Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sfantul Nicodim Aghioritul Hristoitia

Sfantul Nicodim Aghioritul Hristoitia

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by chifuclaudiu
sfant, scrieri ale sfintilor, ortodox, crestin, crestinism
sfant, scrieri ale sfintilor, ortodox, crestin, crestinism

More info:

Published by: chifuclaudiu on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
 
HRISTOITIA
(BUNUL MORAL AL CRE
Ş
TINILOR)
Care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, a
ş
ezate pentru îndep
ă
rtarea relelor obiceiuri ale cre
ş
tinilor 
ş
iCele mai de c
ă
 petenie porunci ale Vechiului
ş
i Noului TestamentPururea pomenitul
ş
i prea înv
ăţ
atul dasc
ă
l NICODIM AGHIORITULCu aprobarea nr. 2536 din 16 ianuarie 1937
ş
i binecuvântarea Sf. Sinod al BisericiiAutocefale Ortodoxe Române, cartea de fa
ţă
se tip
ă
re
ş
te pentru prima oar 
ă
înromâne
ş
te, prin sârguin
ţ
a monahilor din Sf. Munte Athosspre folosul tuturor cre
ş
tinilor ortodoc
ş
iBucure
ş
ti, 1937Iar a doua oar 
ă
la Editura Bunavestire, Bac
ă
u, 2001cu binecuvântareaP.S. IOANEpiscopul Covasnei
ş
i Harghitei
APOLOGETICUM2005
 
Sf. Nicodim Aghioritul
2Dedic
ă
m acest „Bun Moral al cre
ş
tinilor”, Maicii Domnului, ocrotitoarea sfântuluiMunte
ş
i mângâierea asupri
ţ
ilor, spre folosul nemuritorului suflet al tuturor ortodoc
ş
ilor cre
ş
tini.Ruga
ţ
i-v
ă
, fra
ţ
i cre
ş
tini, pentru cei care s-au ostenit la realiyarea acestei edi
ţ
ii digitale pecare o închin
ă
m tuturor cra
ţ
ilor no
ş
tri români de pe toate meridianele p
ă
mântului sprefolos sufletesc
ş
i mântuire.ISBN: 973-98155-4-5
Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.
Aceast
ă
lucrare este destinat
ă
tuturor iubitorilor de spiritualitate cre
ş
tin
ă
ortodox
ă
. Ea poate fi utilizat
ă
, copiat
ă
 
ş
i distribuit
ă
LIBER cu men
ţ
ionarea sursei.
Scanare : I. DumitruCorectur 
ă
 
ş
i tehnoredactare : ApologeticumDigitalizare pdf : Apologeticum
 © 2005 APOLOGETICUM.http://apologeticum.nethttp://www.angelfire.com/space2/carti/apologeticum2003@yahoo.com
Digitally signed by ApologeticumDN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Biblioteca teologicadigitala, email=apologeticum2003@yahoo.comReason: I am the author of this documentLocation: RomaniaDate: 2005.09.12 21:27:46 +03'00'
 
Hristoitia
3
Aprobarea
Prea Sfin
ţ
itului, Prea în
ţ
eleptului
ş
i Prea îndumnezeitului, mai înainte PatriarhEcumenic D.D. Grigorie.(Scrisoare înt
ă
ritoare, folosului prezentelor cuvinte, care a trimis-o osârdnicului autor, pe când acesta, f 
ă
cea îndeletniciri în Sfântul Munte al Atonului, în sfin
ţ
ita
ş
i cinstitaM
ă
n
ă
stire a Ivirului).„Prea cuvioase
ş
i prea cuvânt
ă
re
ţ
ule b
ă
rbat, Domnule Nicodime, fiu în Domnuliubit al smereniei noastre, fie har cuvânt
ă
re
ţ
iei tale
ş
i pace de la Dumnezeu.Am primit coalele scrise ce ne-ai trimis
ş
i dup
ă
care ai alc
ă
tuit cartea sprefolosul poporului celui cu numele lui Hristos numit
ş
i, care coale se întind pân
ă
la 13Omilii. Le-am citit cu mult
ă
luare aminte
ş
i din citirea lor, te-am l
ă
udat, mul
ţ
umindfoarte mult lui Dumnezeu celui ce
ţ
i-au dat har, pentru rug
ă
ciunile Gr 
ă
itorului de Aur,din Darul care au dat
ş
i aceluia. Pentru c
ă
în adev
ă
r au dat
ş
i
ţ
ie a str 
ă
luci ca aurul încuvinte fiindc
ă
prea mult te-ai ostenit în scrierile Gr 
ă
itorului de Aur citindu-le.
Ş
i s
ă
nuai nici o îndoial
ă
, pentru c
ă
prea bine
ş
i ritorice
ş
te
ş
i dup
ă
asem
ă
narea râvneidumnezeiescului P
ă
rinte le-ai scris, iubite;
ş
i care foarte mult vor folosi pe cititori.Deci, de e vreo n
ă
dejde s
ă
se tip
ă
reasc
ă
de Sfântul Mitropolit de Ioanina, bine,iar de nu, s
ă
se fac
ă
grijire prin al
ţ
ii ca s
ă
se tip
ă
reasc
ă
— pentru c
ă
sunt trebuincioase lacredincio
ş
i toate aceste cuvinte, în acest veac. Iar Darul lui Dumnezeu, pentrurug
ă
ciunile Gr 
ă
itorului de Aur, fie cu iste
ţ
imea
ş
i înv
ăţă
tura ta”.1799 Decembrie 5.Cel mai înainte al Constantinopolului, Grigorie V.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->