Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1

1

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by asvreaeu

More info:

Published by: asvreaeu on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
1
Cuprins
INTRODUCERECapitolul 1. Obiectul şi importanŃa dreptului privat roman1. 1. Obiectul dreptului privat roman…………………………………..71. 2. ImportanŃa dreptului privat roman……………………………….141. 3. Diviziunile dreptului roman………………………………………...17Capitolul 2. Privire istorică2. 1. Fondarea Romei……………………………………………………..212. 2. Epoca prestatală a Romei……………………………………….…..212. 3. ApariŃia statului roman. Reformele lui Servius Tullius…………..232. 4. Regalitatea în formă statală…………………………………….…..242. 5. Republica…………………………………………………………….262. 6. Imperiul………………………………………………………………312. 7. Epocile dreptului privat roman…………………………………….34PARTEA I. IZVOARELE DREPTULUI PRIVAT ROMANCapitolul 1. Formele de exprimare ale dreptului privat roman1. 1. NoŃiunea de izvor al dreptului………………………………….….361. 2. Obiceiul……………………………………………………….….….361. 3. Legea…………………………………………………………………371. 4. Edictele magistraŃilor……………………………………………….401. 5. Raportul dintre dreptul civil şi dreptul pretorian…………….…..421. 6. JurisprudenŃa…………………………………………………….….431.7. Senatusconsultele……………………………………………………..511. 8. ConstituŃiunile imperiale…………………………………………....51
 
2
Capitolul 2. Opera legislativă a lui Justinian2. 1. ImportanŃa operei legislative a lui Justinian………………………532. 2. LegislaŃia lui Justinian………………………………………………53PARTEA A II-A. PROCEDURA CIVILĂ ROMANĂCapitolul 1. Procedura legisacŃiunilor1. 1. DefiniŃia şi evoluŃia procedurii civile romane……………………..581. 2. Caracterele procedurii legisacŃiunilor………………………….….591. 3. Desfăşurarea procesului…………………………………………….60Capitolul 2. Procedura formulară2. 1. ApariŃia procedurii formulare…………………………………..….662. 2. Rolul şi structura formulei………………………………………….662. 3. Desfăşurarea procesului în sistemul procedurii formulare……….692. 4. AcŃiuni…………………………………………………………….….742. 5. Efectele sentinŃei………………………………………………….….80Capitolul 3. Procedura extraordinară……………………………….….84PARTEA A III-A. DREPTUL CIVIL ROMANCapitolul 1. Persoane1. 1. Capacitatea juridică…………………………………………………851. 2. CetăŃenii……………………………………………………….….….871. 3. Latinii………………………………………………………….….….891. 4. Peregrinii………………………………………………………….….90
 
3
1. 5. DezrobiŃii…………………………………………………….……..911. 6. Oamenii liberi cu o condiŃie juridică specială……………..……..931. 7. Familia romană…………………………………………………….941. 8. Puterea părintească…………………………………………….…..961. 9. Căsătoria…………………………………………………………….971. 10. AdopŃiunea……………………………………………………..….1001. 11. Legitimarea…………………………………………………….….1011. 12. Emanciparea………………………………………………………1021. 13.
Capitis
deminutio………………………………………………….1031. 14. Persoana juridică………………………………………………….1041. 15. Tutela şi curatela…………………………………………………..104
 
Capitolul 2. Bunuri2. 1. Clasificarea bunurilor………………………………………….…..1092. 2. Posesiunea……………………………………………………….…..1112. 3. DetenŃiunea…………………………………………………………1162. 4. Proprietatea……………………………………………………..….1162. 5. Dobândirea proprietăŃii……………………………………………1222. 6. SancŃiunea proprietăŃii……………………………………………..1292. 7. Drepturi reale asupra lucrului altuia………………………….….130Capitolul 3. Succesiunile3. 1. InstituŃia succesiunii în dreptul roman (apariŃie şi evoluŃie)…….1363. 2. Succesiunea
ab intestat 
………………………………………….…1373. 3. Succesiunea testamentară…………………………………………1423. 4. Succesiunea deferită contra testamentului……………………….1473. 5. Dobândirea moştenirii………………………………………….….1493. 6. SancŃiunea moştenirii……………………………………………….1533. 7. Legate şi fideicomise………………………………………………..155

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
florync12 liked this
ionut 1 liked this
miiucu liked this
luciana_dr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->