Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
proceduri de inventariere

proceduri de inventariere

Ratings: (0)|Views: 1,225 |Likes:
Published by mihaela_1mihaela

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: mihaela_1mihaela on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
PROCEDURI DE INVENTARIERE
Inventarierea se efectueaza cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului.
SARCINILE ADMINISTRATORULUI
sau ale altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului
 Raspunderea
pentru organizarea inventarierii revine administratorului sau altei persoane care are obligatiagestionarii patrimoniului conform art. 11 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si a OMFP1753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor deactiv si de pasiv (MO 1174/13.12.2004).Persoana responsabila cu inventarierea emite o
decizie
de numire a Comisiei de inventariere care trebuie sacontina:
componenta comisiei,
numele responsabilului comisiei,
modul de efectuare a inventarierii,
gestiunile supuse inventarierii,
data de începere si terminare a operatiunilor.La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.
Acolo unde este cazul, comisiile de inventariere sunt coordonate de o
comisie centrala
numita tot prindecizie.
Masurile
 pe care trebuie sa le ia administratorul sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului pentru creearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere sunt:
 –
organizarea activitatii de trimitere a scrisorilor de circularizare pentru confirmari de sold de la clienti, furnizori si banciinainte de data inceperii perioadei de inventariere;
 –
organizarea depozitãrii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora si întocmirea etichetelor deraft;
 –
tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile si efectuarea lunarã aconfruntãrii datelor dintre aceste evidente;
1/12
 
 –
 participarea la lucrãrile de inventariere a întregii comisii de inventariere;
 –
asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariazã, respectiv pentru sortare,asezare, cântãrire, mãsurare, numãrare etc.;
 –
asigurarea participãrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) a unor persoane competente din unitatesau din afara acesteia, la solicitarea responsabi- lului comisiei de inventariere, care au obligatia de a semna listele deinventariere pentru atestarea datelor înscrise;
 –
dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si în numãr suficient pentru mãsurare, cântãrire etc., cu mijloace deidentificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu formularele si rechizitele necesare;
 –
dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;
 –
dotarea gestiunilor (magazine, depozite etc.) cu douã rânduri de încuietori diferite.
SARCINILE COMISIEI CENTRALE
Comisia centrala
are urmatoarele
sarcini:
sa organizeze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
sa instruiasca personalul responsabil cu inventarierea in vederea efectuarii operatiunilor de inventariere.
sa supravegheze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
 Nu
 pot face parte din comisiile de inventariere:
gestionarii depozitelor supuse inventarieriicontabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitãtilor mici.
In comisii vor fi numite persoane cu pregãtire corespunzãtoare economicã si tehnicã.Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiti decât în cazuri bine justificate, prin decizie scrisã,emisã de administrator.
2/12
 
SARCINILE DIRECTORULUI ECONOMIC (sau CONTABILUL SEF)
In afara administratorului sau altei persoane obligate la gestionarea patrimoniului conform Legiicontabilitatii,
directorul economic
(contabilul sef) are urmatoarele
sarcini:
supravegheaza intocmirea fiselor de inventariere cu valorile scriptice, gruparea lor pe gestiuni si pe tipuri destocuri sau alte active/datorii si numerotarea lor;
supravegheaza predarea fiselor de inventariere catre responsabilul comisiei/comisiilor de inventariere;
organizeaza activitatea de trimitere a scrisorilor de circularizare catre clienti, furnizori si banci cu datecorespunzatoare din evidenta contabila de la sfarsitul lunii precedente perioadei de inventariere.
SARCINILE DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Sarcina departamentului juridic
consta in
 punerea la dispozitia comisiei de inventariere a urmatoarelor acte:
ipoteci (primite/date);
gajuri (primite/acordate);
cereri de retrocedare;
situatia litigiilor (cu clientii, furnizorii si tertii);
situatia clientilor insolvabili (plangeri in instanta, sentinte judecatoresti, inceperea procedurii defaliment, etc.);
 plangeri la organele de politie pentru clienti asupra carora se detin efecte de comert (CEC –uri, BO)fara acoperire.
3/12

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Taniusha Macrii liked this
Creanga Georgian liked this
dorinocon liked this
maria_topala liked this
maria_topala liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->