Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
psihologia_sportului

psihologia_sportului

Ratings: (0)|Views: 1,623|Likes:
Published by Dulgheru Ovidiu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dulgheru Ovidiu on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

 
Psihlogia sportivului
 
-MORGAN , psihologia sportului este o ştiinţă cec studiază fundamentele psihologice aleactivităţii sportive-Psihologia Sportului este o ştiinţă ce studiază comportamentele legate de sport şiactivitatea sportivă (TUTKO)-Mihai Epuran, Psihologia Sportului studiază fenomenele psihice şi comportamentulacelora care practică sportul, o activitate orientată spre performanţă, spre depăşirea proprie, aadversarului sau a naturii-Analiza definiţiilor sugereaşi în psihologia sportului există trecerea de laintrospecţionism la behaviorism ş.a.m.d ajungând până la definiţii de tip sintetic integrativ ce facreferire la elementele interne, comportamente şi la activităţi integrate într-o structură coerentă-În 1996 Federaţia Europeană de psihologie a Sportului a oferit următoarea definiţie:Psihologia Sportului este interesată de bazele psihologice, procesele şi consecinţele psihologiceale unei persoane sau ale unui grup într-un context de activitate sportivă
atenţia cercetătorilor se îndreaptă spre mai multe dimensiuni ( cognitiv, afectiv-motivaţional, senzorio-motor)
activitatea fizică poate fi realizată la nivel competiţional, recreaţional, recuperator,fără ca această clasificare să reprezinte un cadru rigid-a fost formulată următoarea întrebare „Există o psihologie a sportului sau mai multe psihologii ale sportului?”-M. Epuran spune că există 5 psihologii ale sportului corespunzătoare celor 5 tipuri deactivităţi corporale:
Psihologia educaţiei fizice = studiază activităţile sportive corporale gimnice, aceleactivităţi de educaţie fizică ce se desfăşoară în context şcolar 
P. jocurilor = activităţile corporale ludice, jocurile sunt considerate a fi mijloace cesatisfac nevoile de mişcare a oamenilor fiind caracterizate de spontaneitate,libertate, atractivitate şi dezinteres material.
P. sportului = activităţile corporale agonistice, sunt văzute ca fiind activităţi decompetiţie şi obţinere de performanţă
P. activităţilor recreative = abordează activităţile recreative cu funcţii dedivertisment, refacere
P. activităţilor compensatorii = vizează activităţile de recuperare şi compensare acapacităţilor fizice, psihice, sociale ale persoanei indiferent de contextul în care eleau fost afectate-în ceea ce priveşte relaţie teoretic-aplicativ se face distincţia între o teorie a sportuluiteoretică şi psihologia sportului aplicată-în funcţie de relaţia dintre general şi specific, o psihologie a sportului generală indiferentde ramură sportivă, una specifică ale cărei cunoştinţe sunt valabile într-o anumită ramură desport.1
 
-în funcţie de tipul de abordare a psihologie sportului i se atribuie diverse sarcini:a.pentru psihologia sportului aplicată sunt citate următoarele sarcini:a.1. tehnici de psihoterapie aplicată în sporta.2. consilierea sportivăa.3. reabilitarea injuriilor a.4. prevenţia violenţelor publice la manifestările sportivea.5. controlul atenţiei şi al concentrăriia.6. optimizarea formei sportive b. Psihologia sportului teoretică b.1. dezvoltarea de teorii, metodologii, principii, legi în domeniuluisportuluiCriteriul de analizăPsihologia sportului de performanţăPsihologia sportului de mare performanţăAtitudinea filozofică afactorilor de decizieAtitudinea umanistă, derezolvare a problemelor  personale, şcolare, profesionale, familiareAtitudinea este umanistă dură,se rezolvă probleme personalenumai în măsura în care ar duce la creşterea performanţeidemersulEste un demers de optimizarede pregătire psihică pragmaticăEste un demers de maximizarede pregătire psihică punctualăad-hoc, praxiologicăObiectiveSe referă la performanţe denivel mediu şi superior Performanţe maximePercepţia referitoare la sportSportivul este un om normalSportivul este un om„paranormal” (personalitateaccentuată) riguros selectatManagementul activităţiiAici este pedagogie centrată pe omEste pedotehnic cu orientare pe obiective sau performanţăStarea sportivuluiSportivii au probleme dedinamică a personalităţii şiintegrare socialăAu probleme de adaptare lasolicitările limite, adaptare lasine şi ambianţă sportivăCine lucrează cu eiCu ei pot lucra psihologisportivi şi antrenori cu pregătire psihologicăCu ei lucrează psihologisportivi cu experienţă practicăîn sport şi în psihologia clinică 2
 
Curs 2 12.10.2007Istoria psihologiei sportului în România
Apariţia psihologiei sportului în România este influenţată de următoarele variabile:a.de dezvoltarea şcolii române de psihologie b.apariţia şi evoluţia învăţământului superior de educaţie fizică, în 1922 în planurile deînţănt ale Institutului de Educie fiziapărea o disciplinumi
psihologiaexperimentală
promovată de Gheorghe Zapan.c.Evoluţia psihologiei sportului s-a bazat pe cercetări de tip individuald.Instituţionalizarea psihologiei sportului s-a produs târziu, există o comise română de psihologie a sportului în cadrul consiliului ştiinţei sportului din România. Există în Bucureşti uninstitut de cercetări pentru problemele de sport.e.profesionalizarea psihologiei sportului, în 2007 nu există o asociaţie a psihologilor sportivi în România, nu există nicio comisie de psihologie a sportului, din punct de vedere alformării cei care activează în psihologia sportului au următoarele trasee academice: absolvenţi de psihologie care în timpul formării academice au optat pentru cursuri specifice (psihologiasportului, psihoterapii) sau licenţiaţi în educaţie fizică şi sport care au a doua licenţă în psihologiesau care au făcut un master în psihologia sportului sau cei care nu au nici un fel de formare în psihologie.f.Cunoştinţele împrumutate din psihologia devin mai convingătoare în mediul sportiv
Reprezentaţi ai psihologie sportive din România:
-Gheorghe Zapan, 1897-1976, el a scris „Teorii asupra jocurilor”, „Problema exerciţiului”,„Diferenţierea psihică între sportivi şi nesportivi cu concluzii pedagogice”-Constantin Calovreza, a abordat dintr-o perspectivă gestaltisă teme cum ar fi: „Structura psihofizică în dansurile naţionale” , „Situaţia psihică în jocul de rugby”-Mihai Epuran, a fost profesor între 1949-1993, este cel care a înscris România pe harta psihologiei sportului internaţionale, membru fondator al FEPSAC, a scris „Pregătirea psihologicăa sportivului”, „Psihologia educaţiei fizice”, „Metodologia cercetării activităţii corporale”,„Psihologia sportului de performanţă: teorii şi practică”.-Valentina Harghidan, are cărţi despre metode de psihodiagnostic în sport-Irina Holdevici, este cadru didactic la Titu Maiorescu şi asociat la Universitatea dinBucureşti, a scris „Psihologia succesului”, „Autosugestie şi relaxare”, „Elemente de psihoterapie”-Ilie Vasilescu, a fost profesor la Univ. Bucureşti, acum este în SUA, a scris„Autodepăşirea în sport”, „Activitatea sportivă. Decizie, autoreglare, performanţă”-Tudös Ştefan, este profesor la ANES, sccrie cărţi despre pregătirea psihologică asportivilor. 
Modelul celor 4 A
-performanţei sportive i-au fost propuse mai multe modele printre care modul celor 4 A propus de Mihai Epuran-performanţa reprezintă un rezultat supramediu obţinut la o probă sportivă, orice performanţă prezintă o conotaţie socială deoarece apare fenomenul de facilitare socială, prezenţaalături de sportivi a altei persoane se asociază cu o optimizare a rezultatului.-Performanţa este un model cultural, poate fi considerată performanţă şi un rezultat care sănu se plaseze în primele 3 poziţii-modelul afirmă că o performanţă este obţinută când sunt satisfăcute:
A
 ptitudini
A
titudini3

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ramona Teo liked this
Bosinceanu Socez liked this
psihologulbv liked this
lipdan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->