Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
200Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Ecuatii Diferentiale Teorie Si Ex. Rezolvate

Manual Ecuatii Diferentiale Teorie Si Ex. Rezolvate

Ratings: (0)|Views: 21,502|Likes:
Published by laur198x

More info:

Published by: laur198x on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
 
GAVRIIL P
Ă
LTINEANU PAVEL MATEI
ECUA
Ţ
II DIFEREN
Ţ
IALE
Ş
I
ECUA
Ţ
II CU DERIVATE PAR
Ţ
IALE
 
CU
APLICA
Ţ
II
Bucure
ş
ti2007
 
 
 
Referent
ş
tiin
ţ
ific:
prof. univ. dr.
ILEANA TOMA
 Universitatea Tehnic
ă
de Construc
ţ
ii Bucure
ş
ti
 
 
PREFA
ŢĂ
 
Teoria ecua
 ţ 
iilor diferen
 ţ 
iale
 ş
i a ecua
 ţ 
iilor cu derivate par 
 ţ 
iale reprezint 
ă 
undomeniu fundamental al matematicii cu numeroase aplica
 ţ 
ii în diferite domenii ale
 ş
tiin
 ţ 
ei
 ş
itehnicii, precum: mecanic
ă 
 , astronomie, termodinamic
ă 
 , optic
ă 
 , elasticitate, chimie, biologieetc. Necesitatea cre
ă 
rii acestei teorii a început odat 
ă 
cu apari
 ţ 
ia calculului diferen
 ţ 
ial 
 ş
iintegral 
 ş
i provine din faptul c
ă 
numeroase fenomene
 ş
i procese din natur 
ă 
se modeleaz
ă 
 matematic prin ecua
 ţ 
ii diferen
 ţ 
iale sau prin ecua
 ţ 
ii cu derivate par 
 ţ 
iale. Iat 
ă 
câteva dintre aceste procese: mi
 ş
carea unui punct material într-un câmpconservativ, vibra
 ţ 
iile unui sistem oscilant, c
ă 
derea liber 
ă 
a corpurilor, deplasarea uneimembrane elastice sub ac
 ţ 
iunea unei înc
ă 
rc
ă 
ri continue, propagarea c
ă 
ldurii într-o bar 
ă 
 ,dezintegrarea radioactiv
ă 
 , cre
 ş
terea popula
 ţ 
iei, diverse reac
 ţ 
ii chimice etc. Primele contribu
 ţ 
ii notabile în teoria ecua
 ţ 
iilor diferen
 ţ 
iale apar 
 ţ 
in creatorilor analizei matematice Isaac Newton (1642-1727)
 ş
i G. M. Leibniz (1646-1716). Pornind de la studiul problemelor de dinamic
ă 
a punctului material, Newton adescoperit legea a doua a mecanicii:dv Fmamdt 
= =
 , rela
 ţ 
ie care reprezint 
ă 
o ecua
 ţ 
iediferen
 ţ 
ial 
ă 
. Combinând aceast 
ă 
lege cu legea gravita
 ţ 
iei, el a calculat orbitele planetelor 
 ş
ia unor comete. Leibniz a fost condus la studiul ecua
 ţ 
iilor diferen
 ţ 
iale de o problem
ă 
de geometrie, a
 ş
anumita problem
ă 
invers
ă 
a tangentelor, care const 
ă 
în determinarea unei curbe plecând de launele propriet 
ăţ 
i ale tangentei la curb
ă 
. Leibniz este cel care a introdus termenul de ecua
 ţ 
iediferen
 ţ 
ial 
ă 
. Lista matematicienilor care
 ş
i-au adus contribu
 ţ 
ia la dezvoltarea teoriei ecua
 ţ 
iilor diferen
 ţ 
iale continu
ă 
cu fra
 ţ 
ii Johann
 ş
i Daniel Bernoulli, Euler, Laplace, Lagrange, Cauchy, Fourier, Poincaré, Picard, Liapunov, Voltera etc.

Activity (200)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Her Love liked this
Sergiu Craciun liked this
odanyel liked this
Bodean Antonio liked this
eleenaaa liked this
Onica Efim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->