Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Thu Dai Hoc Mon Ly Co Dap An

De Thi Thu Dai Hoc Mon Ly Co Dap An

Ratings:
(0)
|Views: 1,358|Likes:
Published by dinhcuonga6

More info:

Published by: dinhcuonga6 on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
Http:/ / hsquynhcoi.com
ĐỀ
THI TH
Ử 
 
ĐẠ
I HOC
ĐỀ
1MÔN: V
T LÝ
Th
ờ 
i gian làm bài: 90 phút (không k
th
ờ 
i gian giao
đề
)
 PH
N CHUNG CHO T
T C
CÁC THÍ SINH (
 40 câu, t
ừ 
câu 1
đế 
 n câu 40
):Câu 1:
M
t con l
c lò xo g
m qu
c
u nh
và lò xo có
độ
c
ng k = 80N/m. Con l
c th
c hi
n 100dao
độ
ng h
ế
t 31,4s. Ch
n g
c th
ờ 
i gian là lúc qu
c
u có li
độ
2cm và
đ
ang chuy
n
độ
ng theo chi
ud
ươ 
ng c
a tr
c t
a
độ
v
ớ 
i v
n t
c có
độ
l
ớ 
n 403cm/s thì ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng c
a qu
c
u là
A.
x4cos(20t-/3)cm
= π
 
B.
x6cos(20t+/6)cm
= π
 
C.
x4cos(20t+/6)cm
= π
 
D.
x6cos(20t-/3)cm
= π
 
Câu 2:
M
t dây AB dài 1,8m c
ă
ng th
ng n
m ngang,
đầ
u B c
 
đị
nh,
đầ
u A g
n vào m
t b
n rung t
ns
100Hz. Khi b
n rung ho
t
độ
ng, ng
ườ 
i ta th
y trên dây có sóng d
ng g
m 6 bó sóng, v
ớ 
i A xemnh
ư
m
t nút. Tính b
ướ 
c sóng và v
n t
c truy
n sóng trên dây AB.
A.
λ
= 0,3m; v = 60m/s
B.
λ
= 0,6m; v = 60m/s
C.
λ
= 0,3m; v = 30m/s
D.
λ
= 0,6m; v = 120m/s
Câu 3:
Ch
n câu phát bi
u
không
đ
úngA.
H
t nhân có n
ă
ng l
ượ 
ng liên k
ế
t riêng càng l
ớ 
n thì càng b
n v
ng
B.
Khi l
c h
t nhân liên k
ế
t các nuclon
để
t
o thành h
t nhân thì luôn có s
h
t kh
i
C.
Ch
nh
ng h
t nhân n
ng m
ớ 
i có tính phóng x
 
D.
Trong m
t h
t nhân có s
n
ơ 
tron không nh
h
ơ 
n s
protôn thì h
t nhân
đ
ó có c
hai lo
i h
t này
Câu 4:
Cho m
ch dao
độ
ng g
m m
t cu
n c
m m
c n
i ti
ế
p v
ớ 
i m
t t
 
đ
i
n C
1
thì m
ch thu
đượ 
csóng
đ
i
n t
có b
ướ 
c sóng
λ
1
, thay t
trên b
ng t
C
2
thì m
ch thu
đượ 
c sóng
đ
i
n t
λ
2
. N
ế
u m
c
đồ
ng th
ờ 
i hai t
n
i ti
ế
p v
ớ 
i nhau r
i m
c vào cu
n c
m thì m
ch thu
đượ 
c sóng có b
ướ 
c sóng
λ
xác
đị
nh b
ng công th
c
A.
22212
λ+λ=λ
 
B.
2221
λ+λ=λ
 
C.
21
λλ=λ
 
D.
( )
21
21
λ+λ=λ
 
Câu 5:
M
t máy phát
đ
i
n xoay chi
u 1 pha có 4 c
p c
c rôto quay v
ớ 
i t
c
độ
900vòng/phút, máyphát
đ
i
n th
hai có 6 c
p c
c. H
i máy phát
đ
i
n th
hai ph
i có t
c
độ
là bao nhiêu thì hai dòng
đ
i
n do các máy phát ra hòa vào cùng m
t m
ng
đ
i
n
A.
600vòng/phút
B.
750vòng/phút
C.
1200vòng/phút
D.
300vòng/phút
Câu 6:
Ng
ườ 
i ta c
n truy
n m
t công su
t
đ
i
n m
t pha 10000kW d
ướ 
i m
t hi
u
đ
i
n th
ế
hi
u d
ng50kV
đ
i xa. M
ch
đ
i
n có h
s
công su
t cos
ϕ
= 0,8. Mu
n cho t
l
n
ă
ng l
ượ 
ng m
t trên
đườ 
ng dâykhông quá 10% thì
đ
i
n tr
ở 
c
a
đườ 
ng dây ph
i có giá tr
 
A.
R < 20
 
B.
R < 25
 
C.
R < 4
 
D.
R < 16
 
Câu 7:
Trong phòng thí nghi
m có m
t l
ượ 
ng ch
t phóng x
, ban
đầ
u trong 1 phút ng
ườ 
i ta
đế
m
đượ 
c có 360 nguyên t
c
a ch
t b
phân rã, sau
đ
ó 2 gi
ờ 
trong 1 phút có 90 phân t
b
phân rã. Chu kìbán rã c
a ch
t phóng x
 
đ
ó là
A.
30 phút
B.
60 phút
C.
90 phút
D.
45 phút
Câu 8:
Ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng
đ
i
u hòa có d
ng x = Asin
ω
t. G
c th
ờ 
i gian
đ
 
ượ 
c ch
n là:
A.
lúc v
t
đ
i qua v
trí cân b
ng theo chi
u d
ươ 
ng.
B.
lúc v
t
đ
i qua v
trí cân b
ng theo chi
u âm
C.
lúc v
t có li
độ
x = +A
D.
lúc v
t có li
độ
x = - A
Câu 9:
Cho m
ch
đ
i
n xoay chi
u RLC n
i ti
ế
p, L = 0,637H, C = 39,8
μ
F,
đặ
t vào hai
đầ
u m
ch hi
u
đ
i
n th
ế
có bi
u th
c u = 1502sin100
π
t (V) m
ch tiêu th
công su
t P = 90 W.
Đ
i
n tr
ở 
R trongm
ch có giá tr
A.
180
 
B.
50
 
C.
250
 
D.
90
 
Câu 10:
Trong các ph
ươ 
ng trình sau, ph
ươ 
ng trình nào
không
bi
u th
cho dao
độ
ng
đ
i
u hòa?
A.
x = 3tsin (100
π
t +
π
 /6)
B.
x = 3sin5
π
t + 3cos5
π
t
C.
x = 5cos
π
t + 1
D.
x = 2sin
2
(2
π
t +
π
/6)
 
Http:/ / hsquynhcoi.com
Câu 11:
M
t toa xe tr
ượ 
t không ma sát trên m
t
đườ 
ng d
c xu
ng d
ướ 
i, góc nghiêng c
a d
c so v
ớ 
im
t ph
ng n
m ngang là
α
= 300. Treo lên tr
n toa xe m
t con l
c
đơ 
n g
m dây treo chi
u dài l =1(m) n
i v
ớ 
i m
t qu
c
u nh
. Trong th
ờ 
i gian xe tr
ượ 
t xu
ng, kích thích cho con l
c dao
độ
ng
đ
i
uhoà v
ớ 
i biên
độ
góc nh
. B
qua ma sát, l
y g = 10m/s2. Chu kì dao
độ
ng c
a con l
c là
A.
2,135s
B.
2,315s
C.
1,987s
D.
2,809s
Câu 12:
M
t l
ă
ng kính có góc chi
ế
t quang A = 60
0
chi
ế
t su
t n= 3
đố
i v
ớ 
i ánh sáng màu vàng c
aNatri. Chi
ế
u vào m
t bên c
a l
ă
ng kính m
t chùm tia sáng tr
ng m
nh song song và
đượ 
c
đ
i
u ch
nhsao cho góc l
ch v
ớ 
i ánh sáng vàng c
c ti
u. Góc t
ớ 
i c
a chùm tia sáng tr
ng là
A.
60
0
 
B.
30
0
 
C.
75
0
 
D.
25
0
 
Câu 13:
Khe sáng c
a
ng chu
n tr
c c
a máy quang ph
 
đượ 
c
đặ
t t
i
A.
quang tâm c
a th
u kính h
i t
 
B.
tiêu
đ
i
m
nh c
a th
u kính h
i t
 
C.
t
i m
t
đ
i
m trên tr
c chính c
a th
u kính h
i t
 
D.
tiêu
đ
i
m v
t c
a th
u kính h
i t
 
Câu 14:
Trong thí nghi
m giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có b
ướ 
c sóng
λ
t
0,4
µ
m
đế
n0,7
µ
m. Kho
ng cách gi
a hai khe Iâng là a = 2mm, kho
ng cách t
hai khe
đế
n màn quan sát là D =1,2m t
i
đ
i
m M cách vân sáng trung tâm m
t kho
ng x
M
= 1,95 mm có m
y b
c x
cho vân sáng
A.
có 8 b
c x
 
B.
có 4 b
c x
 
C.
có 3 b
c x
 
D.
có 1 b
c x
 
Câu 15:
B
c x
t
ngo
i là b
c x
 
đ
i
n t
 
A.
Có b
ướ 
c sóng nh
h
ơ 
n b
ướ 
c sóng c
a tia x
B.
Có t
n s
th
p h
ơ 
n so v
ớ 
i b
c x
h
ng ngo
i
C.
Có t
n s
l
ớ 
n h
ơ 
n so v
ớ 
i ánh sáng nhìn th
y
D.
Có b
ướ 
c sóng l
ớ 
n h
ơ 
n b
ướ 
c sóng c
a b
c x
tím
Câu 16:
Cho m
t sóng
đ
i
n t
có t
n s
f = 3MHz. Sóng
đ
i
n t
này thu
c d
i
A.
Sóng c
c ng
n
B.
Sóng dài
C.
Sóng ng
n
D.
Sóng trung
Câu 17:
Cho m
ch n
i ti
ế
p RC, Dùng vôn k
ế
nhi
t có
đ
i
n tr
ở 
r
t l
ớ 
n
đ
o
đượ 
c U
R
= 30 V, U
C
= 40V,thì hi
u
đ
i
n th
ế
 
ở 
hai
đầ
u
đ
o
n m
ch l
ch pha so v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
 
ở 
hai
đầ
u t
 
đ
i
n m
t l
ượ 
ng là
A.
1,56
B.
1,08
C.
0,93
D.
0,64
Câu 18:
Quang ph
c
a m
t bóng
đ
èn dây tóc khi nóng sáng thì s
 
A.
Sáng d
n khi nhi
t
độ
t
ă
ng d
n nh
ư
ng v
n có
đủ
b
y màu
B.
Các màu xu
t hi
n d
n t
màu
đỏ
 
đế
n tím, không sáng h
ơ 
n
C.
V
a sáng d
n lên, v
a xu
t hi
n d
n các màu
đế
n m
t nhi
t
độ
nào
đ
ó m
ớ 
i
đủ
7 màu
D.
Hoàn toàn không thay
đổ
i
Câu 19:
M
ch dao
độ
ng lý t
ưở 
ng: C = 50
µ
F, L = 5mH. Hi
u
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i
ở 
hai b
n c
c t
là 6(v)thì dòng
đ
i
n c
c
đạ
i ch
y trong m
ch là
A.
0,60A
B.
0,77A
C.
0,06A
D.
0,12A
Câu 20:
M
t sóng âm truy
n t
không khí vào n
ướ 
c, sóng âm
đ
ó
ở 
hai môi tr
ườ 
ng có
A.
Cùng v
n t
c truy
n
B.
Cùng t
n s
 
C.
Cùng biên
độ
 
D.
Cùng b
ướ 
c sóng
Câu 21:
Cat
t c
a m
t t
ế
bào quang
đ
i
n làm b
ng vônfram. Bi
ế
t công thoát c
a electron
đố
i v
ớ 
ivônfram là 7,2.10
-19
J và b
ướ 
c sóng c
a ánh sáng kích thích là 0,180
µ
m.
Để
tri
t tiêu hoàn toàn dòngquang
đ
i
n, ph
i
đặ
t vào hai
đầ
u anôt và catôt m
t hi
u
đ
i
n th
ế
hãm có giá tr
tuy
t
đố
i là
A.
U
h
= 3,50V
B.
U
h
= 2,40V
C.
U
h
= 4,50V
D.
U
h
= 6,62V
Câu 22:
Cho m
ch
đ
i
n RLC ghép n
i ti
ế
p g
m
đ
i
n tr
ở 
R, cu
n dây có
đ
i
n tr
ở 
thu
n 30
,
độ
t
 c
m 0,159H và t
 
đ
i
n
đ
i
n dung 45,5
μ
F, Hi
u
đ
i
n th
ế
 
ở 
hai
đầ
u m
ch có d
ng u =U
0
sin100
π
t(V).
Để
công su
t tiêu th
trên
đ
i
n tr
ở 
R
đạ
t giá tr
c
c
đạ
i thì
đ
i
n tr
ở 
R có giá tr
A.
30(
)
B.
50(
)
C.
36 (
)
D.
75(
)
Câu 23:
 
2411
Na
là ch
t phóng x
 
β
, ban
đầ
u có kh
i l
ượ 
ng 0,24g. Sau 105 gi
ờ 
 
độ
phóng x
gi
m 128l
n. K
t
th
ờ 
i
đ
i
m ban
đầ
u thì sau 45 gi
ờ 
l
ượ 
ng ch
t phóng x
trên còn l
i là
A.
0,03g
B.
0,21g
C.
0,06g
D.
0,09g
 
Http:/ / hsquynhcoi.com
Câu 24:
Khi
đ
i vào m
t ngõ h
p, ta nghe ti
ế
ng b
ướ 
c chân v
ng l
i
đ
ó là do hi
n t
ượ 
ng
A.
Khúc x
sóng
B.
Ph
n x
sóng
C.
Nhi
u x
sóng
D.
giao thoa sóng
Câu 25:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
v
ớ 
i n
i dung hai gi
thuy
ế
t c
a Bo?
A.
Nguyên t
có n
ă
ng l
ượ 
ng xác
đị
nh khi nguyên t
 
đ
ó
ở 
tr
ng thái d
ng.
B.
Trong các tr
ng thái d
ng, nguyên t
không b
c x
hay h
p th
n
ă
ng l
ượ 
ng.
C.
Khi chuy
n t
tr
ng thái d
ng có n
ă
ng l
ượ 
ng th
p sang tr
ng thái d
ng có n
ă
ng l
ượ 
ng caonguyên t
s
phát ra phôtôn. 
D.
các tr
ng thái d
ng khác nhau n
ă
ng l
ượ 
ng c
a các nguyên t
có giá tr
khác nhau.
Câu 26:
M
t máy bi
ế
n th
ế
có hi
u su
t 80%. Cu
n s
ơ 
c
p có 150vòng, cu
n th
c
p có 300vòng. Hai
đầ
u cu
n th
c
p n
i v
ớ 
i m
t cu
n dây có
đ
i
n tr
ở 
ho
t
độ
ng 100
,
độ
t
c
m 318mH. H
s
côngsu
t m
ch s
ơ 
c
p b
ng 1. Hai
đầ
u cu
n s
ơ 
c
p
đượ 
c
đặ
t
ở 
hi
u
đ
i
n th
ế
xoay chi
u có U
1
= 100V, t
ns
50Hz. Tính c
ườ 
ng
độ
hi
u d
ng m
ch s
ơ 
c
p.
A.
1,8A
B.
2,0A
C.
1,5A
D.
2,5A
Câu 27:
M
t cu
n dây thu
n c
m có
độ
t
c
m L = 2/ 
π
(H), m
c n
i ti
ế
p v
ớ 
i m
t t
C = 31,8(
μ
F).Hi
u
đ
i
n th
ế
 
ở 
hai
đầ
u cu
n c
m là u
L
= 100sin(100
π
t +
π
 /6) V. Bi
u th
c c
a hi
u
đ
i
n th
ế
 
ở 
hai
đầ
u m
ch là
A.
u = 50sin(100
π
t +
π
 /6) V
B.
u = 100sin(100
π
t -
π
 /3) V
C.
u = 200sin(100
π
t +
π
 /3) V
D.
u = 502sin(100
π
t –
π
 /6) V
Câu 28:
Trong ph
n
ng phân h
ch c
a U235 n
ă
ng l
ượ 
ng t
a ra trung bình là 200MeV. N
ă
ng l
ượ 
ngt
a ra khi 1kg U235 phân h
ch hoàn toàn là
A.
12,85.10
6
kWh
B.
22,77.10
6
kWh
C.
36.10
6
kWh
D.
24.10
6
kWh
Câu 29:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
 
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a các electron quang
đ
i
n?
A.
Độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a các electron quang
đ
i
n không ph
thu
c vào c
ườ 
ng
độ
chùmsáng kích thích.
B.
Độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a các electron quang
đ
i
n không ph
thu
c vào b
n ch
t c
a kimlo
i làm cat
t.
C.
Độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a các electron quang
đ
i
n ph
thu
c vào b
n ch
t kim lo
i dùnglàm catôt.
D.
Độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a các electron quang
đ
i
n ph
thu
c vào b
ướ 
c sóng c
a ánh sángkích thích.
Câu 30:
B
ướ 
c sóng dài nh
t trong dãy Laiman; Banme; Pasen l
n l
ượ 
t là 0,122µm; 0,656µm;1,875µm. B
ướ 
c sóng dài th
hai c
a dãy Laiman và Banme là
A.
0,103µm và 0,486µ 
B.
0,103µm và 0,472µm
C.
0,112µm và 0,486µm
D.
0,112µm và 0,472µm
Câu 31:
Con l
c lò xo dao
độ
ng
đ
i
u hòa theo ph
ươ 
ng th
ng
đứ
ng có n
ă
ng l
ượ 
ng dao
độ
ng E = 2.10
-2
(J) l
c
đ
àn h
i c
c
đạ
i c
a lò xo F
(max)
= 4(N). L
c
đ
àn h
i c
a lò xo khi v
t
ở 
v
trí cân b
ng là F =2(N). Biên
độ
dao
độ
ng s
A.
2(cm).
B.
4(cm).
C.
5(cm).
D.
3(cm).
Câu 32:
Sóng
đ
i
n t
t
n s
f = 2,5MHz truy
n trong thu
tinh có chi
ế
t su
t n=1.5 thì có b
ướ 
csóng là
A.
50m
B.
80m
C.
40m
D.
70m
Câu 33:
T
kí hi
u c
a m
t h
t nhân nguyên t
63
X
, k
ế
t lu
n nào d
ướ 
i
đ
ây ch
ư
a chính xác
A.
H
t nhân c
a nguyên t
này có 6 nuclon
B.
Đ
ây là nguyên t
 
đứ
ng th
3 trong b
ng HTTH
C.
H
t nhân này có 3 protôn và 3 n
ơ 
tron
D.
H
t nhân này có protôn và 3 electron
Câu 34:
Hai con l
c
đơ 
n có chi
u dài l
1
& l
2
dao
độ
ng nh
v
ớ 
i chu kì T
1
= 0,6(s), T
2
= 0,8(s) cùng
đượ 
c kéo l
ch góc
α
0
so v
ớ 
i ph
ươ 
ng th
ng
đứ
ng và buông tay cho dao
độ
ng. Sau th
ờ 
i gian ng
n nh
tbao nhiêu thì 2 con l
c l
i
ở 
tr
ng thái này.
A.
2(s)
B.
2,5(s)
C.
4,8(s)
D.
2,4(s)

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Trang Vũ liked this
Tam Duong Tran liked this
Huy Trương liked this
Qui Ngo Van liked this
chymdangsun liked this
Davidthanh David liked this
thuha276 liked this
thaixuan2512 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->