Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Babits Mihály - A gólyakalifa

Babits Mihály - A gólyakalifa

Ratings: (0)|Views: 110 |Likes:
Published by von_birken

More info:

Published by: von_birken on May 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

 
BABITS MIHÁLY
A gólyakalifa
 
2
I.
(Tábory Elemér önéletírása.)
Össze akarom állítani életem aktáit. Ki tudja, mennyi id
ő
m van még? A lépés, melyreelszántam magam, talán végzetes lesz. Lassan, biztosan múlik az éj. Majd egyszer csak jön,lábhegyen, mint egy gyilkos, a fekete Álom, és nesztelen mögém áll. Hirtelen a szememreszorítja tenyerét. És akkor nem vagyok többé a magamé. Akkor megtörténhetik velem akármi.Össze akarom állítani életem aktáit, miel
ő
tt még egyszer elaludnék.Mindenr 
ő
l pontos jegyzeteim vannak. Az életem olyan volt, mint egy álom, és az álmaimolyanok, mint az élet. Az életem szép volt, mint egy álom; ó, bár lett volna az életemszerencsétlen, és az álmaim lettek volna szépek!...Tizenhat éves koromban kezd
ő
dött.Különösségek voltak azel
ő
tt is. De egyáltalán nem felt
ű
n
ő
dolgok: tiszta gyerekességnek lehetett
ő
ket tartani. Például a tislérrel
1
. Mindennap a tislér mellett jártam el, iskolába menet.Sokszor megálltam a sz
ű
k ablak el
ő
tt. Ez a sötétnek látszó m
ű
hely lassanként a rejtelmek színhelye lett fantáziámban. Minden ok nélkül elképzeltem magamnak, hogy ott, a jámbor tislérség örve alatt nagy gonosztev
ő
k, pénzhamisítók, talán gyilkosok is manipulálnak, vagyártatlan fiúkat kínoznak... olyanokat, mint én. S
ő
t ezt a hitemet valahogy néhány pajtásomra isrászuggeráltam, úgyhogy egy valóságos doktor Holmesi
2
titkos társaságot alapítottunk ennek arejtélynek a kikutatására. A társaság, mint a rejtély is, magától megsz
ű
nt, de én továbbra ismindig érthetetlenül megborzongtam, valahányszor enyvszag csapott meg az asztalosm
ű
helyablakából, mintha ismer 
ő
s illat volna ez, mintha ilyen m
ű
helyben éltem és szenvedtem volnamagam is sokáig.Pedig úrifiú voltam, gazdag fiú, és a legjobb tanuló a gimnáziumban.Volt aztán két iskolatársam, akikhez nagyon különös érzelem f 
ű
zött.Általában nagy fölényben voltam a társaim fölött. Szerettek, bámultak, mert szép voltam ésügyes fiú, okosabb és er 
ő
sebb is, mint
ő
k, mert szép ruhában jártam, és mindig volt zseb- pénzem, és f 
ő
leg mert csöppet sem tör 
ő
dtem velük, és egyáltalán nem tulajdonítottam értéketa barátságuknak. Valóságos
Sonntagskind 
3
voltam; kényeztettek, örült, akire mosolyogtam,gyönyörködött, aki csak rám nézett, és én legkisebb koromtól a szeretetnek ily b
ő
ségébenfürödve, egyáltalán nem ismertem a szeretet értékét, mindenkivel kedves voltam, de senkivelsem gondoltam valami nagyon. Annál többet gondoltak velem: féltékenyen kapaszkodtak akaromba, és például a görnyedt, csöndes Horváth Iván valósággal szerelmes volt belém.
Ő
t még csak elt
ű
rtem, mert feljebb járt nálam, és okos fiú volt, filozofáltam vele, franciakönyveket adtam neki kölcsön, és néha számonkértem:- Még mindig csak tizenöt lapot olvastál?Tudtam, hogy csak azért tanul franciául, hogy el
ő
ttem szégyenben ne maradjon. 
1
asztalossal (német)
2
utalás Sherlock Holmesra, az angol mesterdetektívre
3
vasárnap született gyermek, szerencsefia (német)
 
3
- Könny
ű
neked - panaszkodott ilyenkor. - Te már kiskorodban tanultál a bonnetól
4
.- Ugyan mit tanul az ember a bonnetól? Muszáj legalább néhány könyvet végigszótározni. Nagyon szerettem a könyveket. Érteni akartam mindent, tudni mindent, bejárást biztosítani azeszemnek mindenhova. És megvetettem a többieket, akiknek ilyen vágyaik nem voltak. Meg-értettem, természetesnek vettem a bámulatukat, de azért terhemre voltak. Éreztem, hogyfájdalmat okozok annak, akivel közönyös vagyok, akinek az érzelemnyilvánításait nem jutalmazom; s közönyöm és vidám fölényem csak annál nagyobb lett. Nem volt bennemrosszakarat, s
ő
t képes voltam minden gyengédségre és szeretetre, de er 
ő
s voltam, ésgyengédségem nem akart testvére lenne a gyengeségnek.Mégis volt kett
ő
a társaim közül, akikkel szemben gyengének éreztem magam.Mind a kett
ő
egész közönséges, ostoba fiú. Hódi Karcsi mindig szélesen kacagott, én mindigzavarba jöttem, és úgy éreztem, mintha énrajtam kacagna. Sehogy se tudtam leküzdeni ezt akellemetlen érzést, megmagyarázni még kevésbé. De hisz minden ember megfigyelhetönmagán ilyeneket, senkinél sem nyernek azok oly értelmet, mint nálam.A másik volt Fazekas. Ez a nagy, kelletlen legény egy kocsmárosnénál kvártélyozott, borbélysegédes frizurát viselt, poros, lógó, fekete ruhában járt, és sápadt volt mindig. Rosszérzések szálltak meg, ha ránéztem, mintha valami rosszra emlékeztetett volna.Sok minden olyan volt, mintha valami iszonyú dolog lenne valahol, az emlékezetem mélyében- valami, ami mindjárt más színben mutatná az egész világot -, csak nem tudtam, hogy mi.De azért diák voltam én is, egyformán boldog a labdatéren, a tánciskolában és a könyveimközt: még vidám, játszó gyermek, és máris egy kis komoly filozóf. Szerettem a matematikát,mindent, ami nehéz és szigorú, ahol fiatal eszemnek korrekt élességét ragyogtathattam ön-magam el
ő
tt. A tanáraim megbecsültek, s
ő
t egy kicsit
ő
k is úgy voltak velem, mint a társaim.Mind f 
ő
leg el
ő
ttem akartak jó színben felt
ű
nni, el
ő
ttem restelltek minden tudatlanságot,gyengeséget, szinte féltékenyek voltak rám, kit szeretek és tisztelek jobban. S
ő
t, tekintélyvoltam el
ő
ttük: Köbgyök Miska engem szólított fel, ha valamit maga sem tudott tisztán. - Ésígy múltak az évek.És tizenhat esztend
ő
s koromban...Hatodikat végeztem, épp majálisunk volt. Korán keltem, szaladtam nézni, szép id
ő
van-e.Csodálatosan emlékszem erre a reggelre. Leírom - leírom az egész napot -, hogy lássa azolvasó, mib
ő
l - milyen életb
ő
l ébredtem a rémre. Aranyos nap volt, lombos, friss világ a nagyveranda kockás üvegfalain át. Ezüst szikrák, halványfriss t
ű
ujjak a feny
ő
n, gomolyodóhólabdavirágok. Minden virágra emlékezem. Hogyan pompázott az orgona! Volt aztán egy bokor, amit mi gyerekek csak bogyónak híttunk, mert fehér hólyagos bogyói voltak, asarkunkkal pattantottuk szét mindig a földön. Ez apró fürtös, rózsaszín
ű
virágokat hajtott, éskeresztül-kasul belepték a méhek, és az egész bokor zengett, mint egy templomi orgona. Nyitva volt néhány üvegtábla, és én hallottam mindent. A méheket, a darazsakat, amintfelcsaptak a bogyóbokorból, hirtelen, mint a csomóból kibomlott húr vége, és merész, zeng
ő
ívben kikanyarodtak a vasrács fölött az utcára, odacsalta az akácvirág mézes illata. Hallottama madarakat is, csipogást és csacsogást ezerfélét, minden hangos volt és eleven. A rigók voltak ám jókedv
ű
ek! Fel-felkurjantak és visítottak, mint a legények a csárdában, és én, gyerek, megnem álltam, közibük kiáltottam magam is: 
4
nevel
ő
n
ő
t
ő
l (francia)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->