Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
47Activity
P. 1
430_1301_manual

430_1301_manual

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,174|Likes:
Published by gerontogeria

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: gerontogeria on May 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

 
Introducere |n sIstemul deurgen}+
Dup= parcurgerea acestui capitol ve]i putea s=:
÷
|n]elege]i [i s= descrie]i cele patru obiective ale cursului pentru salvatori
÷
Defini]i componenetele sistemului de servicii medicale de urgen]=
÷
Descrie]i modul \n care starea clinic= a pacientului se coreleaz= cu alegereamodului de transport la unitatea sanitar= corespunz=toare
÷
Defini]i rolul [i responsabilit=]ile salvatorului
÷
Descrie]i importan]a documenta]iei
÷
Descrie]i rela]ia dintre atitudinea dumneavoastr= [i \ngrijirea pacientului
÷
|n]elege]i rolul salvatorului \n cadrul procesului medical
Savatru este pr de]e prma pers= preg=tt= medca care ajuge a cucdetuu. |grjrea ]a= pe care  acrda] este ese]a= petru c= este dspb= ma repede decât \grjre medcae de urge]= avasate [ pt \sema dere]a dtreva]= [ marte. |grjrea ]a= este urmat= de \grjr ma sstcate acrdate de asste] [medc.
P=ia aai
Aceast= carte a fost scris= pentru a servi ca suport pentru cursul de preg=tire alsalvatorului. |n timpul cursului vor fi prezentate abilit=]ile necesare pentru acordarea unei \ngrijiri de baz= pacientului pân= când acesta este preluat de personalul medical avansat.Cuno[tin]ele teoretice [i practice dobândite \n acest curs sunt cele care stau la baza unuisistem medical de urgen]= (S.M.U.)
Fig.1 a, b - Imagine tipic= a unei interven]ii de urgen]= la accident cu victime
7
Prmuajutr cacatCaptu1
 
Ac]iunile dumneavoastr= pot preveni ca o problem= minor= s= devin= major= [ipot cre[te [ansele de supravie]uire ale unui pacient grav.|n acest curs ve]i \nv=]a cum s= examina]i un pacient [i cum s= folosi]i manevrelemedicale de baz=. Acestea sunt \mp=r]ite \n dou= grupe principale:1. cele acordate pacien]ilor traumatiza]i2. cele acordate pacien]ilor cu probleme acute medicale.Ve]i \nv=]a urm=toarele manevre pentru a stabiliza [i trata persoaneletraumatizate:
÷
Managementul c=ilor aeriene, verificarea respira]iei, circula]iei
÷
Controlul hemoragiilor externe
÷
Tratamentul primar al pl=gilor
÷
Imobilizarea fracturilor
÷
Mobilizarea [i transportul pacien]ilorVe]i \nv=]a s= recunoaste]i, s= stabiliza]i [i s= ini]ia]i tratamentul pentruurm=toarele situa]ii medicale, netraumatice:
÷
Infarctul miocardic acut (IMA)
÷
Convulsii
÷
Patologii legate de c=ldur= sau temperaturi sc=zute
÷
Intoxica]ia alcoolic= sau cu alte droguri
÷
Intoxica]ii cu alte substan]e chimice
÷
In]ep=turi, mu[c=turi
÷
Status mental alterat
÷
Tulbur=ri comportamentale
÷
Na[terea \n condi]ii de urgen]=
obii aiii p aa
Este important s= \n]elegem obiectivele acestui curs. Acesta v= va \nv=]a cum s=evalua]i, s= stabiliza]i [i s= trata]i pacien]ii folosind un minim de echipament specializat.Ca salvator v= ve]i \ntâlni cu situa]ii \n care nu exist= echipament medical sau ve]i avea ladispozi]ie doar minimum de echipament medical, de aceea trebuie s= [ti]i s= improviza]i.Acest curs v= va \nv=]a cum pute]i ajuta personalul medical de specialitate aflat la loculinterven]iei.
1. s= [ii   bi = fai
Prima lec]ie care trebuie \nv=]at= ca salvator este S+ {TII CE NU TREBUIE S+FACI. De exemplu, ar putea fi mai bine s= l=sa]i un pacient \n pozi]ia g=sit= decât s= \ncerca]i s=-l mi[ca]i f=r= a avea echipamentul necesar sau num=rul de persoane adecvat.
mai p  i =  fa]i ii  a pa =-i fa= ai = paii!n aaa aa iii!
8
Captu1Prmuajutr caca
 
2. ca[a hipai  pi aj
Al doilea scop al cursului este s= v= \nve]e s= \ngriji]i pacien]ii folosind unechipament medical de baz=. Un asemenea echipament trebuie s= fie suficient pentru aacorda primul ajutor tuturor pacien]ilor pe care \i ve]i \ntâlni. Un astfel de echipament estedescris [i prezentat \n Fig. 2
Fig. 2 a, b – Echipament de prim ajutor
Acest echipament trebuie p=strat [i \ntre]inut cu regularitate conformrecomand=rilor produc=torului.
c]i i   pi-aj
Ø
Echpamet de prtec]e persa= 
÷
Uniforme cu culori vii [i material reflectorizant
÷
M=nu[i de protec]ie [i de examinare
÷
C=[ti
÷
M=[ti de protec]ie faciale
÷
Bocanci
Ø
Echpamet de resusctare:
÷
M=[tile de ventila]ie de diferite dimensiuni (adult, copii, nou-n=scut)
÷
Balon de ventila]ie (adult, copil, nou-n=scut)
÷
Deschiz=tor de gur=
÷
1 set canule orofaringiene
÷
1 set canule nazofaringiene
÷
Easy–tub-uri
÷
Aspirator de secre]ii
÷
Sonde de aspira]ie Yankauer
÷
Sonde de aspira]ie moi
÷
Defibrilator semiautomat
÷
Padele de defibrilare
÷
Puls-oximetru
Ø
Echpamet ecesar petru admstrarea xgeuu:
÷
un tub de oxigen portabil9
Prmuajutr cacatCaptu1

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Giugioiu Anamaria liked this
Imre Sillo liked this
Ioan Cozmin liked this
Dan liked this
Edward liked this
Edward liked this
Nicu Ownyc liked this
Dominte Elena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->