Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Σχέδιο Εργασία Γεωγραφικά Διαμερίσματα

Σχέδιο Εργασία Γεωγραφικά Διαμερίσματα

Ratings: (0)|Views: 1,943 |Likes:
Published by Kordelio

More info:

Published by: Kordelio on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
 
Δίκτυο
 
Σχολικής
 
Καινοτομίας
 
1
ΣΧΕΔΙΟ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 1.
 
Στοιχεία
 
εκπαιδευτικού
 
 
O
νο
 µ
ατεπώνυ
 µ
ο
 
 Νίκος 
 
 Χάνος 
 
 
 Ειδικότητα
 
Δάσκαλος
 
 
 E-mail 
 nxanos@yahoo.com 
Τίτλος
µ
αθή
µ
ατος
:
Ταξίδι
 
στους
 
 νο
µ
ούς
 
της
 
Ελλάδας
.
 
Α
.
Χαρακτηριστικά
 
 
Σύντο
µ
η
 
περιγραφή
:
Στο
 
σχέδιο
µ
αθή
µ
ατος
 
οι 
µ
αθητές
 
θα
 
ασχοληθούν
µ
ε
 
τη
 
διοικητική
 
διαίρεση
 
της
 
Ελλάδας
µ
ε
 
στόχο
 
 να
 
κατανοήσουν
 
τη
 
διοικητική
 
διαίρεση
 
της
 
Ελλάδας
 
σε
 
 νο
µ
ούς
,
περιφέρειες
,
γεωγραφικά
 
δια
µ
ερίσ
µ
ατα
.
Με
 
επισκέψεις
 
σε
 
δικτυακούς
 
τόπους
 
που
 
προτείνονται 
,
στηριζό
µ
ενοι 
 
σε
 
βιβλία
 
και 
 
χάρτες
 
καθώς
 
και 
 
σε
 
φύλλα
 
εργασίας
 
που
 
δίνονται 
 
στο
 
βοηθητικό
 
 υλικό
,
οι 
 µ
αθητές
 
θα
µ
άθουν
 
ότι 
 
για
 
 να
 
διοικηθεί 
 
σωστά
 
και 
 
 να
 
αναπτυχθεί 
 
η
 
Ελλάδα
 
χωρίζεται 
 
σε
µ
ικρότερα
 
τ
µ
ή
µ
ατα
,
τους
 
 νο
µ
ούς
 
και 
 
ότι 
 
το
 
δια
µ
έρισ
µ
α
 
αποτελεί 
 
τ
µ
ή
µ
α
 
της
 
Ελλάδας
 
που
µ
πορεί 
 
 να
 
προσδιοριστεί 
µ
ε
 
γεωγραφικά
 
κυρίως
 
κριτήρια
.
Θα
µ
άθουν
 
χρήσι 
µ
α
 
στοιχεία
 
για
 
τα
 
τ
µ
ή
µ
ατα
 
αυτά
 
και 
 
το
 
ρόλο
 
τους
 
και 
µ
ε
 
το
 
κατάλληλο
 
 υλικό
 
που
 
θα
 
συλλέξουν
 
θα
 
έχουν
 
τη
 
δυνατότητα
 
για
µ
ια
 
ολοκληρω
µ
ένη
 
παρουσίαση
 
των
 
 νο
µ
ών
 
της
 
Ελλάδας
.
 
Τάξη
 
που
 
προορίζεται
:
 
Ε΄
 
Δη
µ
οτικού
 
 
Περιοχή
 
του
 
αναλυτικού
 
προγρά
µµ
ατος
:
 
Γεωγραφία
 
Ε΄
 
Δη
µ
οτικού
.
Το
 
ανθρωπογενές
 
περιβάλλον
 
της
 
Ελλάδας
.
 
Διδακτική
 
ενότητα
:
 
Διοικητική
 
διαίρεση
 
της
 
Ελλάδας
.
Οι 
 
 νο
µ
οί 
 
της
 
Ελλάδας
.
 
Εργαλεία
 
για
 
την
 
προετοι
µ
ασία
 
του
 
δασκάλου
:
 
Ο
 
εκπαιδευτικός
 
για
 
την
 
καλύτερη
 
 υλοποίηση
 
του
µ
αθή
µ
ατος
 
θα
 
πρέπει 
 
 να
 
έχει 
 
φροντίσει 
 
ώστε
 
 να
 
 υπάρχει 
 
στην
 
αίθουσα
 
διδασκαλίας
 
πολιτικός
 
χάρτης
 
της
 
Ελλάδας
 
και 
 
βοηθητικά
 
βιβλία
,
καθώς
 
επίσης
 
 να
 
έχει 
 
επισκεφτεί 
 
πρόσφατα
 
τους
 
προτεινό
µ
ενους
 
δικτυακούς
 
κό
µ
βους
 
εάν
 
θα
 
χρησι 
µ
οποιήσει 
 
 υπολογιστή
.
Καλό
 
είναι 
 
επίσης
 
 να
 
έχει 
 
έτοι 
µ
ο
 
βοηθητικό
 
 υλικό
 
ή
 
 να
 
τροποποιήσει 
 
καταλλήλως
 
για
 
τις
 
ανάγκες
 
της
 
τάξης
 
του
 
το
 
βοηθητικό
 
 υλικό
 
που
 
επισυνάπτεται 
 
στο
 
σχέδιο
.
 
 
 Διαδικτυακοί 
 
τόποι
 
για
 
το
 
δάσκαλο
 
και
 
για
 
τους 
µ
αθητές 
 
http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Greece/Greece.htm 
Διοικητική
 
Διαίρεση
 
της
 
Ελλάδας
.
ΕΣΥΕ
 http://www.geocities.com/world_greek_geografia/Greekstart/start.htm 
Στοιχεία
 
για
 
 νο
µ
ούς
 
της
 
Ελλάδας
.http://www.maplibrary.gr/Maps_Greece/indexgr.html 
Περιφέρειες
,
 Νο
µ
οί 
 
της
 
Ελλάδας
 http://www.culture.gr/2/21/toc/cult_map_gr.html 
Πολιτιστικός
 
χάρτης
 
της
 
Ελλάδας
 http://www.maplibrary.gr/MapsGR.htm 
Χάρτες
 
της
 
Ελλάδας
 
 
 
Δίκτυο
 
Σχολικής
 
Καινοτομίας
 
2
http://2dim-kalam.thess.sch.gr/0000/map%20gen/am%20geniki.htm 
Χάρτες
 
της
 
Ελλάδας
 http://www.qsl.net/sv2bzq/map_aprs.htm 
Χάρτες
 
της
 
Ελλάδας
 http://www.evrytan.gr/up0/Xartes.htm 
Χάρτες
 
της
 
Ελλάδας
 http://www.daskalos.edu.gr/d/bohuhmata/diafora.html 
Εφαρ
µ
ογές
 
για
 
Γεωγραφία
 
Ελλάδας
 
Προετοι
µ
ασία
 
των
µ
αθητών
:
 
Στο
 
γνωστικό
 
επίπεδο
 
των
µ
αθητών
 
περιλα
µ
βάνονται 
 
γνώσεις
 
στοιχείων
 
γεωγραφίας
 
και 
 
ιστορίας
 
για
 
την
 
Ελλάδα
 
και 
 
πληροφόρηση
 
για
 
τη
 
διοικητική
 
διαίρεση
 
της
 
Ελλάδας
 
σε
 
περιφέρειες
,
δια
µ
ερίσ
µ
ατα
,
 νο
µ
ούς
.
Πιο
 
συγκεκρι 
µ
ένα
 
α
πό
 
την
 
 ύλη
 
της
 
Μελέτης
 
Περιβάλ 
λοντος
 
Δ΄
 
Δη
µ
οτικού
 
οι 
µ
αθητές
 
 να
 µ
πορούν
 
 να
 
αναγνωρίζουν
 
στο
 
χάρτη
 
της
 
Ελλάδας
 
τα
 
γεωγραφικά
 
δια
µ
ερίσ
µ
ατα
,
 να
 
εντοπίζουν
 
τη
 
περιοχή
 
που
 
ζουν
 
και 
 
 να
 
απαριθ
µ
ούν
µ
εγάλες
 
πόλεις
 
της
 
Ελλάδας
.
Στην
 
Γεωγραφία
 
της
 
Ε΄
 
τάξης
 
έχουν
µ
ιλήσει 
 
για
 
τη
µ
ορφή
 
και 
 
το
 
σχή
µ
α
 
της
 
Ελλάδας
,
όπως
 
και 
 
για
 
το
 
φυσικό
 
περιβάλλον
 
της
 
Ελλάδας
.
Ως
 
εκ 
 
τούτου
µ
ε
 
κατάλληλες
 
ερωτήσεις
 
θα
 
ξαναθυ
µ
ηθούν
 
οι 
µ
αθητές
 
κάποιες
 
από
 
τις
 
γνώσεις
 
που
 
συνάντησαν
 
παλαιότερα
.
Εφόσον
 
χρησι 
µ
οποιηθεί 
 
 υπολογιστής
/
ες
 
η
 
εξοικείωση
µ
ε
 
την
 
περιήγηση
 
στο
 
διαδίκτυο
,
η
 
χρήση
µ
ηχανών
 
αναζήτησης
,
η
 
εξοικείωση
µ
ε
 
επεξεργαστή
 
κει 
µ
ένου
,
από
 
κάποιους
µ
αθητές
 
τουλάχιστον
 
θα
 
διευκολύνει 
 
στην
 
 υλοποίηση
 
του
µ
αθή
µ
ατος
,
γι΄
 
αυτό
 
ο
 
εκπαιδευτικός
 
πρέπει 
 
 να
 
διερευνήσει 
 
αν
 
 υπάρχουν
 
τέτοιες
 
δυνατότητες
.
Τέλος
 
προτείνεται 
 
κατά
 
τη
µ
ελέτη
 
και 
 
συγκέντρωση
 
των
 
πληροφοριών
 
οι 
µ
αθητές
 
 να
 
συγκροτήσουν
 
ο
µ
άδες
 
και 
 
ο
 
εκπαιδευτικός
 
πρέπει 
 
 να
 
λάβει 
 
 υπόψη
 
του
 
την
 
ε
µ
πειρία
 
της
 
τάξης
 
του
 
για
 
εργασία
µ
ε
 
ο
µ
άδες
 
ή
 
 να
 
λάβει 
 
κατάλληλα
µ
έτρα
 
εάν
 
για
 
πρώτη
 
φορά
 
εργάζονται 
 
οι 
µ
αθητές
 
σε
 
ο
µ
άδες
.
Χρόνος
 
που
 
απαιτείται
:
2-3
διδακτικές
 
ώρες
 
Β
.
Εκπαιδευτικοί
 
Στόχοι
 
1.
Γενικός
 
Σκοπός
 
και
 
στόχοι
 
 Να
 
διακρίνουν
 
τη
 
διοικητική
 
διαίρεση
 
της
 
Ελλάδας
 
σε
 
 νο
µ
ούς
,
περιφέρειες
,
γεωγραφικά
 
δια
µ
ερίσ
µ
ατα
.
 Να
 
χρησι 
µ
οποιούν
 
τον
 
χάρτη
 
της
 
Ελλάδας
 
και 
 
 να
 
αντλούν
 
πληροφορίες
.
 Να
 
εντοπίσουν
 
στο
 
χάρτη
 
τους
 
 νο
µ
ούς
 
και 
 
τις
 
πρωτεύουσες
 
τους
 
και 
 
 να
 
αναγνωρίζουν
 
στο
 
γεωγραφικό
 
δια
µ
έρισ
µ
α
 
που
 
ανήκουν
.
 Να
 
καταγράψουν
,
αναλύσουν
,
αξιολογήσουν
 
και 
 
 να
 
παρουσιάσουν
 
πληροφορίες
 
για
 
τις
 
οποίες
 
η
 
Ελλάδα
 
χωρίστηκε
 
σε
 
 νο
µ
ούς
,
περιφέρειες
 
και 
 
δια
µ
ερίσ
µ
ατα
.
 Να
 
επιση
µ
άνουν
 
ότι 
 
η
 
διαίρεση
 
σε
 
γεωγραφικά
 
δια
µ
ερίσ
µ
ατα
 
δε
 
συ
µ
πίπτει 
µ
ε
 
το
 
χωρισ
µ
ό
 
σε
 
διοικητικές
 
περιφέρειες
.
 Να
 
κατανοήσουν
 
ότι 
 
ο
 
χωρισ
µ
ός
 
σε
 
περιφέρειες
 
έγινε
 
κυρίως
 
για
 
την
 
οικονο
µ
ική
 
ανάπτυξη
 
των
 
περιοχών
.
 Να
 
καταγράφουν
 
απλά
 
στατιστικά
 
στοιχεία
.
Οι 
 
διαθε
µ
ατικές
 
έννοιες
 
που
 
θα
 
αναπτυχθούν
 
είναι 
:
χώρος
-
χρόνος
,
ο
µ
οιότητα
– 
διαφορά
,
σύστη
µ
α
.
 
 
Δίκτυο
 
Σχολικής
 
Καινοτομίας
 
3
2.
Ειδικοί
 
Στόχοι
:
1.
 
Γρα
µµ
ατισ
µ
ός
(
Γλώσσα
-
Επικοινωνία
)
 
Κατανόηση
 
και 
 
ερ
µ
ηνεία
 
των
 
κει 
µ
ένων
(
προφορικών
 
και 
 
γραπτών
)
 
Παραγωγή
,
διαπραγ
µ
άτευση
,
αξιολόγηση
 
του
 
 νοή
µ
ατος
 
στον
 
προφορικό
 
και 
 
γραπτό
 
λόγο
 
2.
 
Επιστη
µ
ονικός
 
εγγρα
µµ
ατισ
µ
ός
,
επιστη
µ
ονική
 
σκέψη
 
και
 
επιστη
µ
ονικός
 
προβλη
µ
ατισ
µ
ός
 
 
Φυσικές
 
Επιστή
µ
ες
(&
Τεχνολογία
):
 Έννοιες
,
τρόπος
 
σκέψης
,
τρόπος
 
επίλυσης
 
προβλη
µ
άτων
, µ
εθοδολογία
 
και 
«
κουλτούρα
»
 
κατανόηση
 
ορισ
µ
ού
(
και 
 
οροθέτησης
)
εννοιών
 
που
 
διδάχθηκαν
 
 
χρήση
 
εννοιών
 
που
 
διδάχθηκαν
 
 
σύνδεση
 
των
 
εννοιών
 
που
 
διδάχθηκαν
µ
ε
 
άλλες
 
έννοιες
 
του
 
ίδιου
 
γνωστικού
 
πλαισίου
(
κατασκευή
 
εννοιολογικού
 
πλέγ
µ
ατος
)
 
αφαίρεση
,
γενίκευση
,
επανα
-
συγκεκρι 
µ
ενοποίηση
 
και 
 
εφαρ
µ
ογή
 
των
 
εννοιών
 
στην
 
επίλυση
 
προβλη
µ
άτων
 
 
συγκρότηση
 
επιχειρη
µ
ατολογίας
,
παραγωγή
 
και 
 
κριτικός
 
έλεγχος
 
συλλογισ
µ
ών
,
κριτική
µ
ιας
 
δεδο
µ
ένης
 
επιχειρη
µ
ατολογίας
 
 
κατανόηση
 
των
 
προς
 
επίλυση
 
προβλη
µ
άτων
 
 
διατύπωση
 
και 
 
σύλληψη
 
του
 
ερευνητικού
 
ερωτή
µ
ατος
 
3.
 
Ψηφιακός
 
εγγρα
µµ
ατισ
µ
ός
 
 
Εξοικείωση
µ
ε
 
τις
 
Τεχνολογίες
 
και 
 
τις
 
επικοινωνιακές
 
πρακτικές
 
 
Διαχείριση
 
πηγών
 
πληροφορίας
 
και 
 
ανακαλυπτική
µ
άθηση
 
 
Διατύπωση
 
 υποθέσεων
-
ερωτη
µ
άτων
 
 
Διαχείριση
 
της
µ
άθησης
,
σε
 
ατο
µ
ικό
 
επίπεδο
 
αλλά
 
και 
 
σε
 
συνεργατικό
 
περιβάλλον
 
4.
 
Ικανότητες
 
του
 
πολίτη
 
για
 
συ
µµ
ετοχή
 
και
 
δράση
 
στην
 
κοινωνία
 
 
 Συν
-
εργασία
 
 
συνεργασία
µ
ε
 
άλλους
 
 
συντονισ
µ
ός
 
δραστηριοτήτων
 
 
διεύθυνση
µ
ιας
 
διαδικασίας
,
σχεδιασ
µ
ός
,
οργάνωση
 
και 
 
διεξαγωγή
µ
ιας
 
δραστηριότητας
 
 
λήψη
 
αποφάσεων
,
δη
µ
ιουργία
 
όρων
 
συναίνεσης
,
συ
µµ
ετοχή
 
σε
 
διεργασίες
 
αντιπροσώπευσης
,
ανάληψη
 
ευθύνης
,
κατανο
µ
ή
 
ευθυνών
,
διατύπωση
 
και 
 
παρακολούθηση
 
συνθηκών
 
διεξαγωγής
 
 υπό
 
συλλογικούς
 
όρους
,
συ
µµ
ετοχή
 
και 
 
διεύθυνση
 
διαλόγου
 3.
Ανάλυση
 
ως
 
προς
 
τη
 
δυσκολία
:
Πιθανόν
 
οι 
µ
αθητές
 
 να
 
δυσκολευτούν
 
 να
 
κατανοήσουν
 
τις
 
διαφορές
 
γεωγραφικού
 
δια
µ
ερίσ
µ
ατος
 
και 
 
περιφέρειας
,
γι΄
 
αυτό
 
είναι 
 
καλό
µ
ε
µ
εσολάβηση
 
του
 
δασκάλου
 
 να
 
κατανοήσουν
 
ότι 
 
για
 
το
 
γεωγραφικό
 
δια
µ
έρισ
µ
α
 
τα
 
κριτήρια
 
είναι 
 
κυρίως
 
γεωγραφικά
 
και 
 
ιστορικά
,
ενώ
 
για
 
την
 
περιφέρεια
 
είναι 
 
οικονο
µ
ικά
.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rose Mary liked this
perastikos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->