P. 1
Realisatieplan 2010 - 2014 ICT op Open Amsterdams Peil

Realisatieplan 2010 - 2014 ICT op Open Amsterdams Peil

Ratings: (0)|Views: 1,206|Likes:
Published by ejhamel

More info:

Published by: ejhamel on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

 
Realisatieplan2010 - 2014ICT op Open Amsterdams Peil
9 maart 2010Versie 1.0
 
2
Voorwoord 
Dit is wellicht niet het eerste plan over de informatievoorziening van Amsterdam, maar wat mijbetreft wel één van de spannendste!Het doel van dit realisatieplan is om Amsterdam te verenigen en samenhang aan te brengen.Om de inzet van het gemeentebestuur, van diensten en stadsdelen en van de spelers in hetICT werkveld naar een gezamenlijk beeld van één Amsterdam te richten. Om versnippering tevervangen door samenhang. Om losse impulsen te laten samenvloeien tot een gestuurdedynamiek. Om de blik te verbreden van de bomen naar het bos. Met deze versie van het planzal het laatste woord nog niet gezegd zijn. Want ook de hier gepresenteerde visie en aanpakzijn onderdeel van het groeipad naar effectieve vormen van samenwerking. Al dat is bestspannend… en ook noodzakelijk! Dit realisatieplan is daarom een uitnodiging én een voertuigom in samenhang op weg te gaan naar een gemeente die we willen zijn. Een gemeente dieeen prominente plek wil innemen in onze informatiemaatschappij. Maar ook een gemeentedie onderkent dat ze daartoe eerst een lastige achterstand heeft in te halen.Richting het gemeentebestuur zeg ik dat dit een spannend plan is. Want dit realisatieplangaat niet alleen over het open source het omvat meer. Door de focus van de afgelopen jarenop open source / open standaarden is gebleken dat standaardisatie van de werkplekkennoodzakelijk is. Hierdoor is duidelijk geworden dat dat alleen kan lukken door forseaanpassingen in de hele gemeentelijke ICT-organisatie. En die doorbraak biedt niet alleenrealisatie van open source / open standaarden, maar maakt veel meer mogelijk...Het doel kan mijns inziens met recht Open Amsterdams Peil genoemd worden. “Open” staatdaarbij niet alleen voor open standaarden en open source. Het is ook open omdat hetAmsterdam voorbereidt op open, transparante interactie met haar burgers, bedrijven enpartners. Het is open omdat het staat voor een gemeente die 7 x 24 uur ‘digitaal’ open is enop een duidelijke eigentijdse manier aan dienstverlening doet. En het is open omdat het helptonze ambtenaren zich open te stellen, voor te bereiden op de zich snel ontwikkelendedigitaliserende maatschappij.Voor diensten en stadsdelen is het ook een spannend plan. De eerste aanzet van dit plan isgemaakt door de nieuwe Dienst ICT, maar het finaliseren en vooral realiseren zullen we tochecht samen moeten doen. Ik zou graag zien dat iedereen zich in het realisatieplan herkent.Maar tegelijkertijd ook meent dat we ruimte moeten bieden en moeten loslaten, ten bate vanhet gemeenschappelijk belang. En dat kan voor sommigen best pijnlijk zijn, om zaken die inde loop der jaren met visie en inzet zijn ontwikkeld, te vervangen door een gemeentebredestandaard. Maar de keuze is er niet, omdat onze diensten en stadsdelen steeds meer inketens samenwerken. En het geheel in een keten is echt meer is dan de som der delen.Het plan biedt tevens uitzicht op kostenbesparingen die we kunnen realiseren. Juist nu, intijden van heroverwegingen is samenhang in de informatievoorziening urgent.Voor de ICT-medewerkers in Amsterdam, van elk niveau en elke specialisatie, is het ook eenspannend plan. We gaan een traject in van veel veranderingen, niet alleen op het gebied vande ICT maar ook op terreinen als organisatie en werkwijze.Ten slotte is ook het maken van dit plan zelf spannend. We zijn er met een kleine groep,tijdens de vorming van de Dienst ICT, onder grote druk aan begonnen. “Niet leveren aan deRaad is geen optie”, ”Een plan aan de politiek geven zonder ambtelijke afstemming engoedkeuring is ook geen optie”, “Een dergelijk omvangrijk plan maken in zo’n kortedoorlooptijd kan eigenlijk helemaal niet”. Dat zijn de uitspraken die ik regelmatig hoor. Maarhet is een optie! Want er is goed informeel overleg met raadsleden, met directeuren en metstadsdeelsecretarissen. En er is heel veel energie en creativiteit in deze stad om samenstappen te zetten. Deze handreiking toont dat aan...Claudia de AndradeDirecteur Dienst ICT
 
3
Inhoudsopgave
1
 
Samenvatting..................................................................................................................5
 
2
 
Externe ontwikkelingen.................................................................................................9
 
2.1
 
Nederland
 
in
 
vergelijking
 
met
 
andere
 
landen ......................................................... 9
 
2.2
 
Amsterdam
 
in
 
vergelijking
 
met
 
Nederlandse
 
gemeenten..................................... 10
 
2.3
 
Nationaal
 
Uitvoeringsprogramma ......................................................................... 12
 
2.4
 
Nieuwe
 
wetten....................................................................................................... 13
 
2.5
 
Verandering
 
als
 
constante… .................................................................................. 13
 
2.6
 
Trends
 
in
 
IT
 
infrastructuur..................................................................................... 14
 
3
 
Stand van zaken in Amsterdam..................................................................................19
 
3.1
 
Geen
 
samenhang................................................................................................... 19
 
3.2
 
Versnippering
 
in
 
de
 
ICT
 
en
 
het
 
beheer.................................................................. 20
 
3.3
 
Versnippering
 
in
 
de
 
organisatie
 
leidt
 
tot
 
versnippering
 
in
 
ICT.............................. 20
 
3.4
 
Hoge
 
kosten........................................................................................................... 21
 
3.5
 
Gemeente
 
kan
 
ambities
 
niet
 
waarmaken.............................................................. 22
 
3.6
 
Met
 
dank
 
aan
 
de
 
Raad
 
en
 
McKinsey...................................................................... 22
 
3.7
 
Het
 
roer
 
moet
 
 
radicaal
 
om…! ........................................................................... 22
 
4
 
Een nieuw beleidskader...............................................................................................24
 
4.1
 
Nieuwe
 
ontwikkelingen ......................................................................................... 24
 
4.2
 
Beleidskader
 
business............................................................................................ 25
 
4.3
 
Architectuur:
 
Het
 
streefbeeld................................................................................ 27
 
4.4
 
Generiek
 
waar
 
mogelijk,
 
specifiek
 
waar
 
noodzakelijk........................................... 28
 
4.5
 
Open
 
standaarden
 
en
 
open
 
source........................................................................ 30
 
4.6
 
Basis
en
 
kernregistraties....................................................................................... 32
 
4.7
 
Overige
 
uitgangspunten
 
informatiehuishouding................................................... 33
 
4.8
 
Financiele
 
uitgangspositie...................................................................................... 34
 
5
 
Een nieuwe organisatie...............................................................................................38
 
5.1
 
Sturen
 
op
 
samenhang............................................................................................ 38
 
5.2
 
Herinrichting
 
organisatie:
 
personele
 
mobiliteit..................................................... 38
 
6
 
Van denken naar doen.................................................................................................42
 
6.1
 
Inleiding.................................................................................................................. 42
 
6.2
 
Wat
 
we
 
denken
 
en
 
willen….................................................................................... 42
 
6.3
 
Wat
 
we
 
gaan
 
doen… .............................................................................................. 42
 
6.4
 
Verdere
 
uitwerking................................................................................................ 43
 

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marc Boes liked this
hoogenm liked this
BorjanCace liked this
shuyg liked this
7Cola liked this
7Cola liked this
hvanwijngaarden liked this
Remco Rood liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->