Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghiduri clinice

Ghiduri clinice

Ratings: (0)|Views: 295 |Likes:
Published by emilianicleanu

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: emilianicleanu on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
ANEXA 12GHID MEDICAL PENTRU ÎNGRIJIREA PACIENŢILOR CU DIABETZAHARAT
RESPONSABIL: Prof. Dr. Constantin-Ionescu Tîrgovişte, Preşedinte Comisiade Diabet a Ministerului SănătăţiiComisia Consultativă de Diabet, Nutriţie Boli Metabolice a MinisteruluiSănătăţii: Profesor dr. Constantin Ionescu-Tîrgovişte, preşedinte, Dr. AlinaNicolau, vicepreşedinte, Dr. Rucsandra Danciulescu Miulescu, secretar Comisia de Diabet, Nutriţie Boli Metabolice a Casei Naţionale de Asigurări deSănătate: Profesor Dr. Constantin Ionescu-Tîrgovişte, preşedinte, Dr. AlinaNicolau, membruMembrii Grupului Tehnic de Elaborare a ghidului: Coordonator: Profesor Dr.Constantin Ionescu-Tîrgovişte, Membri: Dr. Cristian Guja, Dr. Ana Maria Tinu, Dr.Rucsandra Danciulescu MiulescuMulţumiri experţilor care au revizuit ghidul: Profesor dr. Amorin Popa,Conferenţiar dr. Romulus Timar 1. INTRODUCEREDiabetul zaharat definte o tulburare metabolicare poate aveaetiopatogenie multiplă, caracterizată prin modificări ale metabolismului glucidic,lipidic şi proteic, rezultate din deficienţa în insulinosecreţie, insulinorezistenţă sauambele şi care are ca element de definire până în prezent valoarea glicemiei (1).Întreaga lume se confruntă cu o pandemie de diabet zaharat tip 2, datoratăoccidentalizării modului de viaţă, îmbătrânirii populaţiei, urbanizării, care au dreptconsecinţe modificări ale alimentaţiei, adoptarea unui stil de viaţă sedentar şidezvoltarea obezităţii. Prevalenţa diabetului zaharat diferă semnificativ în funcţiede populaţia studiată, vârstă, sex, statutul socio-economic şi stilul de viaţă.Predicţiile pentru anul 2025 sunt îngrijorătoare şi conform aprecierilor AsociaţieiAmericane de Diabet, prevalenţa diabetului zaharat va atinge 9%. Un elementimportant, care a dus în ultimii ani la creşterea incidenţei bolii, a fost reprezentatde urmărirea mai atentă a populaţiei şi de îmbunătăţirea metodelor de diagnostic.Cu toate acestea, există cel puţin 30% din cazuri cu diabet zaharat tip 2nediagnosticat (2).Impactul diabetului zaharat asupra populaţiei este enorm datorită complicaţiilor cronice (în principal cardiovasculare) pe care acesta le poate genera. Conformstudiului EPIDIAB acestea sunt prezente în cazul diabetului zaharat de tip 2 într-un procent de 50% în momentul diagnosticării afecţiunii (3). Complicaţiile croniceodată apărute scad calitatea vieţii, capacitatea funcţională, autonomia pacienţilor,cresc numărul zilelor de spitalizare, a consulturilor medicale şi a cheltuielilor pentru medicaţie. În acelaşi timp pacientul diabetic devine treptat dezinteresatfamilial, profesional. Se înregistrează de asemenea dublarea ratei mortalităţiicare în procent de 70 - 80% este determinată de complicaţiile cardiovasculare.
 
Reducerea acestor grave consecinţe ale diabetului zaharat este posibilă prin:depistarea precoce actia persoanelor cu diabet zaharat în grupurilepopulaţionale cu risc, tratarea pacienţilor odată diagnostici conformprotocoalelor terapeutice bazate pe evidenţe internaţionale, prevenirea instalăriicomplicaţiilor cronice şi a agrarii lor prin screening-ul sistematic alcomplicaţiilor şi tratamente specifice în cazul agravării complicaţiilor cronice, încolaborare cu specialiştii cardiologi, nefrologi, neurologi, oftalmologi. Îngrijireapacienţilor diabetici impune de asemenea asistenţă psihologică, ameliorareainserţiei familiale, sociale, profesionale. Îngrijirea pacienţilor diabetici trebuie săfie efectuată de o echipă multidisciplinară în care coordonarea acesteia revinespecialistului diabetolog dar în care un rol important îl are pacientul diabetic caretrebuie să participe activ la toate deciziile legate de îngrijirea sa şi a subgrupuluipopulaţional pe care îl reprezintă. Costul diabetului, direct şi indirect este extremde ridicat, atingând până la 10% din bugetele de sănătate ale multor ţări (4, 5).Costul diabetului creşte de 3 - 5 ori dacă apar complicaţiile cronice micro şi/saumacroangiopatice. Concluzia este prevenirea complicaţiilor cronice alediabetului zaharat ameliorează impactul clinico-terapeutic şi psiho-social şireduce costul bolii. Ghidul clinic pentru conduita în diabetul zaharat precizeazăstandardele, principiile şi aspectele fundamentale ale managementului pacienţilor cu diabet zaharat.2. SCOPPrezentul Ghid clinic îşi propune comunice clinicienilor, pacienţilor,cercetătorilor, asigurătorilor obiectivele terapeutice şi instrumentele de evaluare acalităţii asistenţei medicale. Preferinţele individuale, comorbidităţile pot impunemodificarea obiectivelor terapeutice, dar acest ghid precizeavalorile ţintădezirabile pentru majoritatea pacienţilor cu diabet zaharat. Prezentul Ghid cliniceste elaborat pentru satisfacerea următoarelor deziderate:- creşterea calităţii unui serviciu medical, a unei proceduri medicale- referirea la o problemă cu mare impact pentru starea de sănătate- reducerea variaţiilor în practica medicală (cele care nu sunt necesare)- reducerea unui risc sau eliminarea unei incertitudini terapeutice- aplicarea evidenţelor în practica medicală; diseminarea unor noutăţi ştiinţifice- integrarea unor servicii sau proceduri (chiar interdisciplinare)- ghidul constituie un instrument de consens între clinicieni- ghidul protejează practicianul din punctul de vedere al malpraxisului- ghidul asigură continuitatea între serviciile oferite de medici şi de asistente- ghidul permite structurarea documentaţiei medicale- ghidul permite oferirea unei baze de informaţie pentru analize şi comparaţii- armonizarea practicii medicale româneşti cu principiile medicale internaţionalacceptate3. METODOLOGIE DE ELABORARE3.1 Etapele procesului de elaborare
 
Ca urmare a solicitării Ministerului Sănătăţii de a sprijini procesul de elaborarea ghidurilor clinice Coordonatorul Ghidului de Diabet Zaharat profesor dr.Constantin Ionescu-Tîrgovişte a desemnat membrii Grupului Tehnic de Elaborarea ghidului. Au fost prezentate, discutate şi agreate principiile, metodologia deelaborare şi formatul ghidului. După verificarea din punctul de vedere al structuriişi formatului, ghidul a fost trimis pentru revizie la experţi selectaţi. Coordonatorulşi Grupul Tehnic de Elaborare au luat în considerare şi încorporat după cazcomentariile şi propunerile de modificare transmise de experţi.3.2 PrincipiiFiecare recomandare s-a încercat a fi bazată pe dovezi ştiinţifice, iar pentrufiecare afirmaţie a fost furnizată o explicaţie bazată pe nivelul dovezilor şi a fostprecizată puterea ştiinţifică (acolo unde există date). Pentru fiecare afirmaţie afost precizată alăturat tăria afirmaţiei (Standard, Recomandare sau Opţiune)conform definiţiilor din capitolul 11 - GRADE DE RECOMANDARE ŞI NIVELEALE DOVEZILOR.3.3 Disclaimer Ghidul clinic Diabet este elaborat cu scopul de a asista personalul medicalpentru a lua decizii în îngrijirea pacienţilor cu diabet zaharat. El prezintărecomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate,pentru a fi luate în considerare de către medicii diabetologi şi alte specialităţi,precum şi de celelalte cadre medicale implicate în îngrijirea pacienţilor diabetici.Deşi ghidurile reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pecele mai recente dovezi disponibile, ele nu intenţionează înlocuiascăraţionamentul practicianului în fiecare caz individual. Decizia medicală este unproces integrativ care trebuie să ia în considerare circumstanţele individuale şiopţiunea pacientului, precum şi resursele şi limitările instituţiilor de practicămedicală. Se aşteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scopuldiagnosticării, definirii unui plan terapeutic sau de urmărire, sau al efectuării uneiproceduri clinice particulare utilizeze propriul raţionament medicalindependent, în contextul circumstanţial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al pacienţilor în funcţie de particularităţile acestora,opţiunile diagnostice şi curative disponibile. Instituţiile şi persoanele care auelaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţia conţinută în ghid să fiecorectă, redată cu acurateţe şi susţinută de dovezi. Dată fiind posibilitatea eroriiumane şi/sau progresele cunoştinţelor medicale, ele nu pot şi nu garantează căinformaţia conţinută în ghid este în totalitate corectă şi completă.3.4 Data revizieiAcest ghid clinic va fi revizuit în momentul în care apar dovezi ştiinţifice noicare modifică recomandările făcute.4. CLASIFICAREA DIABETULUI ZAHARATClasificarea diabetului zaharat cuprinde patru categorii clinice:

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Natalia Danilov liked this
IrinaConstantin liked this
wish_i liked this
mihaibalan liked this
krauszlajos liked this
danut7lica liked this
gabimiri liked this
krauszlajos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->