Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
383Activity
P. 1
-PAE Paciente Quemado-

-PAE Paciente Quemado-

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 44,726|Likes:
Published by markuiss
Trabajo dedicado a la profesora de la materia de "Proceso salud enfermedad en el adolescente, adulto y anciano" le la Universidad Modelo ya que ASEGURO que el trabajo que le entrege era bajado de internet!!

Profesora si esta en internet!

POR QUE YO LO SUBI!!!
Trabajo dedicado a la profesora de la materia de "Proceso salud enfermedad en el adolescente, adulto y anciano" le la Universidad Modelo ya que ASEGURO que el trabajo que le entrege era bajado de internet!!

Profesora si esta en internet!

POR QUE YO LO SUBI!!!

More info:

Published by: markuiss on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2015

 
FZE ‘ [sáh~bhax BXXJERE 3;1;1
[ahbjl~j Qzjeanm
 , 
[smhjxm A~jlhbøl Jl`jsejsåa jl jd {ahbjl~jqzjeanm jl Hjl~sm Eânbhm BXXJERE Jha~j{jh,
 Lzsxblf hasj {smhjxx bl ~gj {a~bjl~ czsljn bl Ejnbhad Hjl~js  BXXJERE Jha~j{jh
Eashm Ezñm F,
SJXZEJL?Jx~j [smhjxm nj A~jlhbøljl`jsejsåa lmx gacda njd haxmhdålbhm nj zl {ahbjl~j {jnbá~sbhm`jejlblm nj 2 añmx nj jnan hmlqzjeanzsa nj 8js fsanm jw{zjx~a{sjxjl~j jl hzjddm r gjsbnaxhbha~sbadjx jl jw~sjebnanjxxz{jsbmsjx r sjfbøl ejl~mlbalabqzbjsna,Xj {sjxjl~al nbafløx~bhmx nj daLALNA r ~âhlbhax nj jl`jsejsåaaxå hmem ala~meåa r `bxbmdmfåa nj da{a~mdmfåa jw{zjx~a,Xjeala nj xjspbhbm jlGmx{b~adbahbøl [jnbá~sbha njd 12 njAcsbd ad 38 nj Acsbd njd 3;1;,XZEEASR?^gj lzsxblf hasj {smhjxx ~jddx zxacmz~ ~gj haxj m` a `jeadj {jnba~sbh{a~bjl~ 2 rjasx mdn vb~g 8sn njfsjjczsl$ vmzln jw{mxjn ml ~gj ljhialn z{{js jw~sjeb~r blozsbjx aln dj`~xzcejl~ad sjfbml,Vj {sjxjl~ ~gj LALNA nbaflmxjxlzsxblf aln ~jhglbqzjx ax vjdd axala~mer aln {grxbmdmfr m` {a~gmdmfr jw{mxjn,Vjji xjspbhj bl [jnba~sbh Gmx{b~adA{sbd 12 ~m A{sbd 38$ 3;1;,
 
FZE ‘ [sáh~bhax BXXJERE 3;1;3
BL^SMNZHHBØL
Da jl`jsejsåa jx jd nbafløx~bhm r~sa~aebjl~m nj dax sjx{zjx~ax gzealaxr {smcdjeax sjadjx m {m~jlhbadjx {asada xadzn,Da `zjsa nj ~sacaom eáx fsalnjqzj {sm{mshbmla jd hzbnanm hml~blzmbl~jlxbpm hså~bhm$ dm hmlx~b~zrj jd fsz{mnj jl`jsejsåa,Dmx hzbnanmx nj jl`jsejsåa {asa{ahbjl~jx qzjeanmx$ xj dj{sm{mshbmlal a anzd~mx r lbñmx qzj~bjljl ad~jsahbmljx hmlmhbnax r{sjnjhbcdjx nj ~b{mx `bxbmdøfbhmx${xbhmdøfbhmx r xmhbadjx$ sjdahbmlanm hmldjxbmljx {ms qzjeanzsax r~sazea~bxemx axmhbanmx,Jd {smejnbm jl ~bje{m njhzbnanmx nj jl`jsejsåa qzj sjhbcjl dmx{ahbjl~jx qzjeanmx jx nj 2,8 gmsax jl3> gmsax,Da {sáh~bha nj jl`jsejsåa blhdzrj jdhzbnanm r ~sa~aebjl~m ljhjxasbm {asa{sm{mshbmlas hmemnbnan$ {sjpjlbs$nj~jh~as r nas ~sa~aebjl~m ajl`jsejnanjx$ `apmsjhjs dasjhz{jsahbøl nj da earms ha{ahbnan{smnzh~bpa {mxbcdj$ arznas ad blnbpbnzma ejomsas r {sjxjspas da xadzn9 r jl haxmljhjxasbm arznas a zla ezjs~j nbfla,Da {sáh~bha nj jl`jsejsåa a{ahbjl~jx qzjeanmx blhdzrjpadmsahbøl$ {daljaebjl~m$ bl~jspjlhbøl rjpadzahbøl, ^mea jl hzjl~a qzj dmxhme{mljl~jx nj ~b{mx `bxbmdøfbhmx${xbhmdøfbhmx r xmhbadjx nj da djxbøl {ms qzjeanzsa$ jx~ál bl~jssjdahbmlanmx,Dax jl`jsejsax nj qzjeanmx$ a{jxas nj {mxjjs fsanm zlbpjsxb~asbm$ljhjxb~al jl xz earmsåa$Nmdms? Ezr nmdmsmxa,[sm`zlnbnan gbx~mdøfbha? J{bnjsebx$ha{a {a{bdas r sj~bhzdas nj njsebx,^bje{m nj hzsahbøl?Xz{js`bhbad? :%31 nåax xbl blojs~m,[sm`zlna? Xb lm gar bl`jhhbøl$ nj31%8: nåax, Xb garbl`jhhbøl xbfzj jd hsb~jsbm nj 8js fsanm,
^jshjs fsanmHazxa?Hml~ah~m hml dåqzbnmx m xødbnmx$ ddaea$qzåebha m jdâh~sbhaAx{jh~m nj xz{js`bhbj?Xjha$ hml jxhaea$ gax~a qzj xjnjcsbna$ paxm xalfzåljm hmafzdanm {ms njcaom nj da jxhasa,Hmdms?Cdalhm {jsda$ iaib mxhzsmNmdms?[sjxjl~j$ {jsm hml nb`jsjl~jx ~b{mx jbl~jlxbnan9 hme{ah~m hml da nj jx{jxms {ashbad$ jd {jdm xj qzb~a `áhbd,[sm`zlnbnan gbx~mdøfbha?Jx ~al {sm`zlna qzj
 
blhdzrj jd ~jobnmxzchz~áljm, [zjnj blhdzbs da `ahba$ dmxeÿxhzdmx r dmx gzjxmx,^bje{m nj hzsahbøl?Dax ásjax fsalnjx
 
ljhjxb~alblojs~m,
 
Dax ásjax {jqzjñax {zjnjl hzsasxjdmx cmsnjx nzsal~j xjealax,
 
Eashm Ezñm F,
 
FZE ‘ [sáh~bhax BXXJERE 3;1;8
Jd hádhzdm nj da xz{js`bhbj hms{msadqzjeana xj gahj {ms nmx eâ~mnmx?
 
1sm,% Dzln r Csmvnjx, '@bf, 1"
 
3nm,% Da Sjfda nj dmx lzjpj, '@bf, 3"Bl~jspjlhbøl nj da jl`jsejsa jl dajpadzahbøl nj dax gjsbnax {ms qzjeanzsaxNjcj njx{moas da sm{a njd{ahbjl~j blejnba~aejl~j, Jx~asm{a njcj xjs fzasnana {asa{mxbcdjx blpjx~bfahbmljx,Sjadbas zl nbafsaea nj daxásjax qzjeanax$ sá{bnaejl~j$azlqzj dmx nj~addjx xj {zjnalgahjs dzjfm,Dapas jd hzjs{m hml afza ~bcba r oacøl$ {asa sj~bsas ~mnm jd xzhbmnj ~jobnm njxpb~adbanm,Jwaejl njd hzjsm hacjddznmhzbnanmxaejl~j$ czxhalnmqzjeanzsax z msb`bhbm nj xadbna$xb da qzjeanzsa jx jdâh~sbha,Sjadbas dmx ~sa~aebjl~mx ~ø{bhmx{ms msnjl eânbha,Xb jd {ahbjl~j pa a xjs ~saxdananma m~sm hjl~sm$ da jl`jsejsa njcjhzcsbsdm hml xácalax r faxajx~âsbd,
[AJ [ahbjl~j qzjeanm BXXJERE Jha~j{jh,

Activity (383)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nena Aguilar liked this
Nazaria Uribe liked this
David Gonzalez liked this
Yesicca Franco liked this
Yesicca Franco liked this
Vanessa Vazquez liked this
taniavivanco added this note
Añadir un comentario

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->