Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria Comunicarii

Istoria Comunicarii

Ratings: (0)|Views: 819 |Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Alina-Cristina Barancea on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
TEMA 1„Ce este comunicarea?”
Di unanim cunoscut şi aparent simplu, termenul de
comunicare
desemnează un concept complex, greu de desluşit încâteva cuvinte. Dicţionarele explicative ne oferă definiţii cu totulnesatisfăcătoare pentru o abordare ştiinţifică a comunicării.
Comunicare
=
„acţiunea de
a comunica
şi rezultatul ei”Comunica = „a face cunoscut, a da de ştire; a informa, a înştiinţa, a spune”
 Dicţionarul explicativ al limbii române
Dificultatea definirii termenului rezidă, de fapt, în multitudineaaccepţiunilor sale. Cauza acestei proliferări semantice este prezenţasa cu sensuri sensibil diferite în terminologia unui mare număr dedomenii ale ştiinţei. În dorinţa de a introduce o oarecare ordine înacest hăţiş, cercetătorii americani Frank E.X.Dance şi Carl E.Larsonau încercat, în urmă cu vreo două decenii, să adune la un loc într-ocarte cât mai multe definiţii propuse de diverşi autori, în vedereaidentificării celei mai complete dintre ele. În urma unei selecţii aformulărilor celor mai pertinente, ei au reţinut nu mai puţin de 126de definiţii, ceea ce nu i-a scutit de obiecţiile multor specialişti dediferite formaţii, pe care nici una dintre propuneri nu părea să îisatisfacă. S-a evidenţiat cu acel prilej faptul că ştiinţele naturii, alesocietăţii şi ştiiele tehnice trateafiecare procesele decomunicare ce intră în sfera lor de acţiune în maniere suficient dediferite pentru a investi conceptul cu trăsături particulare, aflate nuo daîn divergeă cu sensul înceţenit în alte sectoare alecunoaşterii.Pentru biologi, protagoniştii comunicării sunt organismele vii,dar pot fi, tot atât de bine, şi organe ale acestora, ţesuturi sau chiar celule individuale. S-a afirmat de altfel, şi pe bună dreptate, căneuronul este cel mai mic sistem de comunicare existent pe pământ.Pe ngă prelucrarea în interiorul nucleului a informieirecepţionate prin intermediul dendritelor, el se caracterizează şi prinactivităţile de codificare şi de decodare a mesajelor, supuse unor traduceri succesive dintr-un limbaj electric (propriu transmisieiinfluxului nervos de-a lungul axonului) într-unul chimic (în fantasinaptică, unde agentul informaţiei este acetilcolina) şi vice-versa,trăsătură definitorie pentru toate procesele comunicaţionale.Transmiterea de la o generaţie la alta a informaţiei ereditare cuajutorul secvenţelor de macromolecule de adenină, citozi,guanină şi timină din lanţurile spiralate de acid dezoxiribonucleic
3
 
(ADN) constituie, la rândul ei o formă de comunicare la nivelcelular ce nu presupune intervenţia unor conştiinţe sau/şi voinţe,aspect pe care specialiştii din alte domenii şi, în primul rând, dinştiinţele sociale nici nu s-ar gândi să le ia în considerare.
„Comunicarea este o acţiune a unui organism sau a uneicelule care alterează modelele probabile de comportament alealtui organism sau ale altei celule într-o manieră adaptivăpentru unul sau pentru ambii participanţi”
Edward O.WilsonE de la sine înţeles de ce o atare definiţie are toate motivele săîi nemuumească deopotripe informaticianul interesat decomunicarea dintre „organismeşi „celule” nevii, ba chiaanorganice, în al căror comportament criteriul adaptării la mediudevine inoperant, şi pe psihologul sau sociologul care nu concepcomunicarea în absenţa unui subiect dotat cu conştiinţă, chiar dacănu întotdeauna cotient de informaţia pe care o vehiculează.Aceştia din urmă ar fi probabil înclinaţi să accepte, mai degrabă, odefiniţie precum:
„Comunicarea este un proces prin care un individ(comunicatorul) transmite stimuli, de obicei verbali, cu scopulde a schimba comportarea altor indivizi (auditoriul)”
Carl I. Hovland, Irving I. Janis, Harold H. KelleyLa prima vedere, postularea preponderenţei comuniriiverbale pare absolut legitimă atunci când ne referim la indiviziumani, dar o examinare a rezultatelor din domeniul kinezicii,disciplină care studiază comunicarea prin gest şi expresie facială,contrazice această impresie. Ray Birwhistell a estimat la 65% ponderea limbajului gestual în ansamblul comunicării interumane,evaluare deşită de cercetările mai recente ale lui AlbertMehrabian, conform ruia 55% dintre mesajele noastre suntmimico-gestuale, 38% vocale non-verbale (constând nu numai înemisia de sunete nearticulate, dar şi, mai ales, în variaţiile deînălţime şi intensitate sonoră, intonaţie, ritm, tempo, timbru, în prezenţa şi frecvenţa pauzelor, în recurgerea la „tonuri” diferite:ironic, tandru, ezitant, răstit, insinuant, batjocoritor şi aşa maideparte) şi numai 7% propriu-zis verbale. În analiza critiadefiniţiei de mai sus, nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că nuorice comunicare urmăreşte să provoace modificăricomportamentale. Muzica sau artele plastice constituie mijloace puternice de influeare a cotiielor şi de modelare asensibilităţii, fără ca printre intenţiile artistului să se numere şiimpunerea sau car sugerarea unor schimbări în conduita
4
 
receptorului. De asemenea, referirea la destinatarii comunicării întermenii alterităţii („a schimba comportarea
altor 
indivizi”) excludeîn mod arbitrar din domeniul de definiţie importantul teritoriu alcomunicării intrapersonale (dialogul interior).Intenţionalitatea este considerată drept o trăsătură
 sine quanon
a comunicării şi în alte definiţii.
Comunicare este un proces de transmitere de informaţii lacare se aşteaptă răspuns”
José ArangurenDefiniţia lui J.Aranguren exclude posibilitatea unei comunicărineintenţionate (acceptate totuşi astăzi de cele mai autorizate vocidin domeniul teoriei comunicării), dar sesizează faptul important că,în cazul mesajelor transmise în mod deliberat, se poate vorbiîntotdeauna de un anumit nivel de expectaţie din parteaemiţătorului, care nu s-ar osteni să mai comunice dacă ar aveacertitudinea nu va avea parte de nici o reacţie din parteadestinatarului. Naufragiatul care aruncă în mare sticla conţinândmesajul adresat prezumtivilor săi salvatori nutreşte întotdeaunasperanţa unui ajutor, tot aşa cum radioastronomii ce lansează înspaţiu apeluri adresate eventualelor fiinţe extraterestre inteligente(s-au elaborat şi limbaje special destinate acestui scop, precumcelebrul LINCOS al doctorului Hans Freudenthal de laUniversitatea din Utrecht) continuă să creadă că tentativa lor va fi,mai devreme sau mai târziu, încununată de succes.Că aşteptarea replicii constituie o trăsătură generală a oricăreiforme de comunicare o dovedeşte şi comportamentul multor animale. În ritualurile de împerechere, ca şi în luptele dintremasculii aflaţi în situaţie de rivalitate, posturile adoptate, semnalelesonore sau mişcările efectuate urmăresc să-i provoace adversaruluio reacţie, în funcţie de care se va alege linia de conduită încontinuare. Curtarea sau lupta prezintă caracterele evidente ale unuidialog şi ele pun în evidenţă importanţa
 feedback-
ului, fără de careinteracţiunile comunicative ar fi de neconceput.Se constată chiar din exemplul de mai sus că nu putemcondiţiona existenţa comunicării de raţionalitatea participanţilor la proces, cum s-a încercat în unele definiţii.
„Comunicarea este totalitatea proceselor prin care o mintepoate să o afecteze pe o alta”
Warren Weaver Remarcabilă prin concizia sa, definiţia renumituluicibernetician şi cofondator al teoriei matematice a comunicării(domeniu inaugurat de lucrarea din 1948
The Mathematical Theory
5

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lectiadeistorie liked this
Olea Pasa liked this
Rocsaine liked this
Ungur Florian liked this
Lilia liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->