Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bozkurt35

bozkurt35

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by MEHMET KARAHANLI

More info:

Published by: MEHMET KARAHANLI on May 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
 ______________________________________BOZKURT_______________________________________ BOZKURT 
2
 
KÖMEN
Anal
ı
m Tunga Er efsanesini;Duyal
ı
m geçmi
ş
in erkek sesini.Bürüyüp Tanr 
ı
da
ğ
ı
n çevresini,Yine Göktürk olal
ı
m…El kural
ı
m!Ötüken-Y
ı
ş
durak olsun da bizeYürüsün ordular ordan denize.Çinli baç vermese, gelmezse dizeKa
ğ
an
ı
n buyru
ğ
u vard
ı
r: Vural
ı
m!Anlat
ı
lmaz, yüce bir erdem olanBu ak 
ı
nlarda bulunmaz yorulanGünü geldikçe de bizden sorulanKan ve can vergisi olsun: Verelim!Ülkü u
ğ
runda gönüller delidir.Ki
ş
iler ülkü için ölmelidir.Tanr 
ı
’n
ı
n insana de
ğ
mi
ş
elidir 
Ş
u ölüm adl
ı
güzel
ş
ey... Saral
ı
m!Hiç dü
ş
ündün mü niçindir ya
ş
amak?Bir görev yapmak içindir ya
ş
amak.Er ki
ş
iysen görevin neyse, ba
ş
ar.Zevke, e
ğ
lenceye hayvanda ko
ş
ar Görüyorsun nice hayvan y
ı
ğ
ı
n
ı
 Ki yapar sadece hayvanl
ı
ğ
ı
n
ı
.Fakat onlar bile kendi kendinceTükürürler Kade
ş
’in itlerine.O nas
ı
l olmal
ı
bir rûhu ölü,Ya da bir canl
ı
, fakat kahpe dölüKi sanar durdu
ğ
u yer it inidir.Oysa bir 
ş
anl
ı
 
ş
ehitler sinidir.O fuhu
ş
uzman
ı
çikletli di
ş
i,Di
ş
inin en kötü, en kösnemi
ş
i,Kaplam
ı
ş
ruhunu çirkef yosunu,Hiç umursar m
ı
 
ş
ehit ordusunu?Var m
ı
d
ı
r onca tivistin ötesi?Ad
ı
üstünde: Köpek sosyetesi!Yok say
ı
 p sende bu ruhsuz sürüyü
ı
lavuz yap ebedî Gök Börü’yü.Ç
ı
kar 
ı
 p Ergenekon’dan ulusuTürk’ü k 
ı
ls
ı
n yine dünya ulusu.
İ
zleyip Gök Börü’nün gölgesiniGezelim gel o kömen ülkesini.Gönlümün özlemi yerdir oras
ı
,Gürler ufkunda yi
ğ
itlik boras
ı
.Orda erdem gözükür, ba
ş
kas
ı
ç
ı
kmaz alanaKapan
ı
kt
ı
r kap
ı
lar her kovu, her bir yalanaOrda erler: Kimi arslan, kimi pars
ı
n e
ş
idir.Orda k 
ı
zlar: Güne
ş
in kendi, ay
ı
n on be
ş
idir.U
ğ
ramaz ufkuna asla o yerin yüz karas
ı
,Orda yoktur ne siyaset, ne fikir maskaras
ı
,Ya
ş
amaz öyle bir ortamda küçüklük, kötülük,Bir alaydan daha üstün sava
ş
ı
r orda bölük!Sungurun uçtu
ğ
u yerlerde bar 
ı
nmaz yarasa,Ve bütün dirli
ğ
in üstünde yürür sade yasa…Bir dü
ş
ün ba
ş
lar 
ı
n üstünde ka
ğ
anl
ı
k tu
ğ
unu,Ruh duyar orda ölürken bile Türk oldu
ğ
unu.Ölümün zevkini bir süs gibi gönlünde ta
ş
ı
r,Dirilerden daha çok orda
ş
ehitler dola
ş
ı
r.Bu
ş
ehit ordusu varken kuramaz kimse pusu,Yurt için kan dökülür orda denizler dolusu.Günümüzden, dü
ş
ünüp bir çok as
ı
rlar geriyiAnal
ı
m bin kere ölmü
ş
o ölümsüz çeriyi:Ebedî yi
ğ
it! Ad
ı
yok 
ş
ehit! Kefenin: Vatan…Tabutun: Cihan… Dü
ş
ünüp övün, Ya
ş
ı
yor ününDamar 
ı
nda kan, Bir alev midir? Ya
ş
aman: Roman.Ölümün:
Ş
iir.Sana yok ne ta
ş
, Ne de bir mezar.Bu hayat: Sava
ş
! Ebedî uzar. E
ş
it oldu
ğ
un
Ş
u güne
ş
: Tu
ğ
un. Tabutun: Cihan,Ad
ı
yok yi
ğ
it! Ebedî
ş
ehit!..Onu anmakla görür Türk soyu gökçek kömeni:Dolu dizgin yar 
ı
ş
an Tanr 
ı
kut’un dört tümeni…Bin as
ı
r geçse de rastlanmaz onun bir e
ş
ine,Buyruk ald
ı
m diye ok f 
ı
rlat
ı
yor evde
ş
ine…Bidev atlarla k 
ı
l
ı
 p her yolu bir günde yar 
ı
 Y
ı
ld
ı
ı
mlar gibi da
ğ
lardan a
ş
an ordular 
ı
Sayg
ı
olsun bu çelik atl
ı
lar 
ı
n gök tu
ğ
una,Tu
ğ
u kald
ı
rm
ı
ş
olan ordular 
ı
n ba
ş
 bu
ğ
una.O nas
ı
l bir yürüyü
ş
tür, ne yi
ğ
itler katar 
ı
!Kun’u, Gök Türk’ü, O
ğ
uz-Uygur’u, K 
ı
rg
ı
z, Tatar’
ı
O bat
ı
rlar ki bas
ı
 p ba
ğ
ra kucaklar ölümü.Özgelerden sak 
ı
n
ı
 p kendine saklar ölümü.Her zaman öyle a
ğ
ı
rd
ı
r ki yi
ğ
itlik kefesi,Kahramanlar gibi ölmek o günün felsefesi…Onlar 
ı
n sanki ba
ş
ak canlar 
ı
… Durmaz, biçilir…Topra
ğ
ı
n içkisidir kanlar 
ı
, al al içilir.Tarihin bir ola
ğ
anüstü ve
ş
ahâne i
ş
iKür 
Ş
ad’
ı
n, Kül Tegin’in, Ça
ğ
ı
Be
ğ
’in ok çeki
ş
i…
 
 ______________________________________BOZKURT_______________________________________ BOZKURT 
3
 
 
4
 
M
İ
LLÎ S
İ
YASET
H.Nihal ATSIZ
 
6
ASIL SORUN…
 
Tolunay KUTO
Ğ
LU
8
BAYDEM
İ
İ
STED
İ
, ABEMRETT
İ
, AKP YASALA
Ş
TIRDI. 
BOZKURT
 9
KERKÜK NAMUSTUR!
Altay GÖKBÖRÜ
11
BA
Ş
BAKAN’A SORUYORUM
 KÜR 
Ş
AD YÖRÜKO
Ğ
LU
 12
NEREDE BU DEVLET?
 
Atilla
İ
D
İ
L
 
 BOZKURT 
Türkçü Gençlik Dergisi 
MART 2007 
ı
l: 4 Say
ı
: 35
Sahibi
Ozan RUHSAT
İ
O
Ğ
LU
ozan@turan.tc Sorumlu Yaz
ı
 
İş
leri Müdürü
O
ğ
uz KARAHAN
oguz@turan.tc Yaz
ı
Kurulu
İ
sa Akif YÜMNÜTolunay KUTO
Ğ
LUAltay GÖKBÖRÜAtilla
İ
D
İ
LMurat TÜRKMENATAAhmet KÜÇÜKELKapak Tasar
ı
m
ı
 
İ
lhan KURTKANGökalp KULATLIYay
ı
n Dan
ı
ş
man
ı
 
TONYUKUK 
 
 
İ
leti
ş
im Bilgileri
 
www.turan.tc 
turan@turan.tc 
 
Ayda Bir Yay
ı
mlan
ı
r.
 
Kaynak göstermek 
ş
art
ı
ile al
ı
nt
ı
 yap
ı
labilir. Tüm hakk 
ı
Türk Irk 
ı
naaittir.Dergimiz
ş
u an yaln
ı
zca internetüzerinden yay
ı
mlanmaktad
ı
r.Türkçülerin deste
ğ
i ile dergimiz büyüyecek ve Turan’
ı
n her kö
ş
esineula
ş
acakt
ı
r.
Kapak Resmi:
TUVA
14
TÜRK, ORDU ve SAVA
Ş
  Nejdet SANÇAR 
16
TÜRK 
İ
YE’DE TÜRK OLMAK 
 
Kutlu ALTAY
18
KARABA
Ğ
… BALAMEY BALAM!
 
Murathan DAN
İŞ
MENTL
İ
 
20
GERÇEKLER ZAMANLA ANL
Ş
ILIRMI
Ş
 
A
 Gizli BÜRO
22
TURAN ELLER -1
 
S. Ceylan MAMAT
23
AYANDON FIRTINASI
 
Tu
ğ
rul ALTAYLI
 25
G
İ
ZEML
İ
HAKASYA
 
 Naciye SARAÇ
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
duatepe liked this
duatepe liked this
Duatepe Polatlı liked this
Adnan Yazan liked this
umutgunerorkun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->