Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. sc. Velimir Blažević, Rodni kraj i vlastiti korijeni vole se i ne zaboravljaju (Banja Lika, 2008.)

Dr. sc. Velimir Blažević, Rodni kraj i vlastiti korijeni vole se i ne zaboravljaju (Banja Lika, 2008.)

Ratings: (0)|Views: 1,902 |Likes:
Published by Bibijana
Velimir Blažević

RODNI KRAJ I VLASTITI KORIJENI VOLE SE I NE ZABORAVLJAJU
STRANJANI I MATOŠEVCI

NEKAD I SAD

Banja Luka, 2008.

Predgovor
Rodni kraj je svakom čovjeku drag, ma gdje se nalazio, i ma kako bio malen, zabitan i beznačajan. Za svoj kraj se ljudi zanimaju i o njemu žele čuti i saznati što više, te to i drugima priopćiti. Mnogi se, isto tako, zanimaju za svoje porijeklo i korijene, i istražuju svoju lozu. Takav je slučaj i sa mnom, piscem ovih redaka, a vjerujem i onih kojima je ov
Velimir Blažević

RODNI KRAJ I VLASTITI KORIJENI VOLE SE I NE ZABORAVLJAJU
STRANJANI I MATOŠEVCI

NEKAD I SAD

Banja Luka, 2008.

Predgovor
Rodni kraj je svakom čovjeku drag, ma gdje se nalazio, i ma kako bio malen, zabitan i beznačajan. Za svoj kraj se ljudi zanimaju i o njemu žele čuti i saznati što više, te to i drugima priopćiti. Mnogi se, isto tako, zanimaju za svoje porijeklo i korijene, i istražuju svoju lozu. Takav je slučaj i sa mnom, piscem ovih redaka, a vjerujem i onih kojima je ov

More info:

Published by: Bibijana on May 21, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
 
Velimir Blaževi
ć
 
RODNI KRAJ I VLASTITI KORIJENIVOLE SE I NE ZABORAVLJAJU
 
STRANJANI I MATOŠEVCINEKAD I SAD
Banja Luka, 2008.
 
 
Predgovor
 Rodni kraj je svakom
č
ovjeku drag, ma gdje se nalazio, i ma kako biomalen, zabitan i bezna
č
ajan. Za svoj kraj se ljudi zanimaju i o njemu žele
č
uti i saznati što više, te to i drugima priop
ć
iti. Mnogi se, isto tako,zanimaju za svoje porijeklo i korijene, i istražuju svoju lozu. Takav je slu
č
aji sa mnom, piscem ovih redaka, a vjerujem i onih kojima je ova knjiganamijenjena. Stoga sam se dao na prikupljanje i sre
đ
ivanje podataka o svomrodnom kraju: o selu Stranjanima, u kojem sam ro
đ
en i proveo najranijegodine djetinjstva, i o susjednom selu Matoševcima, iz kojega mi je majkarodom, i u koje sam kao dijete
č
esto odlazio rodbini s maj
č
ine strane. Neposredan povod za prou
č
avanje prošlosti i za prikupljanje podataka iinformacija o Stranjanima i Matoševcima prije svega je žalosni doga
đ
aj progona žitelja tih sela godine 1995., provedenog od strane srpskihekstremista i nacionalista novostvorene Republike Srpske s ciljem ‘etni
č
kog
č
ć
enja’. Tada su ta dva, nekad živa, potpuno hrvatska i katoli
č
ka sela,sasvim opustjela, ku
ć
e oplja
č
kane i devastirane, ili potpuno porušene, ili sudjelomice bile naseljene pridošlim srpskim izbjeglicama iz drugih krajevaBosne i Hercegovine, najviše iz Glamo
č
a i Kupresa. Pet-šest godina kasnijeu Stranjane i Matoševce se iz Hrvatske povratio neznatan broj prognanika, a budu
ć
i da se radilo samo o starijim osobama, nije to obe
ć
avalo nikakve perspektive za oporavak.A da se o Stranjanima i Matoševcima i nekadašnjim njihovim žiteljima:katolicima i Hrvatima, ne bi izgubio svaki trag i uspomena, te da se za budu
ć
a vremena i naraštaje sa
č
uvaju barem fragmentarni podaci o njima,odlu
č
io sam napisati i objaviti ovu knjigu.Budu
ć
i da uz Stranjane i Matoševce nije vezano ništa osobito ni važno, ašto bi pobu
đ
ivalo šire zanimanje, ne
ć
emo o njihovoj prošlosti na
ć
i drugihnapisa i zabilješki osim onih fra Jurice Šali
ć
a
1
i Ante Orlovca, te podataka uslužbenim crkvenim izvještajima i u župnim maticama župe Ivanjska, u
1
Vidi:
Fra Jurica Šali
ć
,
Sjeverozapadno od Banja Luke
, Banja Luka, 1999., strr. 94, 96-97, 110-111;
Isti
, ponovljeno i prošireno izdanje:
 Hrvati-katolici i franjevci sjeverozapadno od Banja Luke
, Banja Luka – Biha
ć
, 2007., str. 105-106, 108, 123-124;
Isti
,
 Diljem zavi
č 
aja
, Banja Luka, 2000., str. 124-134;
Isti
,
S banjalu
č 
kih strana
, Biha
ć
 2004., str. 94-96;
Anto Orlovac
,
Oko fra Vidova bunara
, Banja Luka – Barlovci, 2005.,strr. 31, 37-38, 40, 72, 116-119, 125-127.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ilija Marković liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->