Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PSB 41 Sfantul Chiril Al Alexandriei Scrieri IV ( Comentariu La Evanghelia Sfantului Ioan )

PSB 41 Sfantul Chiril Al Alexandriei Scrieri IV ( Comentariu La Evanghelia Sfantului Ioan )

Ratings:
(0)
|Views: 126|Likes:
Published by chifuclaudiu
Parinti si scriitori bisericesti, scrieri ale sfintilor, sfant, dogma, dogmatic, canon, canonic, canoane, invataturi, ortodox, crestin, crestinism, teologie, talcuire
Parinti si scriitori bisericesti, scrieri ale sfintilor, sfant, dogma, dogmatic, canon, canonic, canoane, invataturi, ortodox, crestin, crestinism, teologie, talcuire

More info:

Published by: chifuclaudiu on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
P
Ă
RIN
Ţ
I
Ş
I SCRIITORI BISERICE
Ş
TIVolumul 41
SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI
 
SCRIERIPARTEA A PATRA
COMENTARIULA EVANGHELIA SFÂNTULUIIOAN
CARTE TIP
Ă
RIT
Ă
CU BINECUVÂNTAREAPREA FERICITULUI P
Ă
RINTETEOCTISTPATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNETraducere, introducere
ş
i note
 
de Preotul Profesor DUMITRU ST
Ă
 NILOAEEDITURA INSTITUTULUI BIBLIC
Ş
I DE MISIUNEAL BISERICII ORTODOXE ROMÂNEBUCURE
Ş
TI-2000edi
ţ
ie digital
ă
 
APOLOGETICUM2005
 
Sfântul Chiril al Alexandriei
2
 
 
Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan
3
 PRECUVÂNTAREFolosindu-ne chiar de cuvintele Sfântului Chiril al Alexandriei, am fi îndrept
ăţ
i
ţ
is
ă
spunem ca Sfântul Apostol Ioan a scris Evanghelia sa „fiindc
ă
era de trebuin
ţă
s
ă
sem
ă
soare cerul cu palma
ş
i s
ă
se îng
ă
duie m
ă
surilor omene
ş
ti s
ă
cuprind
ă
cele tuturor neajunse
ş
i greu de povestit” (p. 17).Într-adev
ă
r, Persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat - centrul credin
ţ
ei cre
ş
tine
ş
itotodat
ă
, fiind Cel prin care „
toate... s-au f 
ă 
cut 
 
(Ioan l, 3), cauza, scopul
ş
i dorireaîntregii zidiri - a fost
ş
i
ă
mâne „
un
 
 semn care va stârni împotriviri
 
(Luca 2, 34), a
ş
acum a proorocit Dreptul Simeon.Înc
ă
din vremea slujirii Sale publice - înf 
ă
 ptuit
ă
prin chemarea nestr 
ă
mutat
ă
 
ş
ist
ă
ruitoare: „
S-a
 
împlinit vremea
 ş
i s-a apropiat Împ
ă 
ăţ 
ia cerurilor. Poc
ă 
i
 ţ 
i-v
ă 
 
 ş
icrede
 ţ 
i în Evanghelie
 
(Marcu l, 15), ca
ş
i prin s
ă
vâr 
ş
irea mul
ţ
imii de minuni ce vesteausfâr 
ş
itul z
ă
cerii firii umane în stric
ă
ciunea în care o târâse p
ă
catul îndoirii
ş
i neascult
ă
riide Creator -, Persoana Domnului Iisus Hristos a stârnit anumite întreb
ă
ri, care vor fr 
ă
mânta întotdeauna pe cei neîntor 
ş
i la Dumnezeul cel viu: Cine este El? Este doar om?Este
ş
i om,
ş
i Dumnezeu?Prin cereasc
ă
purtare de grij
ă
s-a iconomisit ca nedumeririlor 
ş
i împotrivirilor omene
ş
ti iscate de mântuitoarea ar 
ă
tare în lume a Fiului sau Cuvântului lui Dumnezeu,Care „
S-a
 
 f 
ă 
cut trup
 ş
i S-a s
ă 
ăş
luit între noi
 
(Ioan l, 14), s
ă
li se poat
ă
ă
spunde prindovedirile din dumnezeiescul text al Sfintelor Scripturi. Iar Evanghelia dup
ă
SfântulIoan, a
ş
ternut
ă
în scris la mult timp dup
ă
p
ă
timirea pe Cruce
ş
i învierea Celui ce „
ridic
ă 
  p
ă 
catul lumii
 
(l, 29), urmând unei îndelungate contempl
ă
ri a faptului mântuirii noastre,contemplare aflat
ă
sub înrâurirea Duhului Sfânt - Cel care „
v
ă 
va înv
ăţ 
a toate
 ş
i v
ă 
vaaduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu
 
(14, 26) -, aduce acele trebuincioase
ş
idefinitive str 
ă
lumin
ă
ri ale tainei întrup
ă
rii
ş
i a împreun
ă
-locuirii cu noi a Celei de adoua Persoane a Sfintei Treimi. Dar, trebuie ca de îndat
ă
s
ă
ad
ă
ug
ă
m c
ă
nu oric
ă
ruicuget omenesc i se îng
ă
duie s
ă
se apropie de în
ţ
elesurile cele mai presus de fire ale de-Dumnezeu-insuflatelor Scripturi. C
ă
ci, a
ş
a cum se
ş
tie, nu simpli oameni au fost ceicare, pe temelie scriptural
ă
de nezdruncinat, au precizat înv
ăţă
tura cea dreapt
ă
desprePersoanele Sfintei Treimi, la primele dou
ă
sinoade ecumenice, ci Sfinti P
ă
rin
ţ
i, purt
ă
toriai Duhului Sfânt.De aceea, comoara de înv
ăţă
tur 
ă
hristologic
ă
, misteriologic
ă
, duhovniceasc
ă
,moral
ă
 
ş
i pastoral
ă
din Evanghelia Sfântului Ioan, comoar 
ă
nev
ă
zut
ă
, din pricina v
ă
luluiliterei, de ochiul „r 
ă
u” (Luca 11, 34), adic
ă
de mintea omeneasc
ă
necur 
ăţ
it
ă
de patimi, putea fi descoperit
ă
doar unui Sfânt P
ă
rinte, precum Chiril, arhiepiscopul Alexandriei.Ajutat
ş
i de mijloacele, îndelung cercate, oferite de exegeza alexandrin
ă
, marele ierarhal Bisericii reu
ş
ise s
ă
scoat
ă
la lumin
ă
sensul hristologic, prefigurator, chiar al celor cuprinse în cea mai pu
ţ
in mistic
ă
parte a Scripturii Vechiului Testament, adic
ă
în Lege.Cum nu
ş
i-ar fi desf 
ă
tat el mintea
ş
i inima, aflând în textul celei mai mistice c
ă
ţ
i aScripturii împlinirea, prin nep
ă
trunsa iconomie dumnezeiasc
ă
, a celor spuse vechimiidoar „în chipuri
ş
i umbre”? Dar nu putea s
ă
primeasc
ă
neistovitul ap
ă
ă
tor al drepteicredin
ţ
e, privitoare la dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, a se împ
ă
rt
ăş
i singur de