Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan de Alarmare Si Evacuare Scoli

Plan de Alarmare Si Evacuare Scoli

Ratings:
(0)
|Views: 2,465|Likes:
Published by roalex77

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: roalex77 on May 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
 Nr…………………din………………………
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞITINERETULUIINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUD. TIMIŞŞCOALA .................................................................Str.........................................................Nr................Tel........................................................MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEIADMINISTRATIVEINSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DEURGENŢĂ ”BANAT” AL JUD. TIMIŞ
A V I Z A T,INSPECTOR ŞEFGeneral de brigadădr. Benga MihaiAPROB,DIRECTOR  _____________________ 
 
 
PLAN DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXERCIŢIILOR DEALARMARE ŞI EVACUARE ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
În baza prevederilor art.1.10 art.133 din
Legea Învăţământului nr.84/1995
, cumodificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.(1) şi (2) din
Legea protecţieicivile nr.481/2004,
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006 şi ale art.18 lit.f din
Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor şi a art.8 din
Protocolului privind pretirea în domeniul protecţiei civile a copiilor şielevilor din învăţământul naţional preuniversitar
încheiat între MinisterulInternelor şi Reformei Administrative(nr.250/12.07.2007) şi Ministerul EducaţieiCercetării şi Tineretului (nr.13527/07.09.2007), respectiv protocolul închiat lanivelul jud. Timiş între cele două instituţii, Liceul/Şcoala (cu cls. I – VIII din com.) _________________ judeţul TIMIŞ, întocmeşte
planul de organizare şidesfăşurare a exerciţiilor de alarmare şi evacuare în caz de situaţii de urgenţă,
denumit în continuare plan.
I.
DISPOZIŢII GENERALE:
1.
Scopul pentru care se întocmeşte prezentul plan îl reprezintă asigurarea pregătirii unitare a copiilor, elevilor şi întregului personal, pentru formarea unuicomportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;2.Pregătirea pentru situaţii de urgenţă cuprinde:a)pregătirea pentru apărarea împotriva incendiilor; b)pregătirea pentru situaţii de protecţie civilă.3.Copii din învăţământul preşcolar se pregătesc avându-se în vedereacumularea cunoştinţelor generale despre situaţii de urgenţă:-Efectele benefice sau distructive ale focului;-Prevenirea unei situaţii de urgenţă;-Comportamentul în cazul unei situaţii de urgenţă;4.Elevii claselor primare se pretesc andu-se în vedere ca acestora li se asigure cunoştinţele necesare despre situaţii de urgenţă:-principalele tipuri de riscuri şi urmările acestora asuprasănătăţii populaţiei;
-
semnalele de alarmare şi avertizare;-comportamentul şi modalităţile de limitare a urmărilodezastrelor;-măsurile de prim ajutor în situaţii de urgenţă.5.Elevii gimnaziilor se pregătesc pentru dondirea cuntinţelor privind:- semnalele de alarmare şi avertizare transmise prin mijloace specifice şi mass – media;
-
folosirea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă;-acordarea primului ajutor medical şi transportul răniţilor;
2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞITINERETULUIINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUD. TIMIŞŞCOALA ________________________________ MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEIADMINISTRATIVEINSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DEURGENŢĂ ”BANAT” AL JUD. TIMIŞ
 
-respectarea regulilor de prevenire a incendiilor îngospodăriile cetăţenilor şi pe timpul drumeţiilor excursiilor sau cazării în comun;-respectarea regulilor de prevenire a incendiilor înapartamente;-identificarea surselor de incendiu;-modul de comportare în caz de incendiu, modalităţiteoretice şi practice pentru stingerea focului;-profesia de pompier şi salvator;-obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de urgenţă;-importanţa socială a activităţii de intervenţie în situaţii deurgenţă.6.Elevii liceelor şi şcolilor profesionale se pregătesc avându-se în vedereînsuşirea şi perfecţionarea cunoştinţelor despre:-factorii şi tipuri de risc;-arme de distrugere în masă;-semnale de înştiinţare, avertizare şi alarmare;-protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică;-protecţia prin adăpostire şi evacuare;-limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă;-comportamentul populaţiei în caz de dezastre şi în altesituaţii care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea acestuia.
7.
Materialul bibliografic necesar pregătirii temelor instructiv-educative şiactivităţile practic-aplicative care se includ în cadrul programelor şcolare, precum şi planurile activităţilor extraşcolare pentru situaţii de urgenţă seasigură sau se avizează, după caz de Inspectoratul General pentru Situaţii deUrgeă. Tematica orientativă, obiectivele didactice şi modaliţile derealizare a acestora sunt prevăzute în anexe.
8.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută de către cadreledidactice din unităţile de învăţământ, în colaborare cu specialişti din cadrulInspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al Judeţului TIMIŞ;Obiectivele generale urrite în pregătirea pentru situii de urgeă sunturmătoarele:a)cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor demanifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului deacţiune şi comportare în situaţia producerii lor; b)formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind modulde comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă;c)formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele în domeniulsituaţiilor de urgenţă pentru reglarea şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare.
9.
Instituţia de învăţământ desfăşoară, semestrial, cel puţin un antrenament practic de simulare a modului de acţiune în cazul producerii unei situaţii de
3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luci Bolohan State liked this
Szekely Maria liked this
mirenna mi liked this
Oana Maria Macovei liked this
reludascalu liked this
Cristian Panait liked this
ovidiuh2000 liked this
sonyabebe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->