Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3. Morfoloxía

3. Morfoloxía

Ratings: (0)|Views: 313 |Likes:
Published by Luz Varela Armas
Apuntamentos elaborados a partir das clases de María Álvarez de la Granja
Apuntamentos elaborados a partir das clases de María Álvarez de la Granja

More info:

Published by: Luz Varela Armas on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
3. Morfoloxía
1. Os modos de articulación da linguaxe
1)
Primeiro modo de articulación
: unidades con
significante
e
significado
.
Exemplo
1
: morfemas coma |escur|, |idade|; |papel|, |eira|(estudados pola morfoloxía).Exemplo
2
: palabras, frases e oracións.
2)
Segundo modo de articulación
: unidades que
carecen de significado
(peronon son significante, xa que este ten que estar necesariamente asociado a unsignificado).
Exemplo
1
: sílabas coma
ci - da - de
ou
ci - ne
(
ci
non estáasociado a un mesmo significado constante).Exemplo
2
: fonemas, trazos fonolóxicos.Exemplo
3
: palabra fonolóxica.Exemplo
4
: grupo de entoación.
2. A morfoloxía
FORMASIGNIFICADO
Morfemas
MorfoloxíaSemántica
Palabras
MorfoloxíaSemántica
Frases
SintaxeSemántica composiciona
Oracións
SintaxeSemántica
Enunciados
 Pragmática
Textos
A morfoloxía é a rama da Lingüística que estuda:a)A
estrutura das palabras
.
Exemplo
1
:
escuridade
= |escur| + |idade|
 b)As
modificacións formais
que se producen no seu
interior
.
Exemplo
1
: as alternancia vocálicas no presente de indicativo,que están asociadas a un contido ( en
comer 
/

/e /

/). Porén, non se inclúen as modificaciónsque non afectan ao significado, por exemplo [

]e [
 


]
3. A palabra
1)
Palabra base
:a)
Definición
: é a
unidade abstracta
que reúne o que teñen en
común
osdistintos
membros
dun
paradigma flexivo
.L
EXEMA
 
(significado)
'con pouca luz'
Adx
ESCURO
Adx
T
EMA
 
(significante)
/

/ b)
Representación gráfica
:
Lexema
: contén o
significado conceptual
común aos membros dun paradigma flexivo, así coma información sobre a clase de palabras á que pertencen. Pódese representar cunha
definición
, aínda que o xeral é que
 Lingua galega II 
2009/2010USC1
 
3. Morfoloxía
se represente a
palabra base
seguida da categoría gramatical ensubíndice:L
EXEMA
 
(significado)
'con pouca luz'
Adx
ESCURO
Adx
Tema
: é o
significante
da palabra base e pode identificarse en principiocoa
secuencia
que se mantén
constante
ao longo da flexión. Con rodo,nos verbos cómpre incluír a
vogal temática
, que non é constante perosempre está subxacente (identifica a conxugación):T
EMA
 
(significante)
/

//

/c)
Observacións
:
non
ten sentido falar de palabra base no caso das formas
invariables
(agás no caso de existiren variantes), xa que non existe un paradigma. Nestes casos sinalamos que existe un
lexema
 
asociado
a unha
 forma de palabra
.2)
Palabra do discurso
:a)
Definición
: é cada unha das
realizacións
 
concretas
da
palabra base
. b)
Representación gráfica
:
EPRESENTACIÓN
 
MORFOSINTÁCTICA
 
(significado)
ESCURO
Adx
masc., sing.F
ORMA
 
DE
 
PALABRA
 
(significante)
/

/
Representación morfosintáctica
: reúne información sobre o significadoconceptual e a clase de palabras á que pertence (
lexema
) así coma sobreas
 propiedades gramaticais
correspondentes á flexión concreta con queaparece:
EPRESENTACIÓN
 
MORFOSINTÁCTICA
 
(significado)
ESCURO
Adx
masc.,sing.
Forma de palabra
: é a
expresión
da
representación morfosintáctica
(constituída polo tema, o significante e mais os morfemas flexivos):F
ORMA
 
DE
 
PALABRA
 
(significante)
/

/3)
Palabra fonolóxica
: unidade constituída por unha
sílaba tónica
e máissílabas
átonas
 
agrupadas
 
en volta dela
. É unha unidade do
2º modo dearticulación
, xa que a a conformacn depende de aspectos nicos.Exemplo:
lávote
É unha palabra fónicaSon dúas palabras do discurso (
lavo / te
)Son dúas palabras base (
lavar / clítico
)
 Lingua galega II 
2009/2010USC2
 
3. Morfoloxía
 Exercicio:
F
ORMA
P
ALABRA
 
BASE
P
ALABRA
 
DO
 
DISCURSO
LexemaTemaRepresentaciónmorfosintácticaForma depalabra
neno
 NENO
 
Subs.
/

/
 NENO
 
Subs.
masc.,sing./

/
amabamos
AMAR 
v
/

/
AMAR 
v
copre.,ind., 1P, sing./

/
libreiros
LIBREIRO
Subs.
/

/
LIBREIRO
Subs
masc., plur./

/
beberei
BEBER 
v
/

/
BEBER 
v
fut., ind.,1P, sing./

/
tras
TRAS
prep
/

/
TRAS
 
 prep
/

/
edificio
EDIFICIO
Subs. masc.
/

/
EDIFICIO
Subs. masc.
sing./

/
Casos que poden resultar problemáticos:
Dúas formas de palabra iguais con dúas representacións morfolóxicas queremiten a dúas palabras base:
cando casa Luís?
e
comprou unha casa
F
ORMA
P
ALABRA
 
BASE
P
ALABRA
 
DO
 
DISCURSO
LexemaTemaRepresentaciónmorfosintácticaForma depalabra
casa
1
CASAR 
 
V.
/

/
CASAR 
 
V.
pres.,ind., 3P, sing./

/
casa
2
CASA
subs. fem.
/

/
CASA
subs. fem.
, sing./

/
Dúas formas de palabra iguais con dúas representacións morfosintácticas pero que remiten á mesma palabra base:
os líderes da organización
e
aslíderes da organización
F
ORMA
P
ALABRA
 
BASE
P
ALABRA
 
DO
 
DISCURSO
LexemaTemaRepresentaciónmorfosintácticaForma depalabra
líderes
1
LÍDER 
 
subs
./

/
LÍDER 
 
subs
. masc., pl./

/
líderes
2
LÍDER 
 
subs
./

/
LÍDER 
 
subs
. fem., pl./

/
Palabras bases con varios temas (verbos irregulares):
 Pedro será lingüista
e
nos seus tempos fora futbolista
F
ORMA
P
ALABRA
 
BASE
P
ALABRA
 
DO
 
DISCURSO
LexemaTemaRepresentaciónmorfosintácticaForma depalabra
 será
SER 
 
v
/

//
//

/
SER 
 
v
fut., ind.,3P, sg./

/
 Lingua galega II 
2009/2010USC3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cecilia Fc liked this
David Lema Rama liked this
a_triko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->