Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Üretim Teorisi - Mikro İktisat Ders Notları - KpssAnaliz.com

Üretim Teorisi - Mikro İktisat Ders Notları - KpssAnaliz.com

Ratings: (0)|Views: 11,733 |Likes:
Published by KPSS Analiz
# Üretim Tekniği, belirli bir ürünün üretilebilmesine olanak sağlayan tüm üretim süreçlerini kapsar. Olanaklı tüm üretim süreçleri, üretim kümesi olarak adlandırılmaktadır.
# İkame esnekliği, aynı zamanda bir eşürün eğrisinin eğrilik derecesi konusunda da bilgi verir.
# CES (Constant Elasticityof Substitution, Sabit İkame Esnekliği) üretim fonksiyonu.
# Üretim Tekniği, belirli bir ürünün üretilebilmesine olanak sağlayan tüm üretim süreçlerini kapsar. Olanaklı tüm üretim süreçleri, üretim kümesi olarak adlandırılmaktadır.
# İkame esnekliği, aynı zamanda bir eşürün eğrisinin eğrilik derecesi konusunda da bilgi verir.
# CES (Constant Elasticityof Substitution, Sabit İkame Esnekliği) üretim fonksiyonu.

More info:

Published by: KPSS Analiz on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

 
ÜÜRETRET
İİ
MMTEOR TEOR 
İİ
SS
İİ
www.KpssAnaliz.com
 
22
Bir giri
ş
imde bulunulan i
ş
in maliyeti, o i
ş
i yapmak içinvazgeçilen di
ğ
er i
ş
lerin getirisiyle ölçülür. Buna
ıı
rsat maliyetirsat maliyetidiyoruz. Örne
ğ
in bir giri
ş
imci meyve toplama i
ş
inin 1saatinden 7.60 $ kazanabilece
ğ
ini varsayal
ı
m. Dolay
ı
s
ı
yla buki
ş
i reçel yap
ı
m
ı
yla u
ğ
ra
ş
ı
rsa, her bir saat için meyve toplamai
ş
inin f 
ı
rsat maliyeti 7.60 $ olacakt
ı
r. E
ğ
er bu ki
ş
i her haftapazartesi sabah
ı
5 saat reçel üretirse, toplam f 
ı
rsat maliyeti38 $ olur. Giri
ş
imci birey haftan
ı
n geri kalan günlerinde reçelyap
ı
m
ı
nda kullan
ı
lmak üzere meyve toplayabilir. Bu durumyatyat
ıı
rr
ıı
mm
ı
n özünüolu
ş
turur.
www.KpssAnaliz.com
 
Di
ğ
er yandan birey sermaye piyasas
ı
ndan bir haftal
ı
k süre için38 $ bolanarak, Pazartesi gügeekle
ş
tirdi
ğ
i reçelyap
ı
m
ı
n
ı
, haftan
ı
n di
ğ
er günleri meyve toplamaks
ı
z
ı
n finanseedebilir. Yani meyve piyasas
ı
ndan 38 $ meyve sat
ı
n al
ı
r.Ancak bir hafta sonra, ald
ı
ğ
ı
borcu faiziyle birlikte geriödemek zorundad
ı
r.E
ğ
er reçel üreticisi birey bir i
ş
letme kurmak isterse, meyvetoplama i
ş
inden haftada 190 $ gelir elde edebilir. Bu paray
ı
kazanmad
ı
kça da, giri
ş
imi ba
ş
latmaz.
33
www.KpssAnaliz.com

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emine Balkan liked this
Gokhan Rizaoglu liked this
Simge Asarlı liked this
Ayse Guven liked this
Ayşegül Öktem liked this
Çiğdem Özsoy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->