Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TAMADUN JEPUN

TAMADUN JEPUN

Ratings: (0)|Views: 890 |Likes:

More info:

Published by: Mohamad Shuhmy Shuib on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

 
TAMADUN JEPUN
Objektif 
Di akhir kuliah ini pelajar akan dapat:1.Mengetahui latarbelakang sejarah tamadun Jepun2.Mengetahui budaya dan nilai sosial masyarakat Jepun3.Mengetahui asas-asas yang menjadi syarat kepada keunggulan tamadun Jepundan kemunculan Jepun sebagai sebuah negara maju.
Kerangka
1.Pendahuluan2.Latarbelakang sejarah Jepun3.Sistem nilai dan budaya Jepun4.Masyarakat Jepun dan Modenisasi
Pendahuluan
-
 Jepun juga dikenali sebagai ‘Nippon” atau ‘Nihonyang bermaksud ‘TanahMatahari Terbit”. Jepun terdiri dari 4 buah pulau utama iaitu:a.Honshub.Hokkaidoc.Kyushud.Shikoku-Jepun mempunyai 4 musim yang berbeza iaitu:
a.
Musim bung
a
b.musim panasc.musim gugurd.musim sejuk-Sejarah ketamadunan Jepun dapat dibahgikan kepada:a.Zaman Awalb.Zaman feudal dan pertengahanc.Zaman Moden
a. Zaman Awal
- Zaman awal ini dipanggil sebagai Jomon (800-300 s.m.)Jomon merujuk kepada sejenistanah liat yang banyak digunakan untuk membuat peralatan.- Manusia zaman ini hidup secara nomad dan primitive. Menggunakan peralatan batu dantanah liat, berburu, menangkap ikan, binatang liar sebagai pekerjaan.- Zaman kedua ialah Zaman Yayoi – zaman perkembangan tamadun tahap kedua. Berlakuperubahan dalam pertanian – penanaman padi. Berlaku penciptaan saliran, pembuatanalatan logam, pemilihan tanah sesuai untuk pertanian, penyimpanan makanan danpenentuan musim.- Kekayaan dan kemewahan mula dikecapi – bermula pengumpulan harta kekayaan,kekuasaan dan pengaruh.- Muncul puak yang paling berpengaruh puak Yamatomo (menyembah DewiAmateresu-Omikami – Dewi Matahari).
b. Zaman Feudal dan Pertengahan
- Bermula pada zaman pemerintahan Kamakura (1185-1338 s.m.)- Sistem feudal bermula apabila wujudnya pemilikan tanah dan ladang-ladang olehindividu. Pemilikan tanah dan ladang-ladang secara persendirian ini pula terlepas darikawalan pihak kerajaan.- Tuan-tuan tanah ini dikenali sebagai
syo
dan mereka berhak memungut cukai dan hasildaripada ladang. Kesannya kuasa Maharaja telah berpindah kepada tuan-tuan tanahtersebut.- Muncul golongan
samurai/buke
yang amat ditakuti oleh rakyat. Golongan
buke
inipula patuh kepada
shogun
yang berkuasa iaitu
Keshogunan Kamakura.
1
 
- Dalam sejarah Jepun, orang yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem feudalialah
 Yoritomo
. Melalui sistem ini dilantik
buke
yang berperanan memungut cukai dari
syo
(tuan tanah). Pegawai-pegawai yang dilantik memberi kesetiaan penuh kepada
Shogun
. Inilah yang berlaku pada zaman feudal sejak tahun 1600-1868 di mana kuasaMaharaja disingkirkan dan pemerintahan dikuasai oleh para
shogun
yang mengamalkansistem feudal.
KRONOLOGI ZAMAN FEUDAL DI JEPUNZaman KamakuraKeluarga FujiwaraKeluarga TairaKeluarga MinamotoTentera HojoMaharaja Go DaigoAshikaga TakaujiSengoku JidaiShogun TokugawaSISTEM NILAI DAN BUDAYA JEPUNNilai-nilai utama Yang Diamalkan oleh Masyarakat Jepun
a.Mura Ishiki – kesedaran sekampungb.On atau giri-ninjo – hutang budi dan membalas budi.c.Budaya malud.Perikemanusiaan (nasake)e.Wa (kerukunan)f.Menepati janji dan berdisipling.Cintakan ilmu – budaya ilmu dalam masyarakat Jepun ialah mereka menjunjungtinggi dan mempunyai sikap hormat kepada pelajaran dan mempunyai sikap ingintahun yang mendalam terhadap maklumat-maklumat.
Budaya Ilmu Dalam Masyarakat Jepun
Budaya ilmu (budaya cintakan ilmu) telahpun wujud sejak zaman Meiji (1860-an-1880an). Pada akhir tahun 1888, terdapat hamper 30,000 pelajar yang menghadiri 90buah sekolah swasta di Tokyo. 80% daripada pelajar ini datang dari luar bandar. Pelajarmiskin dibiayai oleh biasiswa pemberian tuan tanah dan hartawan.Dalam memajukan pendidikan di Jepun, para remaja dan pelajarnya disajikan dengankisah kejayaan dari Timur dan Barat. Contohnya buku Yukichi Fukuzuwa,
GalakanPelajaran
dijual sebanyak 600 000 naskah pada tahun 1882. Buku tersebut menyatakan:
”Manusia tidak dilahirkan mulia atau hina, kaya atau miskin, tetapidilahirkan sama dengan yang lain. Sesiapa yang gigih belajar danmenguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya, tetapi merekayang jahil akan menjadi papa dan hina”.
Falsafah/Agama Masyarakat Jepun
2
 
-Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun. Agama-agama tersebut ialah:a.Shintoismeb.Buddhismec.Konfusianisme
a. Agama Shinto
-Agama khas bagi masyarakat Jepun. Shinto bererti “Jalan Tuhan’ (kami-no-michi).-Shinto berkait rapat dengan negara, bangsa dan alam Jepun dan merupakansymbol perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara.-Konsep Tuhan dan Dewa Dewi (kami) agak kabur. Terdapat 8 juta Dewa Dewi.-Dewi Matahari (Amaterasu-omi-kami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi Matahari.-Tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci.-Pendeta Shinto telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan ShintoGabusho/Lima Buku ajaran Shinto.-Tidak ada falsafah dan etika.-Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan ditanamkan ke dalam jiwa setiaprakyat.
b. Buddhisme
-Mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku pada 592s.m. di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi.-Ajaran Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungipelbagai aspek ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkankakitangan kerajaan mematuhinya.-Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung tinggi “TigaHarta Suci” iaitu Buddha, Dharma dan Sangha, menghantar pelajar ke Chinauntuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha.-Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana iamerupakan salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepadacorak falsafah dan lebih kepada penerangan.
c. Konfusianisme
- Ajaran ini diminati kerana memberi penekanan kepada moral. Ajaran ini jugaterkandung dalam Perlembagaan 17 Artikel.- Pada zaman Shogun Tokugawa ajaran ini menjadi asas dalam pembinaan negara.
MASYARAKAT JEPUN DAN MODENISASIPendahuluan
-Masyarakat Jepun mengalami proses modenisasi melalui beberapa tahap iaitu darizaman Tokugawa hingga ke zaman Meiji dan moden. Hasil daripada prosesmodenisasi, Jepun menjadi sebuah negara maju.-Zaman moden Jepun mempunyai hubungan erat dengan Barat. Ini berlaku apabila Jepun terpaksa membuka dasar tutup pintu kepada dunia luar melalui PerjanjianKanagawa pada Mac 1854 yang mana Jepun terpaksa membuka pelabuhanShimoda dan Hakodate kepada Amerika Syarikat, diikuti Britain (Oktober 1854) ,Russia (Febuari 1855) dan Belanda (November 1855).-Proses modenisasi pada peringkat awal dilakukan dalam skop agama Shinto,Buddhisme dan Konfusianisme. Pada tahap ini tamadun dari Barat dicanai begiturapi sehingga tamadun yang dihasilkan adalah bersifat keJepunan. Keadaan inidapat dilihat semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa.
-
 Jepun mula masuk ke zaman moden bermula dari zaman Reformasi Meiji (1868-1912) dalam pelbagai aspek – politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.
a.Politi
-Meiji mengembalikan semula kuasa politik kepada Maharaja Jepun dan pusatpentadbiran dipindahkan dari Kyoto ke Edo (Tokyo).
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->