Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 589|Likes:
Published by vladimir.mijatovic

More info:

Published by: vladimir.mijatovic on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

POVZETEK
\u2022
TEORIJE U\u010cENJA
\u2022
RAZVOJ MATEMATI\u010cNIH POJMOV
\u2022
MATEMATI\u010cNI PROCESI
\u2022
Matemati\u010dni problemi, problemska znanja, problemski pouk, problemski pristop
\u2022
Planiranje
\u2022
Matemati\u010dne sposobnosti-diferenciacija
\u2022
Taksonomija in preverjanje
Cilji pou\u010devanja matematike

\u201cKadar ne vemo, kam gremo, pogosto kon\u010damo na povsem napa\u010dnem mestu-in se tega niti
ne zavedamo\u201d
(Jerome Bruner)

Kaj je u\u010denje?
-
proces spreminjanja miselnih struktur
-

Instrumentalno in relacijsko u\u010denje (pot od hotela do po\u0161te\u2026 raziskovanje mesta)
- pogoj za uspe\u0161no (na) u\u010denje matemati\u010dnega znanja je tudi u\u010den\u010deva miselna zrelost (ustrezna
stopnja miselnega razvoja)
TEORIJE U\u010cENJA

\u2022
VEDENJSKA (BEHAVIORIZEM)
\u2022
KOGNITIVNA
\u2022
KONSTRUKTIVIZEM
Behaviorizem
-
majhni ko\u0161\u010dki,
-
od la\u017ejega k te\u017ejemu
-
takoj\u0161nja povratna informacija
-
Rutinska proceduralna znanja, priklic postopkov in dejstev
Kognitivna
-
pomen predznanja
-
Kognitivna mre\u017ea pojmov
-
Diskusija, ki pojme usklajuje
-
Temeljna konceptualna znanja
-
Kognitivni zemljevidi
Simboli
koncepti
1,2,3\u2026
naravna \u0161tevila
Relacije med simboli
relacije med koncepti
(je levo od)
(je ve\u010dje od)
5 5
Konstruktivizem
\ue000
U\u010ditelj mora vedeti ne samo kaj se u\u010denec u\u010di, ampak KAKO se u\u010denec u\u010di
\ue000
Poudarjanje predhodnega znanja.
\ue000
Ozave\u0161\u010danje o lastnih predsodkih, stali\u0161\u010dih, \u010dustvih
\ue000
Upo\u0161tevanje stopnje kognitivnega razvoja
\ue000
U\u010denci organizirajo informacije, ki se jih u\u010dijo;u\u010ditelji pomagajo
\ue000
U\u010denec mora biti miselno aktiven

Kaj je izvor matemati\u010dnega spoznanja?
Platon:matemati\u010dno znanje jepr ir ojeno.
Montessori: do matemati\u010dnega znanja vodi \u010dutno spoznavanje
Skinner: matemati\u010dno znanje lahko dose\u017eemo z vajo
Jean Piaget (1896-1980)
Znanja o svetu ODKRIVAMO ob

aktivnostih z objekti.
Socialnih znanj se U\u010cIMO ob
interakciji z ljudmi
Logi\u010dno matemati\u010dna znanja IZNAJDEMO ob aktivnostih z objekti

OBJEKTI
Didakti\u010dna ponazorila (pripomo\u010dki, mediatorji,\u2026)
Razvojna obdobja po Piagetu

Razvojne stopnje se nana\u0161ajo na kvalitativno razli\u010dne prevladujo\u010de na\u010dine mi\u0161ljenja
SPORNOST: metodologija,
Senzo-motori\u010dno obdobje
z besedami logi\u010dne misli ne zna izraziti; otrokova inteligenca se izra\u017ea predvsem preko senzo-
motori\u010dnega aparatar
Predoperacijsko obdobje
Otrok uporablja miselne reprezentacije objektov, vendar operacije lahko izvaja le nad fizi\u010dnimi
objekti
MATEMATIKA: POJMI, DEJAVNOSTI S PREDMETI
Konkretno-operacijsko obdobje

Otrok lahko izvaja miselne operacije nad reprezentacijami konkretnih objektov.
MATEMATIKA: \u0160TEVILO, OPERACIJE S \u0160TEVILI, PLO\u0160\u010cINA, KONKRETNI ULOMKI,
KONKRETNE KOLI\u010cINE

Formalno-operacijsko obdobje
Otrok lahko izvaja miselne operacije le nad abstraktnimi pojmi.
MATEMATIKA: SPREMENLJIVE KOLI\u010cINE, ULOMKI, ALGEBRA

Klasifikacija
razvr\u0161\u010danje oz. zdru\u017eevanje predmetov na osnovi podobnosti
1. Razvr\u0161\u010damo (klasifikacija):

-
Predmete
-
Telesa
-
Like
-
\u0160tevila
\ue001
Oblikujemo mno\u017eico
\ue001
Razvrstitev prika\u017eemo z razli\u010dnimi diagrami
2. \u017de klasificirane (lahko tudi grafi\u010dno ponazorjene) mno\u017eice
\ue001
Odkrijemo in ubesedimo lastnost
Razvr\u0161\u010damo lahko glede na razli\u010dno mnogo lastnosti.
\ue001
razred: ena lastnost (prim. diagrame)

a) Plo\u0161\u010dice razvrsti po barvi.
Plo\u0161\u010dice razvrsti po obliki.
Sam poi\u0161\u010di tretjo mo\u017enost za razvr\u0161\u010danje (velikost)

b) Izlo\u010di vse rde\u010de kape
Predoperacionalna stopnja:
Te\u017eave pri dojemanju povezav med skupinami na razli\u010dnih nivojih v klasifikacijskem sistemu
Primer: Telesa: kocka, kvader?
Konkretne operacije:
V prisotnosti predmetov gradijo hierarhijo in razumejo razredno inkluzijo.
Stopnja formalnih operacij
Lahko klasificira v odsotnosti predmetov tj. klasificira hipoteti\u010dne predmete npr. premice.
Lahko izvede klasifikacijo klasifikacijskih sistemov.

Primer: Klasifikacijski sistem, ki vsebuje kot kategorijo klasfikacijske sisteme A, B, C,\u2026
Klasifikacija A: Uporabiti kalkulator, pisni ali ustni algoritem
Klasifikacija B: Uporabiti izpis podatkov, pod\u010drtovanje podatkov, grafi\u010dni prikaz podatkov
Klasifikacija C: Uporabiti posebni primer, protiprimer, posplo\u0161itev ali analogijo.

Seriacija
urejanje oz odnosi vrstnega reda,tranzitivnost

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniel Ušjak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->