Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slavomir Mrozeck.Povestiri 1990-1993

Slavomir Mrozeck.Povestiri 1990-1993

Ratings: (0)|Views: 589 |Likes:

More info:

Published by: Alina-Cristina Barancea on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Ketchup
Am citit în ziar cănuva maifi.Apocalipsa. Pentua sărbători această veste bună, m-amdus la MeDonald's şi am comandat unhamburger.Ce bine - mă gîndeam întimp ce, entuziasmat, îmi condimentamhamburger ul cuketchup — că nu vor maifitrompetele îngereşti saustelele căzătoare, care ne-ar mistui pămîntul prin foc."Pînă acum mîncam fără entuziasm,fiindcă trăiammaştep-tarea catastrofei. De ce să mai pun ketchu p, dacă totne îndreptăm spre catastrofă? Dar acum lumea are viitor. Aşadar, mi-am pus mai mult ketchup, pentru că dejamerita. A douazi am consumat hamburgerul cutot cu două nduride ketchup. Dar a treia zi am observat că, pundu- mi ketchup dublu pentru a treia oară, nu mai ţinpasul cuepoca mea. In prima zi am depăşit-o, în a doua zi am ţinut  pasul cu contemporaneitatea, dar în a treia eram dejaîntîrziat.Ketchu p dublu pentru a treia oară în-seamnă înapoiere. Ca sănu rămîn înurmă, trebuia săfie cel puţin tri plu. Deci, am mîncat triplu. Am rîgîit puţin, dar, în  principiu, num-am simţit rău. Am avut probleme cu stomacul abia după ket-chup-ulcvadruplu. Am reuşit să le rezolv Cu ajutorul pastilelor  alka seltzer. După cinci rînduri de ket-chup, acestea nu m-au ajutat cu nimic, iar după şase rînduri, mi s-a făcut rău numai gîndindu-mă la şapte rînduri de ketchu p. Ce a fost mai departe? Creşterea ireversibilă aconsumului a necesitat folosirea ketchup-ului de 15şapte, apoide opt, nouă, zece ori şi aşa mai departe, la nesfirşit, căci acum,din moment ce Apocalipsa a fost anulată, viitor ul nu mai are sfirşit. Să pre-supunem că suport ketchu p-ul chiar de zece ori. Dar du pă aceea? Am dat foc la MeDonald's, aici era vorba de viaţa mea.Incendiul nu a fost mare, nici pe departe nu era oApocalipsă, dar mai bine atît decît nimic.
Bim şi Bom
Bim şi Bom erauun cuplu de clovni. Dădeau spectacole împreună întotdeauna şi se bucurau de o popularitate imensă. Nimeninuşi-l amintea pe Bim fără Bom sau pe Bom fără Bim, numai Bim cuBom şi Bomcu Bim făceau publicul să rîdă, pînă cîndnuse mai ştia dacă în acel cuplu Bim avea vreo impor-tanţă, Bom vreoînsemnătate, sau dacă, pur şi simplu, era importantnumai acelşi"dintre ei. însă, înafară de acelşi"care i-aunit, mai eraun element al cu plului lor, constant, invariabil şi, deşi neesenţial, aşa cum s-a dovedit, încărcat totuşi de consecinţe. Şi anume, ordinea încare numele lor apăreau  pe afiş. întotdeauna Biinpe primul loc, iar Bom pe al doilea, întotdeaunaBim şi Bom", nici-odatăBom şi Bim". Nimeni nuştia de ce era aşa,nici măcar ei înşişi. Şi nimeninu ar fireflectat la asta vreodată, ei nici atît, pentru că întotdeauna lucrau în înţelegere şi armonie perfectă, dacănu ar fiavut loc o întîmplare foarte asemănătoare cu
 
una care s-a petrecut cîndva înRai. Mergînd întur neu prin ţară, Bim şi Bom sosiră într-un mic orăşel, se opriră la hotel şi, neavîndnimic altceva de făcut, înainte de reprezentaţia de seară hotăr îră să meargă la frizer. Se aşezară la coadă; fiind înainte de spectacol, cumnoi am spus, nu-i cunoştea încănimeni, aşa încît  putură să aştepte în anonimat. Du pă ce termină să-l tundă  pe ultimul dintre clienţii dinaintea celor doi, f rizerul îi dezlegă acestuia şervetul de sub bărbie, îl scutură şi întrebă:17- Cine-i următorul?Fără să se gîndească prea mult, Bim şi Bom se ridică de pe scaune şi se aşază simultan pe fotoliul de frizer, ocupîndu-l exact pe cîte o jumătate.- Glumiţi! strigă frizer ul, care nu părea deloc amuzat de scenă. Eu am întrebat cine dintre dumneavoastră este primul! Bim şi Bom se priviră, şifiindcă stăteauatît de aproape unul de celălalt, precum şi celălalt deunul,se priviră direct în ochi. -Nuamtimp de glume proaste, se arătă nerăb-dător  rizerul. Părăsiţi frizeria!Bim şi Bom seridicară simultandinfotoliu şi se îndreptară spre ieşire. Erauatît de preocupaţi de întrebarea despre întîietate, întrebare pe carenu şi-o puseseră niciodată pînă atunci, încîtnu obser-vară ce este în jurul lor. Deai mergeauîmpreună în continuare, această întrebare ajunsese la conştiinţafiecăruia dintre ei separat şi separat utau răspunsul.'R-ecură pragul şi ieşiră în stradă. Deasu prauşii frizeriei se aflafirma:„Tuns şi bărbierit - Z. Şarpe". Con juncţiaşi"era alungită în mod deosebit. După aceea cariera lor nu a mai durat mult. Se pare căBom încerca să-l înăbuşe pe Bim, iar Bim să-l otrăvească pe Bom. într-un fel sau altul, spec-tacolele lor nu au mai fost la acelaşi nivel ca altădată, iar popularitatea lor s-a diminuat. Dădeau spectacole în cabarete tot mai abjecte şitot mai rar, pînă cînd auîncetat să mai dea vreun spectacol, iar faima lor s-a stins.
18
Puterea
Mult a mai durat domnia Dictator ului, dar încele din urmă s-a umplut paharul. Infr untea revoltei poporului s-a aşezatunnăr şi ambitios General, comandantul unei gar nizoane dinprovincie. A venit în marş forţat în capitală, împreună
cu
formaţiunile su bordonate, şi a încon jurat palatul  prezidenţial. Garda personală a Dictatorului s-a opus cu îndîrjire, însă victoria revoluţiei era
ca
şi hotărîtă.După un scurt asediu, detaşamentele răzvrătite auluat cu asalt palatul. întimpul lichidării ultimilor pretorieni, Generalul, cîţiva ofiţerişi un corespondent de presă din străinătate s-audeplasat la cabinetul par ticular al Dictator ului - un buncăr subteran înmijlocul palatului, încăperea cea mai secretă dintre cele mai secrete şiînvăluită înmister.  Nimeni, în afara Dictator ului, nu avea acces acolo. Se spunea că acolo se află întregul tezaur al statului şi toate documentele importante privind politica externă şi internă. Uşa blindată era întedeschisă. Dictatorul stătea cu fruntea spri jinită deun birou uriaş dinmahonaurit, pe un scaun imperial. în faţa lui, pe birou, se aflau doar un revolver şi o cheie. In afară de birou şi scaun, buncăr ul nu avea altă mobilă, înschimb era umplut pînă la ref uz - din tavan pînă înpodea -cu nişte cutii dincarton. Cei veniţi au
 
desfăcut cu baionetele prima cutie care le-a picat înnă, iar apoi, din ce înce mainerăbdători, s-auapucat şi de următoarele, pînă la ultima. Insă toate conţineau 19acelaşi lucru: o cantitateuriaşă de exemplare identice alc unui Mickey Mouse micuţ, dintr-un plastic de duzină. Grămezi, avalanşe şi troiene deMickey Mouse s-au revărsat dincutiile de carton şi i-au înconjurat dintoate  părţilc. S-auaf undat în ele pînă la genunchi. - Revelaţie!- a strigat corespondentul străinde presă. Imediat voi trimite o telegramă:O desco-periresenzatională la palatul prezidenţial". Saunu, am găsitun titlu şi mai bun:Misterul puterii dez-văluit!". - Cred că n-o să faceţi aşa ceva, a zis Generalul şi-l împuşcă personal pe corespondent. Apoi luă cheia de pe masă şi, părăsind localulîmpreună cu gada sa de corp, a închisuşa pe din-afară apoi a băgat cheia în buzunar. După aceea,a dat ordin ca toată garda săfie împuşcată imediat, înainte de afi schimbat vreo vorbă cu cineva.Bucuria provocată de căderea Dictator ului era totală. Generalul, ales în unanimitate Preşedintele Repu blicii, a  preluat puterea. Presa liberă, renăs-cută sub înaltul lui  patronaj, prevestea venirea epocii de bunăstare şi deimportanţă cescîndă a ţării înrelaţiile internaţionale. Succesul avea să f ic garantat prin bogăţiile imense şi documentele ex-trem de importante găsite la palatul  prezidenţial. Mai mult decît atît, de acum înainte ele nu aveau a maifipuse înslujba dictaturii egoiste, ci în slu jba  poporului şi a intereselor întregii naţiuni.
20
Insula comorilor 
Def rişînd cusăbiile jungla înaintam treptat în inima insulei. însfirşit,ne aflam pe drumul cel bun. Incă un ultim efort şi urma să descoperim comoara legendară aCăpitanului Morgan. - Aici, spuse Gucio, tovarăşul meu, şi înfi pse sabia în  pămînt, su b un baobab imens. Era locul care, pe planul cifrat trasat cîndva de mîna Căpitanului, fusese însemnat cu o cr uce.Am auncatsăbiile şi am luat o lopată. înscurttimp, am dat de un scheletuman. - E-negulă, spuse Gucio, su b schelet trebuie săfie cufăr ul.Era. L-am scos şil-am pus su b baobab. Soarele se afla la zenit, maimuţele agitate săreau dincreangă în creangă, scheletul îşi rîn jea dinţii. Gîfiind,ne-am aşezat pe cufăr. - Cincisprezece ani, zise iarăşi Gucio. Atîta timp se scursese de cînd începuserăm să căutăm comoara.Am stins ţigările şi am apucat drugii defier. Maimuţele ţipau tot mai puter nic, la fel şi papagalii. însfirşit, capacul cedă.La fundul cufărului era o foaie pe care scria: Să mă pu paţi în f und. Morgan." -Scopulnueste importantniciodată, găi Gucio.  Numai efortul pentru atingerea scopului contează, şinu realizarea acestuia.L-am omorît pe Gucio şi m-am întors acasă. îmi placmaximele instructive, dar sănu exagerăm.21
Preţul celebrităţii
Mulţi piraţi vestiţi aufost înMarea Caraibelor, dar 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ilinca Tuvene liked this
Carla Mihai liked this
Carla Mihai liked this
miiucu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->