Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skima Jawapan BM Kertas 1 Tingkatan 4

Skima Jawapan BM Kertas 1 Tingkatan 4

Ratings: (0)|Views: 670|Likes:
Published by khalidkr

More info:

Published by: khalidkr on May 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2010Skima Jawapan Kertas 1Bahagian BI Dunia remaja sering terdedah kepada petbagai gejala sosial. Bincnngkan langkahJangkah yangdapat elilakukan oleh remaja untuk mengelakkan diri daripada terlibal dalam geiala sosial.Diharapka calon dapat nenyaltakan langkah-langkah.yang boleh dilakukan oleh remaia untuk mengelakkan diri daripada terlihat dalam gejala sosial.Rangka karangan dicadangkan:10Pendahuluan.20Isi:2.1 Melengkapkan diri dengan ilmu keagamaan/ mernperkukuh jati diri.2.2 Memilih rakan sebaya yang b aik.2.3 Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berlaedah.2.4 Sentiasa mematuh I nasihat ibu bapa dan guru.2.5 Sentiasa berfikiran positif dalam semua t indakan.2.6 Mendisiplinkan diri serta rnematuhi peraturan yang ditetapkan.30KesirnpulanMana-mana isi yang sesuai.2 lbu bapa berperanan membentuk akhlak rlan merupakan penentu keiayaan akademik anak-anak.Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.Diharapkan calon dapat rnenyatakun pendapat lentang peranan ibu hapa dalam membentuk akhlak danmenentukan keictyaan akademik anak-anak.Rangka karangan dicadangkan:
10
Pendahuluan.20Isi:2.1 Memberikan pendidikan agama dan pendidikan moral.?.2 Memberikan nasihat, teguran dan tunjuk ajar.2.3 Menjadikan diri sebagai contoh terbaik / idola terbaik kepada anak-anak.2.4 Menyediakan keperluan pembelajaran yang sempuma kepada anak-anak.2.5 Menghantar anak-anak e mengikti kelas-kelas tambahan d an tuisyen.2.6 Mernberikan doronqan dan motivasi"
 
3.0 KesimpulanMana-mana isi yang sesuai diterima.
Soalan 3 - Format Surat Rasmi:
1. Nama dan alamat pengirim di sudut kiri surat. (Selepas itu langkau sebaris danlukis garisan panjang)(Sebaiknya selepas setiap perenggan berakhir, langkau satu baris)2. Penerima dan alamat penerima di sudut kiri surat.3. Tarikh dengan huruf besar – di kanan dan selari dengan baris terakhir alamat penerima.4. Panggilan hormat (Tuan/ Puan/ Datuk dan sebagainya yang sesuai) di kiri dantanda koma.5. Tajuk surat Semua perkataan awal dengan huruf besar, kecuali untuk katahubung, sendi dan kata bantu. Garisi tajuk dan jangan letak tanda titik pada akhir ayat.6. Pengenalan surat – nyatakan siapa anda + mewakili siapa (jika anda sebagaiwakil) + tujuan surat ditulis. (tulis rapat di kiri surat dan jangan letak sebarangnombor)7. Isi surat: (Bermula dari perenggan kedua dan seterusnya, letak nombor bermuladengan 2 dan seterusnya pada setiap perenggan dan mulakan perenggan agak ketengah – 2 ½ sm dari nombor)i. Huraian isu atau huraian masalah yang ditulis (di mana + sejak bila + nama pihak penyebab masalah + masa masalah berlaku + siapa terlibat + dan apa-apa juga maklumat awal tentang isu atau masalah itu yang dapat digunakan bagimembantu pihak yang anda beritahu)ii. Kesan daripada isu atau masalah itu kepada anda atau orang yang anda wakili.Kesan ini mesti diulas, sama seperti anda menulis karangan biasa (ada isi,huraian, contoh dan kesimpulan kecil) Sebaik-baiknya, 1 kesan ditulis dalam satu perenggan)iii. Cadangan mengatasi masalah anda boleh memberi cadangan awal untuk mengatasi masalah atau isu yang anda tuliskan.8. Penutup surat – tuliskan harapan anda dan iringan terima kasih.9. Tulis ucapan terima kasih di kiri dan rapat dengan garisan. (Jangan letak nombor)(Selepas itu, langkau 3 hingga 4 baris)10. Tulis pengesahan:- “Yang menjalankan tugas” (jika tujuan rasmi) dan “Yang benar” (jika tujuan persendirian)
 
- Tandatangani-(NAMA) dengan huruf besar dan dalam kurungan-Nama jawatan (Ikut kehendak soalan jika dinyatakan), jika tidak tulislahSetiausaha. Jika tujuan persendirian, tidak perlu menulis jawatan.-Nama institusi, persatuan atau taman perumahan yang anda wakili.11. Pastikan anda menggunakan frasa gramatis, peribahasa atau kata-kata hikmatseperti anda menulis karangan yang lain.
CONTOH MENULIS SURAT KIRIMAN RASMISoalan :Di kawasan tempat tinggal anda terdapat pelbagai masalah keselamatan yang timbul berpuncadaripada pendatang asing yang terlalu ramai di kawasan itu. Sebagai wakil penduduk di tempatanda. tulis sepucuk surat kepada pihak yang berkuasa bagi mengadukan hal tersebut agar masalahini dapat diselesaikan.Contoh jawapan surat rasmi.
Lin Cheng Heng, No.6, Jalan Limau Purut 3,Taman Cheras Perdana,52400 Kuala Lumpur. __________________________________________________________________________________ Ketua Balai,Balai Polis Cheras,Jalan Ikan Emas 2,53000 Cheras,Kuala Lumpur…… ……………………………………………………………………….16 JULAI 2008Tuan,
Aduan Tentang Masalah Pendatang Tanpa Izin di Taman Cheras Perdana
Merujuk perkara di atas, saya Lin Cheng Heng selaku setiausaha penduduk Taman Perdana, inginmembuat aduan tentang masalah pendatang tanpa izin yang begitu ramai bilangannya di kawasan tempattinggal kami. Akibat bilangannya yang terlalu ramai, pelbagai masalah sosial telah timbul sehinggamengganggu ketenteraman hidup penduduk di kawasan ini.2.……………Untuk makluman pihak tuan, kawasan ini menjadi tumpuan pendatang tanpa izin kerana banyak bangunan baru didirikan di kawasan ini. Hal ini menyebabkan ramai pekerja tanpa izin bertumpudi kawasan ini untuk bekerja sebagai pekerja bangunan kerana di mana ada gula, di situ ada semut.Kebanyakan daripada pendatang tanpa izin itu tertumpu di Jalan Limau Manis 4 dan Jalan Tembikai 3.Mereka tinggal di dalam pondok-pondok sementara yang disediakan oleh pemaju dan didirikan daripadakayu. Perkara yang membimbangkan kami ialah sebahagian daripada pendatang tanpa izin tersebutmelakukan pelbagai jenayah dan mengancam keselamatan penduduk tempatan di kawasan ini.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Suziana Nia liked this
masniu liked this
moonxxzz liked this
babeyw liked this
Abel Lee liked this
Rosida Hasbullah liked this
Yakuza Iyusha liked this
Yakuza Iyusha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->