Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06 - Rezistoare

06 - Rezistoare

Ratings: (0)|Views: 2,910|Likes:
Published by fatigue_deea4322

More info:

Published by: fatigue_deea4322 on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
Capitolul 6. Rezistoare
Rezistoarele sunt elemente de circuit caracterizate prin diferite valori alerezistenţei electrice - definica fiind raportul dintre tensiunea aplicarezistorului şi curentul care îl parcurge. Rezistoarele liniare - cu valoare fixă sauvariabia rezistenţei - se caracterizează prin independenţa valorii rezistenţei detensiunea electrică, curent, sau alţi factori externi. Rezistoarele a căror rezistenţăse modifică cu temperatura, tensiunea electrică sau cu iluminarea, se numesctermistoare, varistoare sau fotorezistoare.
6.1. Rezistoare liniare
Din punct de vedere constructiv, rezistoarele liniare pot fi bobinate, peliculare sau de volum. Mărimile caracteristice sunt:-
Rezistenţa nominală
 
n
şi
toleranţa procentuală
t, valori care suntnormalizate şi înscrise pe rezistor în clar, sau utilind codul culorilor.Inscripţiile în clar ale rezistenţei nominale sunt formate din 3 cifre. Primele 2,reprezintă cifrele semnificative ale valorii rezistenţei, iar a 3-a cifră reprezintă puterea numarului zece, care reprezintă factorul de multiplicare al primelor 2cifre. Codul culorilor este utilizat în acelasi mod: primele 2 benzi colorate,dispuse în apropierea extremităţii rezistorului, reprezintă cifrele semnificative alevalorii rezistenţei, iar a 3-a bandă colorată este puterea numărului 10. Toleranţa,sau abaterea maximă a valorii rezistenţei faţă de valoarea nominală, este înscrisă pe rezistor fie în clar, fie utilizând o bandă colorată dispusă pe extremitateaopusă celei pe care s-a înscris prin benzi colorate, valoarea nominală.Corespondenţa între culori şi numere, sau codul culorilor, pentru valorinominale sau toleranţe, este:CuloareCifrăasociatăToleranţănegru0-maron = negru +roşu11%roşu22% portocaliu3-galben4-verde5-albastru6-violet7-gri = negru + alb8-alb9-auriu-5%argintiu-10%
153
 
Marcarea valorii rezistenţei utilizând codul culorilor.
-
Puterea nominală de disipaţie
P
n
 
şi
tensiunea nominală
U
n
. Valorileridicate ale rezistenţelor sunt limitate de tensiunea maximă admisă, iar valorilereduse, de puterea disipată maximă admisă. În acest sens, se defineşte rezistenţacritică:
nncr 
 R
/
2
=
. (6.1)Pentru majoritatea rezistoarelor de putere mică, puterea se apreciază dupădimensiuni, iar pentru rezistoarele de putere, puterea este înscrisă în clar princifre.
Coeficientul de variaţie cu temperatura
a rezistenţei rezistorului, careare expresia:
θ α 
=
R R
 ppm R
1
][
, (6.2)unde: R este valoarea rezistenţei şi
θ  
este temperatura, coeficientul
α
 este înscris în clar pe rezistoarele de precizie şi se măsoară în părţi pe milion. Semai definte un coeficient de variaţie a valorii rezisţentei sub influenţafactorilor externi, cum ar fi: umiditatea sau alterarea în timp, printr-un proces deîmbătrânire:
100
112[%]
=
 R R R
(6.3)
fig.6.1
Schema echivalentă a unei rezistenţe cu zgomot
(a)
, dependenţele tensiuniide zgomot termic de valoarea rezistenţei
(b)
şi de frecvenţă
(d)
.Distribuţia tensiunii de zgomot termic
(c)
şi dependenţa tensiunii dezgomot provocată de trecerea curentului prin rezistor, de frecvenţă
(e)
. [Căt]
154
 
Tensiunea de zgomot este un parametru ce caracterizează rezistoarele din punct de vedere al zgomotului datorat temperaturii, sau provocat de trecerea unuicurent prin rezistor.Zgomotul termic este limita inferioaa zgomotului prezent într-unrezistor, sau într-un element de circuit care coine rezistenţă parazi.Reactanţele nu generează zgomot termic. Schema echivalentă a rezistorului cuzgomot este reprezentată în fig.5.1a. Tensiunea de zgomot termic, are expresia:
kTBR
4
=
 (6.4)unde: k, este constanta lui Boltzmann, iar B este lăţimea benzii. Zgomotul termiceste independent de compoziţia rezistenţei şi temperatură, iar amplitudineazgomotului este distribuită după o lege normală, reprezentată în figura 5.1c,unde: p, este densitatea de probabilitate şi reprezinprobabilitatea caamplitudinea zgomotului să fie cuprinsă într-un interval dU
t
.Zgomotul de contact, care pentru rezistoare se numeşte şi zgomotul deexces, este cauzat de conductivitatea fluctuana rezistorului - urmare acontactului mecanic, sau electric imperfect între 2 sau mai multe materiale dincare este altuit rezistorul. Zgomotul de contact este în raport invers cufrecvea, numindu-se şi zgomot "1/f"; are amplitutidine mult superioazgomotului termic la frecvenţe joase şi distribuţie normaa amplitudinii.Expresia curentului de zgomot de contact, este:
  f  k B I 
med cont  zg 
..
(6.5)unde: B este lăţimea de bandă centrată pe frecvenţa f, k este o constantă caredepinde de tipul materialului din care este realizat rezistorul, iar 
me.cont
I
estevaloarea mediată a curentului continuu, care parcurge rezistorul. Zgomotul decontact este cea mai importantă sursă de zgomot din circuitele de joasă frecvenţăşi apare atunci când un material neomogen este parcurs de un curent.În fig.6.1e este reprezentată tensiunea electromotoare de zgomot datoratătrecerii curentului electric prin rezistor, în funcţie de frecvenţă, pentru rezistoarerealizate din carbon aglomerat sau pelicule din carbon, respectiv peliculemetalice.
[Căt]
Rezistenţele variabile prezintă suplimentar, o rezistenţă între cursor şielementul rezistiv, iar rezistenţa minimă este diferită de 0. Legea de variaţie avalorii rezistenţei cu deplasarea liniară, sau unghiulară a cursorului, poate filiniară, exponenţială sau logaritmică. Pentru micşorarea rezistenţei şi zgomotuluide contact, cursorul se realizează din grafit, bronz grafitat sau aliaj Cu-Zn.
Schema echivalentă şi comportarea cu frecvenţa
Rezistorul fizic posedă pe lângă rezistenţă - care are ponderea maximă,capacităţi şi inductivităţi parazite. Schema echivalentă, este reprezentată înfig.6.2.
fig.6.2
Scheme echivalente ale rezistorului
(a
;
b)
şi diagrama fazorială
(c)
.
155

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Răzvan Blaga liked this
Ioana Georgy liked this
B.s. Cristi liked this
ReLu Stefanescu liked this
ReLu Stefanescu liked this
Andrei Iordache liked this
ane4k_aa liked this
ane4k_aa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->