Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procedura legislativa

Procedura legislativa

Ratings: (0)|Views: 2,308|Likes:
Published by vy0r3l

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: vy0r3l on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
 PROCEDURA LEGISLATIVĂ 
Procedura legislativă reprezintă
ansamblul actelor şi a formelor desfăşurateîn cadrul activităţii de elaborare şi emitere a legilor 
.Procedura legislativă cuprinde reguli de conturare a ideii de lege, de elaborare şi deadoptare, până la publicarea ei
1
.Procedura legislativă poate
îmbrăca
două forme: procedura legislativă ordinară(obişnuită) şi procedura legislativă specială (extraordinară).Procedura legislativă are un caracter complex şi presupune parcurgerea obligatorie aunor etape.Etapele procedurii legislative ordinare
2
:I.iniativa legislativăII. avizarea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative
3
III. dezbaterea şi votarea
în
 plenul Camerei parlamentareIV. exercitarea controlului de constituţionalitate (singura etapăfacultativă) V. promulgarea de către Preşedintele RepubliciiVI. publicarea
în
Monitorul oficial al României.I. Iniţiativa legislativă.
1
Ase vedea Ioan Muraru, Mihai Constantinescu,
 Drept parlamentar românesc
, p. 206.
2
S-amaisusţinutcăproceduralegislativăordinarăesteformatădintr-o
 fază extraparlamentară 
şi
 faza parlamentară 
. Faza extraparlamentară are o componentă pre-parlamentară(iniţiativa legislativă, avizarea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative) şi o componentă post- parlamentară (promulgarea legii şi publicarea acesteia
în
Monitorul Oficial al României). Faza parlamentară cuprinde: sesizarea Parlamentului, prima lectură a proiectului, examinarea şi dezbaterea
în
cadrul comisiilor parlamentare, a doua lectură
în
 plenul Camerelor, votarea şi, eventual,reexaminareaproiectuluisauapropuneriilegislative
în
cazulexercităriicontroluluideconstituţionalitate anterior – a se vedea Ioan Vida,
Manual de legistică formală 
, ediţia a II-a, EdituraLumina Lex. Bucureşti, 2004, p. 149-150. Într-o altă opinie, s-a susţinut că procedura legislativăordinară comportă două faze distincte:
 faza preliminară 
(include iniţiativa legislativă, sesizareaCamerei parlamentare competente, avizarea şi dezbaterea
în
una sau mai multe comisii parlamentare)şi
 faza de dezbatere şi decizie
(presupune prezentarea proiectului sau a propunerii de către iniţiator, prezentarea raportului comisiei parlamentare, dezbaterea generală şi pe articole, votarea, promulgareaşi publicarea legii
în
Monitorul Oficial al României).
3
La baza distincţiei
între
 proiecte de lege şi propuneri legislative stau categoriile de iniţiatori.Guvernul va sesiza Parlamentul prin intermediul proiectelor de lege, iar iniţiativele parlamentarilor şi acetăţenilor vor 
îmbrăca
forma propunerilor legislative. Dar, distincţia nu are nici o semnificaţie juridică – a se vedea Tudor Drăganu,
 Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar 
, vol.II, p. 109.
 
 Iniţiativa legislativă 
este definită ca fiind
dreptul de a sesiza Parlamentul cuexaminarea unui proiect de lege sau a unui propuneri legislative, drept căruia îi corespundeobligaţia corelativă a autorităţii legiuitoare de a se pronunţa asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative
4
.Conform art. 74 alin. 1 din Constituţia României, iniţiativa legislativă aparţine:1. Guvernului,2. deputaţilor şi senatorilor (individual sau colectiv),3. unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot.Preşedintele României nu are drept de iniţiativă legislativă.Guvernul
îşi
exercită dreptul de iniţiativă legislativă prin elaborarea unui proiect delege, conform normelor de tehnică legislativă
5
. Guvernul este iniţiatorul marii majorităţi alegilor emise de Parlament,
î
n considerarea rolului său de asigurare a realizării politicii interneşi externe a statului. Guvernul deţine o
competenţă exclusivă
 privind elaborarea
 proiectului bugetului de stat şi al bugetului asigurărilor sociale de stat 
(art. 138 alin. 2 dinConstituţia României).Parlamentarii şi cetăţenii
îşi
exercită dreptul de iniţiativă legislativă prin elaborareaunei propuneri legislative, care trebuie să
îmbrace
forma unui proiect de lege.Constituţia României stabileşte două
restricţii 
 privind exercitarea dreptului deiniţiativă legislativă de către populaţie. Prima se referă la procedura de exercitare (cel puţin100.000 de cetăţeni cu drept de vot care trebuie să provină din cel puţin un 1/4 din judeţeleţării, iar fiecare judeţ trebuie să furnizeze cel puţin 5.000 de semnături – art. 74 alin. 1), iar cea de-a doua la obiectul iniţiative legislative: art. 74 alin. 2 stabileşte că nu pot face obiectuliniţiativei legislative populare
 problemele fiscale, problemele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea
.Proiectul de lege sau propunerea legislativă se transmite Camerei parlamentarecompetente să fie sesizată prima. Înainte de revizuirea din 2003 a Constituţiei României,nu era reglementată o competenţă specială pentru cele două Camere ale ParlamentuluiRomâniei.Mai mult, iniţiatorul unui proiect de lege putea să depună proiectul la oricare dinCamere.
4
Ase vedea Ioan Vida,
Manual de legistică formală 
, p. 150.
5
 Normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative sunt reglementate prinLegea nr. 24/2000, republicată
în
M.Of. nr. 777 din 25 august 2004.
 
Prin modificàrile introduse de Legea de revizuire din 2003 a Constitutiei României
6
,este reglementatà o specializare functionalà pentru cele douà Camere, concretizatà
In
existenta unei Camere decizionale şi a unei Camere de reflectie. De asemenea, art. 75 alin. 1stabileşte o competenta specialà de a fi sesizatà prima a fiecàrei Camere.Astfel, potrivit art. 75 alin. 1 din Constitutia României, republicatà, se supun spredezbatere şi adoptare Camerei Deputatilor, ca primà
Cameră sesizată 
, care are astfel rol de
cameră de
reflectie, proiectele de lege pentru urmàtoarele domenii
7
:1. proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internationale şi a màsurilor legislative ce rezultà din aplicarea acestor tratatesau acorduri;2. proiectele legilor organice prevàzute
In
Constitutia României, republicatà, la:a. art. 31 alin. 5 - organizarea şi functionarea serviciilor publice de radio şiteleviziune şi controlul parlamentar al acestora; b. art. 40 alin. 3 - dreptul de asociere, respectiv incompatibilitatea cu calitatea demembru al partidelor politice a unor categorii socio-profesionale;c. art. 55 alin. 2 - conditiile privind
Indeplinirea Indatoririlor 
militare;d. art. 58 alin. 3 - organizarea şi functionarea institutiei Avocatului Poporului;e. art. 73 alin. 3 - categorii de legi;
 
lit. e - organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apàrare aŢàrii;
 
lit. k - contenciosul administrativ;
 
lit. l - organizarea şi functionarea Consiliului Superior al Magistraturii,a instantelor judecàtoreşti, a Ministerului Public şi a Curtii de Conturi;
 
lit. n - organizarea generalà a
I
nvàtàmântului;
 
lit. o - organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum şiregimul general privind autonomia localà;f.art. 79 alin. 2 -
Infiintarea,
organizarea şi functionarea Consiliului Legislativ;g. art. 102 alin. 3 - Guvernul - rolul şi structura;h. art. 105 alin. 2 - incompatibilitàtile cu functia de membru al Guvernului;
6
Legea nr. 429 aprobatà de cele douà Camere ale Parlamentului
In
18 septembrie 2003, publicatà
In
M.Of. nr. 669 din 22 septembrie 2003, supusà referendumului national din 18-19octombrie 2003, şi publicatà
In
M.Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003, dupà publicarea
In
M.Of. aHotàrârii Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 privind confirmarea rezultatelor referendumului national.
7
Conform art. 92 alin. 8 din Regulamentul Camerei Deputatilor şi art. 88 alin. 8 dinRegulamentul Senatului.

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mihaela manea liked this
Silvia Balica liked this
snspalex liked this
Iulia Frunze liked this
Igor Luka liked this
mihag2013 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->