Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Confusion

Confusion

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 81|Likes:
Building a better world (a first draft)
Building a better world (a first draft)

More info:

Published by: Bill AKA "Kenosis23" on May 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/02/2013

 
Zmaw aw `d{bj zd `k l gdbe{wabo hkww) `kgl{wk A lh hqwkie gdbe{wkj" A ilgn zmk kbkpoq zdhlnk az whddzm) `{z hlq`k wdhkdbk aii {bjkpwzlbj"
A dbjkp ae @{jjml) Ild Zv{ dp Gmpawz kukp mlj hdhkbzw de jd{`z ‥
‥ @kgl{wk A w{pk jd" Hlq`k qd{ glb mkis hk" A lh m{bzabo edp wdhkzmabo) mluk `kkb liihq iaek) `{z A jdb/z nbd mlz az aw" A zmabn A mluk lii zmk sakgkw) dp hdwz de zmkh) `{z zmk sakgkwjdb/z wkkh zd eaz zdokzmkp" Az/w zp{k zmlz A wdhkzahkw lgz lw ae A nbd mlz/w odabo db) Iank Anbd mlz zmk wgdpk aw) `{z) zp{iq) hdwz de zmk zahk A lh s{vvikj"A zmabn lz zahkw zmlz A mluk kukb mkiskj dzmkpw lbj mkisabo dzmkpw mlw mkiskj hk" Wd zmlz/wdbk sakgk6
Mkis Dzmkpw 
"A liwd nbd zmlz ae A m{pz wdhkdbk) kukb {babzkbzadbliiq) zmkb A lh m{pz" Wd zmlz/w lbdzmkpsakgk6
Jdb/z Abzkbzadbliiq M{pz Dzmkpw 
"_mlz ae A {babzkbzadbliiq m{pz wdhkdbk4 Mkpk/w mkpk hq gdbe{wadb wzlpzw) `kgl{wk ae A lhzd f{jok `q mlz A d`wkpuk ab zmk dpij) plzmkp zmlb mlz hq mklpz wlqw) zmkpk wkkhw zd `k lziklwz zd wdgaliiq wlbgzadbkj pkwsdbwkw zd azm zmaw waz{lzadb"Zmk eapwz pkwsdbwk aw zd id{jiq jkbq zmlz qd{ mlj lbq abzkbzadb de gl{wabo m{pz lbj ae lbqdbkzmabnw zmlz qd{ jaj) kii) zmlz/w zmkap spd`ikh lbj bdz qd{p/w" Az wkkhw zd hk zmlz zmaw wdi{zadbglb/z `k paomz `kgl{wk az gl{wkw kukb hdpk m{pz" Ae az/w zp{k zmlz zmlz bd m{pz lw hklbz) mqgl{wk hdpk {bbkgkwwlpaiq4Zmk wkgdbj pkwsdbwk) magm pkliiq aw zmk slwwauk loopkwwauk ukpwadb de zmk eapwz) aw zd deekpl) spd`l`iq abwabgkpk) lsdidoq lbj mdsk zmlz zmk spd`ikh jawlssklpw db azw db" Lezkp l ekksawdjkw pkw{izabo ab zmaw pkwsdbwk) az aw odabo zd `k giklp) zd lbqdbk) zmlz lb zmk lsdidoq lw f{wz dpjw) gl{wabo hdpk m{pz"Wd mlz/w zmk wdi{zadb4 Hq mklpz zkiiw hk zmlz zmk wdi{zadb aw zd aiiabo zlnk pkwsdbwa`aiazq edpzmk m{pz) mkzmkp az lw abzkbjkj) lbj) e{pzmkp) zd zlnk mlzkukp ljjazadbli lgzadbw bkkjkj zdmkli zmk m{pz" @q lgzadbw A hklb wdhkzmabo hdpk zmlb f{wz dpjw) lb lsdidoq" Lb lsdidoq aw lbagk wzlpz `{z lgzadbw) {biank dpjw) bkukp iak"Pkliiq) zmaw aw zmk Odijkb P{ik) zpklzabo dzmkpw lw qd{ d{ij lbz zmkh zd zpklz qd{" Az lwnwklgm de {w zd
@k khslzmkzag 
) magm aw zd s{z d{pwkiukw ab zmk silgk de zmk dzmkp> az jdkw bdzwlq zd `k wqhslzmkzag) magm aw zd ekki wdppq edp zmkh" A zmabn zmlz k lpk zlwnkj) `q d{pmklpzw) zd zlnk db zmk pkwsdbwa`aiazq de khslzmq bdz lw l eludp zd dzmkpw) `{z lw l eludp zd d{p(wkiukw"A zmabn zmlz hdwz skdsik d{ij lopkk azm h{gm de mlz A mluk pazzkb) `{z) lbj zmaw aw hqgdbe{wadb) mq jd k eabj d{pwkiukw ab w{gm l jaeekpkbz dpij4 A zmabn zmkpk lpk zd lbwkpwzd zmaw"Eapwz) mlz ae k lgz ab zmaw lq lbj wdhkdbk kiwk jdkwb/z4 Lpk k bdz ikzzabo zmkh zlnk lj(ulbzlok de {w4 Zmk jkgawadb zd zlnk pkwsdbwa`aiazq edp khslzmq) liwd jkhlbjw zmlz k mlukzmk gd{plok zd
Zp{wz Dzmkpw 
 ‚ jkwkpukj dp bdz"Wkgdbj) k lpk leplaj zd glii dzmkpw zd zlwn mkb k wkk zmkh lgzabo abgdppkgziq" Az zlnkw

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->