Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
# Pelan Konsep & Blok Perancangan (b)

# Pelan Konsep & Blok Perancangan (b)

Ratings: (0)|Views: 1,366 |Likes:
Published by atochsmart2

More info:

Published by: atochsmart2 on Jun 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Daerah Melaka TengahDaerah RembauDaerah Port DicksonDaerah TampinDaerah Jasin
STRATEGI PEMELIHARAAN
Kawasan tadahan airKawasan hutanKawasan empangan &badan air
STRATEGI PEMBANGUNAN TERKAWAL
Kawasan tepubina dan komitedterkawalKawasan pesisir pantaiKawasan lingkaran hijau sungaiKawasan pertanianKawasan pembangunan khas
(Kem tentera & pusat penapisan minyak)
STRATEGI PENAMPAN
Penampan / kawasan hijauPertanian
STRATEGI PEMBANGUNAN
 Tepubina dan komitedPetempatan dan perbandarankluster industriZon pelanconganKoridor pembangunanPUSAT PERTUMBUHANRadius pembangunanPusat Separa WilayahPusat Petempatan UtamaPusat Petempatan Kecil
LAIN-LAIN
 Terminal Pengangkutan BersepaduKawasan industri
                  
Lebuhraya Utara-Selatan Jalan Persekutuan Jalan Utama Jalan KeretapiCadangan ‘West Spine’“Scenic Route”Cadangan Laluan KeretapiCadangan “Express Rail Link” (ERL)Sempadan NegeriSempadan DaerahArah Tumpuan Pembangunan
                  
PETUNJUK 
RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALORGAJAH (2007-2020)
RAJAH 2.1.6
KONSEP PEMBANGUNAN SPATIAL DAERAH ALOR GAJAH
 
T 231T 231T 231
Pulau SebangPulau SebangPulau SebangPulau SebangPulau SebangPulau SebangPulau SebangPulau SebangPulau Sebang
 
BrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuRamuan China Besar Ramuan China Besar Ramuan China Besar Ramuan China Besar Ramuan China Besar Ramuan China Besar Ramuan China Besar Ramuan China Besar Ramuan China Besar RembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduKuala LinggiKuala LinggiKuala LinggiKuala LinggiKuala LinggiKuala LinggiKuala LinggiKuala LinggiKuala LinggiSimpang GadingSimpang GadingSimpang GadingSimpang GadingSimpang GadingSimpang GadingSimpang GadingSimpang GadingSimpang GadingSimpang AmpatSimpang AmpatSimpang AmpatSimpang AmpatSimpang AmpatSimpang AmpatSimpang AmpatSimpang AmpatSimpang AmpatAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalLubok ChinaLubok ChinaLubok ChinaLubok ChinaLubok ChinaLubok ChinaLubok ChinaLubok ChinaLubok ChinaMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahBandar Alor GajahBandar Alor GajahBandar Alor GajahBandar Alor GajahBandar Alor GajahBandar Alor GajahBandar Alor GajahBandar Alor GajahBandar Alor GajahKuala Sungai BaruKuala Sungai BaruKuala Sungai BaruKuala Sungai BaruKuala Sungai BaruKuala Sungai BaruKuala Sungai BaruKuala Sungai BaruKuala Sungai BaruPengkalan BalakPengkalan BalakPengkalan BalakPengkalan BalakPengkalan BalakPengkalan BalakPengkalan BalakPengkalan BalakPengkalan BalakGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekHutan PerchaHutan PerchaHutan PerchaHutan PerchaHutan PerchaHutan PerchaHutan PerchaHutan PerchaHutan PerchaTebongTebongTebongTebongTebongTebongTebongTebongTebongMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapTg. BidaraTg. BidaraTg. BidaraTg. BidaraTg. BidaraTg. BidaraTg. BidaraTg. BidaraTg. Bidara
Cadangan Empangan JernihCadangan Hub E&E,CBD Hang Tuah JayaMemeliharaEmpangan Durian TunggalMemperkukuhFungsi PulauSebangMemperkukuhFungsi Durian TunggalMemperkukuhFungsi Masjid TanahMenaiktaraf BandarAlor GajahMengekalkan HutanSimpan SungaiUdangMenjadikan Hutan SimpanSg. Linggi sebagai TamanWilayahMemeliharaPusat PenetasanPenyuMengurus KawasanBerisiko BencanaCadangan LebuhrayaPantai Shah Alam –PontianCadangan ‘Scenic Route’
KORIDORPEMBANGUNAN
Alor Gajah – SimpangAmpatAlor Gajah – Kelemak –RembiaAlor Gajah – Masjid Tanah –Kuala Linggi
 
RAJAH 2.1.7
PELAN REKABENTUK RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH
MemperkukuhKlusterIndustriCadangan ZonIndustriAkuakultur
 
Kawasan Pembangunan Masa Depan (Dalam Koridor yangDikenalpasti, Nukleus Pertumbuhan, Koridor Tumpuan Industri, ZonPembangunan Akan datang)
 
Kawasan Tadahan Air (Pembangunan Secara Terkawal & TidakDibenarkan Gunatanah yang menimbulkan kesan negatif kepadakawasan tadahan)
RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALORGAJAH (2007 – 2020)
 
RAJAH 2.1.8
PEMBAHAGIAN BLOK PERANCANGAN
RANCANGAN TEMPATAN DAERAHALOR GAJAH (2007 – 2020)
 JUSTIFIKASI
Mengikut sempadan mukim (31 mukim). Terdapat mukim-mukim yang digabungkanuntuk membentuk satu BP berdasarkan corakgunatanah yang dominan antara mukim yangdigabungkan. Juga mengambilkira sempadankawasan kajian RT Alor Gajah 1998-2015 (4 BPdigabungkan). Jumlah Blok Perancangan yang dibentukadalah 7 iaitu:-
BP1 – Alor Gajah
BP2 – Pulau Sebang – Tebong
BP3 – Machap – Durian Tunggal
BP4 – Melaka Pindah – Rembia
BP5 – Masjid Tanah – Lendu
BP6 – Brisu
BP7 – Kuala Linggi – Pengkalan Balak – Tg.Tuan
T 231T 231T 231T 23
 
1T 231T 231
 
g. Baru Ilir g. Baru Ilir g. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir  PegohPegohPegohPegohPegohPegohPegohPegohPegohParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasMelekekMelekekMelekekMelekekMelekekMelekekMelekekMelekekMelekek Padang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapuan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar  Sg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembia BrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisu BelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian Tunggal
 B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3 B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4 
N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -MACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGAL MELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUB P 5B P 5B P 5B P 5B P 5B P 5B P 5B P 5B P 5
Skala1in : 1,250m
TanjungTuanTanjungTuan
Daerah Port DicksonDaerah TampinDaerah RembauDaerah Melaka Tengah
 
BP7BP6BP5BP4BP3BP2BP1Daerah Jasin
T 23
 
1T 231T 231T 23
 
1T 231T 231
 
g. Baru Ilir g. Baru Ilir g. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir Sg. Baru Ilir  PegohPegohPegohPegohPegohPegohPegohPegohPegohParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaParit MelanaSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiSg. PetaiBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinBeringinMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahMelaka PindahLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduLenduMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahMasjid TanahAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasAyer Pa'abasMelekekMelekekMelekekMelekekMelekekMelekekMelekekMelekekMelekek Padang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangPadang SebangGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekGadekMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapMachapuan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar uan China Besar  Sg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru UluSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahSg. Baru TengahKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakKelemakRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembiaRembia BrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisuBrisu BelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingBelimbingDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian TunggalDurian Tunggal
 B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3B P 3 B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4B P 4 
N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -N BALAK -MACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGALMACHAP - DURIAN TUNGGAL MELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMELAKA PINDAH - REMBIAMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUMASJID TANAH - LENDUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUBRISUB P 5B P 5B P 5B P 5B P 5B P 5B P 5B P 5B P 5
Skala1in : 1,250m
TanjungTuanTanjungTuan
Daerah Port DicksonDaerah TampinDaerah RembauDaerah Melaka Tengah
 
BP7BP6BP5BP4BP3BP2BP1Daerah Jasin
Skala 1 in : 5,500m
PELAN LOKASI
Petunjuk
BLOK PERANCANGANBP 18,057.30LUAS BP (Hek)BP 210,727.94BP 312,832.72BP 47,248.32BP 5
11,272.36
BP 69,480.29BP 77,369.45

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zulhilmi Syafa liked this
Huzaifi E-ppiez liked this
Wani Saleh liked this
Umi Comey liked this
Umi Comey liked this
Hafidz Azmi liked this
Azi Khaotamin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->