Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
133Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
geometrie diferentiala

geometrie diferentiala

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 13,524|Likes:
Published by chmro

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: chmro on Jun 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
 
III
CCUUPPRRIINNSS 
Prefa 
ă
 
Capitolul 1.
 
EELLEEMMEENNTTEEDDEEGGEEOOMMEETTRRIIEEDDIIFFEERREENN
IIAALL
ĂĂ
AACCUURRBBEELLOORRPPLLAANNEE ......1
 §1.1. Reprezentarea analitic
ă
a curbelor plane ..................................................... 1§1.2. Stabilirea ecua
iilor unor curbe plane .......................................................... 21.2.1. Cisoida lui Diocles ............................................................................ 21.2.2. Cicloida ............................................................................................ 41.2.3. Epicicloida. Cardioida ....................................................................... 51.2.4. Hipocicloida. Astroida ...................................................................... 81.2.5. Ecua
ia unei drepte în coordonate polare ......................................... 101.2.6. Spirale ............................................................................................. 101.2.6.1. Spirala lui Arhimede .......................................................... 101.2.6.2. Spirala hiperbolic
ă
............................................................. 111.2.6.3. Spirala logaritmic
ă
............................................................. 121.2.7. Lemniscata ...................................................................................... 121.2.8. Concoide ......................................................................................... 131.2.8.1. Concoida cercului .............................................................. 131.2.8.2. Concoida unei drepte (concoida lui Nicomede) .................. 14§1.3. Tangenta
ş
i normala la o curb
ă
plan
ă
într-un punct ordinar ............................ 14§1.4. Subtangenta, subnormala, segmentul tangent
ă
, segmentul normal
ă
....... 18§1.5. Lungimea unui arc de curb
ă
plan
ă
. Elementul de arc .................................... 20§1.6. Curbura
ş
i raza de curbur
ă
a unei curbe plane .......................................... 24§1.7. Contactul între dou
ă
curbe plane ................................................................ 28§1.8. Cercul osculator al unei curbe plane ............................................................ 31§1.9. Puncte multiple ale unei curbe plane ............................................................ 35§1.10. Înf 
ăş
ur
ă
toarea unei familii de curbe plane .................................................. 40§1.11. Evoluta (desf 
ăş
urata) unei curbe plane ....................................................... 46§1.12. Evolventa (desf 
ăş
ur
ă
toarea) unei curbe plane ............................................. 48§1.13. Teorema fundamental
ă
a teoriei curbelor plane ........................................... 53§1.14. Clase remarcabile de curbe plane. Curbe speciale ....................................... 54§1.15. Câteva considera
ii asupra curbelor în reprezentare polar
ă
........................... 58§1.16. Probleme propuse ..................................................................................... 63
Capitolul 2.EELLEEMMEENNTTEEDDEEGGEEOOMMEETTRRIIEEDDIIFFEERREENN
IIAALL
ĂĂ
AACCUURRBBEELLOORRÎÎNN SSPPAA
IIUU ...............................................................................................................................66
§2.1. Reprezentarea analitic
ă
a curbelor în spa
iu ............................................... 66§2.2. Lungimea unui arc regulat de curb
ă
. Element de arc ..................................... 69§2.3. Tangenta la o curb
ă
în spa
iu ....................................................................... 76§2.4. Planul normal la o curb
ă
în spa
iu ................................................................ 81§2.5. Planul osculator la o curb
ă
în spa
iu .......................................................... 84§2.6. Normala principal
ă
la o curb
ă
în spa
iu ........................................................ 87
 
 IV
§2.7. Binormala la o curb
ă
în spa
iu ................................................................... 91§2.8. Planul rectificant la o curb
ă
în spa
iu ........................................................... 94§2.9. Triedrul lui Frenet ...................................................................................... 96§2.10. Indicatoare sferice. Curbur
ă
. Torsiune ....................................................... 99§2.11. Formulele lui Frenet ............................................................................... 103§2.12. Aplica
ii ale formulelor lui Frenet ............................................................ 107§2.13. Calculul curburii
ş
i al torsiunii ................................................................ 113§2.14. Forma local
ă
a unei curbe în spa
iu în vecin
ă
tatea unui punct ordinar ......... 122§2.15. Clase remarcabile de curbe în spa
iu ........................................................ 126§2.16. Contactul între dou
ă
curbe în spa
iu. Contactul între o curb
ă
 
ş
i osuprafa
ă
.............................................................................................. 137§2.17. Probleme propuse ................................................................................... 151
Capitolul 3.EELLEEMMEENNTTEEDDEEGGEEOOMMEETTRRIIEEDDIIFFEERREENN
IIAALL
ĂĂ
AASSUUPPRRAAFFEE
EELLOORR .......155
§3.1. Reprezentarea analitic
ă
a unei suprafe
e .................................................. 155§3.2. Curbe trasate pe o suprafa
ă
. Curbe coordonate .......................................... 157§3.3. Planul tangent la o suprafa
ă
...................................................................... 165§3.4. Normala la o suprafa
ă
. Orientarea unei suprafe
e ....................................... 170§3.5. Prima form
ă
fundamental
ă
a unei suprafe
e ................................................ 175§3.6. Aplica
ii ale primei forme fundamentale: elementul de arc;lungimea unui arc; m
ă
surarea unghiurilor; aria unei por
iuni de suprafa
ă
.... 180§3.7. A doua form
ă
fundamental
ă
a unei suprafe
e .............................................. 191§3.8. Curbura unei curbe trasate pe o suprafa
ă
................................................... 195§3.9. Sec
iune normal
ă
. Teorema lui Meusnier. Curburi normale
ş
i tangen
iale ..... 197§3.10. Curburi principale. Direc
ii principale. Curbur
ă
total
ă
. Curbur
ă
medie.Clasificarea punctelor unei suprafe
e .................................................... 201§3.11. Linii asimptotice. Linii de curbur
ă
. Linii geodezice .................................. 212§3.12. Clase remarcabile de suprafe
e ................................................................ 2253.12.1. Suprafe
e riglate ....................................................................... 2253.12.2. Suprafe
e desf 
ăş
urabile ............................................................. 2283.12.3. Suprafe
e cilindrice ................................................................... 2313.12.4. Suprafe
e conice ....................................................................... 2323.12.5. Suprafe
e conoide ..................................................................... 2333.12.6. Suprafe
e de rota
ie ................................................................... 2343.12.7. Suprafe
e minimale ................................................................... 2353.12.8. Suprafe
e de curbur
ă
total
ă
constant
ă
........................................ 2373.12.9. Suprafe
e
i
eica ....................................................................... 2403.12.10. Suprafe
e elicoidale ................................................................ 240§3.13. Invarian
i pe o suprafa
ă
.......................................................................... 241§3.14. Probleme propuse ................................................................................... 248Bibliografie ......................................................................................................................... 253
 
 
V
PPRREEFFAA
ĂĂ
 
Începuturile geometriei diferen
iale se g
ă
sesc în lucr
ă
rile lui Leibniz (1646-1716)
ş
isunt indisolubil legate de începuturile analizei matematice.Teoria curbelor plane a fost elaborat
ă
în a doua jum
ă
tate a secolului al XVII-lea
ş
i înprima jum
ă
tate a secolului al XVIII-lea. L. Euler (1707-1783) a studiat curburile sec
iunilornormale ale suprafe
elor, a dat defini
ia direc
iilor principale
ş
i a curburii unei suprafe
e,propriet
ă
ile suprafe
elor desf 
ăş
urabile
ş
i unele propriet
ă
i ale curbelor în spa
iu.A doua etap
ă
în dezvoltarea geometriei diferen
iale a fost inaugurat
ă
de G. Monge, care înlucrarea „Application de l’analyse a la geometrie”, publicat
ă
în 1795, construie
ş
te teoriacurbelor în spa
iu. S-a ocupat, de asemenea, cu studiul gener
ă
rii suprafe
elor prin curbe.A treia etap
ă
în dezvoltarea geometriei diferen
iale o inaugureaz
ă
K. Gauss (1777-1855),care s-a ocupat de teoria suprafe
elor, pornind de la geodezie.Contribu
ii la dezvoltarea acestei teorii au avut de asemenea: J. Schouten, G. Darboux,E.J. Cartan, G. Fubini, I.N. Lobacevski, I. Bolyai, E. Beltrami, F. Klein, H. Poincaré, B.Riemann
ş
i al
ii.Prima lucrare de geometrie diferen
ial
ă
din
ara noastr
ă
este scris
ă
de E. Bacaloglu,care în 1859 a considerat o alt
ă
curbur
ă
a unei suprafe
e pe lâng
ă
curbura total
ă
 
ş
i medie.Primul geometru român, ale c
ă
rui lucr
ă
ri de geometrie diferen
ial
ă
s-au impus aten
ieimatematicienilor din întreaga lume, este Gh.
i
eica (1873-1939). Deoarece el a introdus
ş
istudiat o clas
ă
de curbe
ş
i una de suprafe
e, care ast
ă
zi îi poart
ă
numele, el este consideratunul dintre creatorii geometriei centro-afine.Contribu
ii importante la dezvoltarea geometriei diferen
iale proiective
ş
i afine a curbelor
ş
ia suprafe
elor au adus
ş
i: acad. Al. Myller
ş
i acad. O. Mayer.Un alt geometru roman, Al. Pantazi (1896-1948), format în
ş
coala geometrului francezE.J. Cartan, a adus prin lucr
ă
rile sale contribu
ii importante în domeniul geometriei diferen
ialeproiective a curbelor
ş
i a suprafe
elor.Un loc proeminent între geometrii români, îl ocup
ă
acad. G. Vrânceanu, creator alteoriei spa
iilor neolonome
ş
i al unei teorii unitare relativiste, care a adus contribu
iiimportante în aproape toate ramurile geometriei diferen
iale moderne.În cartea de fa
ă
sunt prezentate, pe parcursul a trei capitole, rezultate clasice dingeometria diferen
ial
ă
: a curbelor plane, a curbelor în spa
iu
ş
i a suprafe
elor.Capitolul 1, intitulat:
 Elemente de geometrie diferen
  
ial 
ă
a curbelor plane
, are învedere, pe parcursul a
ş
aisprezece paragrafe, studiul no
iunilor de: tangent
ă
 
ş
i normal
ă
la ocurb
ă
plan
ă
, subtangent
ă
, subnormal
ă
, segment tangent
ă
 
ş
i segment normal
ă
, lungime a unuiarc de curb
ă
plan
ă
, element de arc, curbur
ă
 
ş
i raz
ă
de curbur
ă
, contact între dou
ă
curbeplane, cerc osculator, puncte multiple ale unei curbe plane, înf 
ăş
ur
ă
toare a unei familii decurbe plane, evolut
ă
 
ş
i evolvent
ă
. De asemenea, pe câteva curbe plane, des utilizate întehnic
ă
, este exemplificat
ă
reprezentarea analitic
ă
a curbelor plane.

Activity (133)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mihai Arsu liked this
Joy Ioana liked this
Her Love liked this
Pop Ioana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->