Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MARTORII LUI IEHOVA

MARTORII LUI IEHOVA

Ratings: (0)|Views: 404|Likes:
Published by honeystreet59

More info:

Published by: honeystreet59 on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
MARTORII LUI IEHOVA
 
Replică verset cu verset
de David A. Reed
Introducere
Bat la uşă în momentele cele mai nepotrivite cu putinţă când eşti încă în pat, sâmbătă dimineaţa,când familia doar ce s-a aşezat la prânzul de duminică sau când eşti ocupat să faci baie copilului şicontinuă să vină cu o perseverenţă egalată doar de tăunii dintr-o zi fierbinte de vară. Dacă îţi facitimp să vorbeşti cu ei, vei fi frustrat şi tulburat. Ei sar prin Bibliile lor cu o iuţeală uimitoare, citândcapitolul şi versetul pentru a demonstra că Isus Cristos este doar un înger, că El a murit pe un par şinu pe o cruce, că acceptarea unei transfuzii de sânge este tot atât de gravă ca şi adulterul şi căSocietatea Turnului de Veghe din Brooklyn, New York (Watchtower) este "adevăratul Profet al luiDumnezeu, mijlocul Său de comunicare cu oamenii”.
 
Cât este de uşor să-i califici pe Martorii lui Iehova drept răul încarnat şi să-i alungi de la uşă cu ovorbă aspră! Uneori chiar aşa se întâmplă. Soţia mea Penni, care a crescut ca Martora a lui Iehova, abătut odată, împreună cu o începătoare la uşa unui om care a spus că este creştin şi care le-a alungatdin curte strigând: "Înşelătorilor", "Mincinoşilor" şi în final le-a trimis în iad. Penni a folosit acest prilejspre a-şi instrui protejata cu privire la identitatea membrilor bisericii.
 
Totuşi, indiferenţa şi nu mânia este răspunsul primit mai frecvent de Martori. "Îmi pare rău, nu măinteresează", este răspunsul cel mai obişnuit, sau “Îmi pare rău, sunt ocupat" sau “Îmi pare rău, suntmetodist”. Martorii răspund uneori “Îmi pare şi mie rău că sunteţi metodist" sau "Vă doresc o ziplăcută!" şi se duc la uşa următoare.
 
De ce continuă să bată pe la uşi? Un motiv este credinţa lor că cine nu intră în organizaţia Martorilorlui Iehova pentru a fi mântuit, va fi distrus în iminenta Bătălie a Armaghedonului (Watchtower, 15-11-81, p. 21). Ei încearcă să-ţi salveze viaţa. Dar râvna lor misionară este fondată pe credinţa că niciei nu vor supravieţui Armaghedonului dacă nu vor merge din casă în casă sub îndrumarea"Organizaţiei lui Dumnezeu”.
 
Majoritatea Martorilor lui Iehova se străduiesc cu toată sinceritatea să fie pe placul lui Dumnezeu. Eisunt asemenea iudeilor despre care Pavel scria că "...ei au zel pentru Dumnezeu, dar fără pricepere,pentru că necunoscând neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte oneprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu" (Romani 10:2,3).
 
Marea majoritate a Martorilor sunt victime ale altor victime - ucenici orbi ai unor lideri orbi. Ei cred cădoar prin fapte pot scăpa de primejdia nimicirii. De fapt ei sunt astfel legaţi ca sclavi într-un imperiureligios multimiliardar. Ei nu vor să fie eliberaţi de acest jug ce le apasă umerii, deoarece chiar acest jug le dă mântuirea şi oricine ar vrea să-i elibereze de el este un înşelător trimis de Satan.
 
Cine face o încercare să-i convingă de rătăcirea lor, îşi dă seama cât de greu se poate discuta cu ei. Ei îţi vor pune la încercare răbdarea, îţi vor testa cunoştinţele biblice şi-ţi vor tulbura încrederea. Aurmări un subiect în discuţia cu ei este tot atât de dificil ca a urmări un bob de mazăre în mâna unuiscamator; sar de la un verset la altul, incapabili să susţină o idee până la capăt. Cu toate acestea, eiau nevoie să audă Evanghelia de la tine şi de aceea merită efortul.
 
Cei mai mulţi dintre Martori provin din medii lipsite de spiritualitate. O parte din ei sunt foşti catolicicare mergeau rar la biserică. Unii au crescut în biserici protestante, dar n-au înţeles niciodată mesajulEvangheliei. Mulţi n-au avut o viaţă familială religioasă ci doar materialism şi păcat sau pur şi simpluerau prinşi într-o rutină care nu avea nici un sens - şi atunci au bătut la uşa lor Martorii. Invitaţia de astudia Biblia a părut atractivă. Aveau nevoie de Dumnezeu în viaţa lor. Dar Martorii au comutatcurând studiul Bibliei pe studiul unei cărţi a Turnului de Veghe şi astfel noul ucenic este condus spre oorganizaţie idolatră, în loc să fie condus spre Dumnezeu.
 1
 
Cine-i va ajuta pe Martorii lui Iehova să audă Evanghelia reală a lui Cristos? În fiecare săptămână eibat la multe uşi şi întâlnesc mulţi oameni printre care unii sunt creştini. Dar rareori întâlnesc pecineva care să stăpânească "Sabia Duhului" (Efeseni 6:17) în aşa măsură încât să penetreze armuramintală, acel zid aproape impermeabil al raţionamentelor sucite pe care societatea Turnului de Veghel-a zidit în minţile lor. Noi creştinii trimitem misionari în colţurile cele mai îndepărtate ale pământuluişi-i învăţăm cele mai dificile limbi pentru a-i converti la Cristos pe cei pierduţi. Nu ar trebui să facemmăcar puţin efort pentru a comunica suficient cu aceste suflete care vin chiar la uşile noastre?
 
Dar un creştin care încearcă să ajute la convertirea unui Martor, are el însuşi nevoie de ajutor.Martorii lui Iehova petrec câteva ore în fiecare săptămână studiind şi exersându-se pentru a face faţăunor asemenea întâlniri. Chiar un creştin cu o serioasă cunoaştere a Scripturii poate fi prinsdescoperit de unele dintre argumentele lor stranii.
 
Cartea de faţă dă unele soluţii cu privire la această problemă. În ea sunt examinate versetele favoriteale Martorilor - textele folosite de ei ca pretexte pentru justificarea învăţăturilor Turnului de Veghe.Fiecare verset este analizat din mai multe puncte de vedere. Cum înţeleg Martorii versetul? Cum sepotriveşte în cadrul lor doctrinal? Este versetul tradus greşit în versiunea lor denaturată a Bibliei? Esteversetul scos din context? Ce spune versetul de fapt? Cum poţi comunica cel mai bine cu un Martorasupra acestui pasaj?
 
Alte versete selectate în această carte sunt cele pe care Martorii le ignoră, texte pe care liderii lor leocolesc cu grijă atunci când explică Biblia ucenicilor lor. În cazul meu personal, deşi am fost prezbitertimp de opt ani între Martori, predicând în adunarea mea sau fiind invitat în altele, multe pasaje dinBiblie mi-au fost complet necunoscute până când mi-au fost îndepărtaţi ochelarii de cal. Cele maimulte versete au fost analizate în această carte, arătând şi felul cum le putem folosi eficient pentru a împărtăşi Evanghelia lui Cristos unui Martor.
 
Pentru a fi uşor găsite, textele sunt prezentate în ordinea în care apar în Biblie. Se recomandă citireaintegrală a cărţii înaintea folosirii ei într-o întâlnire cu Martorii lui Iehova.
 
CAPITOLUL 1
 
Ce cred Martorii lui Iehova
În multe domenii învăţătura Martorilor este asemănătoare cu doctrina creştinismului biblic - deexemplu, sexul în afara căsătoriei este considerat păcat, este acceptat creaţionismul biblic şi esterespinsă teoria evoluţiei, Biblia este considerată drept Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Dar în multealte domenii învăţăturile lor sunt deosebite şi-i califică drept o sectă pseudo-creştină, în special înlegătură cu următoarele subiecte:
 
A. Armaghedon:
Dumnezeu va purta în curând un război împotriva omenirii, distrugându-i pe toţi,cu excepţia Martorilor. În primul rând vor fi distruse bisericile creştine.
 
B. Zilele onomastice:
Sărbătorirea unei zile de naştere, în orice manieră, este strict interzisă. Chiarşi trimiterea unei felicitări de ziua de naştere, va atrage după sine judecarea în comitet a făptaşului.Pedeapsa constă în excluderea din comunitate.
 
C. Transfuzia de sânge:
Acesta este un păcat mai grav decât furtul sau adulterul. Hoţii şi curvariisunt iertaţi mai uşor în comitetele de judecată ale Turnului de Veghe decât cei ce au acceptat otransfuzie. Un Martor trebuie să refuze să primească sânge în orice circumstanţă, chiar atunci cândrefuzul duce la moarte. De asemenea, adulţii refuză transfuzia de sânge pentru copiii lor minori.
 
D. Creştinismul:
După părerea Martorilor, creştinismul adevărat a dispărut de pe faţa pământului lascurt timp după moartea apostolilor cu excepţia câtorva oameni care au păstrat credinţa. El areapărut doar după înfiinţarea Turnului de Veghe, de către Charles Taze Russell prin anii 70 în secolultrecut. Când Cristos S-a reîntors în mod invizibil în 1914, El i-a găsit pe cei din grupul lui Russelocupaţi cu slujba "robului credincios şi înţelept" (Matei 24:45) şi i-a pus peste toate averile Sale.Celelalte biserici creştine, sunt unelte ale diavolului.
 2
 
E. Reîntoarcerea lui Cristos:
Domnul S-a reîntors în anul 1914 şi de atunci domneşte ca rege pepământ prin intermediul Societăţii Turnului de Veghe. Referirile la a doua venire sunt redate în bibliaMartorilor drept ceva împlinit. Generaţia oamenilor care au trăit în vremea celei de-a doua veniri din1914, nu va dispare înainte de consumarea Armaghedonului (vezi Matei 24:34).
 
F. Cronologia:
Martorii cred că Dumnezeu are un calendar precis pentru toate evenimentele trecuteşi prezente, datele fiind legate între ele prin formule matematice simple şi descoperite oamenilor prinSocietatea Turnului de Veghe. Cele şapte zile ale creaţiei din Geneza, au fost de fapt şapte mii de anice constituie o săptămână de patruzeci şi nouă de mii de ani. Dumnezeu l-a creat pe Adam în anul4026 înainte de Cristos. Crearea Evei la scurt timp după aceea, a marcat sfârşitul celei de-a şasea zi acreaţiei şi începutul zilei a şaptea. Prin urmare, noi ne aflăm acum la şase mii de ani după începutulcelei de-a şaptea zi, ceea ce înseamnă că Armaghedonul va pune în curând capăt celor şase mii deani de trudă umană, pentru a începe domnia de o mie de ani a lui Cristos, care va fi ca un Sabat. Pebaza acestei cronologii, organizaţia Watchtower a promulgat o serie de profeţii apocaliptice concrete.
 
G. Crucea:
După părerea Martorilor, crucea este un simbol religios păgân, adoptat de creştini atuncicând Satana a preluat controlul autorităţii eclesiastice. Nu are nimic de-a face cu Cristos, deoarece Eln-a fost ţintuit pe o cruce, ci pe un stâlp fără braţul transversal. Martorii detestă crucea, iar noiiconvertiţi nu trebuie doar să arunce orice cruce aflată în posesia lor, ci s-o distrugă.
 
H. Divinitatea:
Doar Tatăl este Dumnezeu şi adevăraţii închinători trebuie să-L cheme Iehova.Martorii sunt învăţaţi că Isus Cristos a fost doar o manifestare în formă umană a arhanghelului Mihail,astfel că El nu este Dumnezeu, ci doar o fiinţă creată. Nici Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, ci doar oforţă activă.
 
I. Excluderea:
Aceasta este pedeapsa pentru orice încălcare a regulilor organizaţiei Watchtower. Eaconstă într-o hotărâre publică anunţată adunării în Kingdom Hall (Sala Împărăţiei), prin care seinterzice orice asociere sau părtăşie cu cel vinovat. Martorii obişnuiţi nu trebuie nici măcar să-l salutepe cel exclus când îl întâlnesc pe stradă. Excepţie fac doar membrii familiei care trebuie să-şi continue"legăturile necesare", cât şi prezbiterii, în cazul când cel vinovat arată pocăinţă.
 
J. Cerul:
Doar 144.000 persoane merg în cer. Această "turmă mică" începe cu cei doisprezeceapostoli. Numărul acestor privilegiaţi s-a împlinit în anul 1935, şi în el sunt incluşi cei aproximativnouă mii de prezbiteri care trăiesc acum şi care sunt ultimii care vor mai merge în cer. RestulMartorilor speră să trăiască veşnic pe pământ.
 
L. Iadul:
Urmând învăţătura fondatorului său, Societatea Turnului de Veghe susţine că iadul se referădoar la mormânt, că focul Gheenei anihilează complet, astfel că morţii nu au o existenţă conştientăpână la învierea trupească.
 
M. Sărbătorile:
Sărbătorirea oricărei "aniversări lumeşti" este interzisă cu stricteţe. De asemeneasunt interzise: aniversarea zilelor de naştere (inclusiv a preşedintelui Statelor Unite), Crăciunul,Paştele, Anul Nou, Vinerea Mare, Thanksgiving (Ziua Mulţumirii), şi altele, inclusiv Ziua Mamei sauZiua Tatălui. Chiar dacă nu se poate stabili o origine păgână pentru sărbătoarea respectivă, simplulfapt că "poporul lumesc" o ţine, este un motiv suficient ca Martorii să nu o celebreze.
 
N. Duhul Sfânt:
Nu este nici Dumnezeu, nici vre-o persoană, ci doar o "forţă activă" impersonală pecare Dumnezeu o foloseşte după voia Sa.
 
O. Nădejdea:
Martorii cred că Dumnezeu a încetat să-i mai cheme pe credincioşi în cer în anul 1935(în afară de cei 9000 de prezbiteri care trăiesc acum şi care au locul lor rezervat în cer), oferind acumdoar posibilitatea de a trăi veşnic pe pământ. "Milioane din cei ce trăiesc acum pe pământ nu vor muriniciodată" este o credinţă familiară Martorilor. Pe ceilalţi, Dumnezeu îi va distruge, restaurând pe întreg pământul o grădină a Edenului pentru Martorii lui Iehova.
 
P. Isus Cristos:
În teologia Turnului de Veghe, Isus Cristos este primul înger creat de Dumnezeu.Martorii Îl identifică pe Cristos cu arhanghelul Mihail, deşi ei Îl numesc şi Fiul lui Dumnezeu deoarece"prima persoană cu duh pe care a creat-o Dumnezeu a fost ca un întâi născut pentru El" (1982,
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mariangeorge liked this
latinoro liked this
romeo1966 liked this
honeystreet59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->