Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Acehkini 10

Acehkini 10

Ratings:
(0)
|Views: 319|Likes:
Published by Khairul Umami
Pelan tapi pasti, virus mematikan itu bergentayangan antara kita. Benteng negeri bersyariat bobol sudah, seiring bertambahnya jumlah penderita HIV/AIDS. Bila tak segera ditangani serius, alamat bencana di ambang mata.
Pelan tapi pasti, virus mematikan itu bergentayangan antara kita. Benteng negeri bersyariat bobol sudah, seiring bertambahnya jumlah penderita HIV/AIDS. Bila tak segera ditangani serius, alamat bencana di ambang mata.

More info:

Published by: Khairul Umami on May 27, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

 
 IHBFOCEC Iztcn 4::3
9
 
 KIERITC. 4::3Tz 97%:::.! |||%ihbfocec%hm%c`
 
4
 
 IHBFOCEC Iztcn 4::3
8
 Xrtip
I`i Zmncxc.
om
Kili Ainia
Abekbniel zbacnr xbnrtrf `bxi `c Ihbf `c! |ikcdoie abellbnit tme`i ainia% Oblcipiecec abelcelipoie ocpi zi`i ome`cxc Ihbf xiip
 dbtobhiaroei omeco% Lcnctie ili ainia
abeki`c amamo pbtxbe`ctc aixsitioip `czb`iniaie Ihbf% Zixinesi xiip Ihbf aixcfabesini. ziti zbprlix kili ainia xbtcelabeki`c xixitie zcfio dbtpcoic%@c xipr xcxc. aitioesi ioxc otcacein `c Ihbf zixhi`iaic abeki`c inixie zbadbeitrepro abeliopcgoie obadinc oblcipie cec%@c nice fin. abekili obiaieie xripr `ibt!if `ie ncelorelie abtrzioie prlix `iepiellrel ki|id obzmncxcie siel pbnif `clikcmnbf ebliti% Izinilc repro abeliaieoiezbacnr oinc cec. zmncxc krli `cdiepr xbtcdrzbtxmebn PEC. siel xciz dbtziptmnc `c oia!zrel!oiazrel% Izioif cec pc`io hrorz=Abaiel. piezi dieprie aixsitioip.izitip zbeblio frora pc`io `izip dbo!btki aioxcain% pizc aixsitioip krli zresizbobtkiie nice siel fitrx `cnioroie repro abelbzrnoie ixiz `izrtesi% Dcxi `coipi!oie. ztiopco kili ainia pbnif abelrtielc |iopr cxpctifip oira ztci `c Ihbf. sielxbfitc!fitcesi fitrx abeigoifoie obnrit!liesi%Ki`c abertrp xisi. dr`isi bti mt`b ditr cec xr`if xbziprpesi `cpcellinoie%Xbdid aixsitioip Ihbf xr`if hrorz kberf`ie ptirai `belie dbtdilic ocxif kiliainia% Xr`if xiipesi `c aixi `iaic cec.zmncxc dbeit!dbeit dbobtki aioxcain `iniaabekili obiaieie aixsitioip% Pbepr xikiaixsitioip xbzberfesi abe`rorel `ieioie xbninr dbobtkixiai `inia abadieprprlix zmncxc% Pizc droie repro corp kiliainia% Pbtcai oixcf pbnif abarip omabe!pit xisi%
 Id`rn Fi`c
 Xsiainti Disr
Ki`c \iocn Tiosip ipir HitcObtkiie=
Zbacnr oinc cec db`i `itc xbdbnraesi% Xb!nice abpm`b zbacncfie `itc siel dcixiesiabehmdnmx ob abehmeptbel. piadif aba! dcelreloie aixsitioip% OCZ xbdiliczbnioxiei zbacnr krli pc`io dblcpr lbehitabnioroie xmxcincxixc. abxoczre abtboiabelior pbnif dbobtki aioxcain%Zitpic siel diesio izinilc% @cpiadifnilc `belie obzrprxie aifoiaif omexpc!prxc siel pc`io abesipioie dif|i emamtrtrp hinbl pc`io abeki`c zipmoie abeki`ciellmpi `b|ie% Siel zincel diesio xriti`cinif siel pbtzcncf% Cec nif siel abare!hrnoie ziti hinbl dbtomazbpcxc nbdcf lbe!hit% Difoie xbxiai hinbl `itc zitpic sielxiai%Aixsitioip abertrp xisi xr`if hrorznbnif `belie pceloif zmnif iellmpi `b|ie siel pc`io dcxi abebzipc kiekcesi obpcoi`r`ro `c ortxc pbtfmtaipesi% Obdiesioieabtboi nbdcf zbepcel abeitco am`in `itczi`i abacoctoie obzbepcelie tiosip%Xisi tilr `belie obaiazrie ziti hi!nbl siel hmdi abtirz xcazipc tiosip `iniazbacnr oinc cec% Ocpi pir. ieloi zbelielr!tie `c Ihbf hrorz pcellc% Cpr pbtdropc `be!lie diesioesi zbxbtpi HZEX siel corp pcizpifreesi% @cpiadif nilc diesio mtiel Ihbf siel nbdcf diesio elmamel `c |itrel omzc`itc zi`i abelbtkioie xbxipr siel abel!fixcnoie riel% Siel nbdcf zitif nilc. xbpbnif zbelr!araie HZEX obaitce. diesio hinbl sielabelre`rtoie `ctc% Pbtdbxcp `c zcoctie xisiizioif abtboi air ki`c |iocn tiosip ipirair hitc obtkiie si= Repro cpr aixsitioipzbtnr nbdcf fipc!fipc `inia abebeproie zc!ncfieesi%Siel zbepcel droie liepbel. hiepco%Xr`if xiipesi aixsitioip abacncf |io!cnesi siel xbxric `belie xcgip Tixrnrnnif%
Droie mtiel iel areio%
 Airniei
 Die`i Ibf
 Xrtip Pbtdroi repro \ioizmn`i Ihbf
Xbfrdrelie `belie zbtesipiie \ioizmn!`i Ihbf. Dtclkbe Zmn Fbtaie Bgbe`c siel`carip `c fitcie Xbtiadc Ce`mebxci piellin93 Aitbp 4::3 siel abaizitoie pbepielxcprixc Oiapcdaix &Obiaiaie `ie Obpbtp!cdie Aixsitioip# `c Ihbf `ie abelipioie dif|i pio i`i xipr zre PZX &Pbazip Zb!arelrpie Xriti# `c Ihbf siel `clmnmeloieiaie% @inia fin cec. \ioizmn`i abelbnma!zmooie xbari PZX `inia pcli xpiprx sicprortiel ti|ie. ti|ie C `ie ti|ie CC `beliepc`io `cxbtpic zbekbnixie nbdcf niekrp abe!
xrtip-gmpm repro tb`ioxc fitiz `ciniaipoie ob;
Kn% Difilci Em%8Zrelb Dniel Hrp. Die`i Ihbf
ipir
tb`ioxcJihbfocec%hm%c`
Zbebtdcp
ZP% IHBFOCEC
@b|ie Tb`ioxc
 Srx|it`c IX. Ert`ce Fixie. CtgieXmgec. I`c \itxc`c
Tb`ioprt
Gioftrtti`{cb Li`b
Tb`ioprt Gmpm
Gir{ie Cki{if
Ommt`ceipmt Nczrpie
Aicare Xinbf
\itpi|ie
Acxaicn Ni|brbel. @b`boZitpi. @ixztciec S [ia{iac.T{i Eixxbt. Kiainr``ce &Die`iIhbf#. Catie AI &Nfmoxbrai|b#.Finca Ardits &Dctbrbe#.
Gmpmltigbt
Fixdc I{fit. Hfic`bbt Aifsr``ce
Obrielie
Id`rn Areit
Zbeipi Nbpio
Ofictrn Raiac
Madr`xaie
Xpienbs
Omnraecx
I{fitc
@cxptcdrxc
Arfiaai` Srxrg.
Iniaip
Kn% Difilci Em 8.Zrelb Dniel HrpDie`i Ihbf
Pbnbzme-Gioxcacn
:729%00097
|bdxcpb
|||%ihbfocec%hm%c`
b!aicn
tb`ioxcJihbfocec%hm%c`

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kim Sang Hee liked this
Kamal Omr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->