Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
177Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ

CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 35,766 |Likes:
Published by tuanducta

More info:

Published by: tuanducta on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ
1.Đnh lut Okun
Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thấtnghiệp sẽ tăng thêm 2%.
U
t
= U
n
+ * 50
Khi t
ốc độ của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sảnlượng tiềm năng 2.5% thì thất nghiệp giảm 1%
U
t
= U
-1
– 0.4(y-p)
2.
Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
Chính sách tài khóa- Chính sách suy thoái
Chính sách ngoi thương- Chính sách thu nhpNếu: Y
t
> Y
p
: Lạm phátNếu: Y
t
< Y
p
: Suy thoáiNếu: Y
t
Y
p
: Ổn định
3.
 T
ổng cung AS
4.
 T
ổng cầu AD
5.
H
ọc trong tài liệu (các chỉ tiêu SNA) hệ thống tài khoản quốc gia.
6.
H
ệ thống sản xuất vật chất MPS
7.3 cách tính GDP
Kh
ấu hao
(D
e
)
 
 Đầu tư
(I)
 
Tiêu dung
(C)
Tiết kiện (S):
S=DI-C
( DI là thu thập khả dụng)
Thuế
(Tx)
2 loại ( thực thu (Td) và gián thu(Ti))
Chi chuyển nhượng:
Tr 
Chi mua hàng hóa và d
ịch vụ chính phủ (G) chi cho tiêu dùng(C
g
) vàđầu tư(I
g
)Chi tiêu Cp :
G= C
g
+ I
g
Xuất khẩu (X) nhập khẩu (M):
NX= X-M
Tin lương (W)Tin cho thuê (R)Tin lãi (i)
Lợi nhuận (Pr)
 
Lac Honguniversity
 
7.1Tính GDP theo phương pháp sản xuất.Giá trị gia tăng
VA ( GDP =£VAi )
7.2
 Tính GDP theo PP phân ph
ối.
GDP= De+W+R+i+ Pr+ Ti
7.3
Tính GDP theo PP Chi tiêu
GDP=C+I+G+X-M ( X-M : Xuất khẩu ròng)
8.Tốc độ ng trường nh quân.n-1 Chỉ tiêu năm cuốiV
tb
= - 1 X 100Chỉ tiêu năm đầuTốc độ tăng hằng năm: phản ánh phần trăn thay đổi của sản lượng ở năm sau so vớinăm trước.
V
t
= Chỉ tiêu năm t chỉ tiêu năm (t-1) /chỉ tiêu năm (t-1) x100
9.nh GDP đến c chi tiêu khác.
Tổng sản phẩm quốc dân :
GNP=GDP+NIA
Sản phẩm quốc dân ròng:
NNP=GNP-De
Thu nhập quốc dân:
NI=NNP
mp
-Ti
Thu nhập cá nhân:
PI=NI-Pr+Tr 
( Pr lợi nhận giữa lại và nộpcho CP)
Thu nhập khả dụng: DI=PI-thuế thu nhập nhân.
CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG
 
DD£ tổng cầu = DD£ tổng cung
1.Thu nhập khả dụng (Yd)
 Yd = Y-Tx+ Tr 
( Chương này giả định nền ktế đóng cửa và không có chínhphủ ) nên không tồn tại Tx và Tr :
 Yd=Y
hay
Yd=C+S
với ( C: tiêu dung; S:tiết kiệm)
2.
Tiêu dùng biên (Cm) Tiết kiệm biên (Sm)
C
S
 
Cm = Sm =
Cm+Sm =+ Hqu: Cm+ Sm = 1
3.
Hàm tiêu dùng:
C= f(Yd)
Hàm tiết kiệm:
S=f(Yd)
4.
Hàm C và hàm S có dạng tổng quát:
C = C
0
+ Cm.YdS = -C
0
+ (1-Cm).Yd
 Hệ số (1-Cm) chính là Sm
C
0
> 0 và 0< Cm<1
5.
Hàm đầu tư theo sản lượng :
I = f(Y)
Hàm đầu tư tổng quát:
I = Io + Im.Y
(Imđầu tư biên)
6.
Hàm đầu tư theo sản lượng và lãi xuất :
I = f(Y,r)
7.Tổng cầu: nền kinh tế không có chính phủ nên
AD = C + S
Với
C = Co + Cm.Yd = Co +Cm.YI = Io + Im.Y
 
AD = (Co+Io) + (Cm+Im) .Y Hay AD = Ao + £.Y hay AD = Ao + £.Y
Với Ao : chi tiêu tự định£ chi tiêu biên (mức chi tiêu mà sự thay đổi không phụ thuộc vào sự thay đổi sản lượng)£.Y chi tiêu ứng dụ (mức chi tiêu mà sự thay đổi của nó do sự thay đổi sản lượng gâyra)
8.
Xđịnh sản lượng cân bằng:
 Y = AD
có hai phương pháp xác định sản lượng cânbằng.
Dựa vào đồ thị tổng cầu:
AD = C+I+G+X-M
Dựa vào đồ thị tiết kiệm:
I=S
 
9.
Sản lượng cân bằng và số nhân của tổng cầu:
 Y = k.
AD
Trong đó:
AD
=
C +
I k = hay k =
CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ NGOẠI THƯƠNG
1.Ngân sách chính phủ thu nhập khả dụng:
Trong Chương 2 ta có: Yd= Y-Tx+Tr = Y – (Tx-Tr)
 Yd
 Yd
C
 Yd
S
 Yd11- Cm - Im1Sm - Im

Activity (177)

You've already reviewed this. Edit your review.
OanhTiny liked this
xesadsad liked this
Su Su added this note
thanks nhiu nhiu
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiểu Lang liked this
Kimchi Huynh Huynh added this note
thanks nhìu nhìu đúng lúc mình cần ôn thi
phunghuan93302 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->