Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
377Activity
×
P. 1
-PAE Paciente Quemado-

-PAE Paciente Quemado-

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 66,567|Likes:
Published by markuiss
Trabajo dedicado a la profesora de la materia de "Proceso salud enfermedad en el adolescente, adulto y anciano" le la Universidad Modelo ya que ASEGURO que el trabajo que le entrege era bajado de internet!!

Profesora si esta en internet!

POR QUE YO LO SUBI!!!
Trabajo dedicado a la profesora de la materia de "Proceso salud enfermedad en el adolescente, adulto y anciano" le la Universidad Modelo ya que ASEGURO que el trabajo que le entrege era bajado de internet!!

Profesora si esta en internet!

POR QUE YO LO SUBI!!!

More info:

Published by: markuiss on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

04/15/2014

 
FZE ‘ [sáh~bhax BXXJERE 3;1;1
[ahbjl~j Qzjeanm
 , 
[smhjxm A~jlhbøl Jl`jsejsåa jl jd {ahbjl~jqzjeanm jl Hjl~sm Eânbhm BXXJERE Jha~j{jh,
 Lzsxblf hasj {smhjxx bl ~gj {a~bjl~ czsljn bl Ejnbhad Hjl~js  BXXJERE Jha~j{jh
Eashm Ezñm F,
SJXZEJL?Jx~j [smhjxm nj A~jlhbøljl`jsejsåa lmx gacda njd haxmhdålbhm nj zl {ahbjl~j {jnbá~sbhm`jejlblm nj 2 añmx nj jnan hmlqzjeanzsa nj 8js fsanm jw{zjx~a{sjxjl~j jl hzjddm r gjsbnaxhbha~sbadjx jl jw~sjebnanjxxz{jsbmsjx r sjfbøl ejl~mlbalabqzbjsna,Xj {sjxjl~al nbafløx~bhmx nj daLALNA r ~âhlbhax nj jl`jsejsåaaxå hmem ala~meåa r `bxbmdmfåa nj da{a~mdmfåa jw{zjx~a,Xjeala nj xjspbhbm jlGmx{b~adbahbøl [jnbá~sbha njd 12 njAcsbd ad 38 nj Acsbd njd 3;1;,XZEEASR?^gj lzsxblf hasj {smhjxx ~jddx zxacmz~ ~gj haxj m` a `jeadj {jnba~sbh{a~bjl~ 2 rjasx mdn vb~g 8sn njfsjjczsl$ vmzln jw{mxjn ml ~gj ljhialn z{{js jw~sjeb~r blozsbjx aln dj`~xzcejl~ad sjfbml,Vj {sjxjl~ ~gj LALNA nbaflmxjxlzsxblf aln ~jhglbqzjx ax vjdd axala~mer aln {grxbmdmfr m` {a~gmdmfr jw{mxjn,Vjji xjspbhj bl [jnba~sbh Gmx{b~adA{sbd 12 ~m A{sbd 38$ 3;1;,
 
FZE ‘ [sáh~bhax BXXJERE 3;1;3
BL^SMNZHHBØL
Da jl`jsejsåa jx jd nbafløx~bhm r~sa~aebjl~m nj dax sjx{zjx~ax gzealaxr {smcdjeax sjadjx m {m~jlhbadjx {asada xadzn,Da `zjsa nj ~sacaom eáx fsalnjqzj {sm{mshbmla jd hzbnanm hml~blzmbl~jlxbpm hså~bhm$ dm hmlx~b~zrj jd fsz{mnj jl`jsejsåa,Dmx hzbnanmx nj jl`jsejsåa {asa{ahbjl~jx qzjeanmx$ xj dj{sm{mshbmlal a anzd~mx r lbñmx qzj~bjljl ad~jsahbmljx hmlmhbnax r{sjnjhbcdjx nj ~b{mx `bxbmdøfbhmx${xbhmdøfbhmx r xmhbadjx$ sjdahbmlanm hmldjxbmljx {ms qzjeanzsax r~sazea~bxemx axmhbanmx,Jd {smejnbm jl ~bje{m njhzbnanmx nj jl`jsejsåa qzj sjhbcjl dmx{ahbjl~jx qzjeanmx jx nj 2,8 gmsax jl3> gmsax,Da {sáh~bha nj jl`jsejsåa blhdzrj jdhzbnanm r ~sa~aebjl~m ljhjxasbm {asa{sm{mshbmlas hmemnbnan$ {sjpjlbs$nj~jh~as r nas ~sa~aebjl~m ajl`jsejnanjx$ `apmsjhjs dasjhz{jsahbøl nj da earms ha{ahbnan{smnzh~bpa {mxbcdj$ arznas ad blnbpbnzma ejomsas r {sjxjspas da xadzn9 r jl haxmljhjxasbm arznas a zla ezjs~j nbfla,Da {sáh~bha nj jl`jsejsåa a{ahbjl~jx qzjeanmx blhdzrjpadmsahbøl$ {daljaebjl~m$ bl~jspjlhbøl rjpadzahbøl, ^mea jl hzjl~a qzj dmxhme{mljl~jx nj ~b{mx `bxbmdøfbhmx${xbhmdøfbhmx r xmhbadjx nj da djxbøl {ms qzjeanzsa$ jx~ál bl~jssjdahbmlanmx,Dax jl`jsejsax nj qzjeanmx$ a{jxas nj {mxjjs fsanm zlbpjsxb~asbm$ljhjxb~al jl xz earmsåa$Nmdms? Ezr nmdmsmxa,[sm`zlnbnan gbx~mdøfbha? J{bnjsebx$ha{a {a{bdas r sj~bhzdas nj njsebx,^bje{m nj hzsahbøl?Xz{js`bhbad? :%31 nåax xbl blojs~m,[sm`zlna? Xb lm gar bl`jhhbøl$ nj31%8: nåax, Xb garbl`jhhbøl xbfzj jd hsb~jsbm nj 8js fsanm,
^jshjs fsanmHazxa?Hml~ah~m hml dåqzbnmx m xødbnmx$ ddaea$qzåebha m jdâh~sbhaAx{jh~m nj xz{js`bhbj?Xjha$ hml jxhaea$ gax~a qzj xjnjcsbna$ paxm xalfzåljm hmafzdanm {ms njcaom nj da jxhasa,Hmdms?Cdalhm {jsda$ iaib mxhzsmNmdms?[sjxjl~j$ {jsm hml nb`jsjl~jx ~b{mx jbl~jlxbnan9 hme{ah~m hml da nj jx{jxms {ashbad$ jd {jdm xj qzb~a `áhbd,[sm`zlnbnan gbx~mdøfbha?Jx ~al {sm`zlna qzj
 
blhdzrj jd ~jobnmxzchz~áljm, [zjnj blhdzbs da `ahba$ dmxeÿxhzdmx r dmx gzjxmx,^bje{m nj hzsahbøl?Dax ásjax fsalnjx
 
ljhjxb~alblojs~m,
 
Dax ásjax {jqzjñax {zjnjl hzsasxjdmx cmsnjx nzsal~j xjealax,
 
Eashm Ezñm F,
 
FZE ‘ [sáh~bhax BXXJERE 3;1;8
Jd hádhzdm nj da xz{js`bhbj hms{msadqzjeana xj gahj {ms nmx eâ~mnmx?
 
1sm,% Dzln r Csmvnjx, '@bf, 1"
 
3nm,% Da Sjfda nj dmx lzjpj, '@bf, 3"Bl~jspjlhbøl nj da jl`jsejsa jl dajpadzahbøl nj dax gjsbnax {ms qzjeanzsaxNjcj njx{moas da sm{a njd{ahbjl~j blejnba~aejl~j, Jx~asm{a njcj xjs fzasnana {asa{mxbcdjx blpjx~bfahbmljx,Sjadbas zl nbafsaea nj daxásjax qzjeanax$ sá{bnaejl~j$azlqzj dmx nj~addjx xj {zjnalgahjs dzjfm,Dapas jd hzjs{m hml afza ~bcba r oacøl$ {asa sj~bsas ~mnm jd xzhbmnj ~jobnm njxpb~adbanm,Jwaejl njd hzjsm hacjddznmhzbnanmxaejl~j$ czxhalnmqzjeanzsax z msb`bhbm nj xadbna$xb da qzjeanzsa jx jdâh~sbha,Sjadbas dmx ~sa~aebjl~mx ~ø{bhmx{ms msnjl eânbha,Xb jd {ahbjl~j pa a xjs ~saxdananma m~sm hjl~sm$ da jl`jsejsa njcjhzcsbsdm hml xácalax r faxajx~âsbd,
[AJ [ahbjl~j qzjeanm BXXJERE Jha~j{jh,

Activity (377)

You've already reviewed this. Edit your review.
Yesicca Franco liked this
Vanessa Vazquez liked this
taniavivanco added this note|
Añadir un comentario
Zami Alva liked this
Miguel Esquiaqui liked this
Pavlovish Pavlov liked this
braiansantino added this note|
GRACIAS

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->