Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sfântul Efrem Sirul Imnele Răstignirii şi Învierii (fragmente)

Sfântul Efrem Sirul Imnele Răstignirii şi Învierii (fragmente)

Ratings: (0)|Views: 270|Likes:
Published by Dan Constantin
Selecţie din imnele Sfântului cu pasaje cosmologice şi calendaristice excepţionale! A se vedea rolul luminătorilor, legătura cu minunea întunecării soarelui şi lunii descrise de Sf. Nicodim Aghioritul vezi http://www.scribd.com/doc/4022808/CELE-CINCI-MINUNI-CERETI-GEOCENTRICE.
Iarăşi, în concepţia Părinţilor, calendarul liturgic este Sfant! de aici si adresarea "fericit eşti Nisane!" şi celelalte, vezi documentul ca şi www.hexaimeron.ro
Selecţie din imnele Sfântului cu pasaje cosmologice şi calendaristice excepţionale! A se vedea rolul luminătorilor, legătura cu minunea întunecării soarelui şi lunii descrise de Sf. Nicodim Aghioritul vezi http://www.scribd.com/doc/4022808/CELE-CINCI-MINUNI-CERETI-GEOCENTRICE.
Iarăşi, în concepţia Părinţilor, calendarul liturgic este Sfant! de aici si adresarea "fericit eşti Nisane!" şi celelalte, vezi documentul ca şi www.hexaimeron.ro

More info:

Published by: Dan Constantin on May 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
Sfântul Efrem SirulImnele Răstignirii (De Crucifixione)
1
(fragmente)
3
1.
În ziua a paisprezecea se jertfea mielul de Paşti „între sori”
2
precum este scris [Levitic XXIII,5 şi Ieşirea XII, VI; XXX, 8], arătând dinainte că avea să fie un apus [de soare] pentru El.
3
” Fiindcă aşas-a prorocit ceasul junghierii Mielului celui adevărat. Ceasul Său ne învaţă cât era de desăvârşit: în ziuaa cincisprezecea fost-a junghiat
4
când cele două stele [cf. Ieşirea XII, VI] erau în faza plină.
1
Din Sfântul Efrem Sirul
 Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii şi Învierii
, Deisis, Sibiu, 2010, trad. diac.Ioan I. Ică jr., pp. 204-250.
2
Expresie din Biblia siriacă (
 Peshitta
) care se face ecoul
targum
-urilor aramaice la aceste pasaje; sensul e: „întreapusul soarelui şi răsăritul lunii”, cum explică chiar comentariul Sfântului Efrem la Ieşire (conservat înarmeană).
3
Anticipare a întunecării soarelui la moartea lui Hristos.
4
Singurul pasaj din opera efremiană în care apare cronologia „sinoptică” a Pătimirii.
1
 
12.
Catapeteasma ruptă [Matei
 
XXVII, 51 par.] strigă de durere împotriva lăcaşului cel sfânt, setânguie fiindcă are să fie nimicit şi pustiit. Arhiereul vremelnic şi-a rupt cămaşa, preînchipuind preoţia pe care venea să o îmbrace adevăratul Arhiereu. Lăcaşul cel sfânt şi-a sfâşiat vălul său, preînchipuind pe Cel ce lua în slujba Sa altarul lăcaşului sfânt.
13.
Cutremurându-se [Matei
 
XXVII, 51], pământul arăta nimicirea sălaşurilor lor şi clătinarea picioarelor lor arăta că pământul avea să-i izgonească aruncându-i în toate cele patru zări şi risipindu-iîn mânia Sa. Poporul a fost risipit, ca să se adune neamurile [păgâne]. Templul a fost nimicit, iar lăcaşul nostru sfânt s-a zidit.
14.
Chiar şi soarele, luminătorul oamenilor, s-a stins el însuşi [Matei
 
XXVII, 45]. A luat şi aîntins înaintea feţei sale acoperământul întunericului, ca să nu vadă ruşinea Soarelui dreptăţii, în aCărui lumină strălucesc îngerii în înălţime. Zidirea s-a clătinat, cerul s-a plecat, iadul a vărsat şi ascuipat morţii afară.
15.
Şi luminătorii I-au slujit în ziua Pătimirii. Erau în faza lor plină, preînchipuind plinătatea cenu cunoaşte micşorare. Soarele era simbolul slavei Lui, luna era simbolul umanităţii Sale; şi amândouăL-au vestit. Dimineaţa luna, văzând soarele, mergea în întâmpinarea Lui, icoană a turmei Sale ce veneaspre El.
16.
Şi mormântul în care L-au pus a fost nou [Matei XXVII, 60], preînchipuire a neamurilor [păgâne] care au fost botezate, spălate, curăţite şi înnoite, amestecând în trupurile lor Trupul şi Sângele,chipuri ale morţii împăratului. Iar a treia zi a înviat şi a lăsat mormântul: în noi moartea Sa e viaţa deveci.
17.
Piatra mormântului, pe care a răsturnat-o îngerul de sus [Matei
 
XXVIII, 2], se aseamănărobului care deschide uşa cu teamă în faţa stăpânului său. Trei îngeri au fost văzuţi la mormânt
5
, vestind că va învia a treia zi. Maria care L-a văzut e icoana Bisericii, care vede de pe-acum semnulvenirii Sale celei de-a doua…
…2.
Şi această zi [de vineri] şi amurgul ei sunt mare simbol şi prefigurare minunată. E ziua înal cărei amurg a fost osândit Adam: simbol mare! Căci soarele s-a plecat şi lumina s-a stins,depărtându-se de Adam, iar el a fost îngropat în întuneric. A rămas în întuneric, după care lumina s-aîntors. Ziua care s-a întunecat a început să licărească [din nou] tâlcuind preînchipuirea…
1-5:
cele trei ceasuri de întuneric şi apoi de lumină de la răstignire fac o zi; comparaţie cu minuneaopririi soarelui de Iosua;
6-11:
simbolul celor trei ceasuri prisositoare ale anului;
12:
lipsa câte unei jumătăţi dezi pe lună;
13-15:
explicarea simbolismului acesta al lunii şi soarelui;
16:
din nou despre minunea opririisoarelui de Iosua;
17-18:
calendar solar şi lunar;
19:
ceasul învierii;
20:
rugăciunea lui Efrem
1.
Trei zile se numără pentru Hristos ca şi pentru Iona [Matei XII, 40]. Iată ziua de vineri, acărei lumină a apus departe de popor. Cealaltă zi e sâmbăta, simbolul odihnei care a adus odihna morţii.Cel care S-a întunecat şi a strălucit a făcut apoi o [altă] zi din răstimpul în care a întunecat soarele
6
.
5
Îngerul din Matei XXVIII, 2 (şi Marcu XVI, 4) împreună cu cei doi îngeri din Luca XXIV, 4 şi Ioan XX, 2.
2
 
EFREN
:
Slavă Ţie, Domnul nostru, căci cei doi luminători vestesc prefigurările crucii Tale!2.
O
 
timp atât de scurt, dar a cărui putere e mai mare decât anii! Căci în el şi-a predat Cel Slăvitduhul Său Tatălui [Ioan
 
XIX, 30]: întuneric s-a făcut în el, lumină s-a făcut în el, cutremur s-a făcut înel, sfâşiere s-a făcut în el: toate acestea s-au făcut în [acest răstimp]. Dintr-o singură zi Iisus a făcutdouă aşa cum Iosua făcuse din două zile una [Iosua Navi
 
X,12-14].
3.
Şi în acea slăvită prefigurare, pe care Iosua a gătit-o Domnului numelui său, ziua a fostîmpărţită şi unită, a fost una şi două în acelaşi timp: prin răsărit şi apus a fost doar o singură zi, prinmăsura somnului două zile, îndoită Şi totuşi una. Şi Vinerea mare a fost o singură zi prin măsurasomnului, dar două prin despărţirea făcută de semnul minunat arătat în ea [întunecarea soarelui].
4.
Primiţi dar, cei ce ascultaţi, cuvintele mele despre socoteala celor trei zile. Iată ziua de vinerişi seara ei cea mare, sâmbăta şi seara sa şi, afară de aceasta, celălalt răstimp cu apusul şi răsăritulluminii, şi care s-a făcut o zi. Seara acestei alte zile arată că învierea va fi desăvârşirea zilei de vineri.
5.
Să fie pus deoparte răstimpul în care lumina s-a întunecat şi iarăşi a strălucit. Priveşte
-
ldeosebi ca pe o zi! în locul ceasurilor [zilei] el a aşezat ceasurile de pe urmă ale serii, şi aşa a fostîmplinită vinerea neîncheiată: trei ceasuri de întuneric şi trei de lumină, o noapte şi o zi dau o nouă zi.
. O,
 
 preînchipuire care vesteşti simbolic dinainte cele trei ceasuri prisositoare! Tot la patru anise adună o întreagă zi. Simbol mare! El prefigura cele trei ceasuri în care avea să domneascăîntunericul la moartea Sa. Domnul luminătorilor a înscris în lumină simbolurile Lui şi soarele L-a vestitmai dinainte.
7.
Cele trei ceasuri prisositoare nu umpleau nici o lipsă; sunt ceasuri care se revarsă dincolo demăsură. Nu sunt nici o îndreptare, nici o reaşezare, ci mai degrabă o tulburare, căci aceste trei ceasuritulbură anul. Ele au fost aşezate numai pentru ca să vestească cele trei ceasuri de întuneric la vremearăstignirii.
8.
Sunt învăţaţi care spun că prin aceasta e împlinită lipsa lunii. Dar să ne întrebăm: de celipseşte lunii jumătate de zi? Şi acest lucru e o tulburare a lunilor. Slavă Ţie, Lumina noastră! Căci peTine Te închipuie luminătorii, soarele şi luna cu simbolurile lor.
9
. Soarele Te-a vestit mai întâi prin cele trei ceasuri prisositoare. Sunt ceasuri pe care numaimintea le poate socoti în numărul ceasurilor anului. Pentru ochi sunt ascunse: prefigurare a zilei aceleiaîn care soarele şi-a ascuns lumina ca să vestească prin cele văzute tainele Sale.
10.
Şi ceasurile în care s-a făcut întuneric n-au putut fi deosebite cu ochii. Ele au putut ficuprinse doar cu mintea, cu ajutorul ceasului de apă. Simbolul se asemăna realităţii, amândouă fiindascunse. Cele trei ceasuri ascunse au urmat, au îmbrăcat şi au împlinit de cele trei ceasuri ascunse.
11.
Pentru că am spus „trei” şi „trei”, să nu înţelegi „şase”. Căci numai trei ceasuri prisositoaresunt în fiecare an, şi în anul acela în cele trei ceasuri s-a făcut întuneric. Învaţă că de aceea au şi fostfăcute la început. Simbolul trecea şi umbla pretutindeni, iar când şi-a găsit Stăpânul, a pătimit împreunăcu El.
12.
O,
 
slăvite Iisuse! Şi luna Te vesteşte pe Tine. Căci în fiecare lună lipseşte măsurii sale o jumătate de zi. Şi cu cât prisoseşte măsura deplină a ceasurilor anului, pe atât lipseşte măsurii lunilor.Crucea pe care s-a urcat e jugul carului său, la care a înhămat soarele şi luna.
13.
 
Căci luminătorii slujesc Stăpânului tuturor luminătorilor; soarele şi luna, închinate odinioară[de oameni]
7
, sunt acum roabe Fiului Celui singur vrednic de închinare. Soarele prin cele trei ceasuri,iar luna prin cele şase. II poartă înjugate de către cele două simboluri. în soare şi în lună Iisus şi-aînchipuit simbolurile Sale, ca prin ele să vestească taina venirii Sale.
6
Sfântul Efrem numără ca a treia zi ceasurile 6-9 ale zilei de vineri în care soarele s-a întunecat (o noapte) şiceasurile 10-12 ale zilei de vineri în care soarele a reapărut (o zi).
7
 
Polemică probabil contra concepţiilor maniheilor despre cele două astre.
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
elyas11 liked this
CIULA liked this
papimatiz liked this
_Cristi_ liked this
Ady Brebarez liked this
Ionut Chircalan liked this
Nicu liked this
Petrusa Ilies liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->