Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
24Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Statistic A Si Econometrie_harja e

Statistic A Si Econometrie_harja e

Ratings:
(0)
|Views: 532|Likes:
Published by elena_dobos2002

More info:

Published by: elena_dobos2002 on May 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
Dr. Eugenia HARJA
STATISTIC 
 Ă
 
ş
ECONOMETRIE 
Editura Alma Mater a Universit 
ăţ 
ii din Bac 
ă
u,2009
 
Editura Alma Mater 
 
a Universit
ăţ
ii din Bac
ă
u este acreditat
ă
de
CONSILIUL NA
Ţ 
IONAL AL CERCET 
 Ă
RII 
Ş
TIIN 
Ţ 
IFICE DIN ÎNV 
 ĂŢĂ
MÂNTUL SUPERIOR 
Referen
ţ
i
ş
tiin
ţ
ifici:Prof.univ.dr.
Elena Maria BIJI 
Prof.univ.dr.
Elisabeta JABA
 
Prof.univ.dr.
Vergil VOINEAGU 
Prof.univ.dr.
Pavel WAGNER 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a României
HARJA, EUGENIA
Statistic 
ă
 
ş
i Econometrie
/
 
Eugenia Harja
 Bac
ă
u, Alma Mater, 2009ISBN 978 - 606 - 527 - 031 - 2
Coperta
ş
i grafica
: ing. Aurel TURCU
Tehnoredactare computerizat 
ă
: ec. Lucia-Gabi BEJAN-FAL
Ă
 
5
Cuvânt înainte
Complexitatea cu care se desf 
ăş
oar 
ă
procesele economice
ş
i sociale, lanivel micro
ş
i macroeconomic, impune în mod necesar folosirea combinat
ă
atuturor 
ş
tiintelor, printre care si statistica.Statistica
ş
i econometria este indispensabil
ă
pentru cunoa
ş
terea complex
ă
a fenomenelor din natur 
ă
 
ş
i societate, conceptele sale fiind din ce în ce maicurente limbajului omului modern. Se poate spune c
ă
în prezent, nu exist
ă
domeniu în care s
ă
nu se afirme: "statisticile de care dispunemdemonstreaz
ă
c
ă
.........." .Cartea, prin problematica abordat
ă
, aduce informa
ţ
ii deosebit de utile atâtstuden
ţ
ilor, cât
ş
i practicienilor, cu privire la studierea fenomenelor sociale, aregularit
ăţ
ilor cu care acestea se produc, a eviden
ţ
ierii gradului de influen
ţă
al diferi
ţ
ilor factori, în studiul dinamicii
ş
i muta
ţ
iilor structurale, în analizelecomplexe privind realizarea diferitelor programe de dezvoltare economico-social
ă
, în fundamentarea deciziilor financiare
ş
i bancare.Obiectivele cursului vizeaz
ă
însusirea principalelor procedee si tehnici deculegere
ş
i prelucrare a datelor în vederea ob
ţ
inerii indicatorilor statistici,interpretarea lor 
ş
i, eventual extrapolarea lor în conditii de incertitudine. Deasemenea, se urm
ă
re
ş
te formarea deprinderilor de în
ţ
elegere a procedeelostatistico-econometrice aplicate, atunci când calculele laborioase pot fiexecutate de calculator 
ş
i rezultatele pe care le furnizeaz
ă
trebuiescinterpretate.Teoria prezentat
ă
sintetic este completat
ă
de aplica
ţ
iile practice, cu aspectereale din via
ţ
a economico-social
ă
a jude
ţ
ului Bac
ă
u
ş
i a
ţă
rii, urm
ă
rind s
ă
atrag
ă
tinerii studen
ţ
i asupra studierii mecanismelor economice
ş
i a în
ţ
elegerii acestor fenomene. Aplica
ţ
iile bazate pe cazuri reale sporescvaloarea practic
ă
a lucr 
ă
rii
ş
i permit o în
ţ
elegere mai bun
ă
a teoriei, l
ă
sândla o parte teoria seac
ă
. În pregatirea viitorilor economi
ş
ti, indiferent de specialitatea lor, statistica
ş
ieconometria ocup
ă
un loc esen
ţ
ial; cunoa
ş
terea empiric
ă
în orice domeniude activitate impune s
ă
se porneasc
ă
de la date, informa
ţ
ii individuale, s
ă
se

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Preda Corneliu liked this
Cristina Spinu liked this
rakuka liked this
rakuka liked this
tzommpyanca liked this
nycoleta_morosan liked this
v_ingres liked this
Mihaela David liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->