Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uticaj Globalizacije Na Nacionalnu Ekonomiju

Uticaj Globalizacije Na Nacionalnu Ekonomiju

Ratings:
(0)
|Views: 1,726|Likes:

More info:

Published by: Стефан Чолић on May 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

 
UVOD
Visokom tempu rasta tehnološkog progresa (informacionog, komunikacionog,transportnog i dr.) presudno je doprineo razvoj instituta privatne svojine, koja predstavlja osnovuekonomske samostalnosti, individualne inicijative, motivisanosti, odgovornosti izainteresovanosti za ostvarene ekonomske rezultate. Na tim osnovama se zasniva razvoj preduzetništva, visoke korporativne kulture i organizacije.Zajednički imenilac svih navedenih fenomena je interesni princip, koji predstavlja pokretački motiv svega postojećeg, a posebno kompleksnog procesa ekonomske globalizacije,koji trajno menja raspored ekonomske i političke moći u svetu u korist najefikasnijih društava i privreda.Interesno-profitni motivi ekonomske globalizacije su brojni, a u najvažnije spadaju: pristup novim tržištima, smanjenje raznih vrsta troškova, rast prodaje, pristup resursima stranihzemalja (jeftinim, retkim, kvalitetnim i sl.), ostvarenje konkurentskih prednosti, manji porezi ilinjihovo izbegavanje, niži ekološki standardi, jeftina radna snaga, kao i sve ono što se podvodi pod prednostima vlasništva, lokacije i internalizacije.Sve to ponekad vodi u novu ekonomsku dogmu, determinizam i redukcionizam, ali ovog puta na globalnom nivou. Ekonomijom vremena, prostora i novca u praksi se ostvaruje moć,kojom se najbolje štite, specificiraju i realizuju interesi. Postojanje uzročno-posledične relacijeekonomija-moć-ekonomija je ciljna funkcija interesa, a sve ostalo su sredstva za ostvarenje cilja.Dominacija novčanim, vremenskim i prostornim dimenzijama u globalnim okvirima jeosnovni cilj krupnog kapitala. To je najbolji način da se ostvaruju ne samo konkurentske prednosti na globalnom tržištu, nego monopolske top kompetencije, a preko njih profit kaoosnovni pokretački motiv.Pri tome je jasno da dominacija nad novčanom i vremenskom komponentom odlučujućeutiče na mogućnost konstrukcije i/ili rekonstrukcije moći preko promene prostornih oblika, kojisadrže resursne, tržišne i druge izazove. Na taj način, krupni transnacionalni kapital super-aktivnom, strategijski planiranom i funkcionalno-informacionom koordinacijom vremena, prostora i svojih sopstvenih razvojnih potencijala nastavlja oplodnju i dominaciju u globalnimrelacijama, koja teži da se pretvori u svemoć finansijskih transnacionalnih oligarhija.Finansijska globalizacija, virtualizacija i transnacionalizacija ekonomskih procesa sumanifestacije ekonomske globalizacije koje znajno doprinose stvaranju modela tzv.civilizacijske identičnosti, kojoj se institucionalno prilagođava većina zemalja. Obrazacglobalnog ekonomskog ponašanja i pravila igre kreiraju transnacionalne korporacije (TNK) itransnacionalne banke najrazvijenijih zemalja.
1
 
1.POJAM I KARAKTERISTIKE EKONOMSKEGLOBALIZACIJE
Globalizacija je istorijski, realan, protivurečan, neravnomeran, nezaustavljiv i nepovratan proces, koji transformacijom i dinamizacijom svojih konkretnih oblika, mehanizama i metodaispoljavanja bitno menja međunarodne ekonomske i druge odnose u smeru njihovog sve većeg povezivanja.
1
Redukovani termin ekonomska globalizacija predstavlja menjanje ponašanja ekonomskihsubjekata uzrokovano opadanjem značaja geografskih udaljenosti, internacionalizacijom idenacionalizacijom proizvodnje, relativizacijom nacionalnog suvereniteta, legaliteta i političkihrazlika, velikom brzinom infrastrukturnog povezivanja kapitala, robe, usluga, radne snage iinformacija na velikim distancama, dominacijom kapitalnih nad trgovačkim tokovima, a posebnonad rastom proizvodnje meren domim GDP, tehnko-tehnološkom standardizacijom proizvodnje, homogenizacijom zakonske, institucionalne i privredno-sistemske infrastrukture,unifikacijom međunarodnih tokova roba, usluga i resursa, tržišta, proizvodnje, tehnologije,komunikacija, finansija i sl., izuzetnom ekspanzijom krupnog kapitala, projektovanjem novihorganizacionih oblika, intrafirmske razmene, mrežnog povezivanja i virtualiuzacije poslovanja,itd.Većina autora se slaže da je ekonomska globalizacija bitna karakteristika savremenesvetske privrede. Njoj se prilagođavaju sva četiri Druckerova tipa ekonomije: nacije, regiona,TNK, novca, kredita i investicija. Ona je institucionalizovana preko raznih međunarodnihekonomskih organizacija.Izbegavajući precizno određenje ekonomske globalizacije, navešćemo njene osnovnekarakteristike: ona je realan istorijski proces univerzalizacije, homogenizacije i unifikacije privreda po nekim značajnim principima, odrednicama i normama ponašanja, kao i afirmacijarastuće uzajamne povezanosti i uslovljenosti između pojedinih privreda i kupnih firmi. Navedeni proces se razvija uporedo s liberalizacijom i denacionalizacijom robnih ifinansijskih tokova, pojavom novih oblika spajanja raznih firmi i kupovine drugih firmi (koji predstavljaju načine opstanka i jačanja međunarodne konkurentske sposobnosti) i globalniminovacionim bumom informatičkog, komunikacionog i transportnog monitoringa.Pored toga, ekonomsku globalizaciju karakterišu:-razvoj po zakonima i logici krupnog kapitala,-brojnost oblika ispoljavanja: finansijska globalizacija, globalizacija tržišta, formiranje iuticaj globalnih firmi i banaka, denacionalizacija i regionalizacija ekonomije,intenzifikacija, liberalizacija i standardizacija proizvodnje, intitucionalizacija svetsketrgovine i međunarodnih ekonomskih odnosa, megatrendovi, globalni sistemikomunikacija i masovnih medija, itd.,
1
www.rifin.com
2
 
-ciklnost i postepenost razvojnog procesa, koji se odigrava u dugoj istorijskoj perspektivi,-dualnost, koja se ogleda u integraciji država i širenju TNK, koji vodi smanjivanjunacionalnog suvereniteta,-sveobuhvatnost,-heterogenost i diferenciranost (jačina i karakter delovanja su različiti prema raznimobjektima: granama, područjima delatnosti, zemljama i sl. - uticaj je posebno snažan prema kriznim područjima, koja su najosetljivija),-nesavršenost pomoćnih mehanizama (vojna i politka hegemonija, ucene, nasilje i prinuda su osnovne neekonomske poluge koje pomažu da se sprovedu ekonomski pritisci,nejednaka razmena, zavisnost i dominacija),-protivurnost procesa,-diktiranost (nametnutost) procesa, i u tom smislu određeni stepen njegove predodređenosti,-institucionalizovanost procesa (koncentraciju proizvodnje i centralizaciju kapitalanameću moćne i institucionalizovane svetske monopolske strukture koje dominiraju ionemogućavaju slobodnu konkurenciju i liberalan pristup globalom tržištu,-dominacija tržišne, transnacionalne i nadnacionalne regulacije nad državnom,-promena subjekata koji učestvuju na globalnim tržištima, koji postaju sve krupniji imoćniji, menjaju, usavršavaju i prilagođavaju svoju organizacionu i upravljačku strukturu(tehnološku, transportnu, finansijsku, informacionu, telekomunikacionu i dr.) u ciljuširenja biznisa na teritorije mnogih zemalja,-pojava novih subjekta međunarodne ekonomske saradnje.Ekonomsku globalizaciju prate mnogi globalni ekonomski problemi, koji će pre ilikasnije zahtevati globalna rjšenja, zasnovana na kvalitetno novim nivoima i oblicima međusobnesaradnje država i regiona, uz stvaranje jedinstvenih političkih, ekonomskih, informacionih idrugih poligona zajedničkih usaglašenih dejstava.
2.SUŠTINA EKONOMSKE GLOBALIZACIJE
Veliki broj autora smatra da je globalizacija teorijski zasnovana na shvatanjimatransnacionalnih tržišnih neoliberala, globalista i geopolitičkih ekonomista, koji retorički nameću princip konkurencije kao dominantan i sveobuhvatan ključ globalizacije. Ali, praksa krajnjesurovo redukuje proklamovani princip, jer se po potrebi lavira između korišćenja neoliberalizmakao hegemonijalnog poretka prema bogatoj manjini i protekcionizma prema siromašnoj većini.Konkurencija se guši na svakom koraku sve jačim međunarodnim monopolima ikompetencijama, samo se menjaju i prividno humanizuju njihove manifestacije. Negira se tržištekao „jednakost mogućnosti“. Principi otvorene privrede se selektivno i po potrebi primenjuje.Konstatno se kontrolišu i eksploatišu privreda perifernih zemalja.
2
2
www.rifin.com
3

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mixy92mixy liked this
petarpetroviccrnagor liked this
Jusuf Juso Fazlic liked this
El Fenomeno liked this
Sara Šetkić liked this
Milan Jocic liked this
Svetislav Mitrovic liked this
El Fenomeno liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->