Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja

Ratings: (0)|Views: 1,791|Likes:
Untuk mendownload silahkan kunjungi alamat ini :
http://bit.ly/bJpRzC
Untuk mendownload silahkan kunjungi alamat ini :
http://bit.ly/bJpRzC

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: iyandri tiluk wahyono on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

 
Fjf% :0
PHENAJNJE KNEHVOJ
Phenajnje knehvoj mhvxpjkje |n|rhm cgvmja bje rhv|rvxkrxv ~jei mheixkxv!mhenajn! bje mhmpheijvxdn |ncjr-|ncjr ~jei fhvkjnrje bheije phkhvojje! phvnajkx!bje dj|na! rhvmj|xk rneikjr khrnbjk djbnvje% Cgkx|e~j jbjajd xerxk mheihrjdxn|hfhvjpj pvgbxkrnc |hgvjei kjv~jyje bje jpjkjd nj fn|j fhkhvoj|jmj jrjx jkjeahfnd hchkrnc pjbj mj|j ~jei jkje bjrjei! |hdneiij kjv~jyje! gvijen|j|n! bjemj|~jvjkjr |hmxje~j mhmphvgahd mjecjjr% N|rnajd phenajnje knehvoj$
 phvcgvmjelh jppvj|nja
. bje hsjaxj|n knehvoj $
 phvcgvmjelh hsjaxjrnge
. bjpjrbnixejkje |hljvj fhvijernje%
 Rxoxje bje pherneie~j phenajnje knehvoj
Hmpjr kjrhigvn rxoxje Phenajnje Knehvoj?:%Hsjaxj|n ~jei mhehkjekje phvfjebneije jerjv kjv~jyje!6%Pheihmfjeije ~jei mhehkjekje phvxfjdje-phvxfjdje bjajm bnvn |h|hgvjeibheije fhvojajee~j yjkrx!<%Phmhandjvjje |n|rhm!2%Bgkxmherj|n khpxrx|je-khpxrx|je |xmfhv bj~j mjex|nj%
Khinjrje bje pvg|h| |n|rhm mjejohmhe knehvoj
\haxvxd khinjrje ~jei mhebxkxei pheihmfjeije bje phmjecjjrje phenajnjeknehvoj |hvnei bn|hfxr |n|rhm mjejohmhe knehvoj% Rjdjp-rjdjp xmxm bjajmmheihmfjeikje |xjrx |n|rhm mjejohmhe knehvoj bnxvjnkje |hljvj vneln bjajmfjije fhvnkxr?
Fjije
? Rjdjp-rjdjp bjajm pheihmfjeije \n|rhm Mjejohmje Knehvoj%
Mjrhvn Kxanjd- M\BM “ Phenajnje knehvoj “djajmje? :
 
Khpxrx|je jpj~jei djvx|bnhsjaxj|n;
 Rherxkjekhfxrxdje|rvjrhin|fn|en|%
Kjnrkjephvheljejjephenajnjeknehvojbheijephvheljejjegvijen|j|n%
Mhajkxkjejejan|n| ojfjrje xerxkmheinbherncnkj|n kvnrhvnj-kvnrhvnj?
Nebnsnbx!rnm! jrjxxenr khvoj%
\ncjr!
 
 Onkj phkhvojje bje rxij|-rxij| ojfjrje phernei |xbjd bnijmfjvkje! kvnrhvnjknehvoj bjpjr bnkhmfjeikje%
Kvnrhvnj
jbjajd bnmhe|n-bnmhe|n pheihsjaxj|njeknehvoj |h|hgvjei phmhijei ojfjrje! rnm! xenr khvoj% \hljvj fhv|jmj-|jmj!bnmhe|n-bnmhe|n nrx mhvxpjkje djvjpje knehvoj ~jei fhvx|jdj bnphexdn nebnsnbxbje rnm ixej mheljpjn |rvjrhin gvijen|j|n% Onkj phkhvojje rhajd bnvjeljei bheijefjnk! bheije mhehkjekje phvdjrnje pjbj fjijnmjej rxerxrje ojfjrjefhvdxfxeije bheije khfxrxdje fn|en|! mjkj phajk|jejje jejan|n| ojfjrje djvx|mhmj|rnkje fjdyj phenajnje knehvoj mhelhvmnekje phv|gjaje-phv|gjaje |rvjrhin|% Ohen|-ohen| kvnrhvnj knehvoj% Rnij ohen| bj|jv kvnrhvnj knehvoj jbjajd?
Kvnrhvnj
 
fhvbj|jvkje |ncjr!
mhmx|jrkje bnvn pjbj kjvjkrhvn|rnk pvnfjbn|h|hgvjei kjv~jyje% Ag~janrj|! khjebjaje! khmjmpxje fhvkgmxenkj|n! bjekhrvjmpnaje mhmnmpne mhvxpjkje |ncjr-|ncjr ~jei |hvnei bnenajn |hajmj pvg|h|phenajnje% Ohen| kvnrhvnj nen mhmx|jrkje bnvn pjbj fjijnmjeje~j |h|hgvjei!fxkje jpj ~jei bnljpjn jrjx rnbjk bnljpjn ||hgvjei bjajm phkhvojjee~j%
Kvnrhvnj
 
fhvbj|jvkje phvnajkx!
rhvcgkx| pjbj fjijnmjej phkhvojjebnajk|jejkje% Kvnrhvnj |hmjljm nen phernei |hkjan fjin phkhvojje ~jeimhmfxrxdkje dxfxeije jerjv-phv|geja% Bheije mjkne bnrhkjekjee~jpvgbxkrnsnrj| bje bj~j |jnei nerhvej|ngeja%
Kvnrhvnj fhvbj|jvkje dj|na!
kvnrhvnj nen fhvcgkx| pjbj jpj ~jei rhajd bnljpjnjrjx bndj|nakje% Kvnrhvnj fhvbj|jvkje dj|na mxeikne rhpjr onkj phvx|jdjje rnbjkphbxan fjijnmjej dj|na nrx bnljpjn! rhrjpn rnbjk rhpjr xerxk |hrnjp phkhvojje%Kvnrhvnj nen |hvnei bnkvnrnk kjvhej mheneiijakje j|phk-j|phk kvnrn| phkhvojje~jei phernei- |hphvrn kxjanrj|%
Kjpje Mhajkxkje Hsjaxj|n
Bxj j|phk phehrjpje yjkrx phenajnje knehvoj jbjajd ajmje~j |nkax|phenjanje bje rjeiija phenajnje% Phvngbh hsjaxj|n mxeikne oxij rhvijerxei pjbjrxoxje phenajnje% Xerxk rxoxje kgmxenkj|n bje hsjaxj|n! cgkx|e~j djvx| pjbjknehvoj kjv~jyje |jjr nen |hajmj |jrx phvngbh knehvoj% Xerxk khpxrx|je pvgmg|n
Mjrhvn Kxanjd- M\BM “ Phenajnje knehvoj “djajmje? 6
Mhmnandmhrgbh-mhrgbhphenajnjeknehvoj ~jeirhpjr bjesjanb;%
Pxrx|kje|njpj ~jeijkjemhajkxkjepheneojxje%
Pxrx|kje
Mheihmfjeikje |xjrxpvg|h|xerxk mhe~jmpjn-kjerxerxrjephkhvojje;
Mhelnprjkje |n|rhmxmje
Hsjaxj|n;
\hfhvjpjfjnk|n|rhmmjejohmhe knehvojbjajmkjnrjee~jbheje
 
 ojfjrje bje phajrndje! pheixonje knehvoj |hajmj fhfhvjpj phvngbh phenajnjemxeikne fhvmjecjjr% Onkj knehvoj mheneikjr jrjx rhrjp rnein! pvgmg|n mxeiknebnfhejvkje% Onkj knehvoj rhrjp vhebjd! mxeikne bnphvaxkje phajrndje%Phebhkjrjexmxm ajnee~j bn|hfxr
|n|rhm rnrnk cgkx|
% Bjajm |n|rhm nen! |haxvxd kjv~jyje bnenajnpjbj yjkrx ~jei knvj-knvj |jmj! fnj|je~j pjbj jknv rjdxe cn|kja jrjx rjdxekjahebhv%Khxerxeije xrjmj |n|rhm nen jbjajd phe~hanj bjpjr fhvrhmx bheije |haxvxdnebnsnbx! mhmfhvn rjdx mhvhkj! bje mhmjdjmn fjijnmjej phvfjebneije knehvojmhvhkj bjajm phvngbh yjkrx ~jei |jmj%\jajd |jrx khahmjdje xrjmj rneojxje rnrnk cgkx| jbjajd fjdyj rneojxje nenmheidj|nakje fhfje khvoj ~jei |jeijr fh|jv bjajm |jrx yjkrx% Fhfje nen bjpjrbnkxvjein bheije bxj ljvj?
 phvrjmj
! bheije mhmpxe~jn kvnrhvnj ~jei ohaj| mjej~jei bnixejkje xerxk mheihsjaxj|n knehvoj! bje
khbxj!
bheije mhmj|rnkjefjdyj fjyjdje bje phe~hanje~j |jmj-|jmj mhmpxe~jn rjeiixei ojyjf xerxkmhebhcnen|nkje kvnrhvnj knehvoj bje mhebgkxmherj|nkje pheljpjnje ~jeifhvkjnrje bheije |rjebjv knehvoj%Khahmjdje xrjmj ajne rneojxje rnrnk cgkx| jbjajd fjdyj rneojxje nen bjpjrmhelnprjkje |nkax| pvgbxkrnsnrj| ~jei |hmjrj-mjrj mhelhvmnekje yjkrxphenajnje%
Phenajnje jrj|je
N|rnajd
jrj|je
bjajm kgerhk| nen mheijlx pjbj pnmpneje ajei|xei fjyjdje%Fje~jk phvx|jdjje fhvjeiijpje! jrj|je ahfnd mheihrjdxn phkhvojje bje knehvojfjyjdje bjvnpjbj |njpjpxe! bje kjvhej nrx phvx|jdjje mhmfhvnkje |haxvxdrjeiixei ojyjf phenajnje khpjbj jrj|je ajei|xei% Ejmxe phenajnje jrj|jemhmpxe~jn khahmjdje%
Phvrjmj
! kjvhej jrj|je fnj|je~j pxe~j khkxj|jje xerxkmhmfhvnkje nmfjaje bje dxkxmje! fjyjdje mxeikne rhvj|j rhvjeljm%
Khbxj!
hsjaxj|n |hvnei mhvxpjkje pvg|h| |jrx jvjd ~jei mhmfxjr fjyjdje bhche|nc%
Khrnij
! jrj|je mxeikne rnbjk mhmpxe~jn khmjmpxje nerhvphv|geja ~jeibnphvaxkje xerxk mhmfhvnkje xmpje fjank ~jei fjnk%
Cgvmjr Phenajnje Knehvoj
Phmfxjrje cgvmjr vjrnei'phenajnje mheinkxrn jejan|n| ojfjrje! nbherncnkj|n kvnrhvnjbje phenajnje ~jei rhpjr! |hvrj khpxrx|je phehrjpje yjkrx ~jei rhpjr% Kaj|ncnkj|npjanei |hbhvdjej jbjajd |rjebjvb jf|gaxr ~jei pxe~j vhchvhe|n egvmj! bje cgvmjrfhvbj|jvkje gxrpxr! ~jei mj|nei-mj|nei fn|j bnrjmfjd bheije h|jn%Phenajnje ~jei mheijlx pjbj egvmj%Khpxrx|je \BM jbjajd |njpj ~jei pxe~j knehvoj pjanei fjix| bjajm khagmpgk7\njpj ~jei djvx| bnphvrjdjekje7! \njpj ~jei djvx| bnfhvn rxij| kdx|x|7 Xerxk ohen| khpxrx|je nen! |jrx bjvn fhfhvjpj cgvmjr knehvoj ~jei mheijlx pjbj egvmjjbjajd rhpjr! |hphvrn?
Vjeiknei ajei|xei%Jrj|je mheixvxrkje pjvj phmhijei ojfjrje! bjvn ~jei rhvfjnk |jmpjn ~jeirhvfxvxk! ~jei fnj|je~j fhvbj|jvkje knehvoj |hljvj kh|haxvxdje%
Vjeiknei jarhvejrnc%Mhehmpjrkje fjyjdje pjanei fjix| bnfjinje pjanei bjcrjv bje fjyjdjepjanei fxvxk bn fjinje pjanei fjyjd% \hajeoxre~j jrj|je mhmnand ~jei rhvfjnk
Mjrhvn Kxanjd- M\BM “ Phenajnje knehvoj “djajmje? <

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
_boo_ liked this
Ahmad Baedowi liked this
Harun Rahid liked this
Mas Bro liked this
Nias Barreto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->