Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul Civil

Codul Civil

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by Ferenk
Este bine sa aveti cateva cunostinte juridice minime .
Este bine sa aveti cateva cunostinte juridice minime .

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Ferenk on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2012

pdf

text

original

 
CODUL CIVIL
 
pagina a II-a
 
TITLUL PRELIMINAR
 
DESPRE EFECTELE SI APLICAREA LEGILOR ÎN GENERE
 
Art. 1.
Legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactivã
(C. civ. 1589, 1911)
 
 A se vedea art. 15 alin. 2 din Constitutia României potrivit cãruia:"Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale maifavorabile".
 
Art. 2.
 
(Abrogat prin Legea Nr. 105 din 1 octombrie 1992 (art. 183)cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, publicatã în M. Of. Nr. 245 din 1 octombrie 1992.)
 
Art. 3.
 Judecãtorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt cã legea nuprevede, sau cã este întunecatã sau neîndestulãtoare, va putea fi urmãritca culpabil de denegare de dreptate.
 
Art. 4.
Este oprit judecãtorului de a se pronunta, în hotãrârile ce dã,prin cale de dispozitii generale si reglementare, asupra cauzelor ce-i suntsupuse
(C. civ. 1201 )
.
 
Art. 5.
Nu se poate deroga prin conventii sau dispozitii particulare
1
lalegile care intereseazã ordinea publicã si bunele moravuri
(C. civ. 620,702, 728, 803, 839, 965 alin. II, 968, 1008, 1010, 1089, 1471, 1492, 1495alin. II, 1498, 1513, 1636, 1689, 1838)
.1. Acte juridice unilaterale.
 
CARTEA I
 
DESPRE PERSOANE
 
TITLUL I
 
DESPRE DREPTURILE CIVILE SI DESPRE NATURALIZARE
 
CAPITOLUL I
 
Despre bucurarea de drepturile civile si despre naturalizare
 
Art. 6-16.
 
(Abrogate prin art. 54 al Legii din 24.II.1924 privitoare ladobândirea si pierderea nationalitãtii române)
.
 
CAPITOLUL II
 
Despre pierderea drepturilor civile prin pierderea calitãtii deromân
 
Art. 17-20.
(Abrogate prin art. 54 al Legii din 24.II.1924 privitoare ladobândirea si pierderea nationalitãtii române)
.
 
 
TITLUL II
 
DESPRE ACTELE STÃRII CIVILE
 
Art. 21-86.
 
(Abrogate prin art. 124 al Legii din 25.II.1928 privitoare laactele stãrii civile)
.
 
TITLUL III
 
DESPRE DOMICILIUArt. 87-97.
(Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice).
 
TITLUL IV
 
DESPRE ABSENTI, ADICÃ CEI CARE LIPSESC DE LA LOCUL LOR
 
CAPITOLUL I
 
Despre absenta prezumatã
 
Art. 98-100.
 
(Abrogate implicit prin Legea nr. 173 din 4.III.1941 pentru declararea mortii prezumate a celor dispãruti, si, în mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23.XI.1948 privitor la declararea mortii prezumate a celor dispãruti cu ocazia rãzboiului, în afara zonei interioare)
.
 
CAPITOLUL II
 
Despre declararea absentei
 
Art. 101-105
.
(Abrogate implicit prin Legea nr. 173 din 4.III.1941 pentru declararea mortii prezumate a celor dispãruti, si, în mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23.XI.1948 privitor la declararea mortii prezumate a celor dispãruti cu ocazia rãzboiului, în afara zonei interioare).
 
CAPITOLUL III
 
Despre efectele absentei
 
Art. 106-123.
(Abrogate implicit prin Legea nr. 173 din 4.III.1941 pentru declararea mortii prezumate a celor dispãruti, si, în mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23.XI.1948 privitor la declararea mortii prezumate a celor dispãruti cu ocazia rãzboiului, în afara zonei interioare).
 
CAPITOLUL IV
 
Despre privegherea copiilor minori ai tatãlui care a dispãrut
 
Art. 124-126
.
(Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice)
.
 
TITLUL V
 
DESPRE CÃSÃTORIE
 
 
CAPITOLUL I
 
Despre însusirile si conditiile necesare spre a se putea sãvârsicãsãtoria
 
Art. 127-133
.
(Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice
).
 
Art. 134
.
(Abrogat expres prin Decretul-Lege nr. 9 din 31 decembrie1969 privind abrogarea unor acte normative, publicat în M. Of. nr. 9 din 31decembrie 1989)
.
 
Art. 135-138.
 
(Abrogate prin Legea din 15.III.1906).
 
Art. 139
.
(Abrogat prin art. 49 din Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice)
.
 
Art. 140
.
(Abrogat prin Legea din 15.III.1906)
.
 
Art. 141
.
(Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice).
 
Art. 142.
(
 Abrogat prin Legea din 15.III.1906).
 
Art. 143-150.
 
(Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice)
.
 
CAPITOLUL II
 
Despre formalitãtile relative la celebrarea cãsãtoriei
 
Art. 151-152
.
(Abrogate prin art. 124 al Legii din 25.II.1928 privitoare la actele stãrii civile).
 
CAPITOLUL III
 
Despre opozitii la cãsãtorie
 
Art. 153-161.
 
(Abrogate prin art. 124 al Legii din 25.II.1928)
.
 
CAPITOLUL IV
 
Despre cereri de nulitate a cãsãtoriei
 
Art. 162-184.
 
(Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice).
 
CAPITOLUL V
 
Despre obligatiile ce izvorãsc din cãsãtorie
 
Art. 185-193
.
(Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din31.I.1954 pentru punerea în
 
aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice).
 
CAPITOLUL VI
 
Despre drepturile si datoriile respective ale sotilor

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->