Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Optičke mreže-Mario Pajunović

Optičke mreže-Mario Pajunović

Ratings: (0)|Views: 10,362|Likes:
Published by Mario Pajunovic
http://webdizajntutorial.com/
http://webdizajntutorial.com/

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mario Pajunovic on May 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/03/2013

 
Srednja mješovita škola,,JOVAN DUČIĆ“TESLIĆ
MATURSKI RAD
Predmet:
Računarstvo i informatika
Tema:
Optičke mreže
UČENIK: MENTOR:Mario Pajunović. Profesor Savo BogdanićRazred: IV
1
TESLIĆ, juni, 2010.god.
 
OPTIČKE MREŽEMario Pajunović IV1
Sadržaj
1.
Uvod
.................................................................................................................32.
Šta je to računarska mreža
............................................................................43.
Podjela računarskih mreža
............................................................................54.
Istorijat opticke komunikacije – optičkih vlakana
…………….…………..65.
Optičke komponente
……………………….………………………..............75.1 Optički kablovi-vlakna................................................................................75.2 Konektori optičkog kabla............................................................................105.3Optički konektorski dodaci-kablovi…………………………….…….......125.4 Optičke distributivne kutije I patch paneli………………………………... 135.5 Media konverteri…………………………………………..………………156.
Dizajniranje optičke mreže
………………………………………................167.
Projekat mreže
………………………………………………………………178.
Zaključak 
…………………………………………………………..………..209.
Literatura
……………………………………………………..…………….212
 
OPTIČKE MREŽEMario Pajunović IV1
1.Uvod
Sa razvojem informacionih tehnologija i sve većim zahtjevima tržišta za velikom brzinomi propusnim opsegom za prenos digitalnih signala postavlja se pitanje da li će postojećakomunikaciona infrastruktura zadovoljiti potrebe ne tako daleke budućnosti. Ekspanzija Internetadovela je do težnje ka integraciji raznih komunikacijskih servisa u sam IP protokol kao što su npr.telefoniranje i video komunikacija putem Interneta , radio, TV, HDTV kao i mnogi drugi servisi,koji često zahtjevaju komunikaciju u realnom vremenu. Zbog toga je neophodno utvrditi da li postojeći standardi i načini povezivanja – kabliranja mogu da podrže neophodnu stabilnost prilikom prenosa govora, videa i masovne količine podataka.Jedan od zahtjeva korisnika sistema je i zahtjev za sve bržim sistemom komunikacije- prenosa podataka. Jedna od tih komunikacija je i komunikacija putem optičkih vlakana koja jeglavni takmičar sa bakrom na tržištu. Komunikacija putem optičkih vlakana do sada je bilakorištena samo u WAN
1
 i MAN
2
mrežama .U zadnje vrijeme , zahvaljujući padu cijene optičkihkablova sve više se I LAN
3
mreže ili dijelovi LAN mreža implementiraju optikom. Protok informacija koji je moguće ostvariti putem optičkih vlakana je i dalje ispred bakra, ali je cjenaglavna kočnica omasovljavanju u LAN okruženju. Međutim ako uzmemo u obzir da se kategorije bakrenog kabla stalno mjenjaju, po meni optičke mreže bi predstavljale konkretno riješenje zarješavanje svih problema.
1
WAN -mra (Wide Area Network) koja pokriva šira geografska podrja
2
MAN-mra (Metropoliten Area Network) koja pokriva gradsko podrje 10-15 km
3
LAN - mreža koja pokriva ograničena geografska područja (do nekoliko km- objekti, uredi )
3

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milan Ruzeskovic liked this
Loris Boneta liked this
Alisa Hebibovic liked this
Bojan Djenic liked this
Tomislav Ilic liked this
Sanja Đolo liked this
Azra Lepara liked this
stefanyu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->