Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin 2005 301 Norme Metrologie Legala Radar

Ordin 2005 301 Norme Metrologie Legala Radar

Ratings:
(0)
|Views: 1,294|Likes:
Published by Filip Paunovici

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Filip Paunovici on May 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
ORDIN nr. 301 din 23 noiembrie 2005 (*actualizat*)
privind aprobarea Normei de metrologie legaNML 021-05 "Aparate pentrumăsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)"(actualizat până la data de 6 august 2009*)
EMITENT:
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 7 decembrie2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic"S.A. Piatra Neamţ până la data de 6 august 2009, cu modificările şi completărileaduse de: ORDINUL nr. 153 din 29 august 2007; ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009.In temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie,aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionareaBiroului Roman de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legală emite următorul ordin:ART. 1Se aproba Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurareavitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)", cuprinsă în anexa*) care faceparte integrantă din prezentul ordin.----------*) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afară abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cupublicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.ART. 2Prezenta norma înlocuieşte Norma tehnica de metrologie NTM 2-191-94"Verificarea metrologica şi exploatarea aparatelor de măsurat viteza de circulaţie aautovehiculelor - cinemometre", cu excepţia cazurilor la care se referă art. 3.ART. 3Activităţile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilorde model/ completărilor la acestea, aflate în curs de desfăşurare la data intrării învigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologiceaplicabile, prevăzute în programele de evaluare.ART. 4Unităţile din structura şi în subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală,precum şi laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederileprezentului ordin.ART. 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.p. Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legală,Valentin PatasanuBucureşti, 23 noiembrie 2005.Nr. 301.
 
ANEXANORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ NML"Aparate pentru surarea vitezei de circulie a autovehiculelor(cinemometre)"1. Domeniu de aplicare1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şitehnice pe care trebuie să le îndeplinească cinemometrele utilizate la măsurareavitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile publice, în scopul aplicăriiprevederilor legislaţiei rutiere.Prezenta normă de metrologie legală se referă atât la cinemometrele carefuncţionează numai în regim staţionar, cât şi la cinemometrele care funcţioneazăatât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare a autovehiculului pe care suntinstalate, denumit în continuare autovehicul de patrulare.-------------Subpct. 1.1., pct. 1 a fost modificat de pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.1.2. Pentru a putea fi introduse pe piaţa, puse în funcţiune sau utilizate înmasurarile de interes public, cinemometrele prevăzute la punctul 1.1. trebuie sa îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta norma, catşi ceriele aplicabile din norma de metrologie legaNML 001-05 "Cerinţemetrologice şi tehnice comune mijloacelor de surare supuse controluluimetrologic legal". Aplicabilitatea cerinţelor din normele mai sus menţionate rezultadin tabelul 1.1.3. Cinemometrele sunt mijloace de măsurare care măsoară de la distanţă şiafişează viteza de deplasare a autovehiculelor aflate în mişcare în traficul rutier,independent de caracteristicile acestora.-------------Subpct. 1.3., pct. 1 a fost modificat de pct. 2 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.1.4. După destinaţia utilizării lor, cinemometrele se pot clasifica în:a) cinemometre destinate a fi utilizate numai în regim staţionar, care pot fiinstalate atât pe autovehicule de patrulare, cât şi în exteriorul acestora, pe teren,pe un amplasament special amenajat;b) cinemometre destinate a fi utilizate atât în regim staţionar, cât şi în regim dedeplasare a autovehiculului de patrulare.-------------Subpct. 1.4., pct. 1 a fost modificat de pct. 3 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.2. Terminologie2.1. cinemometru - mijloc de măsurare şi înregistrare a vitezei autovehiculelorcare circulă pe drumurile publice, utilizat la supravegherea traficului rutier;2.2. cinemometru radar - cinemometru al cărui principiu de funcţionare sebazează pe efectul Doppler;
 
2.3. cinemometru distanţă-timp - cinemometru al cărui principiu de funcţionarese bazează pe măsurarea timpului în care autovehiculul parcurge distanţa dintresenzori;2.4. cinemometru laser (LADAR, LIDAR) - cinemometru al cărui principiu defuncţionare se bazează pe utilizarea undelor laser;2.5. simulare în condiţii de laborator - simulare a măsurării vitezei de cătrecinemometru, prin aplicarea unor semnale electrice cu frecvenţa corespunzătoarefrecvenţei Doppler (în cazul cinemometrelor radar), sau prin simularea de oricenatură a deplasării autovehiculului.-------------Pct. 2 a fost modificat de pct. 4 din anexa la ORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009.3. Cerinţe metrologice şi tehnice3.1. Cerinţe metrologice3.1.1. Erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei:a) pentru măsurarea vitezei, simulată în condiţii de laborator, eroarea maximătolerată este de:- ± 1 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 1 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau maimari de 100 km/h;b) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrelecare funcţionează numai în regim staţionar, eroarea maximă tolerată este de:- ± 3 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 3 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h;c) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrelecare funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare, eroareamaximă tolerată este de:- în regim staţionar, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic,eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);- în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei proprii de deplasare aautovehiculului de patrulare, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);- în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic,eroarea maximă tolerată este de:- ± 4 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 4 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h.-------------Paragraful 3.1.1., subpct. 3.1, pct. 3 a fost modificat de pct. 5 din anexa laORDINUL nr. 187 din 14 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6august 2009.3.1.2. Valorile măsurate ale vitezelor trebuie sa se încadreze în erorile maximetolerate specificate la pct. 3.1.1., respectând şi cerinţele specificate în cadrulfiecărui paragraf în parte, la funcţionarea cinemometrelor sub acţiunea factorilor deinfluenta:a) temperatura în domeniul de variatie specificat de fabricant şi care trebuie sacuprindă cel puţin (0 ... + 50)°C. In cazul în care acest domeniu de temperaturi nueste specificat, se considera ca el este de (-20 ... + 60C pentru blocurilefunctionale ale cinemometrului care sunt plasate în exterior (supuse intemperiilor)şi de (0 ... + 50)°C pentru cele plasate în interior (la adapost);

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihai Lamba liked this
Laura Pop liked this
Ionut Fiorosu liked this
Andrei Pavel liked this
Andrei Pavel liked this
Ciprian Matcovici liked this
mobtelecom liked this
sic2011 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->