Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dieu khien logic

dieu khien logic

Ratings:
(0)
|Views: 909|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
Đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
t môn h
c
đ
i
u khi
n logic B
môn t
 
độ
ng
Đ
o L
ườ 
ng – Khoa
Đ
i
n
ĐỀ
C
ƯƠ
NG CHI TI
T MÔN H
C
Đ
I
U KHI
N LOGIC
Mã s
:S
 
đơ
n v
h
c trình: 04(LT:3.5;TN:0.5)Gi
ng viên ph
trách: ThS. Lâm T
ă
ng
Đứ
cThS. Kh
ươ
ng Công MinhKS. Nguy
n M
nh Hà
MÔ T
MÔN H
C
Môn h
c
Đ
i
u khi
n logic trình bày các ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n h
th
ng
đ
i
u khi
n logic.Các v
n
đề
đề
c
 p
đế
n
đ
i
u khi
n logic, các ph
ươ 
ng pháp phân tích và thi
ế
t
ế
h
 th
ng
đ
i
u khi
n logic.
Đồ
ng th
ờ 
i giáo trình này trình bày các ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
b
l
 ptrình PLC. S
d
ng b
l
 p trình PLC và nghiên c
u các v
n
đề
có liên quan t
ớ 
i ng
t,truy
n thông, x
lý l
i.
M
C TIÊU MÔN H
C:
Cung c
 p cho sinh viên nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n và chuyên sâu v
h
th
ng
đ
i
u khi
nlogic. Sinh viên n
m v
ng các ph
ươ 
ng pháp ph
n tích và t
ng h
ợ 
 p h
th
ng
đ
i
u khi
nlogic n
m b
t
đượ 
c các v
n
đề
có liên quan
đế
n thi
ế
t b
l
 p PLC.
CH
ƯƠ
NG 0LÝ THUY
T C
Ơ
S
(5 LT)
1.1. Khái ni
m v
logic hai tr 
ng thái.1.2. Các hàm c
ơ 
b
n c
a
đạ
i s
logic và các tính ch
t c
ơ 
b
n c
a chúng.1.3.Các ph
ươ 
ng pháp bi
u di
n hàm logic.1.4. Các ph
ươ 
ng pháp t
i thi
u hàm logic.
CH
ƯƠ
NG 1M
CH T
H
P VÀ M
CH TRÌNH T
(7 LT)
2.1. hình toán h
c c
a m
ch t
h
ợ 
 p.2.2. Phân tích m
ch t
h
ợ 
 p.2.3. T
ng h
ợ 
 p m
ch t
h
ợ 
 p.2.4. Gi
ớ 
i thi
u m
t s
m
ch t
h
ợ 
 p th
ườ 
ng g
 p.2.5. Khái ni
m v
m
ch trình t
.2.6. M
t s
ph
n t
nh
ớ 
trong m
ch trình t
.2.7. Ph
ươ 
ng pháp mô t
m
ch trình t
.2.8. T
ng h
ợ 
 p m
ch trình t
.2.9. Grafcet.
 Ng 
ườ 
i biên so
n: Lâm T 
ă 
ng 
 Đứ 
c - Nguy
ễ 
n Kim Ánh
 
1
 
Đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
t môn h
c
đ
i
u khi
n logic B
môn t
 
độ
ng
Đ
o L
ườ 
ng – Khoa
Đ
i
n
CH
ƯƠ
NG 2B
 
Đ
I
U KHI
N L
P TRÌNH PLC (7 LT)
2.1
Đặ
c
đ
i
m b
 
đ
i
u khi
n l
 p trình PLC.2.2 Khái ni
m c
ơ 
b
n v
PLC.2.2.1 .PC hay PLC.2.2.2. S
so sánh v
ớ 
i h
th
ng
đ
i
u khi
n khác.2.3. PLC-C
u trúc ph
n c
ng.2.3.1. B
x
lý trung tâm.2.3.2. B
nh
ớ 
.2.3.3. Kh
i vào/ra.2.3.4. Thi
ế
t b
l
 p trình.2.4. C
ơ 
b
n v
l
 p trình PLC.2.4.1 Gi
i thích ch
ươ 
ng trình Ladder.2.4.2. Ngõ vào và ngõ ra.2.4.3. R 
ơ 
le.2.4.4. Thanh ghi.2.4.5. B
 
đế
m.2.4.6. B
 
đị
nh th
ờ 
i.2.4.7. T
 p l
nh.2.5. C
ơ 
ch
ế
ho
t
độ
ng và x
lý tín hi
u trên PLC.PLC lo
i FXO,FXOS.PLC lo
i FXON,FX,FX2C,FX2N.Tóm t
t.Câu h
i ôn t
 p.
CH
ƯƠ
NG 3PH
ƯƠ
NG PHÁP L
P TRÌNH PLC (10 LT)
3.1. Ngôn ng
l
 p trình Instruction (STL) và Ladder.3.2. Các l
nh c
ơ 
b
n.3.3. L
 p trình cho các tác v
c
ơ 
b
n trên PLC.3.3.1. L
 p trình s
d
ng r 
ơ 
le ph
tr 
ợ 
.3.3.2. L
 p trình s
d
ng thanh ghi.3.3.3. L
 p trình cho b
 
đị
nh thì.3.3.4. L
 p trình cho b
 
đế
m.3.4 Các l
nh
ng d
ng.3.4.1. Nhóm l
nh v
 
đ
i
u khi
n l
ư
u trình.3.4.2. Nhóm l
nh v
so sánh và d
ch chuy
n.3.4.3. Nhóm l
nh v
x
lý s
h
c và logic.3.4.4. Nhóm l
nh quay và d
ch chuy
n chu
i bit.Tóm t
t.Câu h
i ôn t
 p.
 Ng 
ườ 
i biên so
n: Lâm T 
ă 
ng 
 Đứ 
c - Nguy
ễ 
n Kim Ánh
 
2
 
Đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
t môn h
c
đ
i
u khi
n logic B
môn t
 
độ
ng
Đ
o L
ườ 
ng – Khoa
Đ
i
n
CH
ƯƠ
NG 4NGÔN NG
L
P TRÌNH LADDER (5 LT)
(Ph
n này s
ẽ 
 
đượ 
c nh
ắ 
c l 
i
ở 
các ch
ươ 
ng )
4.1. Thi
ế
t k 
ế
ch
ươ 
ng trình.4.1.1. Các kh
i ch
c n
ă
ng h
th
ng.4.1.2. Ví d
v
m
ch khoá l
n.4.1.3. Ví d
v
m
ch
đ
i
u khi
n trình t
.4.2. Thi
ế
t k 
ế
m
ch logic t
h
ợ 
 p.4.2.1. Ví d
m
t m
ch logic t
h
ợ 
 p.4.2.2. Ví d
nhi
u m
ch logic t
h
ợ 
 p.4.3. Thi
ế
t k 
ế
m
ch
đ
i
u khi
n trình t
.4.3.1. Ph
ươ 
ng pháp l
 p trình trình t
.4.3.2. Ví d
 
đ
i
u khi
n c
ơ 
c
u c
 p phôi cho máy d
 p.4.3.3. Phân nhánh trong
đ
i
u khi
n trình t
.Tóm t
t.Câu h
i ôn t
 p.
CH
ƯƠ
NG 5K
 Ỹ
THU
T L
P TRÌNH
Đ
I
U KHI
N TRÌNH T
(5 LT)
Ví d
v
các b
ướ 
c th
t
c t
ng quát.5.1.
Đ
i
u khi
n trình t
dùng thanh ghi.5.1.1. Nguyên lý c
ơ 
b
n
đ
i
u khi
n trình t
dùng thanh ghi.5.1.2. Ví d
v
 
đ
i
u khi
n tay máy dùng thanh ghi.5.2.
Đ
i
u khi
n trình t
dùng STEPLADDER.5.2.1. Ho
t
độ
ng c
a m
ch trình t
STL.5.2.2. L
nh STL và l
 p trình STL.5.2.3. OR nhánh STL.5.2.4. AND nhánh STL.5.2.5. S
ế
t h
ợ 
 p các lo
i nhánh STL.5.2.6. S
l
 p l
i ho
t
độ
ng trình t
.5.3. Ví d
l
 p trình STL
đ
i
u khi
n máy ‘g
 p-
đặ
t’.5.4.
Ứ 
ng d
ng v
 
đ
i
u khi
n trình t
dùng l
nh
ng d
ng IST.Tóm t
t.Câu h
i ôn t
 p.
CH
ƯƠ
NG 6CÁC CH
C N
Ă
NG CHUYÊN DÙNG TRÊN PLC (4 LT)
6.1.Mô
đ
un m
ở 
ng vào/ra.6.2.1. Mô
đ
un nh
n c
m bi
ế
n nhi
t
độ
.6.2.2. Mô
đ
un nh
n c
m bi
ế
n c
 p nhi
t
đ
i
n.6.2.3. Mô
đ
un chuyên dùng
đế
m t
c
độ
cao.
 Ng 
ườ 
i biên so
n: Lâm T 
ă 
ng 
 Đứ 
c - Nguy
ễ 
n Kim Ánh
 
3

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
heocoia5 liked this
Diu Le liked this
Ha Do liked this
thanhto84 liked this
Bùi Toàn liked this
Quỷ Zi liked this
Trang Vũ liked this
fatullahdonie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->