Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ankara'nın Manevi Uluları

Ankara'nın Manevi Uluları

Ratings: (0)|Views: 3,485 |Likes:
Published by yesevihan
Ankara'nın Maneviyata alemine ışık saçan uluları...
Ankara'nın Maneviyata alemine ışık saçan uluları...

More info:

Published by: yesevihan on May 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
ANKARA TARİHİ VE KÜLTÜRÜ DİZİSİ: 5*w*ANKARATARİHİ VE KÜLTÜRÜMANEVİ MİMARLARIYLA ANKARAANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 o ANKARA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİKÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA TARİHİ VE KÜLTÜRÜ DİZİSİ: 5MANEVİ MİMARLARIYLA ANKARAYayın Danışmanları Prof. Dr. Seyfettin Erşahin (Ankara Üniversitesi)Yrd. Dr. Süleyman Solmaz (Pamukkale Üniversitesi)Dr. Nazif Öztürk Yazarlar Abdülkerim ErdoğanFotoğraflar Abdülkerim Erdoğan ArşiviTasarım & BaskıTel : (0312) 435 15 95 www.sfn.com.tr ISBN: 9944-473-03-0 Ankara 2007 Manevi Mimarlarıyla AnkaraSUNUŞ“Ankara hükümet merkezidir ve ebediyyen hükümet merkezi kalacaktır” sözüyle M. KemalAtatürk, bizlere, Ankara’yı kurduğu ve emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ne başkent yapmış,şehrin geçmiş tarihinin araştırılmasına da öncülük etmiştir. İlk olarak başlattığı arkeolojik kazılara bizzat katılmış ve “kadim medeniyetlere” ait antik değerlerin tespitini ve korunmasınıemretmiştir.“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunuaramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek, bizler için bir borçtur” mesajı ile de millîtarih ve kültür şuurunun gençliğe kazandırılmasını da şart koşan M. Kemal Atatürk, “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözü ilede hedefi göstermiştir.Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, başkent Ankara’nın tarih ve kültür zenginliğinitanıtmak, korumak amacı ile Ankara’yı çeşitli yönleri ile tanıtan geniş kapsamlı bir başucueseri olacağına inandığımız “Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi”ni, Ankaralılara ve tümTürkiye’ye armağan ediyoruz.Bu dizi; “Tarih İçinde Ankara”, “Osmanlı’da Ankara”, “İstiklal Savaşı’nda Ankara”,“Cumhuriyet ve Başkent Ankara”, “Manevi Mimarlarıyla Ankara”, “Edebi ve TarihiŞahsiyetleriyle Ankara”, “Adım Adım Ankara” ve “Örnek Başkent Ankara” adı altında sekizkitaptan meydana gelmektedir.
 
Ankara vilayeti, bilinen tarihi seyir içerisinde bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.Günümüzde de bu medeniyetlerin zengin antik kültür mirasını coğrafi hudutları dahilindesergileyen antik bir şehir olma özelliğinin yanında, doğal kültür mirası ile de özel bir coğrafyaya sahiptir.Milat öncesi ve sonrası bu coğrafya içerisinde hayat bulan medeniyetler hak-kında bugünekadar bir çok eser yayımlanmış ve halen de yayımlanmaktadır. Bu eserlerde anlatılmayaçalışılan ortak görüş, Ankara vilayetinin zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip olduğu, budeğerlerinin ise yeteri kadar bilinmediği hususudur. Türkiye’de, sahasında ilk çalışma örneğiolan bu kültür dizimiz tetkik edildiğinde, Ankara’nın “saklı ve gizemli” bir şehir olduğugörülecektir.3 4 Manevi Mimarlarıyla AnkaraAnkara Tarihi ve Kültürü Dizisi yayın çalışmasının bir özelliği de Ankara’ya bağlı 24 ilçemerkezi, 43 belde, 876 köy, 70 mezra ve yerleşme birimine gidilerek, yerinde inceleme vearaştırma yapılmış, mevcut bilgilerle karşılaştırma yapılarak bilgiler güncellenmiştir.Bugüne kadar bilinmeyen bir çok eser, bu çalışma esnasında tespit edilmiştir. Bu bilgiler, yeniaraştırmalarla desteklenerek, “Ankara Ansiklopedisi” çalışması ile bütünleşecek bir bilgi birikimi sağlayacaktır.Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’yı “Dünyanın en yeşil, örnek başkenti”netaşırken; “Yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır” hedefineodaklanarak, kültür ve eğitim hizmetlerimize de devam etmekteyiz.Milli kültürümüze ve eğitim dünyamıza kazandırılan bu diziyi yayı na hazırlayan araştırmacı,yazar ve ilim adamlarımıza; basımında emeği geçen herkese ve şehrimizin tanıtımı için emek veren diğer gönüllü kuruluş ve kişilere teşekkür eder, bu değerli eserlerin Ankaralılara hayırlıolmasını dilerim.İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Manevi Mimarlarıyla AnkaraİÇİNDEKİLER Giriş 7MUTASAVVIFLAR 11Seyyid Hüseyin Gazi 11Horasan Erleri 24Kırmızı Ebe (Kırgız Ebe) 30Oruç Gazi 32Saraç Sinan (Sinanüddin Yusuf b. Hasan) 33Baklacı Baba 35Erdede Sultan (Hallac Mahmud) 36Tabduk Emre 42Ahî Yakup 46Ahî Yusuf bin Ahî İshak 47Ahî Hüsameddin 48Şeyh İzzeddin 49Hüseyin bin Seyyid Şemseddin 50Ahî Yusuf 51
 
Bacım Sultan 51Ömer Şeyh 53Caferi Sadık 53Ahî Şerafeddin 54Şeyh Ali Semerkandi 57Ahî Bacı (Fatma Bacı) 63Hacı Tuğrul Baba 64Baba Yakup 66Şah Kalender Veli 67Abalı Baba (Hacı Baba) 68Ahî Mesut 69Gül Baba 70Seydi Yusuf Dede 71Koyun Baba 72Felekeddin Bey (Ahî Arap - Kesikbaş) 73Hacı Bayram-ı Veli (Numan bin Ahmed) 75Yazıcı Selahaddin 91Abdülkadir b. Yusuf İsfahanî 91Baba Nahhas Ankaravî (Bedreddin Efendi) 93Kazancı Baba 94Şeyh Elvan 94Baba Kıbel 95Ahmed Baba 95Molla Zeyrek 96Ali Efendi Dede 96Hasan Dede 97Yusuf Dede 97Şeyh Ebu İshak 98Kul Derviş 98Doğan Bey (Yürüyen Dede) 100Enbiya Dede 101Yakub Abdal 101Samut Bali 102Ahî Elvan 102Karaca Ahmed 103Kara Davud 1045 6 Manevi Mimarlarıyla AnkaraAnkaravî Şeyh Ahmed Çelebi 104Edhem Baba 104Bünyamin Ayaşi 105Es-Seyyid eş-Şeyh Hüseyin Nakşibendi 106Hüsâmeddîn Ankaravî 107Şeyh Muhyiddin Efendi 110Aziz Mahmud Hüdâyî 110Derviş Nidâî 115Taceddin-i Veli 117

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
xblue313 liked this
mcloon1 liked this
Dört Muko liked this
Zafer Toz liked this
namless0101 liked this
Şule_naz liked this
Şule_naz liked this
ilmiye liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->