, nu mai poate
ajunge la ele. Iată, ele s
-
au rătăcit într 
-o a doua infinitate, da, în infinitatea mâniei Mele celemai severe.19.
Dar să nu mai vorbim despre aceste lucruri,
-
căci nu a sosit încă timpul mâniei
Mele.20.
Să revenim aşadar la timpurile bune de altădată.
 21.
Când Abedam cel Mare a văzut inimile lor pline de recunoştinţă, El s
-
a simţit d
in
nou mişcat şi le
-a spus:22.
„Adevăr, adevăr vă spun, vouă, celor care de acum înainte sunteţi copiii Mei aleşi.
-
 Niciodată nu vă voi pedepsi!
 23.
Atâta vreme cât veţi fi orientaţi în inimile voastre către Mine, Eu voi fi alături de
voi, binecuvântându-
vă cu iubirea Mea pe fiecare în parte, direct proporţional cu iubireavoastră pentru Mine, şi implicit pentru fraţii voştri. Cei ale căror inimi vor tânji după MineMă vor putea vedea de
-
a pururi, îndeosebi dacă şi
-
au păstrat inimile pure încă de la încep
utul
vieţii lor şi dacă nu au cedat tentaţiilor acestei lumi.
 
24. Amintiţi
-
vă de această promisiune în inimile voastre, căci ea vă va dărui o putereinvincibilă, în faţa căreia întreaga lume naturală vi se va supune.
 25. Î
n schimb, dacă vă veţi rătăci, încălcând promisiunea făcută, vă veţi pierde treptat puterea, în funcţie de gradul de rătăcire a fiecăruia, îndepărtându
-
vă din ce în ce mai tare deMine. Să nu vă miraţi atunci că urechile Mele vor rămâne surde la rugăciunile voastre.
 26.
Urmaţi acest sfat ş
i
meditaţi profund în inimile voastre asupra Celui care a rostit
aceste cuvinte. Amin
.
Capitolul 3
Lameh
şi
Ghemel
a sunt uniţi de
Domnul
(10 ianuarie 1842)
 1.
După acest discurs, Abedam cel Mare
l-
a chemat în faţa Lui pe Lameh şi
i-a pre-zentat-
o pe Ghemela, după care a întrebat
-o pe aceasta:2.
Preaiubita Mea Ghemela, prive
ş
te-l
 pe acest bărbat. Numele său este Lameh, şi
la
fel ca şi tine, el este plin de o iubire pură, arzătoare, pentru Mine. Iată, ţi
-l
voi dărui ţie peacest bărbat, căci
 
ştiu foarte bine că nu te va atinge până când nu
-l
voi conduce Eu către tine.
 3.
De aceea, nu trebuie să
-
ţi fie teamă de nimic, căci inima lui este la fel de pură şi decastă ca a ta. Ştiu că tu nu tânjeşti după el în inima ta, care este plină de iubire n
umai pentru
Mine, dar te asigur că la fel este şi
 
el. Priveşte, aşa cum tu simţi nevoia să fugi de el, la felsimte şi el nevoia
 
să fugă de tine.
 4.
După cum vezi, el este în toate privinţele la fel ca tine. Exact ca şi tine, a plâns şi el
cu lacrimi fierb
inţi de iubire la pieptul Meu.
 

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
doru.aurel liked this
ionel26 liked this
Liviu Mironescu liked this
amdumitru liked this
Ilie Tiulescu liked this
lenu1 liked this
Popa Mircea liked this
Popa Mircea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->