Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
177Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ

CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 61,080|Likes:
Published by tuanducta

More info:

Published by: tuanducta on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ
1.Đnh lut Okun
Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thấtnghiệp sẽ tăng thêm 2%.
U
t
= U
n
+ * 50
Khi t
ốc độ của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sảnlượng tiềm năng 2.5% thì thất nghiệp giảm 1%
U
t
= U
-1
– 0.4(y-p)
2.
Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
Chính sách tài khóa- Chính sách suy thoái
Chính sách ngoi thương- Chính sách thu nhpNếu: Y
t
> Y
p
: Lạm phátNếu: Y
t
< Y
p
: Suy thoáiNếu: Y
t
Y
p
: Ổn định
3.
 T
ổng cung AS
4.
 T
ổng cầu AD
5.
H
ọc trong tài liệu (các chỉ tiêu SNA) hệ thống tài khoản quốc gia.
6.
H
ệ thống sản xuất vật chất MPS
7.3 cách tính GDP
Kh
ấu hao
(D
e
)
 
 Đầu tư
(I)
 
Tiêu dung
(C)
Tiết kiện (S):
S=DI-C
( DI là thu thập khả dụng)
Thuế
(Tx)
2 loại ( thực thu (Td) và gián thu(Ti))
Chi chuyển nhượng:
Tr 
Chi mua hàng hóa và d
ịch vụ chính phủ (G) chi cho tiêu dùng(C
g
) vàđầu tư(I
g
)Chi tiêu Cp :
G= C
g
+ I
g
Xuất khẩu (X) nhập khẩu (M):
NX= X-M
Tin lương (W)Tin cho thuê (R)Tin lãi (i)
Lợi nhuận (Pr)
 
Lac Honguniversity
 
7.1Tính GDP theo phương pháp sản xuất.Giá trị gia tăng
VA ( GDP =£VAi )
7.2
 Tính GDP theo PP phân ph
ối.
GDP= De+W+R+i+ Pr+ Ti
7.3
Tính GDP theo PP Chi tiêu
GDP=C+I+G+X-M ( X-M : Xuất khẩu ròng)
8.Tốc độ ng trường nh quân.n-1 Chỉ tiêu năm cuốiV
tb
= - 1 X 100Chỉ tiêu năm đầuTốc độ tăng hằng năm: phản ánh phần trăn thay đổi của sản lượng ở năm sau so vớinăm trước.
V
t
= Chỉ tiêu năm t chỉ tiêu năm (t-1) /chỉ tiêu năm (t-1) x100
9.nh GDP đến c chi tiêu khác.
Tổng sản phẩm quốc dân :
GNP=GDP+NIA
Sản phẩm quốc dân ròng:
NNP=GNP-De
Thu nhập quốc dân:
NI=NNP
mp
-Ti
Thu nhập cá nhân:
PI=NI-Pr+Tr 
( Pr lợi nhận giữa lại và nộpcho CP)
Thu nhập khả dụng: DI=PI-thuế thu nhập nhân.
CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG
 
DD£ tổng cầu = DD£ tổng cung
1.Thu nhập khả dụng (Yd)
 Yd = Y-Tx+ Tr 
( Chương này giả định nền ktế đóng cửa và không có chínhphủ ) nên không tồn tại Tx và Tr :
 Yd=Y
hay
Yd=C+S
với ( C: tiêu dung; S:tiết kiệm)
2.
Tiêu dùng biên (Cm) Tiết kiệm biên (Sm)
C
S
 
Cm = Sm =
Cm+Sm =+ Hqu: Cm+ Sm = 1
3.
Hàm tiêu dùng:
C= f(Yd)
Hàm tiết kiệm:
S=f(Yd)
4.
Hàm C và hàm S có dạng tổng quát:
C = C
0
+ Cm.YdS = -C
0
+ (1-Cm).Yd
 Hệ số (1-Cm) chính là Sm
C
0
> 0 và 0< Cm<1
5.
Hàm đầu tư theo sản lượng :
I = f(Y)
Hàm đầu tư tổng quát:
I = Io + Im.Y
(Imđầu tư biên)
6.
Hàm đầu tư theo sản lượng và lãi xuất :
I = f(Y,r)
7.Tổng cầu: nền kinh tế không có chính phủ nên
AD = C + S
Với
C = Co + Cm.Yd = Co +Cm.YI = Io + Im.Y
 
AD = (Co+Io) + (Cm+Im) .Y Hay AD = Ao + £.Y hay AD = Ao + £.Y
Với Ao : chi tiêu tự định£ chi tiêu biên (mức chi tiêu mà sự thay đổi không phụ thuộc vào sự thay đổi sản lượng)£.Y chi tiêu ứng dụ (mức chi tiêu mà sự thay đổi của nó do sự thay đổi sản lượng gâyra)
8.
Xđịnh sản lượng cân bằng:
 Y = AD
có hai phương pháp xác định sản lượng cânbằng.
Dựa vào đồ thị tổng cầu:
AD = C+I+G+X-M
Dựa vào đồ thị tiết kiệm:
I=S
 
9.
Sản lượng cân bằng và số nhân của tổng cầu:
 Y = k.
AD
Trong đó:
AD
=
C +
I k = hay k =
CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ NGOẠI THƯƠNG
1.Ngân sách chính phủ thu nhập khả dụng:
Trong Chương 2 ta có: Yd= Y-Tx+Tr = Y – (Tx-Tr)
 Yd
 Yd
C
 Yd
S
 Yd11- Cm - Im1Sm - Im

Activity (177)

You've already reviewed this. Edit your review.
OanhTiny liked this
xesadsad liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Su Su added this note
thanks nhiu nhiu
Tiểu Lang liked this
Kimchi Huynh Huynh added this note
thanks nhìu nhìu đúng lúc mình cần ôn thi
phunghuan93302 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->