Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja

Ratings:
(0)
|Views: 1,800|Likes:
Untuk mendownload silahkan kunjungi alamat ini :
http://bit.ly/bJpRzC
Untuk mendownload silahkan kunjungi alamat ini :
http://bit.ly/bJpRzC

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: iyandri tiluk wahyono on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

 
Fjf% :0
PHENAJNJE KNEHVOJ
Phenajnje knehvoj mhvxpjkje |n|rhm cgvmja bje rhv|rvxkrxv ~jei mheixkxv!mhenajn! bje mhmpheijvxdn |ncjr-|ncjr ~jei fhvkjnrje bheije phkhvojje! phvnajkx!bje dj|na! rhvmj|xk rneikjr khrnbjk djbnvje% Cgkx|e~j jbjajd xerxk mheihrjdxn|hfhvjpj pvgbxkrnc |hgvjei kjv~jyje bje jpjkjd nj fn|j fhkhvoj|jmj jrjx jkjeahfnd hchkrnc pjbj mj|j ~jei jkje bjrjei! |hdneiij kjv~jyje! gvijen|j|n! bjemj|~jvjkjr |hmxje~j mhmphvgahd mjecjjr% N|rnajd phenajnje knehvoj$
 phvcgvmjelh jppvj|nja
. bje hsjaxj|n knehvoj $
 phvcgvmjelh hsjaxjrnge
. bjpjrbnixejkje |hljvj fhvijernje%
 Rxoxje bje pherneie~j phenajnje knehvoj
Hmpjr kjrhigvn rxoxje Phenajnje Knehvoj?:%Hsjaxj|n ~jei mhehkjekje phvfjebneije jerjv kjv~jyje!6%Pheihmfjeije ~jei mhehkjekje phvxfjdje-phvxfjdje bjajm bnvn |h|hgvjeibheije fhvojajee~j yjkrx!<%Phmhandjvjje |n|rhm!2%Bgkxmherj|n khpxrx|je-khpxrx|je |xmfhv bj~j mjex|nj%
Khinjrje bje pvg|h| |n|rhm mjejohmhe knehvoj
\haxvxd khinjrje ~jei mhebxkxei pheihmfjeije bje phmjecjjrje phenajnjeknehvoj |hvnei bn|hfxr |n|rhm mjejohmhe knehvoj% Rjdjp-rjdjp xmxm bjajmmheihmfjeikje |xjrx |n|rhm mjejohmhe knehvoj bnxvjnkje |hljvj vneln bjajmfjije fhvnkxr?
Fjije
? Rjdjp-rjdjp bjajm pheihmfjeije \n|rhm Mjejohmje Knehvoj%
Mjrhvn Kxanjd- M\BM “ Phenajnje knehvoj “djajmje? :
 
Khpxrx|je jpj~jei djvx|bnhsjaxj|n;
 Rherxkjekhfxrxdje|rvjrhin|fn|en|%
Kjnrkjephvheljejjephenajnjeknehvojbheijephvheljejjegvijen|j|n%
Mhajkxkjejejan|n| ojfjrje xerxkmheinbherncnkj|n kvnrhvnj-kvnrhvnj?
Nebnsnbx!rnm! jrjxxenr khvoj%
\ncjr!
 
 Onkj phkhvojje bje rxij|-rxij| ojfjrje phernei |xbjd bnijmfjvkje! kvnrhvnjknehvoj bjpjr bnkhmfjeikje%
Kvnrhvnj
jbjajd bnmhe|n-bnmhe|n pheihsjaxj|njeknehvoj |h|hgvjei phmhijei ojfjrje! rnm! xenr khvoj% \hljvj fhv|jmj-|jmj!bnmhe|n-bnmhe|n nrx mhvxpjkje djvjpje knehvoj ~jei fhvx|jdj bnphexdn nebnsnbxbje rnm ixej mheljpjn |rvjrhin gvijen|j|n% Onkj phkhvojje rhajd bnvjeljei bheijefjnk! bheije mhehkjekje phvdjrnje pjbj fjijnmjej rxerxrje ojfjrjefhvdxfxeije bheije khfxrxdje fn|en|! mjkj phajk|jejje jejan|n| ojfjrje djvx|mhmj|rnkje fjdyj phenajnje knehvoj mhelhvmnekje phv|gjaje-phv|gjaje |rvjrhin|% Ohen|-ohen| kvnrhvnj knehvoj% Rnij ohen| bj|jv kvnrhvnj knehvoj jbjajd?
Kvnrhvnj
 
fhvbj|jvkje |ncjr!
mhmx|jrkje bnvn pjbj kjvjkrhvn|rnk pvnfjbn|h|hgvjei kjv~jyje% Ag~janrj|! khjebjaje! khmjmpxje fhvkgmxenkj|n! bjekhrvjmpnaje mhmnmpne mhvxpjkje |ncjr-|ncjr ~jei |hvnei bnenajn |hajmj pvg|h|phenajnje% Ohen| kvnrhvnj nen mhmx|jrkje bnvn pjbj fjijnmjeje~j |h|hgvjei!fxkje jpj ~jei bnljpjn jrjx rnbjk bnljpjn ||hgvjei bjajm phkhvojjee~j%
Kvnrhvnj
 
fhvbj|jvkje phvnajkx!
rhvcgkx| pjbj fjijnmjej phkhvojjebnajk|jejkje% Kvnrhvnj |hmjljm nen phernei |hkjan fjin phkhvojje ~jeimhmfxrxdkje dxfxeije jerjv-phv|geja% Bheije mjkne bnrhkjekjee~jpvgbxkrnsnrj| bje bj~j |jnei nerhvej|ngeja%
Kvnrhvnj fhvbj|jvkje dj|na!
kvnrhvnj nen fhvcgkx| pjbj jpj ~jei rhajd bnljpjnjrjx bndj|nakje% Kvnrhvnj fhvbj|jvkje dj|na mxeikne rhpjr onkj phvx|jdjje rnbjkphbxan fjijnmjej dj|na nrx bnljpjn! rhrjpn rnbjk rhpjr xerxk |hrnjp phkhvojje%Kvnrhvnj nen |hvnei bnkvnrnk kjvhej mheneiijakje j|phk-j|phk kvnrn| phkhvojje~jei phernei- |hphvrn kxjanrj|%
Kjpje Mhajkxkje Hsjaxj|n
Bxj j|phk phehrjpje yjkrx phenajnje knehvoj jbjajd ajmje~j |nkax|phenjanje bje rjeiija phenajnje% Phvngbh hsjaxj|n mxeikne oxij rhvijerxei pjbjrxoxje phenajnje% Xerxk rxoxje kgmxenkj|n bje hsjaxj|n! cgkx|e~j djvx| pjbjknehvoj kjv~jyje |jjr nen |hajmj |jrx phvngbh knehvoj% Xerxk khpxrx|je pvgmg|n
Mjrhvn Kxanjd- M\BM “ Phenajnje knehvoj “djajmje? 6
Mhmnandmhrgbh-mhrgbhphenajnjeknehvoj ~jeirhpjr bjesjanb;%
Pxrx|kje|njpj ~jeijkjemhajkxkjepheneojxje%
Pxrx|kje
Mheihmfjeikje |xjrxpvg|h|xerxk mhe~jmpjn-kjerxerxrjephkhvojje;
Mhelnprjkje |n|rhmxmje
Hsjaxj|n;
\hfhvjpjfjnk|n|rhmmjejohmhe knehvojbjajmkjnrjee~jbheje
 
 ojfjrje bje phajrndje! pheixonje knehvoj |hajmj fhfhvjpj phvngbh phenajnjemxeikne fhvmjecjjr% Onkj knehvoj mheneikjr jrjx rhrjp rnein! pvgmg|n mxeiknebnfhejvkje% Onkj knehvoj rhrjp vhebjd! mxeikne bnphvaxkje phajrndje%Phebhkjrjexmxm ajnee~j bn|hfxr
|n|rhm rnrnk cgkx|
% Bjajm |n|rhm nen! |haxvxd kjv~jyje bnenajnpjbj yjkrx ~jei knvj-knvj |jmj! fnj|je~j pjbj jknv rjdxe cn|kja jrjx rjdxekjahebhv%Khxerxeije xrjmj |n|rhm nen jbjajd phe~hanj bjpjr fhvrhmx bheije |haxvxdnebnsnbx! mhmfhvn rjdx mhvhkj! bje mhmjdjmn fjijnmjej phvfjebneije knehvojmhvhkj bjajm phvngbh yjkrx ~jei |jmj%\jajd |jrx khahmjdje xrjmj rneojxje rnrnk cgkx| jbjajd fjdyj rneojxje nenmheidj|nakje fhfje khvoj ~jei |jeijr fh|jv bjajm |jrx yjkrx% Fhfje nen bjpjrbnkxvjein bheije bxj ljvj?
 phvrjmj
! bheije mhmpxe~jn kvnrhvnj ~jei ohaj| mjej~jei bnixejkje xerxk mheihsjaxj|n knehvoj! bje
khbxj!
bheije mhmj|rnkjefjdyj fjyjdje bje phe~hanje~j |jmj-|jmj mhmpxe~jn rjeiixei ojyjf xerxkmhebhcnen|nkje kvnrhvnj knehvoj bje mhebgkxmherj|nkje pheljpjnje ~jeifhvkjnrje bheije |rjebjv knehvoj%Khahmjdje xrjmj ajne rneojxje rnrnk cgkx| jbjajd fjdyj rneojxje nen bjpjrmhelnprjkje |nkax| pvgbxkrnsnrj| ~jei |hmjrj-mjrj mhelhvmnekje yjkrxphenajnje%
Phenajnje jrj|je
N|rnajd
jrj|je
bjajm kgerhk| nen mheijlx pjbj pnmpneje ajei|xei fjyjdje%Fje~jk phvx|jdjje fhvjeiijpje! jrj|je ahfnd mheihrjdxn phkhvojje bje knehvojfjyjdje bjvnpjbj |njpjpxe! bje kjvhej nrx phvx|jdjje mhmfhvnkje |haxvxdrjeiixei ojyjf phenajnje khpjbj jrj|je ajei|xei% Ejmxe phenajnje jrj|jemhmpxe~jn khahmjdje%
Phvrjmj
! kjvhej jrj|je fnj|je~j pxe~j khkxj|jje xerxkmhmfhvnkje nmfjaje bje dxkxmje! fjyjdje mxeikne rhvj|j rhvjeljm%
Khbxj!
hsjaxj|n |hvnei mhvxpjkje pvg|h| |jrx jvjd ~jei mhmfxjr fjyjdje bhche|nc%
Khrnij
! jrj|je mxeikne rnbjk mhmpxe~jn khmjmpxje nerhvphv|geja ~jeibnphvaxkje xerxk mhmfhvnkje xmpje fjank ~jei fjnk%
Cgvmjr Phenajnje Knehvoj
Phmfxjrje cgvmjr vjrnei'phenajnje mheinkxrn jejan|n| ojfjrje! nbherncnkj|n kvnrhvnjbje phenajnje ~jei rhpjr! |hvrj khpxrx|je phehrjpje yjkrx ~jei rhpjr% Kaj|ncnkj|npjanei |hbhvdjej jbjajd |rjebjvb jf|gaxr ~jei pxe~j vhchvhe|n egvmj! bje cgvmjrfhvbj|jvkje gxrpxr! ~jei mj|nei-mj|nei fn|j bnrjmfjd bheije h|jn%Phenajnje ~jei mheijlx pjbj egvmj%Khpxrx|je \BM jbjajd |njpj ~jei pxe~j knehvoj pjanei fjix| bjajm khagmpgk7\njpj ~jei djvx| bnphvrjdjekje7! \njpj ~jei djvx| bnfhvn rxij| kdx|x|7 Xerxk ohen| khpxrx|je nen! |jrx bjvn fhfhvjpj cgvmjr knehvoj ~jei mheijlx pjbj egvmjjbjajd rhpjr! |hphvrn?
Vjeiknei ajei|xei%Jrj|je mheixvxrkje pjvj phmhijei ojfjrje! bjvn ~jei rhvfjnk |jmpjn ~jeirhvfxvxk! ~jei fnj|je~j fhvbj|jvkje knehvoj |hljvj kh|haxvxdje%
Vjeiknei jarhvejrnc%Mhehmpjrkje fjyjdje pjanei fjix| bnfjinje pjanei bjcrjv bje fjyjdjepjanei fxvxk bn fjinje pjanei fjyjd% \hajeoxre~j jrj|je mhmnand ~jei rhvfjnk
Mjrhvn Kxanjd- M\BM “ Phenajnje knehvoj “djajmje? <

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
_boo_ liked this
Ahmad Baedowi liked this
Harun Rahid liked this
Mas Bro liked this
Princess Chantique liked this
Revina Deike Melinda liked this
Yudha Sevenfoldism liked this
Nias Barreto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->