Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spectre Atomice

Spectre Atomice

Ratings: (0)|Views: 1,519 |Likes:
Published by Gmd28

More info:

Published by: Gmd28 on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
0.1 Spectre atomice
S¼a consider¼am un tub din sticl¼a, umplut cu gaz la presiune joas¼a ¸si prev¼azutcu doi electrozi metalici. Dac¼a între cei doi electrozi se aplic¼a o diferen¸t¼a depoten¸tial de ordinul sutelor de kV, gazul emite lumin¼a adic¼a în tub apare odesc¼arcare electric¼a. Studiile experimentale asupra desc¼arc¼arilor electrice lu-miniscente a jucat un rol esen¸tial în …zica precuantic¼a. Studiul luminii emisede gaze în desc¼arc¼arile luminiscente au ar¼atat faptul c¼a acestea constau într-unnum¼ar de linii caracteristice …ec¼arui gaz.Ansamblul lungimilor de und¼a (frecven¸telor) caracteristice radia¸tiei electro-magnetice formeaz¼a
spectrul 
acelei unde.Spectrele pot …
de emisie 
sau
de absorb¸tie 
¸si sunt speci…ce …ec¼arei substan¸te.Gazele emit
spectre discrete 
, ce constau într-un ansamblu de linii. Exist¼a îns¼a¸si
spectre continue 
, ce con¸tin toate lungimile de und¼a, cum este cazul radia¸tieitermice.Fizicianul elve¸tian Balmer, studiind spectrul emis de atomii de hidrogendintr-o desc¼arcare luminiscent¼a a observat c¼a lungimile de und¼a ale liniilor spec-trale emise de atomii de hidrogen în domeniul vizibil pot … calculate cu ajutorulformulei:
 
=1
=
R
12
2
1
m
2
;m
= 3
;
4
;
5
;:::
(1)unde:
R
= 1
:
0973731534
10
7
m
1
(2)este constanta Rydberg.Mai târziu au fost descoperite în spectrul hidrogenului ¸si alte serii spectrale,care au putut … calculate dup¼a o rela¸tie similar¼a.Aceast¼a regularitate în spectrea fost generalizat¼a de c¼atre Ritz pentru toate liniile spectrale ale unui element.
 
=1
=
R
1
n
2
1
m
2
=
n
m
(3)Ritz a constatat c¼a orice diferen¸t¼a dintre doi termeni spectrali (
n
;
m
) ai uneiserii corespunde unei alte linii spectrale, caracteristice aceluia¸si element chimic,dar într-o alt¼a serie spectral¼a.1
 
Toate seriile spectrale pentru atomul de hidrogen au fost astfel descrise:
seria Lyman:
n
= 1
;m
= 2
;
3
;
4
;:::
(UV)
seria Balmer:
n
= 2
;m
= 3
;
4
;
5
;:::
(V)
seria Paschen:
n
= 3
;m
= 4
;
5
;
6
;:::
(IR)
seria Brackett:
n
= 4
;m
= 5
;
6
;
7
;:::
(IR)
seria Pfundt:
n
= 5
;m
= 6
;
7
;
8
;:::
(IR)Domeniul spectral pentru …ecare serie este speci…cat în paranteze: ultraviolet(pentru prima serie), vizibil (V) pentru seria Balmer ¸si infraro¸su (IR) pentruultimele trei serii.În aceast¼a perioada a experimentelor cu desc¼arc¼ari electrice nu era formulatun model bine de…nit asupra structurii atomului. Exista îns¼a ideea, demonstrat¼aexperimental, c¼a electronii sunt parte component¼a a atomului ¸si c¼a aatomiisunt practic transparen¸ti la electroni energetici. Experimentele lui Rutherforddin 1911 de deviere a particulelor alfa la trecerea prin foite subtiri de aur audemonstrat strucutura lacunar¼a a atomilor, ¸si au condus la formularea
modelului planetar al atomului 
. Acesta const¼a dintr-un nucleu pozitiv, de dimensiuni deordinul 10
14
m în jurul c¼aruia graviteaz¼a electronii, pe traiectorii de ordinul10
10
m. Conform acestui model, spatiul dintre nucleu ¸si electroni este completgol.Teoria electrodinamica clasic¼a nu a reusit sa explice spectrul de linii (spectruldiscret) emis de atomii de gaz. Un electron în mi¸scare accelerat¼a, pe o traiectoriecircular¼a sau eliptic¼a emite energie sa c¼a, la un moment dat„ peirzând energieî¸si va misora raza traiectoriei ¸si, în …nal, el va c¼adea pe nucleu. Frecven¸ta derota¸tie pe traiectorie deci ¸si raditia emis¼a poate avea orice valoare, ca urmarespectrul emis va … unul continuu, în contradic¸tie cu rezultatele experiemntale.
0.2 Modelul atomic al lui Bohr
În 1913, Niels Bohr a dat explica¸tii asupra spectrelor discrete pe baza unuimodel care îmbina ipotezele lui Planck, Einstein ¸si modelul planetar. El aconsiderat pentru simplitate traiectorii circulare. Spre deosebire de cazul clasic,în care este posibil¼a orice valoare a razei, Bohr consider¼a c¼a sunt stabile doaranumite orbite,
numite st ¼ ari sta¸tionare.
Tranzi¸tia electronii între aceste st¼arisunt înso¸tite de emisia sau absorb¸tia de fotoni.Postulatele lui Bohr:2
 
1. Electronii în atom se mi¸sc¼a doar pe orbitele sta¸tionare. Aceste orbite suntcaracterizate de cuanti…carea momentului cinetic. În st¼arile sta¸tionare,atomii nu emit ¸si nu absorb energie.2. Trecerea atomului dintr-o stare în alta este înso¸tit¼a de emisia sau absortiaunui foton de energie egal¼a cu diferen¸ta nivelelor implicate.
h 
=
m
n
(4)St¼arile sta¸tionare sunt g¼asite din condi¸tia:
L
=
mvr
=
n
;n
= 1
;
2
;
3
:::
(5)unde raza traiectoriei se g¼ase¸ste din condtia de stabilitate:
Ze
2
4
"
0
r
2
=
mv
2
r
(6)Din aceste dou¼a rela¸tii rezult¼a condi¸tiile de cuanti…care:
cuanti…carea vitezei 
Ze
2
4
"
0
=
mv
2
n
r
n
=
n
v
n
(7)
v
n
=
Ze
2
4
"
0
1
n
=
v
1
n
(8)
cuanti…carea razei 
r
n
=
n
mv
n
=4
"
0
2
mZe
2
n
2
=
r
1
n
2
(9)
cuanti…carea energiei totale 
n
=
c
+
 p
(10)
=
mv
2
n
2
Ze
2
4
"
0
r
n
(11)
=
Ze
2
8
"
0
r
n
=
mZ 
2
e
4
8
h
2
"
20
1
n
2
(12)Observa¸tii:
n
= 1
reprezint¼a starea fundamental¼a a atomului, pentru care valoareaenergiei totale este minim¼a.
energia total¼a este negativ¼a, ceea ce semni…c¼a faptul c¼a atomul este un sis-tem legat (stabil). Pentru a scoate electronul din atom trebuie s¼a furniz¼amacestuia, din exterior, o energie minim¼a:
=
j
1
j
(13)care senumste
energie de ionizare 
.3

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandru Fulger liked this
Mihai Lucian liked this
Alex Serban liked this
Bianca Crãciun liked this
Iulia Popescu liked this
Nedelcu Elena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->